Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater

Sortert på:     Preparatnavn     Virksomt stoff/organisme
Velg preparat type:

Godkjenningsperioden til et preparat tilsvarer som regel utløpsdatoen til preparatets aktive stoff + 1 år. Dersom et aktivt stoff får forlenget godkjenning i EU, får preparatet som regel også forlenget godkjenning i Norge. Når et preparat er under revurdering, forlenger vi godkjenningen fram til vi forventer å være ferdige med vurderingen. Utløpsdatoene til aktive stoffer finner du i EUs pesticiddatabase.

    

Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virk.stoff Prep.
type
Godkj.til Reg. nr. Imp. Hobby Avg.
kl.
Form Gml.
forskrift
Merknad
1,4SIGHT   1,4-dimetylnaftalen: 1014 g/L   V   30.06.2025   2020.11       1   Hot fogging concentrate (varmdamp konsentrat)     Til bruk i tette potetlager
Agil 100 EC   Propakvizafop: 100 g/l   U   30.11.2022   2016.5   FKRA, NF, ma     2   Emulsjonskonsentrat    
Agroxone   MCPA: 750 g/l   U   31.10.2023   2016.31.21   FKRA, NF     3   Løselig konsentrat    
Alar 85 SG   Daminozid: 850 g/kg   V   31.10.2022   2012.25.17   NF     2   Granulat   Ja  
Alar 85 SG   Daminozid: 850 g/kg   V   31.10.2022   2012.26.16       2   Vannløselig pulver   Ja  
Alar 85 SG   Daminozid: 850 g/kg   V   31.10.2022   2012.27.16   NF     2   Granulat   Ja  
Aliette WG 80   Fosetyl aluminium: 800 g/kg   S   30.04.2022   2007.125.14   BCA     1   Vanndispergerbart granulat   Ja  
ALLIANCE   Diflufenikan: 600 g/kg
Metsulfuron-metyl: 60 g/kg  
U   31.12.2022   2019.10   ND, NF     2   Vanndispergerbart granulat    
Ally Class 50 WG   Metsulfuron-metyl: 100 g/kg
Karfentrazon-etyl: 400 g/kg  
U   31.12.2021   2007.9.18   DP, NF     1   Vanndispergerbart granulat   Ja   Regnr: 2007.9 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2007.9.18 er godkjent.
Amistar   Azoksystrobin: 250 g/l   S   31.12.2025   2008.57.14   SY     2   Suspensjonkonsentrat   Ja   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Apron XL   Metalaksyl-M: 339 g/l   BS   30.06.2022   2021.18   SY     2   Emulsjon til beising     Beisede frø med Apron XL vil bare være tillatt brukt i veksthus fra 1. juni 2021. Apron XL med registreringsnummer 2007.127.14 kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. mai 2021.
Ariane S   Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l
Klopyralid: 20 g/l
MCPA: 200 g/l  
U   31.10.2022   2006.37.17   DOW, NF     2   Emulsjonskonsentrat   Ja   Mattilsynet anbefaler at det går en periode på 21 dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite.
Atlantis OD   Jodsulfuron-metyl natrium: 2 g/L
Mesosulfuron-metyl: 10 g/L  
U   31.12.2021   2019.16   BCA     2   Oljebasert dispersjon    
Attribut SG 70   Propoksykarbazon-natrium: 700 g/kg   U   31.08.2033   2020.6   BCA     2   Vannløslig granulat     Reg.nr. 2016.1 er tillat solgt tom 15.04.2020, og tillat brukt tom 15.04.2021.
Avaunt 150 EC   Indoksakarb: 150 g/l   SK   31.10.2022   2017.24.18   DP     4   Emulsjonskonsentrat   Ja   Regnr 2017.24 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2017.24.18 er godkjent.
Aviator Xpro EC 225   Protiokonazol: 154,6 g/l
Biksafen: 78,9 g/l  
S   31.07.2023   2015.47   BCA     3   Emulsjonskonsentrat    
Axial   Pinoksaden: 50 g/l   U   31.12.2021   2010.29.20   SY     2   Emulsjonskonsentrat     Registreringsnummer 2010.29.14 er tillatt solgt til og med 31.07.2020 og brukt til og med 31.07.2021. Produkter med registeringsnummer 2010.29.14 kan ometiketteres med registeringsnummer 2010.29.20.
Banarg   Etylen: 40 g/kg   V   31.08.2023         1   Gass     Godkjent av Mattilsynet, men kan ikke omsettes og brukes før registreringsnummer er tildelt.
Banvel   Dikamba: 480 g/l   U   31.12.2021   2006.24.16   SY     2   Løselig konsentrat   Ja  
Basagran SG   Bentazon: 870 g/kg   U   31.12.2021   2006.23.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Betanal SE   fenmedifam: 163,22 g/l   U   31.07.2023   2014.1   BCA     2   Suspo-emulsjon   Ja  
Biltema Ugressdreper   Eddiksyre: 120 g/l   U   31.08.2023   2016.41     Ja   7   Oppløsning     Het tidligere Ugressdreper
Biowet   Etoksylerte/propoksylerte C12-C16 alkoholer: 80 %   T   31.12.2021   2016.33       0   Ukjent    
Bonzi   paklobutrazol: 4 g/l   V   31.05.2022   2013.18.17   SY     1   Løselig konsentrat   Ja  
BotaniGard   Beauveria bassiana-familien GHA TGAI: 220 g/kg   SK   30.04.2023         2   Vannløselig pulver    
Boxer   Prosulfokarb: 800 g/l   U   31.10.2022   2013.29.17   SY     3   Emulsjonskonsentrat   Ja   Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Broadway Star   Florasulam: 14,2 g/kg
Pyrokssulam: 70,8 g/kg  
U   30.04.2025   2018.82   NF     1   Vanndispergerbart granulat     Desember 2015
Cabrio Duo   Dimetomorf: 72 g/L
Pyraklostrobin: 40 g/L  
S   31.07.2023   2018.88   BA     2   Emulsjonskonsentrat     Oppdatert for avdriftsreduksjon
CCC Nufarm 750   klormekvatklorid: 750 g/l   V   30.11.2022   2017.35   FKRA     3   Løselig konsentrat    
CDQ SX   Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
Tribenuron-metyl: 222 g/kg  
U   01.02.2022   2017.17.18   NF     1   Vannløslig granulat    
Celest 025 FS   Fludioksonil: 25 g/l   BS   31.10.2022   2008.100   SY     1   Flytende konsentrat til beising   Ja   Markedsføres ikke i Norge.
