Registered pesticides

Sorted by:     Product     Ingredient

All pesticide names are in Norwegian. Most of them will easily be understood. One important difference is that pesticides starting with the letter C in English, usually start with the letter K in Norwegian. All pesticides are placed in tax classes differentiated according to health and environmental factors. The higher the number (0-6), the higher the tax.

    
Product name Active ingredient/
organism
Pesticide
type
Approved until Reg. No. Importer Hobby Tax
class
Form Old
regulation
Note
Acrobat WG   Dimetomorf: 90 g/kg
Mankozeb: 600 g/kg  
S   30.09.2018   2010.14.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Admiral 10 EC   pyriproksyfen: 100 g/l   SK   31.12.2019   2012.6.17   DP     2   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Agil 100 EC   Propakvizafop: 100 g/l   U   31.12.2019   2016.5   FKA, NF, ma     2   Emulsjonskonsentrat    
Alar 85 SG   Daminozid: 850 g/kg   V   31.10.2018   2012.25.17   PR     2   Granulat   Ja  
Alar 85 SG   Daminozid: 850 g/kg   V   31.10.2018   2012.26.16   FKA     2   Vannløselig pulver   Ja  
Alar 85 SG   Daminozid: 850 g/kg   V   31.10.2018   2012.27.16   NF     2   Granulat   Ja  
Aliette WG 80   Fosetyl aluminium: 800 g/kg   S   30.06.2020   2007.125.14   BCA     1   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Ally Class 50 WG   Metsulfuron-metyl: 100 g/kg
karfentrazon-etyl: 400 g/kg  
U   31.07.2019   2007.9.14   DP     1   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Amistar   Azoksystrobin: 250 g/l   S   30.06.2019   2008.57.14   SY     2   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Apron XL   metalaksyl-M: 339 g/l   BS   30.06.2019   2007.127.14   SY     2   Emulsjon til beising   Ja  
Ariane S   Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l
klopyralid: 20 g/l
MCPA: 200 g/l  
U   30.04.2019   2006.37.17   FKA, DOW, NF     2   Emulsjonskonsentrat   Ja   Mattilsynet anbefaler at det går en periode på 21 dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite.
Atlantis WG   Jodsulfuron-metyl natrium: 6 g/kg
Mesosulfuron-metyl: 30 g/kg  
U   31.10.2018   2006.20.14   BCA     2   Granulat   Ja  
Attribut SG 70   propoksykarbazon-natrium: 700 g/kg   U   31.12.2018   2016.1   BCA     2   Vannløslig granulat    
Avaunt 150 EC   Indoksakarb: 150 g/l   SK   31.10.2018   2017.24   DP     4   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Aviator Xpro EC 225   Protiokonazol: 154,6 g/l
Biksafen: 78,9 g/l  
S   31.07.2019   2015.47   BCA     3   Emulsjonskonsentrat    
Axial   pinoksaden: 50 g/l   U   31.03.2019   2010.29.14   SY     1   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Banvel   Dikamba (syre): 480 g/l   U   31.12.2019   2006.24.16   SY     2   Løselig konsentrat   Ja  
Basagran M 75   Bentazon: 250 g/l
MCPA: 75 g/l  
U   30.06.2019   2006.46.14   BA     3   Løselig konsentrat   Ja   Godkjenning går ut 30.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.12.2019; distribusjon, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.12.2020.
