Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater

Sortert på:     Preparatnavn     Virksomt stoff/organisme
Velg preparat type:

Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.

    
Preparat Virk.stoff Prep.
type
Godkj.til Reg. nr. Imp. Hobby Avg.
kl.
Form Gml.
forskrift
Merknad
Acrobat WG   Dimetomorf: 90 g/kg
Mankozeb: 600 g/kg  
S   31.07.2019   2010.14.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Admiral 10 EC   pyriproksyfen: 100 g/l   SK   31.12.2019   2012.6.17   DP     2   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Agil 100 EC   Propakvizafop: 100 g/l   U   31.12.2019   2016.5   FKA, NF, ma     2   Emulsjonskonsentrat    
Alar 85 SG   Daminozid: 850 g/kg   V   31.10.2019   2012.25.17   PR     2   Granulat   Ja  
Alar 85 SG   Daminozid: 850 g/kg   V   31.10.2019   2012.26.16   FKA     2   Vannløselig pulver   Ja  
Alar 85 SG   Daminozid: 850 g/kg   V   31.10.2019   2012.27.16   NF     2   Granulat   Ja  
Aliette WG 80   Fosetyl aluminium: 800 g/kg   S   30.06.2020   2007.125.14   BCA     1   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Ally Class 50 WG   Metsulfuron-metyl: 100 g/kg
Karfentrazon-etyl: 400 g/kg  
U   31.07.2019   2007.9.18   FKA, DP     1   Vanndispergerbart granulat   Ja   Regnr: 2007.9 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2007.9.18 er godkjent.
Amistar   Azoksystrobin: 250 g/l   S   30.06.2019   2008.57.14   SY     2   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Apron XL   metalaksyl-M: 339 g/l   BS   30.06.2019   2007.127.14   SY     2   Emulsjon til beising   Ja  
Ariane S   Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l
klopyralid: 20 g/l
MCPA: 200 g/l  
U   30.04.2019   2006.37.17   FKA, DOW, NF     2   Emulsjonskonsentrat   Ja   Mattilsynet anbefaler at det går en periode på 21 dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite.
Atlantis WG   Jodsulfuron-metyl natrium: 6 g/kg
Mesosulfuron-metyl: 30 g/kg  
U   31.12.2019   2006.20.14   BCA     2   Granulat   Ja  
Attribut SG 70   Propoksykarbazon-natrium: 700 g/kg   U   31.12.2019   2016.1   BCA     2   Vannløslig granulat    
Avaunt 150 EC   Indoksakarb: 150 g/l   SK   31.10.2019   2017.24.18   DP     4   Emulsjonskonsentrat   Ja   Regnr 2017.24 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2017.24.18 er godkjent.
Aviator Xpro EC 225   Protiokonazol: 154,6 g/l
Biksafen: 78,9 g/l  
S   31.07.2019   2015.47   BCA     3   Emulsjonskonsentrat    
Axial   pinoksaden: 50 g/l   U   31.03.2019   2010.29.14   SY     1   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Banvel   Dikamba (syre): 480 g/l   U   31.12.2019   2006.24.16   SY     2   Løselig konsentrat   Ja  
Basagran M 75   Bentazon: 250 g/l
MCPA: 75 g/l  
U   30.06.2019   2006.46.14   BA     3   Løselig konsentrat   Ja   Godkjenning går ut 30.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.12.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.12.2020.
Basagran SG   Bentazon: 870 g/kg   U   30.06.2019   2006.23.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Betanal SE   fenmedifam: 163,22 g/l   U   31.07.2019   2014.1   BCA     2   Suspo-emulsjon   Ja  
Biowet   Etoksylerte/propoksylerte C12-C16 alkoholer: 80 %   T   31.12.2019   2016.33   FKA     0   Ukjent    
Biscaya OD 240   tiakloprid: 240 g/l   SK   30.04.2019   2008.101.14   BCA     3   Oljebasert dispersjon   Ja  
Bonzi   paklobutrazol: 4 g/l   V   31.05.2022   2013.18.17   SY     1   Løselig konsentrat   Ja  
Boxer   prosulfokarb: 800 g/l   U   31.10.2020   2013.29.17   SY     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Bumper 25 EC   Propikonazol: 250 g/l   S   31.01.2020   2009.85.17   FKA     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Bumper 25 EC   Propikonazol: 250 g/l   S   31.01.2019   2015.1   NF, ma     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Calypso mot skadeinsekter   tiakloprid: 9,2 g/l   SK   30.04.2019   2011.26   BCH   Ja   6   Suspo-emulsjon   Ja  
Calypso SC 480   tiakloprid: 480 g/l   SK   30.04.2019   2008.104.14   BCA     4   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Calypso Spray   tiakloprid: 0,15 g/l   SK   30.04.2019   2011.28   BCH   Ja   7   Aerosol   Ja  
CCC Nufarm 750   klormekvatklorid: 750 g/l   V   30.11.2020   2017.35   FKRA, FKA     3   Løselig konsentrat    
CDQ SX   Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
Tribenuron-metyl: 222 g/kg  
U   31.10.2019   2017.17.18   DP     1   Vannløslig granulat    
Celest 025 FS   Fludioksonil: 25 g/l   BS   30.09.2019   2008.100   SY     1   Flytende konsentrat til beising   Ja  
Celest Extra Formula M   Difenokonazol: 25 g/l
Fludioksonil: 25 g/l  
BS   31.10.2019   2016.7   SY     1   Flytende konsentrat til beising    
Celest Formula M   Fludioksonil: 25 g/l   BS   30.09.2019   2009.32.14   SY     1   Flytende konsentrat til beising   Ja  
Centium 36 CS   klomazon: 360 g/l   U   31.10.2019   2013.13.18       2   Kapsel emulsjon   Ja  
Centium 36 CS   klomazon: 360 g/l   U   31.10.2019   2013.14.14   FKA     2   Kapsel emulsjon   Ja  
Centium 36 CS   klomazon: 360 g/l   U   31.10.2019   2013.15.14   FKA     2   Kapsel emulsjon   Ja  
Cerone   Etefon: 480 g/l   V   31.07.2019   2012.16.14   BCA     1   Løselig konsentrat   Ja  
Cleave   Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
Florasulam: 2,5 g/L  
U   31.12.2022   2017.3.18   FKRA, NF, ma     1   Suspo-emulsjon     Produkter med registreringsnummer 2017.3.17 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.3.18 er godkjent.
