Generelle dispensasjoner

Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.


Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virksomt stoff/organisme Importør Reg. Nr. Merknad Gyldig til
1,4SIGHT   1,4-dimetylnaftalen: 1014 g/L       antigrobehandling av industripoteter på lager. - Perioder for bruk er: 15. Oktober - 14. November 2020, 16. Desember - 14. Februar 2021 og 15. Mars - 14. April 2021   14.04.2021  
Beloukha   Pelargonsyre: 680 g/l   NF   Godkjent dispensasjon for nedvisning av kløverfrøeng for produksjon av såfrø.   23.10.2021  
BIOX-M   Grønnmynteolje: 948 g/l       Til bruk på poteter i tette lagre i tidsrommene 01.01.2021- 31.01.2021 og 01.03.2021- 31.05.2021.   31.05.2021  
Centium 36 CS   klomazon: 360 g/l   NF   Til bruk mot ulike arter av søtvier i potet under dekke. Maks en behandling med 12,5 ml ved BBCH 00-05.   03.07.2021  
Conserve   spinosad: 120 g/l   DOW, NF   Mot bringebærbille i bringebær i tunnel   06.10.2021  
Conserve   spinosad: 120 g/l   DOW, NF   Mot trips i bringebær og bjørnebær på friland. Kan brukes enten to ganger før blomstring eller en gang under blomstring. Kan ikke kombineres. Dose 60 ml/daa. Sprøyting om natten over blomstrende vegetasjon, oppstart før klokken 24.   23.10.2021  
Curatio   Svovelkalk: 380 g/L   PR   Mot sopp som forårsaker skurv i eple og pære, samt til tynning i plomme   10.08.2021  
Gozai   Pyraflufen-etyl: 26,5 g/l   FKA, NF   Bruk: Nedvisning av potetris i perioden 11. juni 2021 - 9. oktober 2021   09.10.2021  
Karate 5 CS   Lambda-cyhalotrin: 50 g/l   SY   Mot bladveps på elite- og kjerneplanter av bringebær, solbær, stikkelsbær og rips   28.08.2021  
Luna Sensation   Trifloksystrobin: 250 g/l
Fluopyram: 250 g/l  
BCA   Godkjent dispensasjon mot gråskimmel i jordbær i perioden 16.04.2021-14.08.2021   14.08.2021  
Movento 100 SC   Spirotetramat: 100 g/l   BCA   Mot kirsebærflue på søtkirsebær i tunnel.   28.08.2021  
Pirimor   pirimikarb: 500 g/kg   FKRA, NF, ma   Til bruk mot bladlus på bringebær og bjørnebær i tunnel.   28.09.2021  
Pirimor   pirimikarb: 500 g/kg   FKRA, NF, ma   Mot blodlus i eple   09.12.2021  
Sencor SC 600   Metribuzin: 600 g/L   BCA   Godkjent til bruk mot frøugras i gulrot fra 16. mars til 14. juli 2021.   14.07.2021  
Sencor SC 600   Metribuzin: 600 g/L   BCA   Godkjent til bruk mot frøugras i potet med og uten dekke fra 12. mars til 14. juli 2021   10.07.2021  
Spotlight Plus   Karfentrazon-etyl: 60 g/L   NF, PR   Til nedsviing av jordbærutløpere i etablerte felt etter høsting av bær (BBCH 91) og i nyplantede felt ved BBCH 43. Det skal ikke høstes bær fra nyplantede felt før året etter plantene er behandlet.   23.10.2021  
Spotlight Plus   Karfentrazon-etyl: 60 g/L   NF, PR   Godkjent til nedvisning av potetris i produksjon av tidligpotet (BBCH 90)   30.10.2021  
Steward   Indoksakarb: 300 g/kg   NF   Gjelder mot jordbærviklere i jordbær på friland i tidsperioden 07.05.21-03.09.21.   03.09.2021  
Topas 100 EC   penkonazol: 100 g/l   SY   Mot bringebærrust i bringebær i tunnel og på friland.   09.09.2021  

Antall: 19