Generelle dispensasjoner

Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.


Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virksomt stoff/organisme Importør Reg. Nr. Merknad Gyldig til
1,4SIGHT   1,4-dimetylnaftalen: 1014 g/L       antigrobehandling av industripoteter på lager. - Perioder for bruk er: 15. Oktober - 14. November 2020, 16. Desember - 14. Februar 2021 og 15. Mars - 14. April 2021   14.04.2021  
BIOX-M   Grønnmynteolje: 948 g/l       Til bruk på poteter i tette lagre i tidsrommene 01.01.2021- 31.01.2021 og 01.03.2021- 31.05.2021.   31.05.2021  
Centium 36 CS   klomazon: 360 g/l   NF   Til bruk mot ulike arter av søtvier i potet under dekke. Maks en behandling med 12,5 ml ved BBCH 00-05.   03.07.2021  
Curatio   Svovelkalk: 380 g/L   PR   Mot sopp som forårsaker skurv i eple og pære, samt til tynning i plomme   10.08.2021  
Gozai   Pyraflufen-etyl: 26,5 g/l   FKA, NF   Bruk: Nedvisning av potetris i perioden 11. juni 2021 - 9. oktober 2021   09.10.2021  
Karate 5 CS   Lambda-cyhalotrin: 50 g/l   SY   Mot bladveps på elite- og kjerneplanter av bringebær, solbær, stikkelsbær og rips   28.08.2021  
Luna Sensation   Trifloksystrobin: 250 g/l
Fluopyram: 250 g/l  
BCA   Godkjent dispensasjon mot gråskimmel i jordbær i perioden 16.04.2021-14.08.2021   14.08.2021  
Sencor SC 600   Metribuzin: 600 g/L   BCA   Godkjent til bruk mot frøugras i potet med og uten dekke fra 12. mars til 14. juli 2021   10.07.2021  
Sencor SC 600   Metribuzin: 600 g/L   BCA   Godkjent til bruk mot frøugras i gulrot fra 16. mars til 14. juli 2021.   14.07.2021  

Antall: 9