Basagran SG   Bentazon: 870 g/kg   U   30.06.2019   2006.23.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Betanal SE   fenmedifam: 163,22 g/l   U   31.07.2019   2014.1   BCA     2   Suspo-emulsjon   Ja  
Biowet   Etoksylerte/propoksylerte C12-C16 alkoholer: 80 %   T   31.12.2018   2016.33   FKA       Ukjent    
Biscaya OD 240   tiakloprid: 240 g/l   SK   30.04.2019   2008.101.14   BCA     3   Oljebasert dispersjon   Ja  
Bonzi   paklobutrazol: 4 g/l   V   31.05.2022   2013.18.17   SY     1   Løselig konsentrat   Ja  
Boxer   prosulfokarb: 800 g/l   U   31.12.2018   2013.29.17   SY     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Bumper 25 EC   Propikonazol: 250 g/l   S   31.01.2019   2009.85.17   FKA     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Bumper 25 EC   Propikonazol: 250 g/l   S   31.01.2019   2015.1   NF, ma     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Calypso mot skadeinsekter   tiakloprid: 9,2 g/l   SK   30.04.2019   2011.26   BCH   Ja   6   Suspo-emulsjon   Ja  
Calypso SC 480   tiakloprid: 480 g/l   SK   30.04.2019   2008.104.14   BCA     4   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Calypso Spray   tiakloprid: 0,15 g/l   SK   30.04.2019   2011.28   BCH   Ja   7   Aerosol   Ja  
CCC Nufarm 750   klormekvatklorid: 750 g/l   V   30.11.2020   2017.35   FKRA, FKA     3   Løselig konsentrat    
CDQ SX   Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
Tribenuron-metyl: 222 g/kg  
U   31.10.2019   2017.17   DP     1   Vannløslig granulat    
Celest 025 FS   Fludioksonil: 25 g/l   BS   30.09.2019   2008.100   SY     1   Flytende konsentrat til beising   Ja  
Celest Extra Formula M   Difenokonazol: 25 g/l
Fludioksonil: 25 g/l  
BS   31.10.2019   2016.7   SY     1   Flytende konsentrat til beising    
Celest Formula M   Fludioksonil: 25 g/l   BS   30.09.2019   2009.32.14   SY     1   Flytende konsentrat til beising   Ja  
Centium 36 CS   klomazon: 360 g/l   U   31.10.2019   2013.13.18   PR     2   Kapsel emulsjon   Ja  
Centium 36 CS   klomazon: 360 g/l   U   31.10.2019   2013.14.14   FKA     2   Kapsel emulsjon   Ja  
Centium 36 CS   klomazon: 360 g/l   U   31.10.2019   2013.15.14   FKA     2   Kapsel emulsjon   Ja  
Cerone   Etefon: 480 g/l   V   31.07.2019   2012.16.14   BCA     1   Løselig konsentrat   Ja  
Cleave   Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
Florasulam: 2,5 g/L  
U   31.12.2022   2017.3.17   FKRA, NF, ma     1   Suspo-emulsjon    
Clipless NT   Trineksapak-etyl: 120 g/L   V   30.04.2019   2017.15   UKJ     2   Emulsjonskonsentrat    
Comet Pro   Pyraklostrobin: 200 g/l   S   31.01.2019   2011.27.14   BA     2   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Confidor WG 70   imidakloprid: 700 g/kg   SK   31.07.2019   2012.20.14   BCA     1   Vanndispergerbart granulat   Ja   Godkjent for bruk i veksthus, ikke lenger godkjent for bruk i drivbenker.
Consento SC 450   propamokarb: 375 g/l
Fenamidon: 75 g/l  
S   31.07.2019   2008.68.14   BCA     2   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Conserve   spinosad: 120 g/l   SK   30.04.2019   2012.15.14   FKA, DOW, NF     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
CurEra Mose GTI   Jern(II)sulfat: 288 g/l   U   31.08.2021   2013.5.14   BR   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja  
Cycocel 750   klormekvatklorid: 750 g/l   V   30.11.2020   2016.14   BA     3   Løselig konsentrat    
Cycocel Extra   klormekvatklorid: 460 g/l   V   30.11.2020   2016.15   BA     3   Løselig konsentrat    
Danitron 5 SC   fenpyroksimat: 53 g/l   SK   30.04.2020   2016.18   FKA     3   Suspensjonkonsentrat    
Danitron 5 SC   fenpyroksimat: 53 g/l   SK   30.04.2020   2016.9.17   NF, PR     3   Suspensjonkonsentrat    
Decis Mega EW 50   Deltametrin: 50 g/l   SK   31.10.2019   2012.1.14   BCA     3   Olje i vann emulsjon   Ja  
Decis Plantespray   Deltametrin: 0,031 g/l   SK   31.10.2019   2009.2   BCH   Ja   7   Aerosol   Ja  
Delan Pro   Ditianon: 125 g/L
Kaliumfosfonat (blanding av mono- og dikalium): 561 g/L  
S   31.05.2022   2018.2   BA     5   Ukjent    
Delan WG   Ditianon: 700 g/kg   S   31.05.2022   2008.11.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Delaro SC 325   Trifloksystrobin: 157 g/l
Protiokonazol: 182,4 g/l  
S   31.07.2019   2009.3.14   BCA     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Diabolo   imazalilsulfat: 133 g/l   BS   31.03.2020   2008.74.17   PR     2   Løselig konsentrat   Ja  