Clipless NT   Trineksapak-etyl: 120 g/L   V   30.04.2019   2017.15   UKJ     2   Emulsjonskonsentrat    
Comet Pro   Pyraklostrobin: 200 g/l   S   31.01.2020   2011.27.14   BA     2   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Confidor WG 70   imidakloprid: 700 g/kg   SK   31.07.2019   2018.64   BCA     1   Vanndispergerbart granulat     Spesialprodukt for veksthus. Tillatt i agurk, tomat og paprika i veksthus. Bruk i prydplanter trukket. Siste dag for import, salg, bruk og besittelse av Confidor med reg. nr. 2012.20.14 (hvor bruk i prydplanter er tillatt) er 19.12.2018.
Consento SC 450   Propamokarb: 375 g/l
Fenamidon: 75 g/l  
S   31.07.2019   2008.68.14   BCA     2   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Conserve   spinosad: 120 g/l   SK   30.04.2019   2012.15.14   FKA, DOW, NF     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
CurEra Mose GTI   Jern(II)sulfat: 288 g/l   U   31.08.2021   2013.5.14   BR   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja  
Cycocel 750   klormekvatklorid: 750 g/l   V   30.11.2020   2016.14.18   BA     3   Løselig konsentrat     Endret reg.nr den 2.10.18 Det medfører at produkt med etiketter som har med ny faremerking men med gammelt registreringsnummer kan selges ut og brukes, men ikke importeres.
Cycocel Extra   klormekvatklorid: 460 g/l   V   30.11.2020   2016.15.18   BA     3   Løselig konsentrat     Endret reg.nr 2.10.18 Det medfører at produkt med etiketter som har med ny faremerking men med gammelt registreringsnummer kan selges ut og brukes, men ikke importeres.
Danitron 5 SC   fenpyroksimat: 53 g/l   SK   30.04.2020   2016.18   FKA     3   Suspensjonkonsentrat    
Danitron 5 SC   fenpyroksimat: 53 g/l   SK   30.04.2020   2016.9.17   NF     3   Suspensjonkonsentrat    
Decis Mega EW 50   Deltametrin: 50 g/l   SK   31.10.2019   2012.1.14   BCA     3   Olje i vann emulsjon   Ja  
Decis Plantespray   Deltametrin: 0,031 g/l   SK   31.10.2019   2009.2   BCH   Ja   7   Aerosol   Ja  
Delan Pro   Ditianon: 125 g/L
Kaliumfosfonat (blanding av mono- og dikalium): 561 g/L  
S   31.05.2022   2018.2   BA     5   Ukjent    
Delan WG   Ditianon: 700 g/kg   S   31.05.2022   2008.11.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Delaro SC 325   Trifloksystrobin: 157 g/l
Protiokonazol: 182,4 g/l  
S   31.07.2019   2009.3.14   BCA     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Diabolo   imazalilsulfat: 133 g/l   BS   31.03.2020   2008.74.17   PR     2   Løselig konsentrat   Ja  
Difend Extra   Difenokonazol: 25 g/L
Fludioksonil: 25 g/L  
BS   31.10.2019   2018.15   FKA     1   Flytende konsentrat til beising    
Dithane Newtec   Mankozeb: 770 g/kg   S   31.01.2020   2011.18   FKA     1   Vanndispergerbart granulat   Ja  
DP-Klebemiddel   Alkoholetoksylat: 900 g/l   T   31.12.2019   2014.7.18   FKA, NF     0   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Duplosan Meko   mekoprop-P: 600 g/l   U   31.01.2020   2016.35   NF     2   Løselig konsentrat   Ja  
Duplosan Super   Diklorprop-P: 310 g/l
MCPA: 160 g/l
mekoprop-P: 130 g/l  
U   31.10.2019   2016.38   NF     2   Løselig konsentrat   Ja  
Dutch Trig   Verticillum albo-atrum: 10,7 g/L   S   30.04.2021   2017.34   IT     1   Ukjent    
ECOguard flytende   hvitløkekstrakt: 1000 g/kg   SK   31.08.2020   2008.52   NG     1   Løselig konsentrat   Ja  
ECOguard granulat   hvitløkekstrakt: 450 g/kg   SK   31.08.2020   2008.51   NG     1   Granulat   Ja  
Ecoplug PowerMax   Glyfosat: 720 g/kg   U   31.12.2018   2017.31   NF     1   Kapsel emulsjon    
Elatus Plus   Benzovindiflupyr: 100 g/L   S   23.04.2023   2018.9   SY     3   Emulsjonskonsentrat    