Celest Extra Formula M   Difenokonazol: 25 g/l
Fludioksonil: 25 g/l  
BS   31.10.2022   2016.7   SY     1   Flytende konsentrat til beising    
Celest Formula M   Fludioksonil: 25 g/l   BS   31.10.2022   2009.32.14   SY     1   Flytende konsentrat til beising   Ja  
Centium 36 CS   Klomazon: 360 g/l   U   31.10.2023   2013.13.19   NF     2   Kapsel emulsjon     Endret bruk, produkter med reg.nr 2013.13.18 er tillatt solgt tom 11.09.2019 og tillatt brukt tom 11.09.2020
Cerone   Etefon: 480 g/l   V   31.07.2023   2012.16.14   BCA     1   Løselig konsentrat   Ja  
Cleave   Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
Florasulam: 2,5 g/L  
U   31.12.2022   2017.3.18   FKRA, NF, ma     1   Suspo-emulsjon     Produkter med registreringsnummer 2017.3.17 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.3.18 er godkjent.
Clipless NT   Trineksapak-etyl: 120 g/L   V   30.04.2022   2017.15   UKJ     2   Emulsjonskonsentrat    
Comet Pro   Pyraklostrobin: 200 g/l   S   31.01.2022   2011.27.14   BA     2   Emulsjonskonsentrat   Ja   Oppdatert for avdriftsreduksjon
Conserve   spinosad: 120 g/l   SK   30.04.2022   2012.15.14   DOW, NF     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
ConShape   S-Abscisinsyre: 104 g/l   V   30.09.2025   2021.21       1   Løselig konsentrat    
CurEra Mose GTI   Jern(II)sulfat: 288 g/l   U   31.08.2023   2013.5.14   BR   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja  
Cycocel 750   klormekvatklorid: 750 g/l   V   30.11.2022   2016.14.18   BA     3   Løselig konsentrat     Endret reg.nr den 2.10.18 Det medfører at produkt med etiketter som har med ny faremerking men med gammelt registreringsnummer (2016.14) kan selges ut og brukes, men ikke importeres.
Cycocel Extra   klormekvatklorid: 460 g/l   V   30.11.2022   2016.15.18   BA     3   Løselig konsentrat     Endret reg.nr 2.10.18 Det medfører at produkt med etiketter som har med ny faremerking men med gammelt registreringsnummer (2016.15) kan selges ut og brukes, men ikke importeres.
Cymbal 45   Cymoksanil: 450 g/kg   S   31.08.2022   2020.2   NF     2   Vanndispergerbart granulat    
Danitron 5 SC   Fenpyroksimat: 53 g/l   SK   30.04.2022   2016.18       3   Suspensjonkonsentrat    
Danitron 5 SC   Fenpyroksimat: 53 g/l   SK   30.04.2022   2016.9.20   NF     3   Suspensjonkonsentrat     Oppdatert med avdriftsreduksjon
Dazide Enhance   Daminozid: 851,4 g/kg   V   31.10.2022   2019.23       2   Vannløslig granulat    
Decis Mega EW 50   Deltametrin: 50,8 g/l   SK   31.10.2023   2012.1.14   BCA     3   Olje i vann emulsjon   Ja   ). Oppdatert med avdriftsreduksjon
Delan Pro   Ditianon: 125 g/L
Kaliumfosfonat (blanding av mono- og dikalium): 561 g/L  
S   31.05.2022   2018.2   BA     5   Ukjent     Oppdatert for avdriftsreduksjon
Delan WG   Ditianon: 700 g/kg   S   31.05.2022   2008.11.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja   Oppdatert for avdriftsreduksjon
Delaro SC 325   Trifloksystrobin: 157 g/l
Protiokonazol: 182,4 g/l  
S   31.07.2023   2009.3.14   BCA     3   Suspensjonkonsentrat   Ja   Oppdatert med avdriftsreduksjon
DFF SC 500   Diflufenikan: 515 g/L   U   31.12.2022   2019.15   BCA     3   Suspensjonkonsentrat     Oppdatert med avdriftsreduksjon
Diabolo   imazalilsulfat: 133 g/l   BS   31.12.2025   2008.74.17   NF     2   Løselig konsentrat   Ja  
Difend Extra   Difenokonazol: 25 g/L
Fludioksonil: 25 g/L  
BS   31.10.2023   2018.15.20   NF     1   Flytende konsentrat til beising     Preparat med reg.nr 2018.15 kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.15.20 er godkjent
DMA 600       U   31.12.2031   2019.20   NF     3   Løselig konsentrat    
DP-Klebemiddel   Alkoholetoksylat: 900 g/l   T   31.12.2021   2014.7.18   NF     0   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Duplosan Max   MCPA: 750 g/l   U   31.10.2023   2016.32.21       3   Løselig konsentrat     Het tidligere MCPA 750 Nufarm.