Dithane Newtec   Mankozeb: 770 g/kg   S   31.01.2020   2011.18   FKA     1   Vanndispergerbart granulat   Ja  
DP-Klebemiddel   Alkoholetoksylat: 900 g/l   T   31.12.2018   2014.7.14   DP     0   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Duplosan Meko   mekoprop-P: 600 g/l   U   30.06.2018   2016.35   NF     2   Løselig konsentrat   Ja  
Duplosan Super   Diklorprop-P: 310 g/l
MCPA: 160 g/l
mekoprop-P: 130 g/l  
U   30.06.2018   2016.38   NF     2   Løselig konsentrat   Ja  
Dutch Trig   Verticillum albo-atrum: 10,7 g/L   S   30.04.2021   2017.34   IT     1   Ukjent    
ECOguard flytende   hvitløkekstrakt: 1000 g/kg   SK   31.08.2020   2008.52   NG     1   Løselig konsentrat   Ja  
ECOguard granulat   hvitløkekstrakt: 450 g/kg   SK   31.08.2020   2008.51   NG     1   Granulat   Ja  
Envidor 240 SC   spirodiklofen: 240 g/l   SK   31.07.2021   2011.5.14   BCA     4   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Envision   Glyfosat: 450 g/l   U   31.12.2018   2004.47.14   FKA     1   Løselig konsentrat   Ja  
Envision 120 g/l   Glyfosat: 120 g/l   U   31.12.2018   2004.46.13   FKA   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja  
Evure Neo   tau-Fluvalinat: 240 g/l   SK   31.12.2022   2017.37   SY       Olje i vann emulsjon    
Exemptor   tiakloprid: 100 g/kg   SK   30.04.2019   2009.84   BCH     1   Granulat   Ja  
Express   Tribenuron-metyl: 512 g/kg   U   31.10.2019   2007.117   DP     1   Vannløselig tablett   Ja  
Express Gold SX   Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
Tribenuron-metyl: 222 g/kg  
U   31.10.2019   2017.22   DP     1   Vannløslig granulat    
Express SX   Tribenuron-metyl: 526 g/kg   U   31.10.2019   2010.30.14   DP     1   Vannløslig granulat   Ja  
Fastac 50   Alfacypermetrin: 54,9 g/l   SK   31.07.2019   2009.72.14   BA     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Fence   Deltametrin: 55 mg/m2   SK   31.10.2018   2009.31   NG     1   Impregnert materiale   Ja  
Fenix   Aklonifen: 600 g/l   U   31.07.2020   2013.19   BCA     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ferramol mot snegler   Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg   SK   31.12.2031   2017.16   NM   Ja   6   Granulat    
Fibro   Paraffinolje (C18-30 og C17-31): 797 g/L   SK   31.12.2020   2017.21   PR     3   Emulsjonskonsentrat    
Finalsan Konsentrat Mot Mose i plen   Pelargonsyre: 186,7 g/l   U   31.08.2021   2013.7.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Finalsan Konsentrat mot Ugress   Pelargonsyre: 186,7 g/l   U   31.08.2021   2013.8.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Finalsan Spray mot ugress   Pelargonsyre: 33 g/l   U   31.08.2021   2013.9.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Floramite 240 SC   Rapsolje: 31,8 g/l
Bifenazat: 247,5 g/l  
SK   31.07.2018     PR     3   Suspensjonkonsentrat    
Floramite 240 SC   Rapsolje: 31,8 g/l
Bifenazat: 247,5 g/l  
SK   31.07.2018   2009.68.17   PR     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Floramite 240 SC   Bifenazat: 247,5 g/l   SK   31.07.2018   2010.1.16   FKA     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Floramite 240 SC   Bifenazat: 247,5 g/l   SK   31.07.2018   2010.8.16   NF     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Flurostar 200   Fluroksypyr-meptyl: 288 g/L   U   31.12.2022   2017.28   PR     1   Emulsjonskonsentrat    
Focus Ultra   sykloksydim: 100 g/l   U   31.05.2022   2007.19.14   BA     1   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Forbel 750   fenpropimorf: 750 g/l   S   30.06.2019   2011.6.14   BA     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Frupica SC   mepanipyrim: 440 g/l   S   30.04.2019   2015.13.17   PR     5   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Frupica SC   mepanipyrim: 440 g/kg   S   30.04.2019   2015.21   FKA     5   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Fungaflash   Imazalil: 100 g/l   S   30.06.2019   2009.1.17   PR     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Fungazil A   Imazalil: 25 g/l   BS   31.03.2020   2009.86.16   FKA     1   Liquid seed treatment (Væske for beising)   Ja  
Gallery   isoksaben: 500 g/l   U   30.06.2019   2006.42.14   FKA, DOW     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Gallup Super 360   Glyfosat: 342 g/L   U   31.12.2018   2017.33   FKA     1   Flytende skum    
Geoxe 50 WG   Fludioksonil: 500 g/kg   S   31.10.2019   2018.4   SY     3   Vanndispergerbart granulat     Ikke mottatt etikett med reg.nr.