Envidor 240 SC   spirodiklofen: 240 g/l   SK   31.07.2021   2011.5.14   BCA     4   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Envision   Glyfosat: 450 g/l   U   31.12.2018   2004.47.14   FKA     1   Løselig konsentrat   Ja   Godkjennning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Envision 120 g/l   Glyfosat: 120 g/l   U   31.12.2018   2004.46.13   FKA   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja  
Evure Neo   tau-Fluvalinat: 240 g/l   SK   31.12.2022   2017.37   SY     2   Olje i vann emulsjon    
Exemptor   tiakloprid: 100 g/kg   SK   30.04.2019   2009.84   BCH     1   Granulat   Ja  
Express   Tribenuron-metyl: 512 g/kg   U   31.10.2019   2007.117.18   DP     1   Vannløselig tablett   Ja   Regnr.2007.117 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2007.117.18 er godkjent.
Express Gold SX   Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
Tribenuron-metyl: 222 g/kg  
U   31.10.2019   2017.22.18   FKA, DP     1   Vannløslig granulat     Regnr:2017.22 kan selges og brukes så lenge 2017.22.18 er godkjent
Express SX   Tribenuron-metyl: 526 g/kg   U   31.10.2019   2010.30.18   FKA, DP     1   Vannløslig granulat   Ja   Regnr.2010.30.14 kan selges og brukes så lenge 2010.30.18
Fastac 50   Alfacypermetrin: 54,9 g/l   SK   31.07.2019   2009.72.14   BA     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Fence   Deltametrin: 55 mg/m2   SK   31.10.2019   2009.31   NG     1   Impregnert materiale   Ja  
Fenix   Aklonifen: 600 g/l   U   31.07.2020   2013.19   BCA     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ferramol mot snegler   Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg   SK   31.12.2031   2017.16   NM   Ja   6   Granulat    
Fibro   Paraffinolje (C18-30 og C17-31): 797 g/L   SK   31.12.2020   2017.21   FKA     3   Emulsjonskonsentrat    
Finalsan Konsentrat Mot Mose i plen   Pelargonsyre: 186,7 g/l   U   31.08.2021   2013.7.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Finalsan Konsentrat mot Ugress   Pelargonsyre: 186,7 g/l   U   31.08.2021   2013.8.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Finalsan Spray mot ugress   Pelargonsyre: 33 g/l   U   31.08.2021   2013.9.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Floramite 240 SC   Rapsolje: 31,8 g/l
Bifenazat: 247,5 g/l  
SK   31.07.2019   2009.68.17   PR     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Floramite 240 SC   Bifenazat: 247,5 g/l   SK   31.07.2019   2010.1.16   FKA     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Floramite 240 SC   Bifenazat: 247,5 g/l   SK   31.07.2019   2010.8.16   NF     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Flurostar 200   Fluroksypyr-meptyl: 288 g/L   U   31.12.2022   2017.28   FKA     1   Emulsjonskonsentrat    
Focus Ultra   sykloksydim: 100 g/l   U   31.05.2022   2007.19.14   BA     1   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Forbel 750   fenpropimorf: 750 g/l   S   30.06.2019   2011.6.14   BA     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Frupica SC   mepanipyrim: 440 g/l   S   30.04.2019   2015.13.17   PR     5   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Frupica SC   mepanipyrim: 440 g/kg   S   30.04.2019   2015.21   FKA     5   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Fungaflash   Imazalil: 100 g/l   S   30.06.2019   2009.1.17   FKA     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Fungazil A   Imazalil: 25 g/l   BS   31.03.2020   2009.86.16   FKA     1   Liquid seed treatment (Væske for beising)   Ja  
Gallery   isoksaben: 500 g/l   U   30.06.2019   2006.42.14   FKA, DOW     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Gallup Super 360   Glyfosat: 342 g/L   U   31.12.2019   2017.33   FKA     1   Løselig konsentrat    
Geoxe 50 WG   Fludioksonil: 500 g/kg   S   31.10.2019   2018.4   SY     3   Vanndispergerbart granulat     Ikke mottatt etikett med reg.nr.