Duplosan Meko   mekoprop-P: 600 g/l   U   31.01.2022   2016.13.21   NF     2   Løselig konsentrat    
Duplosan Super   Diklorprop-P: 310 g/l
MCPA: 160 g/l
mekoprop-P: 130 g/l  
U   31.01.2022   2016.38.21   NF, FKRA     2   Løselig konsentrat    
Dutch Trig   Verticillum albo-atrum: 10,7 g/L   S   30.04.2022   2017.34   IT     1   Ukjent    
ECOguard flytende   hvitløkekstrakt: 1000 g/kg   SK   31.08.2022   2008.52   NG     1   Løselig konsentrat   Ja   Ikke markedsført i Norge.
ECOguard granulat   hvitløkekstrakt: 450 g/kg   SK   31.08.2022   2008.51   NG     1   Granulat   Ja   Ikke markedsført i Norge.
Elatus Era   Protiokonazol: 150 g/l
Benzovindiflupyr: 75 g/l  
S   31.07.2022   2019.4   SY     4   Emulsjonskonsentrat     Oppdatert med avdriftsreduksjon
Elatus Plus   Benzovindiflupyr: 100 g/L   S   23.04.2023   2018.9   SY     3   Emulsjonskonsentrat     Oppdatert med avdriftsreduksjon
Endital AF   Pelargonsyre: 33 g/l   U   31.08.2022   2019.28   NM, ND   Ja   7   Bruksferdig løsning    
Evure Neo   tau-Fluvalinat: 240 g/l   SK   31.12.2022   2017.37   SY     2   Olje i vann emulsjon     Parallell registrering for Mavrik (reg.nr. 2018.54). Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Express 50 SX   Tribenuron-metyl: 526 g/kg   U   01.02.2022   2010.30.18       1   Vannløslig granulat   Ja   Regnr.2010.30.14 kan selges og brukes så lenge 2010.30.18 er godkjent
Express Gold SX   Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
Tribenuron-metyl: 222 g/kg  
U   01.02.2022   2017.22.18   DP     1   Vannløslig granulat     Parallell registrering for CDQ SX (reg.nr. 2017.17.18).
Fenix   Aklonifen: 600 g/l   U   31.07.2023   2013.19   BCA     3   Suspensjonkonsentrat   Ja   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Ferramol mot snegler   Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg   SK   31.12.2031   2017.16   NM   Ja   6   Granulat    
Ferrimax   Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg   SK   31.12.2031   2019.29     Ja   6   Klart-til-bruk agn (granulat)    
Fibro   Paraffinolje (C18-30 og C17-31): 797 g/L   SK   31.12.2021   2017.21   NF     3   Emulsjonskonsentrat    
Finalsan Konsentrat Mot Mose i plen   Pelargonsyre: 186,7 g/l   U   31.08.2022   2013.7.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Finalsan Konsentrat mot Ugress   Pelargonsyre: 186,7 g/l   U   31.08.2022   2013.8.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Finalsan Spray mot ugress   Pelargonsyre: 33 g/l   U   31.08.2022   2013.9.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Floramite 240 SC   Rapsolje: 31,8 g/l
Bifenazat: 247,5 g/l  
SK   31.07.2023   2009.68.17   NF     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Floramite 240 SC   Bifenazat: 247,5 g/l   SK   31.07.2023   2010.1.16       3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Floramite 240 SC   Bifenazat: 247,5 g/l   SK   31.07.2023   2010.8.16   NF     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Flurostar 200   Fluroksypyr-meptyl: 288 g/L   U   31.12.2022   2017.28       1   Emulsjonskonsentrat     Oppdatert med avdriftsreduksjon
Focus Ultra   Sykloksydim: 100 g/l   U   31.05.2022   2007.19.19   BA     1   Emulsjonskonsentrat    
Frupica SC   mepanipyrim: 440 g/l   S   30.04.2022   2015.13.17   NF     5   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Frupica SC   mepanipyrim: 440 g/kg   S   30.04.2022   2015.21       5   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Fungaflash   Imazalil: 100 g/l   S   31.12.2025   2009.1.17   NF     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Fungazil A   Imazalil: 25 g/l   BS   31.12.2025   2009.86.16       1   Liquid seed treatment (Væske for beising)   Ja  
Gallery   isoksaben: 500 g/l   U   31.05.2025   2006.42.14   DOW, NF     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Gallup Super 360   Glyfosat: 342 g/L   U   31.12.2021   2017.33       1   Løselig konsentrat    
Geoxe 50 WG   Fludioksonil: 500 g/kg   S   31.10.2023   2018.4   SY     3   Vanndispergerbart granulat     Oppdatert med avdriftsreduksjon
GIBB 3   Gibberellinsyre GA3: 107,5 g/kg   V   31.08.2023   2016.23       1   Vannløselig tablett   Ja  
Gibb Plus Forest   Gibberellin GA4: 7,2 g/L
Gibberellin GA7: 2,8 g/L  
V   31.08.2023   2016.19       1   Løselig konsentrat    
Glypper   Glyfosat: 360 g/L   U   31.12.2021   2017.6.17   FKRA, NF, ma     1   Løselig konsentrat    
Goltix   metamitron: 710 g/kg   U   31.08.2023   2016.21.17   NF, ma     2   Vanndispergerbart granulat     Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2016.21 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2016.21.17 er godkjent.
