Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater

Sortert på:     Preparatnavn     Virksomt stoff/organisme
Velg preparat type:
Velg filter:

Godkjenningsperioden til et preparat tilsvarer som regel utløpsdatoen til preparatets aktive stoff + 1 år. Dersom et aktivt stoff får forlenget godkjenning i EU, får preparatet som regel også forlenget godkjenning i Norge. Når et preparat er under revurdering, forlenger vi godkjenningen fram til vi forventer å være ferdige med vurderingen. Utløpsdatoene til aktive stoffer finner du i EUs pesticiddatabase.

    

Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virk.stoff Prep.
type
Godkj.til Reg. nr. Imp. Hobby Avg.
kl.
Form Gml.
forskrift
Merknad
Agil 100 EC   Propakvizafop: 100 g/l   U   30.11.2024   2016.5   FKRA, NF, ma, SY     2   Emulsjonskonsentrat    
Agroxone   MCPA: 750 g/l   U   31.10.2023   2016.31.21   FKRA, NF     3   Løselig konsentrat    
ALLIANCE   Diflufenikan: 600 g/kg
Metsulfuron-metyl: 60 g/kg  
U   31.03.2024   2019.10   ND, NF     2   Vanndispergerbart granulat    
Ariane S   Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l
Klopyralid: 20 g/l
MCPA: 200 g/l  
U   31.10.2023   2006.37.17   DOW, NF     2   Emulsjonskonsentrat   Ja   Mattilsynet anbefaler at det går en periode på 21 dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite.
Atlantis OD   Jodsulfuron-metyl natrium: 2 g/L
Mesosulfuron-metyl: 10 g/L  
U   31.12.2023   2019.16   BCA     2   Oljebasert dispersjon    
Attribut SG 70   Propoksykarbazon-natrium: 700 g/kg   U   31.08.2033   2020.6   BCA     2   Vannløslig granulat     Reg.nr. 2016.1 er tillat solgt tom 15.04.2020, og tillat brukt tom 15.04.2021.
Axial   Pinoksaden: 50 g/l   U   31.12.2023   2010.29.20   SY     2   Emulsjonskonsentrat     Registreringsnummer 2010.29.14 er tillatt solgt til og med 31.07.2020 og brukt til og med 31.07.2021. Produkter med registeringsnummer 2010.29.14 kan ometiketteres med registeringsnummer 2010.29.20.
Banvel   Dikamba: 480 g/l   U   31.12.2023   2006.24.16   SY     2   Løselig konsentrat   Ja  
Basagran SG   Bentazon: 870 g/kg   U   31.12.2023   2006.23.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Betanal SE   fenmedifam: 163,22 g/l   U   31.07.2023   2014.1   BCA     2   Suspo-emulsjon   Ja  
Biltema Ugressdreper   Eddiksyre: 120 g/l   U   31.08.2023   2016.41     Ja   7   Oppløsning     Het tidligere Ugressdreper
Boxer   Prosulfokarb: 800 g/l   U   31.10.2024   2013.29.17   SY     3   Emulsjonskonsentrat   Ja   Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Broadway Star   Florasulam: 14,2 g/kg
Pyrokssulam: 70,8 g/kg  
U   30.04.2025   2018.82   NF     1   Vanndispergerbart granulat     Desember 2015
CDQ SX   Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
Tribenuron-metyl: 222 g/kg  
U   01.02.2024   2017.17.21   NF     1   Vannløslig granulat     Etikett med reg.nr 2017.17.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Centium 36 CS   Klomazon: 360 g/l   U   31.10.2023   2013.13.19   NF     2   Kapsel emulsjon     Endret bruk, produkter med reg.nr 2013.13.18 er tillatt solgt tom 11.09.2019 og tillatt brukt tom 11.09.2020
Cleave   Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
Florasulam: 2,5 g/L  
U   31.12.2025   2017.3.18   FKRA, NF, ma     1   Suspo-emulsjon     Produkter med registreringsnummer 2017.3.17 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.3.18 er godkjent.
Credit Xtreme   Glyfosat: 540 g/L   U   15.12.2023   2022.3       1   Løselig konsentrat    
CurEra Mose GTI   Jern(II)sulfat: 288 g/l   U   31.08.2023   2013.5.14   BR   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja  
DFF SC 500   Diflufenikan: 515 g/L   U   31.12.2024   2019.15   BCA     3   Suspensjonkonsentrat     Oppdatert med avdriftsreduksjon
DMA 600   2,4-D: 600 g/L   U   31.12.2031   2019.20   NF     2   Løselig konsentrat    
Duplosan Max   MCPA: 750 g/l   U   31.10.2023   2016.32.21   NF     3   Løselig konsentrat     Het tidligere MCPA 750 Nufarm.