GIBB 3   Gibberellinsyre GA3: 107,5 g/kg   V   31.08.2020   2008.58   FKA     1   Vannløselig tablett   Ja  
Gibb Plus Forest   Gibberellin GA4: 7,2 g/L
Gibberellin GA7: 2,8 g/L  
V   31.08.2020   2016.19       1   Løselig konsentrat    
Glyfonova pluss   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2018   2004.48.14   FKA     1   Løselig konsentrat   Ja  
Glyphogan Eco   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2018   2009.92.17   FKRA, FKA     1   Løselig konsentrat   Ja  
Glyphogan Eco   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2018   2011.7   ma     1   Løselig konsentrat   Ja  
Glyphomax Plus   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2018   2008.45   FKA     1   Løselig konsentrat   Ja  
Glyphomax Plus   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2018   2009.64   NF     1   Løselig konsentrat   Ja  
Glypper   Glyfosat: 360 g/L   U   31.12.2018   2017.6.17   FKA, NF, ma     1   Løselig konsentrat    
Goltix   metamitron: 710 g/kg   U   31.08.2020   2016.21.17   FKA     2   Vanndispergerbart granulat    
Granstar Power   mekoprop-P: 734 g/kg
Tribenuron-metyl: 10 g/kg  
U   31.10.2019   2010.31   DP     2   Vannløslig granulat   Ja  
Gratil 75 WG   Amidosulfuron: 750 g/kg   U   30.09.2018   2014.2   BCA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Gro-Stop Electro   Klorprofam: 624 g/l   V   31.07.2019   2017.25       3   Hot fogging concentrate (varmdamp konsentrat)    
Harmony 50 SX   tifensulfuron-metyl: 521 g/kg   U   01.02.2019   2008.42.14   DP     1   Vannløselig pose   Ja  
Harmony Plus 50 SX   tifensulfuron-metyl: 333 g/kg
Tribenuron-metyl: 167 g/kg  
U   31.10.2019   2014.11.14   DP     1   Vannløslig granulat   Ja  
Harmony Plus 50 T   tifensulfuron-metyl: 347 g/kg
Tribenuron-metyl: 176 g/kg  
U   31.10.2019   2007.132   DP     1   Vannløselig tablett   Ja  
Hussar OD   Jodsulfuron-metyl natrium: 100 g/l   U   31.10.2018   2006.51.14   BCA     1   Oljebasert dispersjon   Ja  
Hussar Plus OD   Jodsulfuron-metyl natrium: 50 g/l
Mesosulfuron-metyl: 7,5 g/l  
U   31.10.2018   2016.2   BCA     2   Oljebasert dispersjon    
Hussar Tandem OD   Diflufenikan: 150 g/l
Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l  
U   31.12.2018   2013.28   BCA     3   Oljebasert dispersjon   Ja  
Karate 5 CS   lambda-cyhalotrin: 50 g/l   SK   30.06.2018   2011.20.14   SY     3   Kapsel emulsjon   Ja  
Keeper L   Diflufenikan: 40 g/l
Glyfosat: 250 g/l  
U   31.12.2018   2012.23.17   BCH   Ja   6   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Keeper Total K   Glyfosat: 120 g/L   US   31.12.2018   2016.27       6   Løselig konsentrat    
Keeper Total S   Glyfosat: 7,2 g/L   U   31.12.2018   2016.28     Ja   7   Bruksferdig løsning    
Kinto   tritikonazol: 20,4 g/l
prokloraz: 61,2 g/l  
BS   31.03.2019   2008.66.14   BA     2   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2020   2009.71.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Konsentrat mot spinnmidd og lus   Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l   SK   31.08.2020   2004.12   ND   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja  
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg   U   31.12.2031   2017.9   FKA, NF     1   Vannløselig pulver    
Luna Privilege   Fluopyram: 500 g/l   S   31.12.2020   2015.51   BCA     3   Suspensjonkonsentrat    
Luna Sensation   Trifloksystrobin: 250 g/l
Fluopyram: 250 g/l  
S   10.07.2019     BCA     4   Suspensjonkonsentrat     Godkjent dispensasjon mot gråskimmel i jordbær på friland i periodene 10.05.2018-10.07.2018 og 10.05.2019-10.07.2019.