Granstar Power   mekoprop-P: 734 g/kg
Tribenuron-metyl: 10 g/kg  
U   31.01.2022   2010.31.18       2   Vannløslig granulat   Ja   Regnr 2010.31 kan selges og brukes så lenge 2017.22.18 er godkjent
Gratil 75 WG   Amidosulfuron: 750 g/kg   U   31.12.2021   2014.2   BCA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Harmony 50 SX   tifensulfuron-metyl: 521 g/kg   U   31.12.2021   2008.42.18   NF     1   Vannløselig pose   Ja   Regnr. 2008.42.14 kan selges og brukes så lenge 2008.42.18 er godkjent.
Harmony Plus 50 SX   tifensulfuron-metyl: 333 g/kg
Tribenuron-metyl: 167 g/kg  
U   31.10.2022   2014.11.18   DP, NF     1   Vannløslig granulat   Ja   Regnr. 2014.11.14 kan selges og brukes så lenge 2014.11.18
Hussar OD   Jodsulfuron-metyl natrium: 100 g/l   U   31.12.2021   2006.51.14   BCA     1   Oljebasert dispersjon   Ja  
Hussar Plus OD   Jodsulfuron-metyl natrium: 50 g/l
Mesosulfuron-metyl: 7,5 g/l  
U   31.12.2021   2016.2   BCA     2   Oljebasert dispersjon    
Imprid - Skog   Acetamiprid: 200 g/kg   SK   28.02.2034   2019.21       1   Vannløslig granulat    
Insektkonsentrat P   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2023   2018.10   NM, ND   Ja     Emulsjonskonsentrat     Parallell registrering for Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus (reg.nr. 2009.71.14).
Insektmiddel Skadedyr - Nei takk   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2022   2019.25   NM, ND   Ja   7   Bruksferdig løsning    
Insektspray P   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2023   2018.11   NM   Ja     Bruksferdig løsning     Parallell registrering for Spray mot skadeinsekter og bladlus (reg. nr. 2009.69.14).
Karate 5 CS   Lambda-cyhalotrin: 50 g/l   SK   31.12.2021   2011.20.14   SY     3   Kapsel emulsjon   Ja   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Keeper Swift Ugressrent   Kaprinsyre: 12 g/l
Kaprylsyre: 17,7 g/l  
U   31.08.2022   2019.26     Ja   7   Bruksferdig løsning     Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent ( reg.num.2013.1.17)
Kinto   Tritikonazol: 20,4 g/l
Prokloraz: 61,2 g/l  
BS   31.12.2021   2008.66.14   BA     2   Suspensjonkonsentrat   Ja   Godkjenningen til Kinto utløper 31. desember 2021. Produktet kan importeres og selges frem til og med 1.juli 2022, og videre lagres og brukes frem til og med 1. juli 2023.
Kompakt 5 C   Klormekvatklorid: 460 g/l   V   30.11.2022   2019.17       2   Løselig konsentrat    
Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2023   2009.71.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Konsentrat mot spinnmidd og lus   Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l   SK   31.08.2022   2004.12.14   ND   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja  
Lancelot   Florasulam: 150 g/kg
Aminopyralid: 300 g/kg  
U   31.12.2025   2019.19   DOW, NF     2   Vanndispergerbart granulat    
Legacy 500 SC   Diflufenikan: 500 g/L   U   31.12.2021   2019.31   FKRA, NF, ma     3   Suspensjonkonsentrat    
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg   U   31.12.2031   2017.9   NF     1   Vannløselig pulver    
Luna Privilege   Fluopyram: 500 g/l   S   31.12.2025   2015.51.20   BCA     4   Suspensjonkonsentrat     Produkter med registreringsnummer 2015.51 er tillatt solgt til og med 03.03.2021 og brukt til og med 03.03.2022. Produkter med registreringsnummer 2015.51 kan ometikketeres med registreringsnummer 2015.51.20
Mainspring   Cyantraniliprol: 400 g/kg   SK   14.09.2027   2020.12   SY     1   Vanndispergerbart granulat    
MaisTer   Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l
Foramsulfuron: 300 g/l  
U   31.07.2022   2013.27   BCA     1   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Matrigon 600 SL   Klopyralid: 600 g/l   U   30.04.2022   2021.14       2   Løselig konsentrat    
Matrigon 72 SG   Klopyralid: 720 g/kg   U   30.04.2022   2014.46.17   FKA, DOW, NF     2   Vannløslig granulat   Ja  
Mavrik   tau-Fluvalinat: 240 g/L   SK   31.12.2022   2018.54   NF, ma     2   Olje i vann emulsjon     Reg.nr 2017.5 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.54 er godkjent.
Maxim 100 FS   Fludioksonil: 100 g/l   BS   31.10.2022   2012.17.14   SY     1   Flytende konsentrat til beising   Ja  
Medallion TL   Fludioksonil: 125 g/l   S   31.10.2023   2014.43.17   SY     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Medax Max   Trineksapak-etyl: 75 g/kg
Proheksadion-kalsium: 50 g/kg  
V   30.04.2022   2016.20   BA     1   Vanndispergerbart granulat    
Mekoprop Nufarm   mekoprop-P: 600 g/l   U   31.01.2022   2016.37.21   FKRA     2   Løselig konsentrat    
Mero   Vegetabilsk olje: 733 g/l   T   30.09.2022   2014.6   BCA     0   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Metaxon   MCPA: 750 g/l   U   31.10.2023   2016.29.21   FKRA, NF     3   Løselig konsentrat     Het tidilgere MCPA 750 Flytende
Milbeknock   Milbemektin: 9,3 g/l   SK   31.07.2023   2012.7.18   NF     3   Emulsjonskonsentrat     Reg.nr. 2012.7.14 er tillat solgt tom 01.05.2019, og tillat brukt tom 01.05.2020.
