Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater

Sortert på:     Preparatnavn     Virksomt stoff/organisme
Velg preparat type:
Velg filter:

Godkjenningsperioden til et preparat tilsvarer som regel utløpsdatoen til preparatets aktive stoff + 1 år. Dersom et aktivt stoff får forlenget godkjenning i EU, får preparatet som regel også forlenget godkjenning i Norge. Når et preparat er under revurdering, forlenger vi godkjenningen fram til vi forventer å være ferdige med vurderingen. Utløpsdatoene til aktive stoffer finner du i EUs pesticiddatabase.

    

Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virk.stoff Prep.
type
Godkj.til Reg. nr. Imp. Hobby Avg.
kl.
Form Merknad
Amistar   Azoksystrobin: 250 g/l   S   31.12.2025   2008.57.14   SY     2   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Balaya   Pyraklostrobin: 100 g/l
Mefentriflukonazol: 100 g/l  
S   31.01.2024   2022.1   BA     3   Emulsjonskonsentrat  
Boxer   Prosulfokarb: 800 g/l   U   31.10.2024   2013.29.23   SY     3   Emulsjonskonsentrat   Etikett med reg.nr 2013.29.17 er tillatt solgt t.o.m. 17.10.2023 og tillatt brukt t.o.m. 17.10.2024
Cabrio Duo   Dimetomorf: 72 g/L
Pyraklostrobin: 40 g/L  
S   31.01.2025   2018.88.22   BA     2   Emulsjonskonsentrat   Oppdatert for avdriftsreduksjon
Comet Pro   Pyraklostrobin: 200 g/l   S   31.01.2024   2011.27.14   BA     2   Emulsjonskonsentrat   Oppdatert for avdriftsreduksjon
Danitron 5 SC   Fenpyroksimat: 51,2 g/l   SK   30.04.2024   2016.9.20   NF     3   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Decis Mega EW 50   Deltametrin: 50,8 g/l   SK   15.08.2027   2012.1.14   BCA     3   Olje i vann emulsjon   ). Oppdatert med avdriftsreduksjon
Delan Pro   Ditianon: 125 g/L
Kaliumfosfonat (blanding av mono- og dikalium): 561 g/L  
S   31.08.2025   2018.2   BA     5   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert for avdriftsreduksjon
Delan WG   Ditianon: 700 g/kg   S   31.05.2025   2008.11.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat   Oppdatert for avdriftsreduksjon
Delaro SC 325   Trifloksystrobin: 150 g/l
Protiokonazol: 175 g/l  
S   15.08.2026   2009.3.22   BCA     3   Suspensjonkonsentrat  
DFF SC 500   Diflufenikan: 515 g/L   U   31.12.2024   2019.15   BCA     3   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Elatus Era   Protiokonazol: 150 g/l
Benzovindiflupyr: 75 g/l  
S   31.07.2024   2019.4   SY     4   Emulsjonskonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Elatus Plus   Benzovindiflupyr: 100 g/L   S   02.03.2025   2018.9   SY, NF, SY     3   Emulsjonskonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Evure Neo   tau-Fluvalinat: 240 g/l   SK   31.08.2025   2017.37   SY     2   Olje i vann emulsjon   Parallell registrering for Mavrik (reg.nr. 2018.54). Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Fenix   Aklonifen: 600 g/l   U   31.10.2027   2013.19   BCA     3   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Fibro   Paraffinolje (C18-30 og C17-31): 797 g/L   SK   31.12.2024   2017.21   NF     3   Emulsjonskonsentrat  
Flurostar 200   Fluroksypyr-meptyl: 288 g/L   U   31.12.2025   2017.28       1   Emulsjonskonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Geoxe 50 WG   Fludioksonil: 500 g/kg   S   15.06.2026   2018.4   SY     3   Vanndispergerbart granulat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Karate 5 CS   Lambda-cyhalotrin: 50 g/l   SK   31.03.2024   2011.20.14   SY     3   Kapsel emulsjon   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg   U   31.12.2031   2017.9   NF     1   Vannløselig pulver  
Mavrik   tau-Fluvalinat: 240 g/L   SK   31.08.2025   2018.54   NF, ma     2   Olje i vann emulsjon   Reg.nr 2017.5 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.54 er godkjent.
Milbeknock   Milbemektin: 9,3 g/l   SK   15.02.2026   2012.7.18   NF     3   Emulsjonskonsentrat   Reg.nr. 2012.7.14 er tillat solgt tom 01.05.2019, og tillat brukt tom 01.05.2020.
Mustang Forte   Florasulam: 5 g/L
Aminopyralid: 10 g/L
2,4-D: 180 g/L  
U   31.12.2023   2019.24   NF     2   Suspo-emulsjon   Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Pictor Active   Pyraklostrobin: 250 g/L
Boskalid: 150 g/L  
S   31.01.2025   2018.12.20   BA     3   Suspensjonkonsentrat   Reg. nr 2018.12 kan selges og brukes så lenge reg. nr. 2018.12.20 er godkjent. Oppdatert med avdriftsreduksjon
Pixxaro EC   Fluroksypyr-meptyl: 424,7 g/L
Halauksifen-metyl: 13,4 g/L  
U   31.12.2025   2016.24   NF     2   Emulsjonskonsentrat   Oppdatert med avdrifstreduksjon.
Propulse SE 250   Protiokonazol: 125 g/L
Fluopyram: 125 g/L  
S   31.01.2025   2018.31.22   BCA     3   Suspo-emulsjon   Etikett med reg.nr. 2018.31.19 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024
Raptol   Rapsolje: 825,3 g/L
Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9,17 g/L  
SK   31.08.2024   2017.20   NF     3   Emulsjonskonsentrat   Godkjent i økologisk landbruk. Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Revus Top   Difenokonazol: 250 g/L
Mandipropamid: 250 g/L  
S   31.12.2023   2017.13   SY     3   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Saracen Delta   Diflufenikan: 500 g/l
Florasulam: 50 g/l  
U   31.12.2024   2021.1   NF     2   Suspensjonkonsentrat  
Signum   Pyraklostrobin: 67 g/kg
Boskalid: 267 g/kg  
S   31.01.2025   2007.133.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat   Oppdatert for avdriftsreduksjon
Spotlight Plus   Karfentrazon-etyl: 60 g/L   U   31.12.2024   2020.10   NF, PR     3   Mikroemulsjon  
Switch 62,5 WG   Fludioksonil: 250 g/kg
Cyprodinil: 375 g/kg  
S   30.04.2024   2008.56.15   SY     3   Vanndispergerbart granulat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Syllit 544 SC   Dodin: 544 g/l   S   31.08.2025   2018.14   NF     3   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Tesanto - STL 100 EC   Benzovindiflupyr: 100 g/L   S   02.03.2025   2023.20   SY, NF, SY     3   Emulsjonskonsentrat   Tesanto - STL 100 EC er godkjent som ekstra handelsnavn av Elatus Plus.
Topas 100 EC   penkonazol: 100 g/l   S   31.12.2024   2008.9.15   SY     4   Emulsjonskonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Zypar   Florasulam: 5,15 g/L
Halauksifen-metyl: 6,72 g/L  
U   05.08.2026   2016.25       1   Oljebasert dispersjon   Oppdatert med avdriftsreduksjon.

Antall: 36