MaisTer   Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l
Foramsulfuron: 300 g/l  
U   30.09.2019   2013.27   BCA     1   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Matrigon 72 SG   klopyralid: 720 g/kg   U   31.12.2018   2014.46.17   FKA, DOW     2   Vannløslig granulat   Ja  
Mavrik Vita   tau-Fluvalinat: 240 g/L   SK   31.12.2022   2017.5   FKA, NF     2   Olje i vann emulsjon    
Maxim 100 FS   Fludioksonil: 100 g/l   BS   30.09.2019   2012.17.14   SY     1   Flytende konsentrat til beising   Ja  
MCPA 750 Flytende   MCPA: 750 g/l   U   30.06.2018   2016.29   FKRA, NF     3   Løselig konsentrat   Ja  
MCPA 750 Nufarm   MCPA: 750 g/l   U   30.06.2018   2016.32   FKA     3   Løselig konsentrat    
Medallion TL   Fludioksonil: 125 g/l   S   31.12.2019   2014.43.17   SY     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Medax Max   Trineksapak-etyl: 75 g/kg
Proheksadion-kalsium: 50 g/kg  
V   30.04.2019   2016.20   FKA, BA     1   Vanndispergerbart granulat    
Mekoprop Nufarm   mekoprop-P: 600 g/l   U   30.06.2018   2016.37   FKRA, FKA     2   Løselig konsentrat    
Merit Forest WG   imidakloprid: 700 g/kg   SK   31.07.2019   2011.8   BCH     1   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Mero   vegetabilsk olje: 733 g/l   T   30.09.2018   2014.6   BCA     0   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Milbeknock   milbemektin: 9,3 g/l   SK   31.07.2018   2012.7.14   PR     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Mirador   Azoksystrobin   S   30.06.2019   2017.39   SY     2   Suspensjonkonsentrat    
Moddus M   Trineksapak-etyl: 250 g/l   V   30.04.2019   2017.1   SY     1   Emulsjonskonsentrat    
Moddus Start   Trineksapak-etyl: 250 g/l   V   30.04.2019   2016.6   SY     1   Emulsjonskonsentrat    
Monceren DS 12,5   pencycuron: 12,5 g/kg   BS   31.03.2020   2008.69.14   BCA     1   Pulver   Ja  
Monceren FS 250   pencycuron: 250 g/l   BS   31.03.2020   2008.70.14   BCA     1   Flytende konsentrat til beising   Ja  
Mot Snegler F   Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg   SK   31.12.2031   2018.1         Klart-til-bruk agn (granulat)    
Movento 100 SC   Spirotetramat: 100 g/l   SK   31.12.2018   2013.25   BCA     4   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Natria insektkonsentrat   Pyretriner: 4,59 g/l   SK   31.08.2020   2012.12.17     Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Natria insektspray   Pyretriner: 0,045 g/l   SK   31.08.2020   2012.13.17     Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Natria Ugressrent   kaprinsyre: 12 g/l
kaprylsyre: 17,7 g/l  
U   31.12.2018   2013.1.17   BCH   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
NEU 1181 M   Jern(III)fosfat: 29,7 g/kg   SK   31.12.2031   2017.12   ND     1   Klart-til-bruk agn (granulat)    
Nordox 75 WG   Kobber(I)oksid: 862 g/kg   S   31.12.2018   2008.43.16   NX     3   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Nufarm MCPA 750   MCPA: 750 g/l   U   30.06.2018   2016.31   FKRA     3   Løselig konsentrat    
Nufarm Mekoprop-P   mekoprop-P: 600 g/l   U   30.06.2018   2016.36   FKRA     2   Løselig konsentrat    
Pirimor   pirimikarb: 500 g/kg   SK   30.04.2019   2011.19.14   SY, ma     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Pistol   Diflufenikan: 40 g/l
Glyfosat: 250 g/l  
U   31.12.2018   2012.28.14   BCH     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Pixxaro EC   Fluroksypyr-meptyl: 424,7 g/L
Halauksifen-metyl: 13,4 g/L  
U   31.12.2022   2016.24   FKA, NF     2   Emulsjonskonsentrat    
Plenrens (hobby klar til bruk)   Dikamba (syre): 0,3 g/l
Diklorprop-P: 1,5 g/l
MCPA: 5,2 g/l  
U   30.09.2018   2013.20.17   BCH   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja   Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent.
