Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater

Sortert på:     Preparatnavn     Virksomt stoff/organisme
Velg preparat type:
Velg filter:

Godkjenningsperioden til et preparat tilsvarer som regel utløpsdatoen til preparatets aktive stoff + 1 år. Dersom et aktivt stoff får forlenget godkjenning i EU, får preparatet som regel også forlenget godkjenning i Norge. Når et preparat er under revurdering, forlenger vi godkjenningen fram til vi forventer å være ferdige med vurderingen. Utløpsdatoene til aktive stoffer finner du i EUs pesticiddatabase.

    

Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virk.stoff Prep.
type
Godkj.til Reg. nr. Imp. Hobby Avg.
kl.
Form Merknad
BotaniGard   Beauveria bassiana-familien GHA TGAI: 220 g/kg   SK   31.10.2026   2022.7       2   Vannløselig pulver  
Conserve   spinosad: 120 g/l   SK   30.04.2024   2012.15.14   DOW, NF     1   Suspensjonkonsentrat  
Danitron 5 SC   Fenpyroksimat: 53 g/l   SK   30.04.2024   2016.18       3   Suspensjonkonsentrat  
Danitron 5 SC   Fenpyroksimat: 51,2 g/l   SK   30.04.2024   2016.9.20   NF     3   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Decis Mega EW 50   Deltametrin: 50,8 g/l   SK   31.10.2023   2012.1.14   BCA     3   Olje i vann emulsjon   ). Oppdatert med avdriftsreduksjon
Evure Neo   tau-Fluvalinat: 240 g/l   SK   31.08.2025   2017.37   SY     2   Olje i vann emulsjon   Parallell registrering for Mavrik (reg.nr. 2018.54). Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Ferramol mot snegler   Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg   SK   31.12.2031   2017.16   NM   Ja   6   Granulat  
Ferrimax   Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg   SK   31.12.2031   2019.29     Ja   6   Klart-til-bruk agn (granulat)  
Fibro   Paraffinolje (C18-30 og C17-31): 797 g/L   SK   31.12.2024   2017.21   NF     3   Emulsjonskonsentrat  
Floramite 240 SC   Rapsolje: 31,8 g/l
Bifenazat: 247,5 g/l  
SK   31.08.2024   2022.24   NF     3   Suspensjonkonsentrat   Godkjenningen gjelder bruk på prydplanter i veksthus. Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.
Imprid Skog   Acetamiprid: 200 g/kg   SK   28.02.2034   2019.21       3   Vannløslig granulat  
Insektkonsentrat P   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2024   2018.10   NM, ND   Ja     Emulsjonskonsentrat   Parallell registrering for Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus (reg.nr. 2009.71.14).
Insektmiddel Skadedyr - Nei takk   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2024   2019.25   NM, ND   Ja   7   Bruksferdig løsning  
Insektspray P   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2024   2018.11   NM   Ja     Bruksferdig løsning   Parallell registrering for Spray mot skadeinsekter og bladlus (reg. nr. 2009.69.14).
Karate 5 CS   Lambda-cyhalotrin: 50 g/l   SK   31.03.2024   2011.20.14   SY     3   Kapsel emulsjon   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2024   2009.71.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat  
Konsentrat mot spinnmidd og lus   Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l   SK   31.08.2024   2004.12.14   ND   Ja   6   Løselig konsentrat  
Mainspring   Cyantraniliprol: 400 g/kg   SK   14.09.2027   2020.12   SY     1   Vanndispergerbart granulat  
Mavrik   tau-Fluvalinat: 240 g/L   SK   31.08.2025   2018.54   NF, ma     2   Olje i vann emulsjon   Reg.nr 2017.5 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.54 er godkjent.
Milbeknock   Milbemektin: 9,3 g/l   SK   15.02.2026   2012.7.18   NF     3   Emulsjonskonsentrat   Reg.nr. 2012.7.14 er tillat solgt tom 01.05.2019, og tillat brukt tom 01.05.2020.
Mospilan SG   Acetamiprid: 200 g/kg   SK   28.02.2034   2021.11   NF     2   Vannløslig granulat  
Mot snegler   Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg   SK   31.12.2031   2022.9   NM   Ja   6   Granulat   Ekstra handelsnavn til Ferramol mot snegler
Mot Snegler Extra   Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg   SK   31.12.2031   2018.13     Ja   6   Klart-til-bruk agn (granulat)  