Mirador   Azoksystrobin   S   31.12.2025   2017.39   SY     2   Suspensjonkonsentrat     Parallell registrering for Amistar (reg.nr. 2008.57.14)
Mixin   Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
Florasulam: 2,5 g/L  
U   31.12.2022   2019.1   FKRA, NF, ma     1   Suspo-emulsjon     Dette er en parallellgodkjening av Cleave reg.nr. 2017.3.18
Moddevo   Trineksapak-etyl: 250 g/l   V   30.04.2022   2019.13   SY     1   Dispergeringskonsentrat     Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Moddus Start (2016.6).
Moddus M   Trineksapak-etyl: 250 g/l   V   30.04.2022   2017.1.18   SY     1   Emulsjonskonsentrat     Tidl. Reg.nr. 2017.1. Reg.nr. endret til 2017.1.18 pga endret CLP-merking. Reg.nr 2017.1. godkjent så lenge reg. nr. 2017.1.18 er godkjent.
Moddus Start   Trineksapak-etyl: 250 g/l   V   30.04.2022   2016.6   SY     1   Dispergeringskonsentrat    
Mospilan SG   Acetamiprid: 202 g/kg   SK   28.02.2034   2021.11   NF     2   Vannløslig granulat    
Mot Snegler Extra   Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg   SK   31.12.2031   2018.13     Ja   6   Klart-til-bruk agn (granulat)    
Mot Snegler F   Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg   SK   31.12.2031   2018.1     Ja   6   Klart-til-bruk agn (granulat)     Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16).
Movento 100 SC   Spirotetramat: 100 g/l   SK   30.04.2025   2013.25   BCA     4   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Mustang Forte   Florasulam: 5 g/L
Aminopyralid: 11,8 g/L
2,4-D-EHE: 271,5 g/L  
U   31.12.2021   2019.24   NF     2   Suspo-emulsjon    
Natria insektkonsentrat   Pyretriner: 4,59 g/l   SK   31.08.2023   2012.12.17     Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ja   Regnr.2012.12.14 kan selges og brukes så lenge 2012.12.17 er godkjent.
Natria insektspray   Pyretriner: 0,045 g/l   SK   31.08.2023   2012.13.17     Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Natria Ugressrent   Kaprinsyre: 12 g/l
Kaprylsyre: 17,7 g/l  
U   31.08.2022   2013.1.17   BCA   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
NEU 1181 M   Jern(III)fosfat: 29,7 g/kg   SK   31.12.2031   2017.12   ND     1   Klart-til-bruk agn (granulat)    
Nordox 75 WG   Kopper(I)oksid: 862 g/kg   S   31.12.2022   2008.43.19   NX     3   Vanndispergerbart granulat   Ja   Preparater med tidl. reg.nr 2008.43.16 mangler setning med avstandskrav til vann på etiketten. Preparater på lager hos Nordox og distributører må ometiketteres til godkjent etikett med reg. nr. 2008.43.19 innen 1.3.20. Bruk av preparater med reg. nr. 2008.43.16 er tillatt så lenge preparater med reg. nr. 2008.43.19 er godkjent, så lenge sikkerhetssone til vann overholdes: Ikke nærmere enn 30 m i frukt og 10 m i bær.
Nufarm Mekoprop-P   mekoprop-P: 600 g/l   U   31.01.2022   2016.36.21   FKRA     2   Løselig konsentrat    
Optimus   Trineksapak-etyl   V   30.04.2022   2020.1       1   Emulsjonskonsentrat     Ekstra handelsnavn til Trimaxx (regnr 2016.11.19 og 2016.3.19)
PG26N   alkylfenolalkoxylat: 100 g/l   T   31.12.2021   2018.80         Løselig konsentrat     Klebemiddel. Godkjenningen gis frem til godkjenningsreglene er ferdig utarbeidet.
Pictor Active   Pyraklostrobin: 250 g/L
Boskalid: 150 g/L  
S   31.07.2022   2018.12.20   BA     3   Suspensjonkonsentrat     Reg. nr 2018.12 kan selges og brukes så lenge reg. nr. 2018.12.20 er godkjent. Oppdatert med avdriftsreduksjon
Pirimor   pirimikarb: 500 g/kg   SK   30.04.2022   2011.19.19   FKRA, NF, ma     2   Vanndispergerbart granulat   Ja   Endret bruk, produkter med reg.nr 2011.19.14 og reg.nr. 2011.19.18 er tilatt solgt tom 26.09.2019 og tilatt brukt tom 26.09.2020.
Pistol   Diflufenikan: 40 g/l
Glyfosat: 250 g/l  
U   31.12.2021   2012.28.18   BA     3   Suspensjonkonsentrat     Nytt reg.nr i 2018. Reg.nr 2012.28.14 er ikke tillat å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.28.18 er godkjent.
Pixxaro EC   Fluroksypyr-meptyl: 424,7 g/L
Halauksifen-metyl: 13,4 g/L  
U   31.12.2022   2016.24   NF     2   Emulsjonskonsentrat    
Plenrens (hobby klar til bruk)   Dikamba: 0,3 g/l
Diklorprop-P: 1,5 g/l
MCPA: 5,2 g/l  
U   31.12.2022   2013.20.17   BCA   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja   Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent.
Plenrens (hobby konsentrat)   Dikamba: 4,8 g/l
Diklorprop-P: 22,5 g/l
MCPA: 78 g/l  
U   31.12.2022   2013.21.17     Ja   6   Løselig konsentrat   Ja   Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.21 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.21.17 er godkjent.
