Godkjente nytteorganismer

Listen er identisk med liste over nytteorganismer som er godkjent til biologisk bekjempelse i økologisk landbruk (Liste 2, B1). Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten hentes fram ved å klikke på denne.


Organisme Preparat Reg. Nr. Importør Godkjent til
Amblyseius cucumeris   AMBLYcontrol   2018.45   Bombus   31.12.2032  
Amblyseius cucumeris: 100 %   Amblyseius-System   2018.70   NG   31.12.2032  
Amblyseius cucumeris: 100 %   Tripsrovmidd   2018.38   VM   31.12.2032  
Amblyseius cucumeris: 100 %   Tripex, Tripex   2008.37   LOG   31.12.2017  
Amblyseius cucumeris: 100 %   Amblyseius cucumeris   2008.30   LOG   31.12.2017  
Amblyseius cucumeris: 100 %   Amblyline   2018.71   NG   31.12.2032  
Amblyseius montdorensis   MONcontrol   2018.8   Bombus   31.12.2027  
Amblyseius montdorensis: 100 %   Montyline am   2017.10   NG   31.12.2027  
Amblyseius swirskii   SWIRScontrol   2018.86   Bombus   31.12.2032  
Amblyseius swirskii: 100 %   SWIRSKI-MITE, SWIRSKI-MITE PLUS   2006.19   LOG   31.12.2017  
Amblyseius swirskii: 100 %   Swirski Mite Plus, Swirski Mite   2018.66   VM   31.12.2032  
Amblyseius swirskii: 100 %   Swirskiiline   2018.77   NG   31.12.2032  
Amblyseius swirskii: 100 %   Swirskii-System   2018.78   NG   31.12.2032  
Aphidius colemani   Biomani   2015.34   LOG   30.06.2017  
Aphidius colemani   APHIcontrol   2018.46   Bombus   31.12.2032  
Aphidius colemani: 100   Aphidius-System   2018.89   NG   31.12.2032  
Aphidius colemani: 100 %   Aphipar   2007.75   LOG   30.06.2017  
Aphidius colemani: 100 %   Aphidius-System Colemanisnylteveps   2018.39   VM   31.12.2032  
Aphidius colemani: 100 %   Aphiline   2018.90   NG   31.12.2032  
Aphidius colemani: 50 %
Aphidius ervi: 50 %  
Aphiline Mix   2019.7   NG   31.12.2032  
Aphidius colemani: 70 %
Aphidius ervi: 30 %  
Aphidius Mix-System   2019.3   NG, GS   31.12.2032  
Aphidius colemani: 70
Aphidius ervi: 30  
Aphidius-Mix-System   2008.94.09   NG   30.06.2017  
Aphidius ervi   ERVIcontrol   2018.44   Bombus   31.12.2032  
Aphidius ervi   Ervi-M-System   2018.61   VM   31.12.2032  
Aphidius ervi: 100 %   Ervipar   2007.76   LOG   30.06.2017  
Aphidius ervi: 100 %   Erviline   2019.2   NG   31.12.2032  
Aphidius ervi: 100 %   Ervi-System   2018.91   NG   31.12.2032  
Aphidius ervi: 100 %   Bioervi   2015.35   LOG   30.06.2017  
Aphidoletes aphidimyza   APHIDOcontrol   2018.22   Bombus   31.12.2032  
Aphidoletes aphidimyza: 100 %   Aphidend   2007.77   LOG   30.06.2017  
Aphidoletes aphidimyza: 100 %   Aphidoletes-System Bladlusgallmygg   2018.51   VM   31.12.2032  
Aphidoletes aphidimyza: 100 %   Aphidoline   2018.20   NG   31.12.2032  
Aphidoletes aphidimyza: 100 %   Aphidoletes-System   2018.27   NG   31.12.2032  
Aphidoletes aphidimyza: 100 %   Biomyza   2015.32   LOG   30.06.2017  
Chrysoperla carnea   Gulløyelarver 1000 stk i granulat   2015.6   VM   31.12.2024  
Chrysoperla carnea   CHRYSOcontrol   2018.36   Bombus   31.12.2024  
Chrysoperla carnea: 1   Chrysoline   2018.3   NG   31.12.2024  
Chrysoperla carnea: 100 %   CHRYSOPA   2015.48   LOG   31.12.2024  
Chrysoperla carnea: 100 %   Gulløyelarver 10 000 egg   2015.5   VM   31.12.2024  
Chrysoperla carnea: 100 %   Gulløyelarver MC 500   2015.7   VM   31.12.2024  
