Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater

Sortert på:     Preparatnavn     Virksomt stoff/organisme
Velg preparat type:
Velg filter:

Godkjenningsperioden til et preparat tilsvarer som regel utløpsdatoen til preparatets aktive stoff + 1 år. Dersom et aktivt stoff får forlenget godkjenning i EU, får preparatet som regel også forlenget godkjenning i Norge. Når et preparat er under revurdering, forlenger vi godkjenningen fram til vi forventer å være ferdige med vurderingen. Utløpsdatoene til aktive stoffer finner du i EUs pesticiddatabase.

    

Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virk.stoff Prep.
type
Godkj.til Reg. nr. Imp. Hobby Avg.
kl.
Form Merknad
Agil 100 EC   Propakvizafop: 100 g/l   U   30.11.2024   2016.5   FKRA, NF, ma, SY     2   Emulsjonskonsentrat  
Agroxone   MCPA: 750 g/l   U   31.10.2023   2016.31.21   FKRA, NF     3   Løselig konsentrat  
ALLIANCE   Diflufenikan: 600 g/kg
Metsulfuron-metyl: 60 g/kg  
U   31.03.2024   2019.10   ND, NF     2   Vanndispergerbart granulat  
Ariane S   Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l
Klopyralid: 20 g/l
MCPA: 200 g/l  
U   31.10.2023   2006.37.17   DOW, NF     2   Emulsjonskonsentrat   Mattilsynet anbefaler at det går en periode på 21 dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite.
Atlantis OD   Jodsulfuron-metyl natrium: 2 g/L
Mesosulfuron-metyl: 10 g/L  
U   31.12.2023   2019.16   BCA     2   Oljebasert dispersjon  
Attribut SG 70   Propoksykarbazon-natrium: 700 g/kg   U   31.08.2033   2020.6   BCA     2   Vannløslig granulat   Reg.nr. 2016.1 er tillat solgt tom 15.04.2020, og tillat brukt tom 15.04.2021.
Axial   Pinoksaden: 50 g/l   U   31.12.2023   2010.29.20   SY     2   Emulsjonskonsentrat   Registreringsnummer 2010.29.14 er tillatt solgt til og med 31.07.2020 og brukt til og med 31.07.2021. Produkter med registeringsnummer 2010.29.14 kan ometiketteres med registeringsnummer 2010.29.20.
Banvel   Dikamba: 480 g/l   U   31.12.2023   2006.24.16   SY     2   Løselig konsentrat  
Basagran SG   Bentazon: 870 g/kg   U   31.12.2023   2006.23.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat  
Betanal SE   fenmedifam: 163,22 g/l   U   15.02.2026   2014.1   BCA     2   Suspo-emulsjon  
Biltema Ugressdreper   Eddiksyre: 120 g/l   U   31.08.2024   2016.41     Ja   7   Oppløsning   Het tidligere Ugressdreper
Boxer   Prosulfokarb: 800 g/l   U   31.10.2024   2013.29.23   SY     3   Emulsjonskonsentrat   Etikett med reg.nr 2013.29.17 er tillatt solgt t.o.m. 17.10.2023 og tillatt brukt t.o.m. 17.10.2024
Broadway Star   Florasulam: 14,2 g/kg
Pyrokssulam: 70,8 g/kg  
U   30.04.2025   2018.82   NF     1   Vanndispergerbart granulat  
CDQ SX   Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
Tribenuron-metyl: 222 g/kg  
U   01.02.2024   2017.17.21   NF     1   Vannløslig granulat   Etikett med reg.nr 2017.17.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Centium 36 CS   Klomazon: 360 g/l   U   31.10.2023   2013.13.19   NF     2   Kapsel emulsjon   Endret bruk, produkter med reg.nr 2013.13.18 er tillatt solgt tom 11.09.2019 og tillatt brukt tom 11.09.2020
Cleave   Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
Florasulam: 2,5 g/L  
U   31.12.2025   2017.3.18   FKRA, NF, ma     1   Suspo-emulsjon   Produkter med registreringsnummer 2017.3.17 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.3.18 er godkjent.