GIBB 3   Gibberellinsyre GA3: 107,5 g/kg   V   31.08.2020   2008.58   FKA     1   Vannløselig tablett   Ja  
Gibb Plus Forest   Gibberellin GA4: 7,2 g/L
Gibberellin GA7: 2,8 g/L  
V   31.08.2020   2016.19       1   Løselig konsentrat    
Glyfonova pluss   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2018   2004.48.14   FKA     1   Løselig konsentrat   Ja   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Glyphogan Eco   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2019   2009.92.17   FKRA, FKA     1   Løselig konsentrat   Ja  
Glyphogan Eco   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2019   2011.7   ma     1   Løselig konsentrat   Ja  
Glyphomax Plus   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2018   2008.45   FKA     1   Løselig konsentrat   Ja  
Glyphomax Plus   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2018   2009.64   NF     1   Løselig konsentrat   Ja  
Glypper   Glyfosat: 360 g/L   U   31.12.2019   2017.6.17   FKA, NF, ma     1   Løselig konsentrat    
Goltix   metamitron: 710 g/kg   U   31.08.2020   2016.21.17   FKA     2   Vanndispergerbart granulat    
Granstar Power   mekoprop-P: 734 g/kg
Tribenuron-metyl: 10 g/kg  
U   31.10.2019   2010.31.18   DP     2   Vannløslig granulat   Ja   Regnr 2010.31 kan selges og brukes så lenge 2017.22.18 er godkjent
Gratil 75 WG   Amidosulfuron: 750 g/kg   U   31.12.2019   2014.2   BCA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Gro-Stop Electro   Klorprofam: 624 g/l   V   31.07.2019   2017.25       3   Hot fogging concentrate (varmdamp konsentrat)    
Harmony 50 SX   tifensulfuron-metyl: 521 g/kg   U   01.02.2020   2008.42.18   FKA, DP     1   Vannløselig pose   Ja   Regnr. 2008.42.14 kan selges og brukes så lenge 2008.42.18 er godkjent.
Harmony Plus 50 SX   tifensulfuron-metyl: 333 g/kg
Tribenuron-metyl: 167 g/kg  
U   31.10.2019   2014.11.18   DP     1   Vannløslig granulat   Ja   Regnr. 2014.11.14 kan selges og brukes så lenge 2014.11.18
Harmony Plus 50 T   tifensulfuron-metyl: 347 g/kg
Tribenuron-metyl: 176 g/kg  
U   31.10.2019   2007.132.18   DP     1   Vannløselig tablett   Ja   Regnr.2007.132 kan selges og brukes så lenge 2007.132.18 er godkjent.
Hussar OD   Jodsulfuron-metyl natrium: 100 g/l   U   31.12.2019   2006.51.14   BCA     1   Oljebasert dispersjon   Ja  
Hussar Plus OD   Jodsulfuron-metyl natrium: 50 g/l
Mesosulfuron-metyl: 7,5 g/l  
U   31.12.2019   2016.2   BCA     2   Oljebasert dispersjon    
Hussar Tandem OD   Diflufenikan: 150 g/l
Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l  
U   31.12.2018   2013.28   BCA     3   Oljebasert dispersjon   Ja  
Insektkonsentrat P   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2020   2018.10   NM, ND   Ja     Emulsjonskonsentrat    
Insektspray P   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2020   2018.11   NM   Ja     Bruksferdig løsning    
Karate 5 CS   Lambda-cyhalotrin: 50 g/l   SK   31.12.2019   2011.20.14   SY     3   Kapsel emulsjon   Ja  
Keeper L   Diflufenikan: 40 g/l
Glyfosat: 250 g/l  
U   31.12.2019   2012.23.17   BCH   Ja   6   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Keeper Total K   Glyfosat: 120 g/L   US   31.12.2018   2016.27       6   Løselig konsentrat     Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Keeper Total S   Glyfosat: 7,2 g/L   U   31.12.2018   2016.28     Ja   7   Bruksferdig løsning    
Kinto   tritikonazol: 20,4 g/l
prokloraz: 61,2 g/l  
BS   31.03.2019   2008.66.14   BA     2   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2020   2009.71.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Konsentrat mot spinnmidd og lus   Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l   SK   31.08.2020   2004.12   ND   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja  
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg   U   31.12.2031   2017.9   FKA, NF     1   Vannløselig pulver    
Luna Privilege   Fluopyram: 500 g/l   S   31.12.2020   2015.51   BCA     3   Suspensjonkonsentrat    
Luna Sensation   Trifloksystrobin: 250 g/l
Fluopyram: 250 g/l  
S   10.07.2019     BCA     3   Suspensjonkonsentrat     Godkjent dispensasjon mot gråskimmel i jordbær på friland i periodene 10.05.2018-10.07.2018 og 10.05.2019-10.07.2019.