Chrysoperla carnea: 100 %   Chrysopa-MC-system   2015.45   NG   31.12.2024  
Chrysoperla carnea: 100 %   Chrysopa-system   2015.46   NG   31.12.2024  
Cryptolaemus montrouzieri   Cryptolaemus montrouzieri, larver   2015.50   LOG   30.06.2017  
Cryptolaemus montrouzieri   Cryptoline   2018.34   NG   31.12.2032  
Cryptolaemus montrouzieri: 100 %   Cryptolaemus-System   2018.32   NG   31.12.2032  
Cryptolaemus montrouzieri: 100 %   Cryptobug   2007.78   LOG   30.06.2017  
Cryptolaemus montrouzieri: 100 %   Ullusmarihøne   2018.47   VM   31.12.2032  
Cryptolaemus montrouzieri: 100 %   Cryptolaemus montrouzieri, marihøne   2015.49   LOG   30.06.2017  
Dacnusa sibirica: 100 %   Minusa   2007.79   LOG   30.06.2017  
Dacnusa sibirica: 100 %   Dacnusa-System   2018.33   NG   31.12.2032  
Dacnusa sibirica: 100 %   Dacnusa-System Minerfluesnylteveps   2018.52   VM   31.12.2032  
Diglyphus isaea: 10 %
Dacnusa sibirica: 90 %  
Minex   2007.81   LOG   30.06.2017  
Diglyphus isaea: 100 %   Diglyphus-System   2018.85   NG   31.12.2032  
Diglyphus isaea: 100 %   Diglyphus-System Minerfluesnylteveps   2018.48   VM   31.12.2032  
Diglyphus isaea: 100 %   Miglyphus   2007.80   LOG   30.06.2017  
Diglyphus isaea: 100 %   Digline   2018.35   NG   31.12.2032  
Diglyphus isaea: 100 %   Diglyphus Minerfluesnylteveps   2018.49   VM   31.12.2032  
Encarsia formosa: 100 %   Encarsia-System   2018.73   NG   31.12.2032  
Encarsia formosa: 100 %   En-Strip   2007.83   LOG   30.06.2017  
Encarsia formosa: 100 %   Encarline f   2018.72   NG   31.12.2032  
Encarsia formosa: 100 %   Encarsia-System Mellussnylteveps   2018.68   VM   31.12.2032  
Encarsia formosa: 100 %   Biocarsia   2015.37   LOG   30.06.2017  
Encarsia formosa: 100 %   ENCARcontrol   2018.7   Bombus   31.12.2032  
Encarsia formosa: 50 %
Eretmocerus eremicus: 50 %  
Enermix   2007.82   LOG   30.06.2017  
Encarsia formosa: 50 %
Eretmocerus eremicus: 50 %  
Encarline Mix   2018.81   NG   31.12.2032  
Ephestia kuehniella   EPHEScontrol   2018.30   Bombus   31.12.2032  
Ephestia kuehniella: 100 %   Nutrimac   2018.79   NG   31.12.2032  
Ephestia kuehniella: 100 %   Entofood   2007.84   LOG   30.06.2017  
Ephestia kuehniella: 100 %   BiofeedMacro   2015.36   LOG   30.06.2017  
Ephestia sp.: 100 %   Steriliserte sommerfuglegg av melmøll   2018.69   VM   31.12.2032  
Eretmocerus eremicus   EREMIcontrol   2018.37   Bombus   31.12.2032  
Eretmocerus eremicus: 100 %   Eretmocerus-System   2018.83   NG   31.12.2032  
Eretmocerus eremicus: 100 %   Eretmocerus-System Eretmocerussnylteveps   2018.65   VM   31.12.2032  
Eretmocerus eremicus: 100 %   Ercal   2007.85   LOG   30.06.2017  
Eretmocerus eremicus: 100 %   Eretline e   2018.84   NG   31.12.2032  
Eretmocerus eremicus: 100 %   Bioeremicus   2015.40   LOG   30.06.2017  
Feltiella acarisuga: 100 %   Feltiella-System   2018.56   NG   31.12.2032  
Feltiella acarisuga: 100 %   Spidend   2007.86   LOG   30.06.2017  
Feltiella acarisuga: 100 %   Felti-line a   2018.55   NG   31.12.2032  
Heterorhabditis bacteriophora   Exhibitline Hb   2019.27   NG   31.12.2024  
Heterorhabditis bacteriophora: 100   Larvanem   2015.44   LOG   31.12.2024  
Heterorhabditis bacteriophora: 100 %   Nematop   2018.53   VM   31.12.2024  