Plenrens (hobby konsentrat)   Dikamba (syre): 4,8 g/l
Diklorprop-P: 22,5 g/l
MCPA: 78 g/l  
U   30.09.2018   2013.21.17     Ja   6   Løselig konsentrat   Ja   Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.21 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.21.17 er godkjent.
PreFeRal WG   Paecilomyces fumosoroseus: 180 g/kg   SK   31.12.2031   2018.5   NG     1   Vanndispergerbart granulat     Reg.nr. 2010.6 er tillat solgt tom 21.09.18, og tillat brukt tom 21.09.19.
Prestige FS 370   imidakloprid: 120 g/l
pencycuron: 250 g/l  
BSSK   31.07.2019   2008.71.14   BCA     1   Flytende konsentrat til beising   Ja  
Previcur Energy   Fosetyl: 310 g/l
propamokarb uten HCl: 530 g/l  
S   30.04.2020   2010.26.14   BCA     2   Løselig konsentrat   Ja  
Primus   Florasulam: 50 g/l   U   31.12.2031   2017.8   DOW     1   Suspensjonkonsentrat    
Primus 250 WG   Florasulam: 250 g/kg   U   31.12.2031   2017.18       1   Vanndispergerbart granulat    
Proff Skadeinsekter   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2020   2012.21   ND     2   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Proline EC 250   Protiokonazol: 259 g/l   S   30.06.2019   2007.126.14   BCA     2   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Provado insekt-pin   imidakloprid: 0,05 g/stk   SK   31.07.2019   2011.15   BCH   Ja   7   Impregnert materiale   Ja  
Puma Extra   fenoksaprop-P-etyl: 69 g/l   U   31.12.2018   2014.8   BCA     1   Olje i vann emulsjon   Ja  
Rambo   Glyfosat: 120 g/l   U   31.12.2018   2004.58.14   NM   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; distribusjon, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Rambo Spray   Glyfosat: 7,2 g/l   U   31.12.2018   2004.59.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; distribusjon, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Ranman   Cyazofamid: 400 g/l   S   31.07.2019   2009.61   FKA     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ranman   Cyazofamid: 400 g/l   S   31.07.2019   2009.62   FKA     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ranman   Cyazofamid: 400 g/l   S   31.07.2019   2009.63.14   PR     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ranman Top   Cyazofamid: 160 g/l   S   31.07.2019   2015.14   PR     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ranman Top   Cyazofamid: 160 g/l   S   31.07.2019   2015.17   FKA     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ranman Top   Cyazofamid: 160 g/l   S   31.07.2019   2015.18   NF     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Raptol   Rapsolje: 825,3 g/L
Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9,17 g/L  
SK   31.08.2020   2017.20   NM     3   Emulsjonskonsentrat     Godkjent i økologisk landbruk.