MaisTer   Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l
Foramsulfuron: 300 g/l  
U   30.09.2019   2013.27   BCA     1   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Matrigon 72 SG   klopyralid: 720 g/kg   U   31.12.2018   2014.46.17   FKA, DOW     2   Vannløslig granulat   Ja  
Mavrik   tau-Fluvalinat: 240 g/L   SK   31.12.2022   2018.54   FKA, NF     2   Olje i vann emulsjon     Reg.nr 2017.5 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.54 er godkjent.
Maxim 100 FS   Fludioksonil: 100 g/l   BS   30.09.2019   2012.17.14   SY     1   Flytende konsentrat til beising   Ja  
MCPA 750 Flytende   MCPA: 750 g/l   U   31.10.2019   2016.29   FKRA, NF     3   Løselig konsentrat   Ja  
MCPA 750 Nufarm   MCPA: 750 g/l   U   31.10.2019   2016.32   FKA     3   Løselig konsentrat    
Medallion TL   Fludioksonil: 125 g/l   S   31.12.2019   2014.43.17   SY     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Medax Max   Trineksapak-etyl: 75 g/kg
Proheksadion-kalsium: 50 g/kg  
V   30.04.2019   2016.20   FKA, BA     1   Vanndispergerbart granulat    
Mekoprop Nufarm   mekoprop-P: 600 g/l   U   31.01.2020   2016.37   FKRA, FKA     2   Løselig konsentrat    
Mero   Vegetabilsk olje: 733 g/l   T   30.09.2019   2014.6   BCA     0   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Milbeknock   milbemektin: 9,3 g/l   SK   31.07.2019   2012.7.18   FKA     3   Emulsjonskonsentrat     Reg.nr. 2012.7.14 er tillat solgt tom 01.05.2019, og tillat brukt tom 01.05.2020.
Mirador   Azoksystrobin   S   30.06.2019   2017.39   SY     2   Suspensjonkonsentrat    
Moddus M   Trineksapak-etyl: 250 g/l   V   30.04.2019   2017.1   SY     1   Emulsjonskonsentrat    
Moddus Start   Trineksapak-etyl: 250 g/l   V   30.04.2019   2016.6   SY     1   Emulsjonskonsentrat    
Monceren DS 12,5   pencycuron: 12,5 g/kg   BS   31.03.2020   2008.69.14   BCA     1   Pulver   Ja  
Monceren FS 250   pencycuron: 250 g/l   BS   31.03.2020   2008.70.14   BCA     1   Flytende konsentrat til beising   Ja  
Mot Snegler Extra   Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg   SK   31.12.2031   2018.13       6   Klart-til-bruk agn (granulat)    
Mot Snegler F   Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg   SK   31.12.2031   2018.1       6   Klart-til-bruk agn (granulat)    
Movento 100 SC   Spirotetramat: 100 g/l   SK   30.04.2025   2013.25   BCA     4   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Natria insektkonsentrat   Pyretriner: 4,59 g/l   SK   31.08.2020   2012.12.17     Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ja   Regnr.2012.12.14 kan selges og brukes så lenge 2012.12.17 er godkjent.
Natria insektspray   Pyretriner: 0,045 g/l   SK   31.08.2020   2012.13.17     Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Natria Ugressrent   Kaprinsyre: 12 g/l
Kaprylsyre: 17,7 g/l  
U   31.08.2021   2013.1.17   BCH   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
NEU 1181 M   Jern(III)fosfat: 29,7 g/kg   SK   31.12.2031   2017.12   ND     1   Klart-til-bruk agn (granulat)    
Nordox 75 WG   Kobber(I)oksid: 862 g/kg   S   31.01.2020   2008.43.16   NX     3   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Nufarm MCPA 750   MCPA: 750 g/l   U   31.10.2019   2016.31   FKRA     3   Løselig konsentrat    
Nufarm Mekoprop-P   mekoprop-P: 600 g/l   U   31.01.2020   2016.36   FKRA     2   Løselig konsentrat    
PG26N   alkylfenolalkoxylat   T   31.12.2019   2018.80   FKA       Løselig konsentrat     Klebemiddel. Godkjenningen gis frem til godkjenningsreglene er ferdig utarbeidet.
Pictor Active   Pyraklostrobin: 250 g/L
Boskalid: 150 g/L  
S   31.07.2019   2018.12   BA     3   Suspensjonkonsentrat    
Pirimor   pirimikarb: 500 g/kg   SK   30.04.2019   2011.19.18   SY, ma     2   Vanndispergerbart granulat   Ja   Preparat med reg.nr. 2011.19.14 kan selges ut fra lager til det er tomt og brukes så lenge reg.nr. 2011.19.18 er godkjent.
Pistol   Diflufenikan: 40 g/l
Glyfosat: 250 g/l  
U   31.12.2019   2012.28.14   BA     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Pixxaro EC   Fluroksypyr-meptyl: 424,7 g/L
Halauksifen-metyl: 13,4 g/L  
U   31.12.2022   2016.24   FKA, NF     2   Emulsjonskonsentrat    
Plenrens (hobby klar til bruk)   Dikamba (syre): 0,3 g/l
Diklorprop-P: 1,5 g/l
MCPA: 5,2 g/l  
U   31.10.2019   2013.20.17   BCH   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja   MF: Admin.forlenget 25.25.2018. Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent.
