Generelle dispensasjoner

Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.


Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virksomt stoff/organisme Importør Reg. Nr. Merknad Gyldig til
Beloukha   Pelargonsyre: 680 g/l   NF   NLR. Dispensasjon til bruk mot utløpere i jordbær i tidsrommet 01.04.2022- 30.07.2022.   30.07.2022  
Conserve   spinosad: 120 g/l   DOW, NF   NLR. Mot trips på bringe- og bjørnebær på friland i perioden 02.06.2022- 30.09.2022.   30.09.2022  
Conserve   spinosad: 120 g/l   DOW, NF   NLR. Dispensasjon til bruk mot bringebærbille på bringebær i tunnel. Gjelder i perioden 02.06.2022- 30.09.2022.   30.09.2022  
Gozai   Pyraflufen-etyl: 26,5 g/l   FKA, NF   Til nedsviing av utløpere i jordbær i perioden 11. juni 2022 - 09. oktober 2022.   09.10.2022  
Gozai   Pyraflufen-etyl: 26,5 g/l   FKA, NF   Til nedsviing av potetris i perioden 11. juni - 09. oktober 2022   09.10.2022  
Luna Sensation   Trifloksystrobin: 250 g/l
Fluopyram: 250 g/l  
BCA   Mot gråskimmel i jordbær på friland, i tunnel og veksthus. Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 22. april 2022 - 20. august 2022.   20.08.2022  
Pirimor   pirimikarb: 500 g/kg   FKRA, NF, ma   NLR. Til bruk mot blodlus på eple i perioden 16.06.2022 - 15.10.2022.   15.10.2022  
Sencor SC 600   Metribuzin: 600 g/L   BCA   Mot frøugras i gulrot på friland med og uten dekke fra 20. mars 2022 - 18. juli 2022.   18.07.2022  
Spotlight Plus   Karfentrazon-etyl: 60 g/L   NF, PR   NLR. Til nedsviing av potetris i tidligpotet i perioden 10.06.2022-31.08.2022.   31.08.2022  
Topas 100 EC   penkonazol: 100 g/l   SY   NLR. Mot bringebærrust på bringebær i tunnel og på friland i tidsrommet 10.05.2022 - 07.09.2022.   07.09.2022  

Antall: 10