Duplosan Meko   mekoprop-P: 600 g/l   U   31.01.2024   2016.13.21   NF     2   Løselig konsentrat    
Duplosan Super   Diklorprop-P: 310 g/l
MCPA: 160 g/l
mekoprop-P: 130 g/l  
U   31.01.2024   2016.38.21   NF, FKRA     2   Løselig konsentrat    
Endital AF   Pelargonsyre: 33 g/l   U   31.08.2024   2019.28   NM, ND   Ja   7   Bruksferdig løsning    
Express 50 SX   Tribenuron-metyl: 526 g/kg   U   01.02.2024   2010.30.21       1   Vannløslig granulat     Etikett med reg.nr. 2010.30.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Express Gold SX   Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
Tribenuron-metyl: 222 g/kg  
U   01.02.2024   2017.22.21   DP     1   Vannløslig granulat     Etikett med reg.nr. 2017.22.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Fenix   Aklonifen: 600 g/l   U   31.07.2023   2013.19   BCA     3   Suspensjonkonsentrat   Ja   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Finalsan Konsentrat Mot Mose i plen   Pelargonsyre: 186,7 g/l   U   31.08.2024   2013.7.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Finalsan Konsentrat mot Ugress   Pelargonsyre: 186,7 g/l   U   31.08.2024   2013.8.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Finalsan Spray mot ugress   Pelargonsyre: 33 g/l   U   31.08.2024   2013.9.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Flurostar 200   Fluroksypyr-meptyl: 288 g/L   U   31.12.2025   2017.28       1   Emulsjonskonsentrat     Oppdatert med avdriftsreduksjon
Focus Ultra   Sykloksydim: 100 g/l   U   31.05.2024   2007.19.19   BA     1   Emulsjonskonsentrat    
Gallery   Isoksaben: 500 g/l   U   31.05.2025   2006.42.14   DOW, NF     3   Suspensjonkonsentrat   Ja  
Gallup Super 360   Glyfosat: 360 g/L   U   15.12.2023   2017.33       1   Løselig konsentrat    
Glypper   Glyfosat: 360 g/L   U   15.12.2023   2017.6.17   FKRA, NF, ma     1   Løselig konsentrat    
Goltix   metamitron: 710 g/kg   U   31.08.2023   2016.21.17   NF, ma     2   Vanndispergerbart granulat     Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2016.21 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2016.21.17 er godkjent.
Gratil 75 WG   Amidosulfuron: 750 g/kg   U   31.12.2024   2014.2   BCA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Harmony 50 SX   tifensulfuron-metyl: 521 g/kg   U   31.12.2023   2008.42.18   NF     1   Vannløselig pose   Ja   Regnr. 2008.42.14 kan selges og brukes så lenge 2008.42.18 er godkjent.
Harmony Plus 50 SX   tifensulfuron-metyl: 333 g/kg
Tribenuron-metyl: 167 g/kg  
U   31.10.2023   2014.11.21   DP, NF     1   Vannløslig granulat     Etikett med reg.nr 2014.11.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Hussar OD   Jodsulfuron-metyl natrium: 100 g/l   U   31.12.2023   2006.51.14   BCA     1   Oljebasert dispersjon   Ja  
Hussar Plus OD   Jodsulfuron-metyl natrium: 50 g/l
Mesosulfuron-metyl: 7,5 g/l  
U   31.12.2023   2016.2   BCA     2   Oljebasert dispersjon    
Keeper Swift Ugressrent   Kaprinsyre: 12 g/l
Kaprylsyre: 17,7 g/l  
U   31.08.2024   2019.26     Ja   7   Bruksferdig løsning     Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent ( reg.num.2013.1.17)
Kinvara   Fluroksypyr-meptyl: 72 g/l
Klopyralid: 28 g/l
MCPA: 233 g/l  
U   31.12.2023         2   Mikroemulsjon     Etikett er ikke mottatt for tiildeling av reg.nr ennå. Omsetting av preparatet er ikke tillatt før reg.nr er tildelt.