Plenrens (hobby konsentrat)   Dikamba (syre): 4,8 g/l
Diklorprop-P: 22,5 g/l
MCPA: 78 g/l  
U   31.10.2019   2013.21.17     Ja   6   Løselig konsentrat   Ja   Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.21 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.21.17 er godkjent.
PreFeRal WG   Paecilomyces fumosoroseus: 180 g/kg   SK   31.12.2031   2018.5   NG     1   Vanndispergerbart granulat     Reg.nr. 2010.6 er tillat solgt tom 21.09.18, og tillat brukt tom 21.09.19.
Previcur Energy   Fosetyl: 310 g/l
propamokarb uten HCl: 530 g/l  
S   30.04.2020   2010.26.14   BCA     2   Løselig konsentrat   Ja  
Primus   Florasulam: 50 g/l   U   31.12.2031   2017.8   FKA, DOW     1   Suspensjonkonsentrat    
Primus 250 WG   Florasulam: 250 g/kg   U   31.12.2031   2017.18       1   Vanndispergerbart granulat    
Primus XL   Fluroksypyr-meptyl: 144,1 g/l
Florasulam: 5 g/l  
U   31.12.2022   2017.26   FKA     2   Suspo-emulsjon    
Proff Skadeinsekter   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2020   2012.21   ND     2   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Proline EC 250   Protiokonazol: 259 g/l   S   30.06.2019   2007.126.14   BCA     2   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Propulse SE 250   Protiokonazol: 125 g/L
Fluopyram: 125 g/L  
S   31.07.2019   2018.31   BCA     3   Suspo-emulsjon    
Provanto AL   Flupyradifuron   SK   09.12.2026   2018.19     Ja   7   Bruksferdig løsning    
Puma Extra   fenoksaprop-P-etyl: 69 g/l   U   31.12.2019   2014.8   BCA     1   Olje i vann emulsjon   Ja  
Rambo   Glyfosat: 120 g/l   U   31.12.2018   2004.58.14   NM   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Rambo Spray   Glyfosat: 7,2 g/l   U   31.12.2018   2004.59.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; distribusjon, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Ranman   Cyazofamid: 400 g/l   S   31.07.2019   2009.61   FKA     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ranman   Cyazofamid: 400 g/l   S   31.07.2019   2009.62   FKA     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ranman   Cyazofamid: 400 g/l   S   31.07.2019   2009.63.14   PR     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ranman Top   Cyazofamid: 160 g/l   S   31.07.2019   2015.14   PR     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ranman Top   Cyazofamid: 160 g/l   S   31.07.2019   2015.17   FKA     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ranman Top   Cyazofamid: 160 g/l   S   31.07.2019   2015.18   NF     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Raptol   Rapsolje: 825,3 g/L
Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9,17 g/L  
SK   31.08.2020   2017.20   NM, FKA     3   Emulsjonskonsentrat     Godkjent i økologisk landbruk.
Ratio Super SX   tifensulfuron-metyl: 250 g/kg
Tribenuron-metyl: 250 g/kg  
U   31.10.2019   2015.4.18   DP     1   Vannløslig granulat   Ja   Regnr:2015.14 kan selges og brukes så lenge 2015.4.18 er godkjent.
Redigo FS 100   Protiokonazol: 100 g/l   BS   30.06.2019   2009.79.14   BCA     2   Flytende konsentrat til beising   Ja  
Regalis Plus   Proheksadion-kalsium: 100 g/kg   V   31.07.2022   2016.22   BA     1   Vanndispergerbart granulat    
Reglone   Dikvat dibromid: 374 g/l   U   30.06.2019   2006.41.14   SY     5   Løselig konsentrat   Ja  
Remotio Klar til Bruk   Glyfosat: 7,2 g/l   U   31.12.2018   2004.45.16   FKA   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Renol   Penetreringsolje: 925 g/l   T   31.12.2019   2007.13.17   PR     0   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Retro   Dikvat dibromid: 374 g/l   U   30.06.2019   2014.44   FKA     5   Løselig konsentrat   Ja  
Revus   Mandipropamid: 250 g/l   S   31.07.2023   2009.75.14   SY     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Revus Top   Difenokonazol: 250 g/L
Mandipropamid: 250 g/L  
S   31.12.2020   2017.13   SY     3   Suspensjonkonsentrat    
Ridomil Gold MZ Pepite   Mankozeb: 640 g/kg
metalaksyl-M: 39 g/kg  
S   30.06.2019   2010.3.14   SY     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Rizolex 50 FW   tolklofosmetyl: 500 g/l   BS   31.03.2019   2010.20.17   FKA, NF     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Rotstop SC   Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg   S   30.06.2019   2014.41.18   GP     1   Suspensjonkonsentrat   Ja   Regnr:2014.41 kan selges og brukes så lenge 2014.41.18 er godkjent.