Ratio Super SX   tifensulfuron-metyl: 250 g/kg
Tribenuron-metyl: 250 g/kg  
U   31.10.2019   2015.4   DP     1   Vannløslig granulat   Ja  
Redigo FS 100   Protiokonazol: 100 g/l   BS   30.06.2019   2009.79.14   BCA     2   Flytende konsentrat til beising   Ja  
Regalis Plus   Proheksadion-kalsium: 100 g/kg   V   31.07.2022   2016.22   BA     1   Vanndispergerbart granulat    
Reglone   Dikvat dibromid: 374 g/l   U   30.06.2019   2006.41.14   SY     5   Løselig konsentrat   Ja  
Remotio Klar til Bruk   Glyfosat: 7,2 g/l   U   31.12.2018   2004.45.16   FKA   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Renol   Penetreringsolje: 925 g/l   T   31.12.2018   2007.13.17   PR     0   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Retro   Dikvat dibromid: 374 g/l   U   30.06.2019   2014.44   FKA     5   Løselig konsentrat   Ja  
Revus   Mandipropamid: 250 g/l   S   31.07.2023   2009.75.14   SY     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Revus Top   Difenokonazol: 250 g/L
Mandipropamid: 250 g/L  
S   31.12.2018   2017.13   SY     3   Suspensjonkonsentrat    
Ridomil Gold MZ Pepite   Mankozeb: 640 g/kg
metalaksyl-M: 39 g/kg  
S   30.06.2018   2010.3.14   SY     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Rizolex 50 FW   tolklofosmetyl: 500 g/l   BS   31.03.2019   2010.20.17   FKA, NF     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Ronstar Expert   Diflufenikan: 360 g/kg
Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/kg  
U   31.12.2018   2014.28   BCH     3   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Rotstop SC   Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg   S   30.06.2019   2014.41   GP     1   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Rotstop WP   Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg   S   30.06.2019   2008.54   GP     1   Vannløselig pulver   Ja  
Roundup Eco   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2018   2004.70.14   MO     1   Løselig konsentrat   Ja  
Roundup Energy   Glyfosat: 450 g/l   U   31.12.2018   2011.2   MO     1   Løselig konsentrat   Ja  
Roundup Extra   Glyfosat: 7,2 g/l
Pelargonsyre: 20,4 g/l  
U   31.12.2018   2016.16   MO   Ja   7   Bruksferdig løsning    
Roundup Flex   Glyfosat: 480 g/l   U   31.12.2018   2015.2.18   MO     1   Løselig konsentrat   Ja   Etikett med reg.nr 2015.2 er ikke tilatt å importere, men kan selges ut fra lager og brukes så lenge reg.nr. 2015.2.18 er godkjent
Roundup Flick   Glyfosat: 360 g/L   U   31.12.2018   2016.26   MO     1   Løselig konsentrat    
Roundup Garden   Glyfosat: 120 g/l   U   31.12.2018   2004.61.14   MO   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja  
Roundup Gel (klar-til-bruk)   Glyfosat: 7,2 g/L   U   31.12.2018   2011.17.14   MO   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Roundup PowerMax   Glyfosat: 720 g/kg   U   31.12.2018   2017.27   MO     1   Vannløslig granulat    
Roundup Turbo   Glyfosat: 7,2 g/l   U   31.12.2018   2004.60.14   MO   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Roundup Ultra   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2018   2010.34.14   MO     1   Løselig konsentrat   Ja  
Scala   pyrimetanil: 400 g/l   S   30.04.2020   2007.115.14   BA     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Sekator OD   Amidosulfuron: 100 g/l
Jodsulfuron-metyl natrium: 25 g/l  
U   30.09.2018   2014.30   BCA     2   Oljebasert dispersjon   Ja  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.12.2018   2014.33.17   PR     1   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.12.2018   2014.36   FKA     1   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.12.2018   2014.37   NF     1   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Sencor WG 70   Metribuzin: 705 g/kg   U   31.07.2019   2006.27.14   BCA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Serenade ASO   Bacillus subtilis QST 713: 13,96 g/l   S   30.04.2019   2017.14.18   BCA     1   Suspensjonkonsentrat    
Sereno WG   Mankozeb: 500 g/kg
Fenamidon: 100 g/kg  
S   31.07.2019   2010.19   BCA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Signum   Pyraklostrobin: 67 g/kg
Boskalid: 267 g/kg  
S   31.07.2019   2007.133.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Siltra Xpro EC 260   Protiokonazol: 206,2 g/l
Biksafen: 63,2 g/l  
S   31.07.2019   2017.23   BCA     3   Emulsjonskonsentrat    
Sluxx HP   Jern(III)fosfat: 30 g/kg   SK   31.12.2031   2017.11   NF, VAI     1   Granulat     Reg.nr 2009.33, utfasing. Siste dag for salg 30.06.17, siste dag for bruk 30.06.2018.