Polygandron STP   Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg   S   30.04.2022   2021.6       1   Propagule konsentrat    
Polygandron TTP   Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg   S   30.04.2022   2021.5       1   Propagule konsentrat    
Polygandron WP   Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg   S   30.04.2022   2021.4       1   Propagule konsentrat    
Polyversum   Pythium oligandrum M1: 5000 oosporer/mg   S   30.04.2022   2021.3       1   Propagule konsentrat    
PreFeRal WG   Paecilomyces fumosoroseus: 180 g/kg   SK   31.12.2031   2018.5   NG     1   Vanndispergerbart granulat     Reg.nr. 2010.6 er tillat solgt tom 21.09.18, og tillat brukt tom 21.09.19.
Previcur Energy   Fosetyl: 310 g/l
propamokarb uten HCl: 530 g/l  
S   30.04.2022   2010.26.14   BCA     2   Løselig konsentrat   Ja  
Primma Star   Tribenuron-metyl: 750 g/kg   U   30.09.2022   2019.12.21       1   Vanndispergerbart granulat    
Primo Maxx II   Trineksapak-etyl: 116,4 g/L   V   30.04.2022   2019.11   SY     2   Løselig konsentrat    
Primus   Florasulam: 50 g/l   U   31.12.2031   2017.8   DOW     1   Suspensjonkonsentrat    
Primus 250 WG   Florasulam: 250 g/kg   U   31.12.2031   2017.18   NF     1   Vanndispergerbart granulat    
Primus XL   Fluroksypyr-meptyl: 144,1 g/l
Florasulam: 5 g/l  
U   31.12.2022   2017.26       2   Suspo-emulsjon    
Proff Skadeinsekter   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2022   2012.21   ND     2   Emulsjonskonsentrat   Ja   Ikke markedsført i Norge.
Proline EC 250   Protiokonazol: 259 g/l   S   31.07.2023   2007.126.14   BCA     2   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Propulse SE 250   Protiokonazol: 125 g/L
Fluopyram: 125 g/L  
S   31.07.2023   2018.31.21   BCA     3   Suspo-emulsjon     Oppdatert med avdriftsreduksjon. Produkter med registreringsnummer 2018.31.19 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2018.31.21 er godkjent.
Provanto AL   Flupyradifuron: 0,08 g/l   SK   09.12.2026   2018.19     Ja   7   Bruksferdig løsning    
Provanto insektpin   Flupyradifuron: 18,8 g/kg   SK   19.12.2026   2018.87     Ja   7   Vannløselig tablett    
Provanto Spray   Flupyradifuron: 0,08 g/l   SK   09.12.2026   2018.18     Ja   7   Bruksferdig løsning     20.09.2019: Sanium AL endret navn til Provanto Spray, etiketter med Sanium AL er godkjent solgt og brukt så lenge reg.nr. 2018.18 er godkjent
Proxanil   Propamokarb: 400 g/L
Cymoksanil: 50 g/L  
S   31.07.2023   2020.5   NF     4   Suspensjonkonsentrat    
Puma Extra   fenoksaprop-P-etyl: 69 g/l   U   31.12.2021   2014.8   BCA     1   Olje i vann emulsjon   Ja  
Ranman   Cyazofamid: 400 g/l   S   31.07.2022   2009.61       1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ranman   Cyazofamid: 400 g/l   S   31.07.2022   2009.62       1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ranman   Cyazofamid: 400 g/l   S   31.07.2022   2009.63.14       1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ranman Top   Cyazofamid: 160 g/l   S   31.07.2022   2015.14   NF     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ranman Top   Cyazofamid: 160 g/l   S   31.07.2022   2015.17       1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ranman Top   Cyazofamid: 160 g/l   S   31.07.2022   2015.18   NF     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Raptol   Rapsolje: 825,3 g/L
Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9,17 g/L  
SK   31.08.2022   2017.20   NF     3   Emulsjonskonsentrat     Godkjent i økologisk landbruk. Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Ratio Super SX   tifensulfuron-metyl: 250 g/kg
Tribenuron-metyl: 250 g/kg  
U   31.10.2022   2015.4.18   NF     1   Vannløslig granulat   Ja   Regnr:2015.14 kan selges og brukes så lenge 2015.4.18 er godkjent.
Redigo FS 100   Protiokonazol: 100 g/l   BS   31.07.2023   2009.79.14   BCA     2   Flytende konsentrat til beising   Ja  
Regalis Plus   Proheksadion-kalsium: 100 g/kg   V   31.07.2022   2016.22   BA     1   Vanndispergerbart granulat    
Renol   Penetreringsolje: 925 g/l   T   31.12.2021   2007.13.17   NF     0   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Requiem Prime   Terpenoid blend QRD460: 135,5 g/L   SK   10.08.2026   2019.22   BCA     2   Emulsjonskonsentrat    
Revus   Mandipropamid: 250 g/l   S   31.07.2023   2009.75.14   SY     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Revus Top   Difenokonazol: 250 g/L
Mandipropamid: 250 g/L  
S   31.12.2021   2017.13   SY     3   Suspensjonkonsentrat     Oppdatert med avdriftsreduksjon
Rizolex 50 FW   tolklofosmetyl: 500 g/l   BS   30.04.2022   2010.20.17   NF     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Rotstop SC   Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg   S   30.04.2022   2014.41   GP     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Rotstop WP   Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg   S   30.04.2022   2008.54   GP     1   Vannløselig pulver   Ja  
Roundup   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2021   2004.70.14   MO     1   Løselig konsentrat   Ja   Produktet har endret navn fra Roundup Eco til Roundup. Produkter med navnet Roundup Eco som allerede er produsert er tillatt importert, distribuert, solgt og brukt, så lenge reg.nr. 2004.70.14 er godkjent.