Rotstop WP   Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg   S   30.06.2019   2008.54.18   GP     1   Vannløselig pulver   Ja   Regnr: 2008.54 kan selges og brukes så lenge 2008.54.18 er godkjent.
Roundup Eco   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2019   2004.70.14   MO     1   Løselig konsentrat   Ja  
Roundup Energy   Glyfosat: 450 g/l   U   31.12.2019   2011.2   MO     1   Løselig konsentrat   Ja  
Roundup Extra   Glyfosat: 7,2 g/l
Pelargonsyre: 20,4 g/l  
U   31.12.2019   2016.16   MO   Ja   7   Bruksferdig løsning    
Roundup Flex   Glyfosat: 480 g/l   U   31.12.2019   2015.2.18   MO     1   Løselig konsentrat   Ja   Etikett med reg.nr 2015.2 er ikke tilatt å importere, men kan selges ut fra lager og brukes så lenge reg.nr. 2015.2.18 er godkjent
Roundup Flick   Glyfosat: 360 g/L   U   31.12.2019   2016.26   MO     1   Løselig konsentrat    
Roundup Garden   Glyfosat: 120 g/l   U   31.12.2019   2004.61.14   MO   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja  
Roundup Gel (klar-til-bruk)   Glyfosat: 7,2 g/L   U   31.12.2019   2011.17.14   MO   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Roundup Gel Max   Glyfosat: 72 g/L   U   31.12.2019   2018.16   MO   Ja   7   Gel    
Roundup Optima   Glyfosat: 120 g/L   U   30.12.2018   2016.39   MO   Ja   6   Løselig konsentrat    
Roundup PowerMax   Glyfosat: 720 g/kg   U   31.12.2019   2017.27   MO     1   Vannløslig granulat    
Roundup Turbo   Glyfosat: 7,2 g/l   U   31.12.2019   2004.60.14   MO   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Roundup Ultra   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2019   2010.34.14   MO     1   Løselig konsentrat   Ja  
Sanium AL   Flupyradifuron: 200 g/L   SK   09.12.2026   2018.18     Ja   7   Bruksferdig løsning    
Scala   pyrimetanil: 400 g/l   S   30.04.2020   2007.115.14   BA     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Seedron   Fludioksonil: 50 g/L
Tebukonazol: 10 g/L  
BS   31.10.2019   2018.17   FKRA, FKA, NF     1   Flytende konsentrat til beising    
Sekator OD   Amidosulfuron: 100 g/l
Jodsulfuron-metyl natrium: 25 g/l  
U   31.12.2019   2014.30   BCA     2   Oljebasert dispersjon   Ja  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.05.2024   2014.33.17   PR     1   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.12.2018   2014.36   FKA     1   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.12.2018   2014.37   NF     1   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Sencor WG 70   Metribuzin: 705 g/kg   U   31.07.2019   2006.27.14   BCA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Serenade ASO   Bacillus subtilis QST 713: 13,96 g/l   S   30.04.2019   2017.14.18   BCA     1   Suspensjonkonsentrat    
Sereno WG   Mankozeb: 500 g/kg
Fenamidon: 100 g/kg  
S   31.07.2019   2010.19   BCA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Signum   Pyraklostrobin: 67 g/kg
Boskalid: 267 g/kg  
S   31.07.2019   2007.133.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Siltra Xpro EC 260   Protiokonazol: 206,2 g/l
Biksafen: 63,2 g/l  
S   31.07.2019   2017.23   BCA     3   Emulsjonskonsentrat    
Sluxx HP   Jern(III)fosfat: 30 g/kg   SK   31.12.2031   2017.11   FKA, NF, VAI     1   Granulat     Sluxx HP med etiketten med det gamle reg.num. 2009.33 fases ut. Sluxx HP med etiketten med reg.num.2009.33 var tillatt solgt fram til 30.06.2017 og brukt fram til 30.06.2018.
Spitfire 333 HL   Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l   U   31.12.2020   2017.7   FKA     2   Emulsjonskonsentrat    
Spray mot bladlus   Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 0,36 g/l   SK   31.08.2020   2009.70   ND   Ja   7   Aerosol   Ja  
Spray mot skadeinsekter og bladlus   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2020   2009.69.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Stabilan 750 SL   klormekvatklorid: 750 g/l   V   30.11.2020   2017.32   NF     3   Løselig konsentrat    
Starane 333 HL   Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l   U   31.12.2020   2016.40   NF     2   Emulsjonskonsentrat    
Starane XL   Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
Florasulam: 2,5 g/L  
U   31.12.2022   2017.4   FKA, NF     1   Suspo-emulsjon    
Steward   Indoksakarb: 300 g/kg   SK   31.10.2019   2010.7.18   FKA, DP     3   Vanndispergerbart granulat   Ja   Regnr.2010.7 kan selges og brukes så lenge 2010.7.18 er godkjent.
