Generelle dispensasjoner

Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.


Preparat Virksomt stoff/organisme Importør Reg. Nr. Merknad Gyldig til
1,4-SIGHT   1,4-dimetylnaftalen: 1014 g/L       antigrobehandling av industripoteter på lager. - Perioder for bruk er: 15. Oktober - 14. November 2020, 16. Desember - 14. Februar 2021 og 15. Mars - 14. April 2021   14.04.2021  
BIOX-M   Grønnmynteolje: 948 g/l       Til bruk på poteter i tette lagre i tidsrommene 01.01.2021- 31.01.2021 og 01.03.2021- 31.05.2021.   31.05.2021  
Conserve   spinosad: 120 g/l   FKA, DOW, NF      
Coragen 20 SC   klorantraniliprol: 200 g/l   DP   Norsk Landbruksrådgiving. Mot rognebærmøll i eple og pære.   25.07.2020  
Gallup Super 360   Glyfosat: 342 g/L   FKA   Til vekstavslutning i bygg og havre i Trøndelag   31.10.2020  
Glyphomax Plus   Glyfosat: 360 g/l   FKA   Til vekstavslutning i bygg og havre i Trøndelag   31.10.2020  
Glyphomax Plus   Glyfosat: 360 g/l   FKA   Til vekstavslutning i bygg og havre i Trøndelag   31.10.2020  
Glypper   Glyfosat: 360 g/L   FKRA, FKA, NF, ma   Til vekstavslutning i bygg og havre i Trøndelag   31.10.2020  
Gozai   Pyraflufen-etyl: 26,5 g/l   FKA, NF   Bruk: Nedsviing av potetris i perioden 11.06.2020 - 09.10.2020   09.10.2020  
Infinito   Propamokarb: 625 g/l
fluopikolid: 62,5 g/l  
BCA   Dispensasjon mot tørråte i potet. Gyldig 02.06.2020-30.09.2020   30.09.2020  
Karate 5 CS   Lambda-cyhalotrin: 50 g/l   SY   Mot bladveps på elite- og kjerneplanter av bringebær, solbær, stikkelsbær og rips   28.08.2020  
Legacy 500 SC   Diflufenikan: 500 g/L   FKRA, FKA, NF   Norsk Landbruksrådgiving v/ Gerd Guren. Dispensasjon til bruk mot ugras i gulrot. Behandling rett etter såing. Behandlingsfrist 75 dager.   25.07.2020  
Luna Sensation   Trifloksystrobin: 250 g/l
Fluopyram: 250 g/l  
BCA   Bruk mot gråskimmel i jordbær   29.08.2020  
Roundup   Glyfosat: 360 g/l   MO   Til vekstavslutning i bygg og havre i Trøndelag   31.10.2020  
Roundup Flex   Glyfosat: 480 g/l   MO   Til vekstavslutning i bygg og havre i Trøndelag   31.10.2020  
Roundup Flick   Glyfosat: 360 g/L   MO   Til vekstavslutning i bygg og havre i Trøndelag   31.10.2020  
Roundup PowerMax   Glyfosat: 720 g/kg   MO   Til vekstavslutning i bygg og havre i Trøndelag   31.10.2020  
Spotlight Plus   Karfentrazon-etyl: 60 g/L   PR   Bruk til nedsviing av kløverfrøeng før tresking.   21.10.2020  
Spotlight Plus   Karfentrazon-etyl: 60 g/L   PR   Bruk til nedsviing av utløpere i jordbær   29.09.2020  

Antall: 19