Roundup Extra   Glyfosat: 7,2 g/l
Pelargonsyre: 20,4 g/l  
U   31.12.2021   2016.16.18   MO   Ja   7   Bruksferdig løsning     Nytt reg.nr i 2018. Reg. nr 2016.16 kan brukes og selges så lenge reg.nr.2016.16.18 er godkjent.
Roundup Flex   Glyfosat: 480 g/l   U   31.12.2021   2015.2.18   MO     1   Løselig konsentrat   Ja   Etikett med reg.nr 2015.2 er ikke tilatt å importere, men kan selges ut fra lager og brukes så lenge reg.nr. 2015.2.18 er godkjent
Roundup Flick   Glyfosat: 360 g/L   U   31.12.2021   2016.26   MO     1   Løselig konsentrat    
Roundup Garden   Glyfosat: 120 g/l   U   31.12.2021   2004.61.18   MO   Ja   6   Løselig konsentrat     Nytt. Reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.61.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.61.18 er godkjent.
Roundup PowerMax   Glyfosat: 720 g/kg   U   31.12.2021   2017.27   MO     1   Vannløslig granulat    
Roundup Turbo   Glyfosat: 7,2 g/l   U   31.12.2021   2004.60.18   MO   Ja   7   Bruksferdig løsning     Nytt reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.60.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.60.18 er godkjent.
Saracen Delta   Diflufenikan: 500 g/l
Florasulam: 50 g/l  
U   31.12.2021   2021.1   NF     2   Suspensjonkonsentrat    
Scala   pyrimetanil: 400 g/l   S   30.04.2022   2007.115.14   BA     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Seedron   Fludioksonil: 50 g/L
Tebukonazol: 10 g/L  
BS   31.10.2022   2019.18   FKRA, NF     1   Flytende konsentrat til beising     Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 2018.17 er tilatt solgt tom 25.11.2019, og tilatt brukt tom 24.11.2020
Sekator OD   Amidosulfuron: 100 g/l
Jodsulfuron-metyl natrium: 25 g/l  
U   31.12.2021   2014.30   BCA     2   Oljebasert dispersjon   Ja  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.05.2024   2014.33.17   NF     1   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.05.2024   2014.36       1   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.05.2024   2014.37   NF     1   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Sencor WG 70   Metribuzin: 705 g/kg   U   31.07.2023   2006.27.14   BCA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Serenade ASO   Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713: 1017,8 g/l   S   30.04.2022   2017.14.20   BCA     1   Suspensjonkonsentrat     Produkter med registreringsnummer 2017.14.18 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.14.20 er godkjent.
Signum   Pyraklostrobin: 67 g/kg
Boskalid: 267 g/kg  
S   31.01.2022   2007.133.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja   Oppdatert for avdriftsreduksjon
Siltra Xpro EC 260   Protiokonazol: 206,2 g/l
Biksafen: 63,2 g/l  
S   31.07.2023   2017.23   BCA     3   Emulsjonskonsentrat    
Sluxx HP   Jern(III)fosfat: 30 g/kg   SK   31.12.2031   2017.11   NF     1   Granulat     Sluxx HP med etiketten med det gamle reg.num. 2009.33 fases ut. Sluxx HP med etiketten med reg.num.2009.33 var tillatt solgt fram til 30.06.2017 og brukt fram til 30.06.2018.
Speed   Pelargonsyre: 43,1 g/l   U   31.08.2022   2021.19     Ja   7   Olje i vann emulsjon    
Speed C   Pelargonsyre: 565 g/l   U   31.08.2022   2021.2     Ja   6   Emulsjonskonsentrat    
Speed PA   Pelargonsyre: 186,7 g/l   U   31.08.2022   2020.3   NM, ND   Ja   6   Emulsjonskonsentrat     Ekstra handelsnavt til Finalsan Konsentrat mot Ugress
Speed PA Spray   Pelargonsyre: 33 g/l   U   31.08.2022   2020.4   NM, ND   Ja   7   Bruksferdig løsning     Dette er et ekstra handelsnavn for Finalsan Spray mot Ugress
Spitfire 333 HL   Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l   U   31.12.2025   2017.7   FKA     2   Emulsjonskonsentrat    
Spotlight Plus   Karfentrazon-etyl: 60 g/L   U   31.12.2023   2020.10   NF, PR     3   Mikroemulsjon    
Spraits AF   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2023   2019.30   NM, ND   Ja   7   Bruksferdig løsning    
Spray mot bladlus   Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 0,36 g/l   SK   31.08.2023   2009.70   ND   Ja   7   Aerosol   Ja  
Spray mot skadeinsekter og bladlus   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2023   2009.69.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Stabilan 750 SL   klormekvatklorid: 750 g/l   V   30.11.2022   2017.32   NF     3   Løselig konsentrat    
Starane 333 HL   Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l   U   31.12.2025   2016.40   NF     2   Emulsjonskonsentrat    
Starane XL   Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
Florasulam: 2,5 g/L  
U   31.12.2022   2017.4   NF     1   Suspo-emulsjon    
Steward   Indoksakarb: 300 g/kg   SK   31.10.2022   2010.7.18   NF     3   Vanndispergerbart granulat   Ja   Regnr.2010.7 kan selges og brukes så lenge 2010.7.18 er godkjent.
Switch 62,5 WG   Fludioksonil: 250 g/kg
Cyprodinil: 375 g/kg  
S   30.04.2022   2008.56.15   SY     3   Vanndispergerbart granulat   Ja   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Syllit 544 SC   Dodin: 544 g/l   S   31.05.2022   2018.14   NF     3   Suspensjonkonsentrat     Oppdatert med avdriftsreduksjon
Talius   prokvinazid: 200 g/l   S   31.07.2023   2012.29.19   NF     3   Emulsjonskonsentrat     Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 201392.29.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.29.19 er godkjent.