Credit Xtreme   Glyfosat: 540 g/L   U   15.12.2023   2022.3       1   Løselig konsentrat  
CurEra Mose GTI   Jern(II)sulfat: 288 g/l   U   31.08.2024   2013.5.14   BR   Ja   6   Løselig konsentrat  
DFF SC 500   Diflufenikan: 515 g/L   U   31.12.2024   2019.15   BCA     3   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
DMA 600   2,4-D: 600 g/L   U   31.12.2031   2019.20   NF     2   Løselig konsentrat  
Duplosan Max   MCPA: 750 g/l   U   31.10.2023   2016.32.21   NF     3   Løselig konsentrat   Het tidligere MCPA 750 Nufarm.
Duplosan Meko   mekoprop-P: 600 g/l   U   31.01.2024   2016.13.21   NF     2   Løselig konsentrat  
Duplosan Super   Diklorprop-P: 310 g/l
MCPA: 160 g/l
mekoprop-P: 130 g/l  
U   31.01.2024   2016.38.21   NF, FKRA     2   Løselig konsentrat  
Endital AF   Pelargonsyre: 33 g/l   U   31.08.2024   2019.28   NM, ND   Ja   7   Bruksferdig løsning  
Express 50 SX   Tribenuron-metyl: 526 g/kg   U   01.02.2024   2010.30.21   DP     1   Vannløslig granulat   Etikett med reg.nr. 2010.30.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Express Gold SX   Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
Tribenuron-metyl: 222 g/kg  
U   01.02.2024   2017.22.21   DP     1   Vannløslig granulat   Etikett med reg.nr. 2017.22.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Fenix   Aklonifen: 600 g/l   U   31.10.2027   2013.19   BCA     3   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Finalsan Konsentrat Mot Mose i plen   Pelargonsyre: 186,7 g/l   U   31.08.2024   2013.7.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat  
Finalsan Konsentrat mot Ugress   Pelargonsyre: 186,7 g/l   U   31.08.2024   2013.8.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat  
Finalsan Spray mot ugress   Pelargonsyre: 33 g/l   U   31.08.2024   2013.9.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning  
Flurostar 200   Fluroksypyr-meptyl: 288 g/L   U   31.12.2025   2017.28       1   Emulsjonskonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Focus Ultra   Sykloksydim: 100 g/l   U   31.05.2024   2007.19.19   BA     1   Emulsjonskonsentrat  
Gallery   Isoksaben: 500 g/l   U   31.05.2025   2006.42.14   DOW, NF     3   Suspensjonkonsentrat  
Gallup Super 360   Glyfosat: 360 g/L   U   15.12.2023   2017.33       1   Løselig konsentrat  
Glypper   Glyfosat: 360 g/L   U   15.12.2023   2017.6.17   FKRA, NF, ma     1   Løselig konsentrat  
Goltix   metamitron: 710 g/kg   U   31.08.2024   2016.21.17   NF, ma     2   Vanndispergerbart granulat   Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2016.21 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2016.21.17 er godkjent.
Goltix Gold   metamitron: 700 g/L   U   31.08.2024   2023.17   ma     2   Suspensjonkonsentrat  
Granstar SX   Tribenuron-metyl: 526 g/kg   U   01.02.2024   2020.16.21   DP     1   Vannløslig granulat   Granstar SX - ekstra handelsnavn (klone) av Express SX.
Gratil 75 WG   Amidosulfuron: 750 g/kg   U   31.12.2024   2014.2   BCA     2   Vanndispergerbart granulat  
Harmony 50 SX   tifensulfuron-metyl: 521 g/kg   U   31.12.2023   2008.42.18   NF     1   Vannløselig pose   Regnr. 2008.42.14 kan selges og brukes så lenge 2008.42.18 er godkjent.