Spitfire 333 HL   Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l   U   31.12.2020   2017.7   FKA     2   Emulsjonskonsentrat    
Spray mot bladlus   Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 0,36 g/l   SK   31.08.2020   2009.70   ND   Ja   7   Aerosol   Ja  
Spray mot skadeinsekter og bladlus   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2020   2009.69.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Stabilan 750 SL   klormekvatklorid: 750 g/l   V   30.11.2020   2017.32   NF     3   Løselig konsentrat    
Starane 333 HL   Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l   U   31.12.2020   2016.40   NF     2   Emulsjonskonsentrat    
Starane XL   Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
Florasulam: 2,5 g/L  
U   31.12.2022   2017.4   FKA, NF     1   Suspo-emulsjon    
Steward   Indoksakarb: 300 g/kg   SK   31.10.2018   2010.7.14   DP     3   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Stratego 250 EC   Propikonazol: 134,4 g/l
Trifloksystrobin: 130,2 g/l  
S   31.07.2018   2008.59   BCA     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Switch 62,5 WG   Fludioksonil: 250 g/kg
Cyprodinil: 375 g/kg  
S   30.06.2019   2008.56.15   SY     3   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Talius   prokvinazid: 200 g/l   S   30.06.2019   2012.29.14   FKA, NF     3   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Teldor WG   Fenheksamid: 512,8 g/kg   S   31.12.2018   2007.130.14   BCA     1   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Teppeki   Flonikamid: 500 g/kg   SK   31.12.2018   2014.10   FKA     1   Granulat   Ja  
Teppeki   Flonikamid: 500 g/kg   SK   31.12.2018   2014.13   NF     1   Granulat   Ja  
Teppeki   Flonikamid: 500 g/kg   SK   31.12.2018   2014.3   PR     1   Granulat   Ja  
Thiovit Jet   svovel: 800 g/kg   S   31.12.2020   2007.30   SY     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Titus   rimsulfuron: 250 g/kg   U   30.04.2019   2012.30.14   FKA, NF     1   Vannløslig granulat   Ja  
Tomahawk 200 EC   Fluroksypyr-meptyl: 200 g/l   U   31.12.2020   2016.10   FKA, ma     2   Emulsjonskonsentrat    
Tomahawk 200 EC   Fluroksypyr-meptyl: 200 g/l   U   31.12.2020   2016.4.17   FKRA, FKA     2   Emulsjonskonsentrat    
Topas 100 EC   penkonazol: 100 g/l   S   30.06.2019   2008.9.15   SY     4   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Topsin WG   tiofanatmetyl: 714 g/kg   S   31.10.2019   2008.49   NG     3   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Touchdown Premium   Glyfosat: 360 g/l   U   31.12.2018   2004.56.14   SY     1   Løselig konsentrat   Ja  
Trim Mosefjerner   Jern(II)sulfat: 109 g/kg   U   30.09.2018   2013.17.17     Ja   6   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Trimaxx   Trineksapak-etyl   V   30.04.2019   2016.11   NF, ma     1   Emulsjonskonsentrat    
Trimaxx   Trineksapak-etyl: 175 g/l   V   30.04.2019   2016.3.17   FKA     1   Emulsjonskonsentrat    
Trimmer 50 SG   Tribenuron-metyl: 526 g/kg   U   31.10.2019   2016.34   DP     1   Vannløslig granulat    
Trimmer 500 WG   Tribenuron-metyl: 526,3 g/kg   U   31.10.2018   2016.8.17   FKA     1   Vanndispergerbart granulat    
Trinol Snegledreper   Jern(III)fosfat: 10 g/kg   SK   31.12.2031   2017.19   NM   Ja   6   Granulat    
Ugressdreper   Eddiksyre: 120 g/l   U   31.08.2020   2016.41     Ja   7   Oppløsning    
Ugresskverk Hobby   Dikamba (syre): 4,8 g/l
Diklorprop-P: 22,5 g/l
MCPA: 78 g/l  
U   30.06.2018   2014.5.14   NM   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja  
Ugresskverk Spray   Dikamba (syre): 0,3 g/l
Diklorprop-P: 1,5 g/l
MCPA: 5,2 g/l  
U   30.06.2018   2014.4.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
UgressNIX DV   Eddiksyre: 60 g/L   U   31.08.2020   2016.12     Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Vertimec   Abamektin: 18 g/l   SK   30.04.2020   2010.21.14   SY     4   Emulsjonskonsentrat   Ja  
X-it Ugressmiddel total spray   Glyfosat: 7 g/l   U   31.12.2018   2015.15   KR   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
X-it Ugressmiddell total konsentrat   Glyfosat: 120 g/l   U   31.12.2018   2015.16   KR   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja  
Zenit 575 EC   fenpropidin: 450 g/l
Propikonazol: 125 g/l  
S   31.01.2019   2008.2   SY     4   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Zetrola   Propakvizafop: 100 g/l   U   31.12.2019   2017.36   SY       Emulsjonskonsentrat    
Zypar   Florasulam: 5,15 g/L
Halauksifen-metyl: 6,72 g/L  
U   05.08.2026   2016.25   FKA     1   Oljebasert dispersjon    

Antall: 241