Teldor WG   Fenheksamid: 512,8 g/kg   S   31.12.2021   2007.130.14   BCA     1   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Teppeki   Flonikamid: 500 g/kg   SK   31.12.2024   2014.10       1   Granulat   Ja  
Teppeki   Flonikamid: 500 g/kg   SK   31.12.2024   2014.13   NF     1   Granulat   Ja  
Teppeki   Flonikamid: 500 g/kg   SK   31.08.2024   2014.3.18   NF     1   Granulat     Produkter med registreringsnummer 2014.3 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2014.3.18 er godkjent.
Thiovit Jet   svovel: 800 g/kg   SSK   31.12.2021   2007.30.14   SY     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Titus   rimsulfuron: 250 g/kg   U   30.04.2022   2012.30.19   NF     1   Vannløslig granulat     Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 2012.30.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.30.19 er godkjent.
Tomahawk 200 EC   Fluroksypyr-meptyl: 200 g/l   U   31.12.2025   2016.10   NF, ma     2   Emulsjonskonsentrat    
Tomahawk 200 EC   Fluroksypyr-meptyl: 200 g/l   U   31.12.2025   2016.4.17   FKRA     2   Emulsjonskonsentrat     Regnr. 2016.4 kan selges og brukes så lenge 2016.4.17 er godkjent.
Tombo   Florasulam: 25 g/kg
Aminopyralid: 50 g/kg
Pyrokssulam: 50 g/kg  
U   30.04.2025   2021.13       2   Vanndispergerbart granulat    
Topas 100 EC   penkonazol: 100 g/l   S   31.12.2022   2008.9.15   SY     4   Emulsjonskonsentrat   Ja   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Trim Mosefjerner   Jern(II)sulfat: 109 g/kg   U   31.08.2023   2013.17.17     Ja   6   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Trim Plenrens   Jern(II)sulfat: 180 g/kg
MCPA: 5 g/kg
mekoprop-P: 3 g/kg  
U   31.08.2022   2006.17.17     Ja   6   Granulat   Ja   Reg.nr. 2006.17 har gammel faremerking og er ikke tillatt solgt eller brukt
Trimaxx   Trineksapak-etyl   V   30.04.2022   2016.11.19   NF, ma     1   Emulsjonskonsentrat     Overføring av produkt fra Adama til Nufarm. Reg.nr 2016.11 kan selges og brukes så lenge 2016.11.19 er godkjent.
Trimaxx   Trineksapak-etyl: 175 g/l   V   30.04.2022   2016.3.19       1   Emulsjonskonsentrat     Overføring av produkt fra Adama til Nufarm. Reg.nr 2016.3.17 kan selges og brukes så lenge 2016.3.19 er godkjent.
Trimmer 50 SG   Tribenuron-metyl: 526 g/kg   U   01.02.2022   2016.34.18   FKRA     1   Vannløslig granulat     Regnr.2016.34 kan selges og brukes så lenge 2016.34.18 er godkjent.
Trinol Snegledreper   Jern(III)fosfat: 10 g/kg   SK   31.12.2031   2017.19   NM   Ja   6   Granulat     Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16)
Tripali WG   Metsulfuron-metyl: 83,6 g/kg
Tribenuron-metyl: 83,6 g/kg
Florasulam: 104 g/kg  
U   30.04.2022   2019.5   NF, ma     1   Vanndispergerbart granulat    
Ugresskverk Hobby   Dikamba: 4,8 g/l
Diklorprop-P: 22,5 g/l
MCPA: 78 g/l  
U   31.12.2022   2014.5.14   NM   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja  
Ugresskverk Spray   Dikamba: 0,3 g/l
Diklorprop-P: 1,5 g/l
MCPA: 5,2 g/l  
U   31.12.2022   2014.4.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
UgressNIX DV   Eddiksyre: 60 g/L   U   31.08.2023   2016.12     Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
UgressNIX Effekt   Eddiksyre: 120 g/l   U   31.08.2023   2019.14     Ja   7   Oppløsning     Kloneregistrering/ekstra handelsnavn av Biltema Ugressdreper (reg.nr 2016.41). Het tidligere Kraft Ugressdreper. Prepater med navnet Kraft ugressdreper og reg.nr. 2019.14 kan ikke lenger produseres, men kanlagres, selges og brukes så lenge UgressNIX Effekt med reg.nr. 2019.14 er godkjent.
UgressNIX Trippel Effekt   Eddiksyre: 60 g/l   U   31.08.2023   2017.40     Ja   7   Bruksferdig løsning    
Ugressrent   Kaprinsyre: 12 g/l
Kaprylsyre: 17,7 g/l  
U   31.08.2022   2018.42     Ja   7   Bruksferdig løsning     Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent (reg.nr. 2013.1.17)
Vertimec   Abamektin: 18 g/l   SK   30.04.2022   2010.21.14   SY     4   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Zetrola   Propakvizafop: 100 g/l   U   30.11.2022   2017.36   SY     2   Emulsjonskonsentrat     Parallell registrering for Agil 100 EC (reg.nr. 2016.5).
Zorvec Endavia   Bentiavalikarb-isopropyl: 70 g/l
Oksatiapiprolin: 30 g/l  
S   31.07.2022   2021.7   NF     3   Oljebasert dispersjon    
Zypar   Florasulam: 5,15 g/L
Halauksifen-metyl: 6,72 g/L  
U   05.08.2026   2016.25       1   Oljebasert dispersjon    

Antall: 245