Harmony Plus 50 SX   tifensulfuron-metyl: 333 g/kg
Tribenuron-metyl: 167 g/kg  
U   31.10.2023   2014.11.21   DP, NF     1   Vannløslig granulat   Etikett med reg.nr 2014.11.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Hussar OD   Jodsulfuron-metyl natrium: 100 g/l   U   31.12.2023   2006.51.14   BCA     1   Oljebasert dispersjon  
Hussar Plus OD   Jodsulfuron-metyl natrium: 50 g/l
Mesosulfuron-metyl: 7,5 g/l  
U   31.12.2023   2016.2   BCA     2   Oljebasert dispersjon  
Keeper Swift Ugressrent   Kaprinsyre: 12 g/l
Kaprylsyre: 17,7 g/l  
U   31.08.2024   2019.26     Ja   7   Bruksferdig løsning   Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent ( reg.num.2013.1.17)
Kinvara   Fluroksypyr-meptyl: 72 g/l
Klopyralid: 28 g/l
MCPA: 233 g/l  
U   31.12.2023   2023.10       2   Mikroemulsjon  
Lancelot   Florasulam: 150 g/kg
Aminopyralid: 300 g/kg  
U   31.12.2025   2019.19   DOW, NF     2   Vanndispergerbart granulat  
Legacy 500 SC   Diflufenikan: 500 g/L   U   31.12.2023   2019.31   FKRA, NF, ma     3   Suspensjonkonsentrat  
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg   U   31.12.2031   2017.9   NF     1   Vannløselig pulver  
MaisTer   Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l
Foramsulfuron: 300 g/l  
U   31.07.2025   2013.27   BCA     1   Vanndispergerbart granulat  
Matrigon 72 SG   Klopyralid: 720 g/kg   U   30.06.2024   2014.46.17   DOW, NF     2   Vannløslig granulat  
Mekoprop Nufarm   mekoprop-P: 600 g/l   U   31.01.2024   2016.37.21   FKRA     2   Løselig konsentrat  
Metaxon   MCPA: 750 g/l   U   31.10.2023   2016.29.21   FKRA, NF     3   Løselig konsentrat   Het tidilgere MCPA 750 Flytende
Mixin   Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
Florasulam: 2,5 g/L  
U   31.12.2025   2019.1   FKRA, NF, ma     1   Suspo-emulsjon   Dette er en parallellgodkjening av Cleave reg.nr. 2017.3.18
Mustang Forte   Florasulam: 5 g/L
Aminopyralid: 10 g/L
2,4-D: 180 g/L  
U   31.12.2023   2019.24   NF     2   Suspo-emulsjon  
Natria Ugressrent   Kaprinsyre: 12 g/l
Kaprylsyre: 17,7 g/l  
U   31.08.2024   2013.1.17   BCA   Ja   7   Bruksferdig løsning  
Nufarm Mekoprop-P   mekoprop-P: 600 g/l   U   31.01.2024   2016.36.21   FKRA     2   Løselig konsentrat  
Pixxaro EC   Fluroksypyr-meptyl: 424,7 g/L
Halauksifen-metyl: 13,4 g/L  
U   31.12.2025   2016.24   NF     2   Emulsjonskonsentrat   Oppdatert med avdrifstreduksjon.
Plenrens (hobby klar til bruk)   Dikamba: 0,3 g/l
Diklorprop-P: 1,5 g/l
MCPA: 5,2 g/l  
U   31.12.2023   2013.20.17   BCA   Ja   7   Bruksferdig løsning   Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent.
Plenrens (hobby konsentrat)   Dikamba: 4,8 g/l
Diklorprop-P: 22,5 g/l
MCPA: 78 g/l  
U   31.12.2023   2013.21.17     Ja   6   Løselig konsentrat   Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.21 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.21.17 er godkjent.