Mot Snegler F   Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg   SK   31.12.2031   2018.1     Ja   6   Klart-til-bruk agn (granulat)   Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16).
Movento 100 SC   Spirotetramat: 100 g/l   SK   30.04.2024   2013.25   BCA     4   Suspensjonkonsentrat   Godkjenningen avvikles etter 30. april 2024: Siste dato tillatt salg 30. oktober 2024, siste dato tillatt lagring og bruk 30. oktober 2025.
Natria insektkonsentrat   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2024   2012.12.17     Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Regnr.2012.12.14 kan selges og brukes så lenge 2012.12.17 er godkjent.
Natria insektspray   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2024   2012.13.17     Ja   7   Bruksferdig løsning  
NeemAzal-T/S   azadiraktin: 10 g/l   SK   31.08.2025   2022.26   NF     2   Emulsjonskonsentrat   Kun kulturer i veksthus.
NEU 1181 M   Jern(III)fosfat: 29,7 g/kg   SK   31.12.2031   2017.12   ND     1   Klart-til-bruk agn (granulat)  
Pirimor   pirimikarb: 500 g/kg   SK   30.04.2024   2011.19.19   FKRA, NF, ma     2   Vanndispergerbart granulat   Endret bruk, produkter med reg.nr 2011.19.14 og reg.nr. 2011.19.18 er tilatt solgt tom 26.09.2019 og tilatt brukt tom 26.09.2020.
PreFeRal WG   Paecilomyces fumosoroseus: 180 g/kg   SK   31.12.2031   2018.5   NG     1   Vanndispergerbart granulat   Reg.nr. 2010.6 er tillat solgt tom 21.09.18, og tillat brukt tom 21.09.19.
Proff Skadeinsekter   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2024   2012.21   ND     2   Emulsjonskonsentrat   Ikke markedsført i Norge.
Provanto AL   Flupyradifuron: 0,08 g/l   SK   09.12.2026   2018.19     Ja   7   Bruksferdig løsning  
Provanto insektpin   Flupyradifuron: 18,8 g/kg   SK   19.12.2026   2018.87     Ja   7   Vannløselig tablett  
Provanto Spray   Flupyradifuron: 0,08 g/l   SK   09.12.2026   2018.18     Ja   7   Bruksferdig løsning   20.09.2019: Sanium AL endret navn til Provanto Spray, etiketter med Sanium AL er godkjent solgt og brukt så lenge reg.nr. 2018.18 er godkjent
Pyretal Spray   Pyretriner: 1 g/L   SK   31.08.2024   2022.28     Ja   7   Andre væsker til ufortynnet bruk  
Raptol   Rapsolje: 825,3 g/L
Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9,17 g/L  
SK   31.08.2024   2017.20   NF     3   Emulsjonskonsentrat   Godkjent i økologisk landbruk. Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Requiem Prime   Terpenoid blend QRD460: 135,5 g/L   SK   10.08.2026   2019.22   BCA     2   Emulsjonskonsentrat  
Sluxx HP   Jern(III)fosfat: 30 g/kg   SK   31.12.2031   2017.11   NF, FKA     1   Granulat   Sluxx HP med etiketten med det gamle reg.num. 2009.33 fases ut. Sluxx HP med etiketten med reg.num.2009.33 var tillatt solgt fram til 30.06.2017 og brukt fram til 30.06.2018.
SneglNIX   Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg   SK   31.12.2031   2023.9     Ja   6   Klart-til-bruk agn (granulat)  
Spraits AF   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2024   2019.30   NM, ND   Ja   7   Bruksferdig løsning  
Spraits konsentrat mot skadeinsekter og bladlus   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2024   2022.11   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ekstra handelsnavn av Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus.
Spray mot bladlus   Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 0,36 g/l   SK   31.08.2024   2009.70   ND   Ja   7   Aerosol   Produktet er ikke på markedet i Norge.
Spray mot skadeinsekter og bladlus   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2024   2009.69.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning  
Teppeki   Flonikamid: 500 g/kg   SK   31.12.2024   2014.10       1   Granulat  
Teppeki   Flonikamid: 500 g/kg   SK   31.12.2024   2014.13   NF     1   Granulat  
Teppeki   Flonikamid: 500 g/kg   SK   31.08.2024   2014.3.18   NF     1   Granulat   Produkter med registreringsnummer 2014.3 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2014.3.18 er godkjent.
Trinol Snegledreper   Jern(III)fosfat: 10 g/kg   SK   31.12.2031   2017.19   NM   Ja   6   Granulat   Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16)

Antall: 48