Heterorhabditis bacteriophora: 100 %   Nemasys G   2014.38   BA   31.12.2024  
Heterorhabditis bacteriophora: 100 %   Nemasys H   2014.39   BA   31.12.2024  
Heterorhabditis megidis: 100   Meginem   2012.2   LOG   31.12.2017  
Hypoaspis aculeifer: 100 %   Entomite-A   2008.31   LOG   31.12.2017  
Hypoaspis miles: 100 %   Entomite-M   2008.32   LOG   31.12.2017  
Hypoaspis miles: 100 %   Jordrovmidd   2018.50   VM   31.12.2032  
Hypoaspis miles: 100 %   Hypoaspis miles   2008.34   LOG   31.12.2017  
Hypoaspis miles: 100 %   Hypoline   2018.75   NG   31.12.2032  
Hypoaspis miles: 100 %   Hypoaspis System   2018.76   NG   31.12.2032  
Macrolophus caliginosus: 100 %   Mirical   2007.88   LOG   30.06.2017  
Macrolophus pygmaeus   Macro-line p   2015.26   NG   31.12.2024  
Macrolophus pygmaeus   MACROcontrol   2018.6   Bombus   31.12.2024  
Macrolophus pygmaeus: 100 %   Macrolophus-N-System   2015.27   NG   31.12.2024  
Macrolophus pygmaeus: 100 %   Macrolophus-System   2015.28   NG   31.12.2024  
Macrolophus pygmaeus: 100 %   Mirical   2015.41   LOG   31.12.2024  
Macrolophus pygmaeus: 100 %   Macrolophus pygmaeus   2015.42   LOG   31.12.2024  
Macrolophus pygmaeus: 100 %   Macrolophus-System Mellusrovtege   2017.30   VM   31.12.2024  
Macrolophus pygmaeus: 100 %   Macrolophus Mellusrovtege   2017.29   VM   31.12.2024  
Orius majusculus   Orius   2019.6   NG   31.12.2032  
Orius majusculus: 100 %   Orius-System Oriusrovtege   2018.41   VM   31.12.2032  
Orius majusculus: 100 %   Thripor   2007.89   LOG   30.06.2017  
Orius majusculus: 100 %   Ori-line m   2018.26   NG   31.12.2032  
Orius majusculus: 100 %   Oriusrovtege   2018.40   VM   31.12.2032  
Orius majusculus: 100 %   Majusculus-System   2018.25   NG   31.12.2032  
Orius majusculus: 100 %   Biomaju   2015.33   LOG   30.06.2017  
Phasmarhabditis hermaphrodita   Nemaslug   2018.57   VM   31.12.2032  
Phasmarhabditis hermaphrodita: 100 %   Nemaslug   2018.63   BA   31.12.2032  
Phytoseiulus persimilis   PHYTOcontrol   2018.21   Bombus   31.12.2032  
Phytoseiulus persimilis: 100 %   Spidex   2008.36   LOG   31.12.2017  
Phytoseiulus persimilis: 100 %   Spinnrovmidd   2018.43   VM   31.12.2032  
Phytoseiulus persimilis: 100 %   Phytoseiulus persimilis   2008.63   LOG   30.06.2017  
Phytoseiulus persimilis: 100 %   Phytoline   2018.28   NG   31.12.2032  
Phytoseiulus persimilis: 100 %   Phytoseiulus-System   2018.29   NG   31.12.2032  
Rhopalosiphum padi: 100 %   Bankerplanter-colemani   2018.58   VM   31.12.2032  
Rhopalosiphum padi: 100 %   Aphibank   2007.90   LOG   30.06.2017  
Rhopalosiphum padi: 100 %   Bankerplante Rhopalosiphum padi   2015.38   LOG   30.06.2017  
Sitobion avenae: 100 %   Bankerplanter-ervi   2018.59   VM   31.12.2032  
Sitobion avenae: 100 %   Ervibank   2007.91   LOG   30.06.2017  
Sitobion avenae: 100 %   Sitobion- System   2019.8   NG   31.12.2032  
Sitobion avenae: 100 %   Bankerplante Sitobion avenae   2015.39   LOG   30.06.2017  
Steinernema carpocapsae   Nemasys C   2017.38   BA   31.12.2027  
Steinernema feltiae   Nemasys   2018.74   BA   31.12.2032  
Steinernema feltiae: 100 %   Entonem   2008.33   LOG   31.12.2017  
Steinernema feltiae: 100 %   NemaFelt   2018.60   VM   31.12.2032  
Steinernema kraussei: 100 %   Nemasys L   2018.62   BA   31.12.2032  

Antall: 127