Primma Star   Tribenuron-metyl: 750 g/kg   U   31.12.2023   2019.12.21       1   Vanndispergerbart granulat   Preparater med registreringsnummer 2019.12 er tillatt solgt tom 03.03.2022 og brukt tom 03.03.2023
Primus   Florasulam: 50 g/l   U   31.12.2031   2017.8   DOW     1   Suspensjonkonsentrat  
Primus 250 WG   Florasulam: 250 g/kg   U   31.12.2031   2017.18   NF     1   Vanndispergerbart granulat  
Primus XL   Florasulam: 5 g/l
Fluroksypyr: 100 g/l  
U   31.12.2025   2017.26       2   Suspo-emulsjon  
Puma Extra   fenoksaprop-P-etyl: 69 g/l   U   31.12.2024   2014.8   BCA     1   Olje i vann emulsjon  
Ratio Super SX   tifensulfuron-metyl: 250 g/kg
Tribenuron-metyl: 250 g/kg  
U   31.10.2023   2015.4.21   NF     1   Vannløslig granulat   Etikett med reg.nr. 2015.4.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023.
Roundup   Glyfosat: 360 g/L   U   15.12.2023   2004.70.14       1   Løselig konsentrat   Produktet har endret navn fra Roundup Eco til Roundup. Produkter med navnet Roundup Eco som allerede er produsert er tillatt importert, distribuert, solgt og brukt, så lenge reg.nr. 2004.70.14 er godkjent.
Roundup Flex   Glyfosat: 480 g/l   U   15.12.2023   2015.2.18       1   Løselig konsentrat   Etikett med reg.nr 2015.2 er ikke tilatt å importere, men kan selges ut fra lager og brukes så lenge reg.nr. 2015.2.18 er godkjent
Roundup Flick   Glyfosat: 360 g/L   U   15.12.2023   2016.26       1   Løselig konsentrat  
Roundup Garden   Glyfosat: 120 g/l   U   15.12.2023   2004.61.18     Ja   6   Løselig konsentrat   Nytt. Reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.61.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.61.18 er godkjent.
Roundup PowerMax   Glyfosat: 720 g/kg   U   15.12.2023   2017.27       1   Vannløslig granulat  
Roundup Turbo   Glyfosat: 7,2 g/l   U   15.12.2023   2004.60.18   MO   Ja   7   Bruksferdig løsning   Nytt reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.60.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.60.18 er godkjent.
Saracen Delta   Diflufenikan: 500 g/l
Florasulam: 50 g/l  
U   31.12.2024   2021.1   NF     2   Suspensjonkonsentrat  
Sekator OD   Amidosulfuron: 100 g/l
Jodsulfuron-metyl natrium: 25 g/L  
U   31.12.2024     BCA     2   Oljebasert dispersjon  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.05.2024   2014.33.17   NF     1   Emulsjonskonsentrat  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.05.2024   2014.36       1   Emulsjonskonsentrat  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.05.2024   2014.37   NF     1   Emulsjonskonsentrat  
Select Plus   Kletodim: 120 g/l   U   31.05.2024         1   Emulsjonskonsentrat   Etikett er ikke mottatt for tiildeling av reg.nr ennå. Omsetting av preparatet er ikke tillatt før reg.nr er tildelt.
Sencor WG 70   Metribuzin: 705 g/kg   U   15.02.2026   2006.27.14   BCA     2   Vanndispergerbart granulat  
Speed   Pelargonsyre: 43,1 g/l   U   31.08.2024   2021.19     Ja   7   Olje i vann emulsjon  
Speed AC   Eddiksyre: 60 g/L   U   31.08.2024   2022.12     Ja   7   Andre væsker til ufortynnet bruk  
Speed C   Pelargonsyre: 565 g/l   U   31.08.2024   2021.2     Ja   6   Emulsjonskonsentrat  
Speed PA   Pelargonsyre: 186,7 g/l   U   31.08.2024   2020.3   NM, ND   Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ekstra handelsnavn til Finalsan Konsentrat mot Ugress
Speed PA Spray   Pelargonsyre: 33 g/l   U   31.08.2024   2020.4   NM, ND   Ja   7   Bruksferdig løsning   Dette er et ekstra handelsnavn for Finalsan Spray mot Ugress
Spitfire 333 HL   Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l   U   31.12.2025   2017.7       2   Emulsjonskonsentrat  
Spotlight Plus   Karfentrazon-etyl: 60 g/L   U   31.12.2024   2020.10   NF, PR     3   Mikroemulsjon  
Starane 333 HL   Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l   U   31.12.2025   2016.40   NF     2   Emulsjonskonsentrat  
Starane XL   Florasulam: 2,5 g/L
Fluroksypyr: 100 g/L  
U   31.12.2025   2017.4   NF     1   Suspo-emulsjon  
Titus   Rimsulfuron: 250 g/kg   U   30.04.2024   2012.30.19   NF     1   Vannløslig granulat   Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 2012.30.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.30.19 er godkjent.
