Generelle dispensasjoner

Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.


Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virksomt stoff/organisme Importør Reg. Nr. Merknad Gyldig til
Axial   Pinoksaden: 50 g/l   SY   Dispensasjon til bruk mot hønsehirse i såkorn (høstet korn kan ikke brukes til matkorn og fôrkorn).   28.10.2023  
Beloukha   Pelargonsyre: 680 g/l   NF   NLR. Til nedsviing av rødkløverfrøeng i tidsrommet 02.08.2023-30.11.2023.   30.11.2023  
Conserve   spinosad: 120 g/l   DOW, NF   NLR. Mot trips i konvensjonell dyrking av bringe- og bjørnebær på friland i perioden 26.05.2023- 23.09.2023.   23.09.2023  
Conserve   spinosad: 120 g/l   DOW, NF   NLR. Mot bringebærbille i konvensjonell dyrking av bringebær i tunnel i perioden 26.05.2023- 23.09.2023.   23.09.2023  
Gozai   Pyraflufen-etyl: 26,5 g/l   FKA, NF   NLR. Nedsviing av potetris og utløpere i jordbær. Tillatelsen gjelder bruk i perioden 11.juni 2023 - 09.oktober 2023.   09.10.2023  
MIZUKI   Pyraflufen-etyl: 10,6 g/l       NLR. Nedsviing av potetris. Tillatelsen gjelder i perioden 11. juni 2023 - 09. oktober 2023.   09.10.2023  
MIZUKI   Pyraflufen-etyl: 10,6 g/l       NLR. Nedsviing av utløpere i jordbær på friland og i tunnel. Tillatelsen gjelder i perioden 11. juni 2023 - 09. oktober 2023.   09.10.2023  
Proxanil   Propamokarb: 400 g/L
Cymoksanil: 50 g/L  
NF   Mot løkbladskimmel i vårløk Godkjenningen gjelder i perioden 17.08.23 - 05.10.23.   05.10.2023  
Roundup   Glyfosat: 360 g/L       Mot ugras og nedvisning av rybs og raps til fôr. Tillatelsen gjelder for preparatene Roundup, Roundup Flick, Gallup Super, Glypper, Roundup Flex, Credit Xtreme og Roundup PowerMax i perioden 01.09.2023 - 31.10.2023.   31.10.2023  
Roundup   Glyfosat: 360 g/L       Mot ugras og nedvisning av erter til fôr. Tillatelsen gjelder for preparatene Roundup, Roundup Flick, Gallup Super, Glypper, Roundup Flex, Credit Xtreme og Roundup PowerMax i perioden 01.09.2023 - 31.10.2023.   31.10.2023  
Roundup   Glyfosat: 360 g/L       Mot ugras og nedvisning av åkerbønne til fôr. Tillatelsen gjelder for preparatene Roundup, Roundup Flick, Gallup Super, Glypper, Roundup Flex, Credit Xtreme og Roundup PowerMax i perioden 25.08.2023 - 31.10.2023.   31.10.2023  
Roundup   Glyfosat: 360 g/L       NLR. Mot ugras og/ eller etterrenninger i korn til fôr. Tillatelsen gjelder for preparatene Roundup, Roundup Flick, Gallup Super, Glypper, Roundup Flex, Credit Xtreme og Roundup PowerMax i perioden 24.08.2023 - 22.12.2023.   22.12.2023  

Antall: 12