Stratego 250 EC   Propikonazol: 134,4 g/l
Trifloksystrobin: 130,2 g/l  
S   31.07.2019   2008.59   BCA     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Switch 62,5 WG   Fludioksonil: 250 g/kg
Cyprodinil: 375 g/kg  
S   30.06.2019   2008.56.15   SY     3   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Syllit 544 SC   Dodin: 544 g/l   S   31.05.2022   2018.14   FKA, NF     3   Suspensjonkonsentrat    
Talius   prokvinazid: 200 g/l   S   30.06.2019   2012.29.14   FKA, NF     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Teldor WG   Fenheksamid: 512,8 g/kg   S   31.12.2019   2007.130.14   BCA     1   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Teppeki   Flonikamid: 500 g/kg   SK   31.12.2018   2014.10   FKA     1   Granulat   Ja  
Teppeki   Flonikamid: 500 g/kg   SK   31.12.2018   2014.13   NF     1   Granulat   Ja  
Teppeki   Flonikamid: 500 g/kg   SK   31.12.2024   2014.3.18   PR     1   Granulat     Produkter med registreringsnummer 2014.3 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2014.3.18 er godkjent.
Thiovit Jet   svovel: 800 g/kg   S   31.12.2021   2007.30   SY     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Titus   rimsulfuron: 250 g/kg   U   30.04.2019   2012.30.14   FKA, NF     1   Vannløslig granulat   Ja  
Tomahawk 200 EC   Fluroksypyr-meptyl: 200 g/l   U   31.12.2020   2016.10   ma     2   Emulsjonskonsentrat    
Tomahawk 200 EC   Fluroksypyr-meptyl: 200 g/l   U   31.12.2020   2016.4.17   FKRA, FKA     2   Emulsjonskonsentrat     Regnr. 2016.4 kan selges og brukes så lenge 2016.4.17 er godkjent.
Topas 100 EC   penkonazol: 100 g/l   S   30.06.2019   2008.9.15   SY     4   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Topsin WG   tiofanatmetyl: 714 g/kg   S   31.10.2019   2008.49   NG     3   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Touchdown Premium   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2019   2004.56.14   SY     1   Løselig konsentrat   Ja  
Trim Mosefjerner   Jern(II)sulfat: 109 g/kg   U   31.08.2021   2013.17.17     Ja   6   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Trimaxx   Trineksapak-etyl   V   30.04.2019   2016.11   NF, ma     1   Emulsjonskonsentrat    
Trimaxx   Trineksapak-etyl: 175 g/l   V   30.04.2019   2016.3.18   FKA     1   Emulsjonskonsentrat     Regnr: 2016.3.17 kan selges og brukes så lenge 2017.3.18 er godkjent.
Trimmer 50 SG   Tribenuron-metyl: 526 g/kg   U   31.10.2019   2016.34.18   DP     1   Vannløslig granulat     Regnr.2016.34 kan selges og brukes så lenge 2016.34.18 er godkjent.
Trimmer 500 WG   Tribenuron-metyl: 526,3 g/kg   U   31.10.2019   2016.8.17   FKA     1   Vanndispergerbart granulat    
Trinol Snegledreper   Jern(III)fosfat: 10 g/kg   SK   31.12.2031   2017.19   NM   Ja   6   Granulat    
Ugressdreper   Eddiksyre: 120 g/l   U   31.08.2020   2016.41     Ja   7   Oppløsning    
Ugresskverk Hobby   Dikamba (syre): 4,8 g/l
Diklorprop-P: 22,5 g/l
MCPA: 78 g/l  
U   31.10.2019   2014.5.14   NM   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja  
Ugresskverk Spray   Dikamba (syre): 0,3 g/l
Diklorprop-P: 1,5 g/l
MCPA: 5,2 g/l  
U   31.10.2019   2014.4.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
UgressNIX DV   Eddiksyre: 60 g/L   U   31.08.2020   2016.12   FKA   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
UgressNIX Trippel Effekt   Eddiksyre: 60 g/l   U   31.08.2020   2017.40     Ja     Bruksferdig løsning    
Vertimec   Abamektin: 18 g/l   SK   30.04.2020   2010.21.14   SY     4   Emulsjonskonsentrat   Ja  
X-it Ugressmiddel total spray   Glyfosat: 7 g/l   U   31.12.2018   2015.15   KR   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
X-it Ugressmiddell total konsentrat   Glyfosat: 120 g/l   U   31.12.2018   2015.16   KR   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Zenit 575 EC   fenpropidin: 450 g/l
Propikonazol: 125 g/l  
S   13.12.2019   2008.2   SY     4   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Zetrola   Propakvizafop: 100 g/l   U   31.12.2019   2017.36   SY     2   Emulsjonskonsentrat    
Zypar   Florasulam: 5,15 g/L
Halauksifen-metyl: 6,72 g/L  
U   05.08.2026   2016.25   FKA     1   Oljebasert dispersjon    

Antall: 253