Tomahawk 200 EC   Fluroksypyr-meptyl: 200 g/l   U   31.12.2025   2016.10   NF, ma     2   Emulsjonskonsentrat  
Tomahawk 200 EC   Fluroksypyr: 200 g/l   U   31.12.2025   2016.4.17   FKRA     2   Emulsjonskonsentrat   Regnr. 2016.4 kan selges og brukes så lenge 2016.4.17 er godkjent.
Tombo   Florasulam: 25 g/kg
Aminopyralid: 50 g/kg
Pyrokssulam: 50 g/kg  
U   30.04.2025   2021.13       2   Vanndispergerbart granulat  
Trim Mosefjerner   Jern(II)sulfat: 109 g/kg   U   31.08.2024   2013.17.17     Ja   6   Granulat  
Trim Plenrens   Jern(II)sulfat: 180 g/kg
MCPA: 5 g/kg
mekoprop-P: 3 g/kg  
U   31.10.2023   2006.17.17     Ja   6   Granulat   Reg.nr. 2006.17 har gammel faremerking og er ikke tillatt solgt eller brukt
Trimmer 50 SG   Tribenuron-metyl: 526 g/kg   U   01.02.2024   2016.34.21   FKRA     1   Vannløslig granulat   Etikett med reg.nr 2016.34.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023.
Tripali WG   Metsulfuron-metyl: 83,6 g/kg
Tribenuron-metyl: 83,6 g/kg
Florasulam: 104 g/kg  
U   31.03.2024   2019.5   NF, ma     1   Vanndispergerbart granulat  
Ugresskverk Hobby   Dikamba: 4,8 g/l
Diklorprop-P: 22,5 g/l
MCPA: 78 g/l  
U   31.12.2023   2014.5.14   NM   Ja   6   Løselig konsentrat  
Ugresskverk Spray   Dikamba: 0,3 g/l
Diklorprop-P: 1,5 g/l
MCPA: 5,2 g/l  
U   31.12.2023   2014.4.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning  
UgressNIX DV   Eddiksyre: 60 g/L   U   31.08.2024   2016.12     Ja   7   Bruksferdig løsning  
UgressNIX Effekt   Eddiksyre: 120 g/l   U   31.08.2024   2019.14     Ja   7   Oppløsning   Kloneregistrering/ekstra handelsnavn av Biltema Ugressdreper (reg.nr 2016.41). Het tidligere Kraft Ugressdreper. Prepater med navnet Kraft ugressdreper og reg.nr. 2019.14 kan ikke lenger produseres, men kanlagres, selges og brukes så lenge UgressNIX Effekt med reg.nr. 2019.14 er godkjent.
UgressNIX Trippel Effekt   Eddiksyre: 60 g/l   U   31.08.2024   2017.40     Ja   7   Bruksferdig løsning  
Ugressrent   Kaprinsyre: 12 g/l
Kaprylsyre: 17,7 g/l  
U   31.08.2024   2018.42     Ja   7   Bruksferdig løsning   Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent (reg.nr. 2013.1.17)
Zetrola   Propakvizafop: 100 g/l   U   30.11.2024   2017.36   SY     2   Emulsjonskonsentrat   Parallell registrering for Agil 100 EC (reg.nr. 2016.5).
Zypar   Florasulam: 5,15 g/L
Halauksifen-metyl: 6,72 g/L  
U   05.08.2026   2016.25       1   Oljebasert dispersjon  

Antall: 103