Lancelot   Florasulam: 150 g/kg
Aminopyralid: 300 g/kg  
U   31.12.2025   2019.19   DOW, NF     2   Vanndispergerbart granulat    
Legacy 500 SC   Diflufenikan: 500 g/L   U   31.12.2023   2019.31   FKRA, NF, ma     3   Suspensjonkonsentrat    
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg   U   31.12.2031   2017.9   NF     1   Vannløselig pulver    
MaisTer   Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l
Foramsulfuron: 300 g/l  
U   31.07.2023   2013.27   BCA     1   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Matrigon 600 SL   Klopyralid: 600 g/l   U   30.04.2023   2021.14       2   Løselig konsentrat    
Matrigon 72 SG   Klopyralid: 720 g/kg   U   30.04.2023   2014.46.17   DOW, NF     2   Vannløslig granulat   Ja  
Mekoprop Nufarm   mekoprop-P: 600 g/l   U   31.01.2024   2016.37.21   FKRA     2   Løselig konsentrat    
Metaxon   MCPA: 750 g/l   U   31.10.2023   2016.29.21   FKRA, NF     3   Løselig konsentrat     Het tidilgere MCPA 750 Flytende
Mixin   Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
Florasulam: 2,5 g/L  
U   31.12.2025   2019.1   FKRA, NF, ma     1   Suspo-emulsjon     Dette er en parallellgodkjening av Cleave reg.nr. 2017.3.18
Mustang Forte   Florasulam: 5 g/L
Aminopyralid: 10 g/L
2,4-D: 180 g/L  
U   31.12.2023   2019.24   NF     2   Suspo-emulsjon    
Natria Ugressrent   Kaprinsyre: 12 g/l
Kaprylsyre: 17,7 g/l  
U   31.08.2024   2013.1.17   BCA   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
Nufarm Mekoprop-P   mekoprop-P: 600 g/l   U   31.01.2024   2016.36.21   FKRA     2   Løselig konsentrat    
Pixxaro EC   Fluroksypyr-meptyl: 424,7 g/L
Halauksifen-metyl: 13,4 g/L  
U   31.12.2025   2016.24   NF     2   Emulsjonskonsentrat    
Plenrens (hobby klar til bruk)   Dikamba: 0,3 g/l
Diklorprop-P: 1,5 g/l
MCPA: 5,2 g/l  
U   31.12.2023   2013.20.17   BCA   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja   Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent.
Plenrens (hobby konsentrat)   Dikamba: 4,8 g/l
Diklorprop-P: 22,5 g/l
MCPA: 78 g/l  
U   31.12.2023   2013.21.17     Ja   6   Løselig konsentrat   Ja   Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.21 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.21.17 er godkjent.
Primma Star   Tribenuron-metyl: 750 g/kg   U   31.12.2023   2019.12.21       1   Vanndispergerbart granulat     Preparater med registreringsnummer 2019.12 er tillatt solgt tom 03.03.2022 og brukt tom 03.03.2023
Primus   Florasulam: 50 g/l   U   31.12.2031   2017.8   DOW     1   Suspensjonkonsentrat    
Primus 250 WG   Florasulam: 250 g/kg   U   31.12.2031   2017.18   NF     1   Vanndispergerbart granulat    
Primus XL   Florasulam: 5 g/l
Fluroksypyr: 100 g/l  
U   31.12.2025   2017.26       2   Suspo-emulsjon    
Puma Extra   fenoksaprop-P-etyl: 69 g/l   U   31.12.2024   2014.8   BCA     1   Olje i vann emulsjon   Ja  
Ratio Super SX   tifensulfuron-metyl: 250 g/kg
Tribenuron-metyl: 250 g/kg  
U   31.10.2023   2015.4.21   NF     1   Vannløslig granulat     Etikett med reg.nr. 2015.4.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023.
Roundup   Glyfosat: 360 g/l   U   15.12.2023   2004.70.14       1   Løselig konsentrat   Ja   Produktet har endret navn fra Roundup Eco til Roundup. Produkter med navnet Roundup Eco som allerede er produsert er tillatt importert, distribuert, solgt og brukt, så lenge reg.nr. 2004.70.14 er godkjent.
Roundup Flex   Glyfosat: 480 g/l   U   15.12.2023   2015.2.18       1   Løselig konsentrat   Ja   Etikett med reg.nr 2015.2 er ikke tilatt å importere, men kan selges ut fra lager og brukes så lenge reg.nr. 2015.2.18 er godkjent
Roundup Flick   Glyfosat: 360 g/L   U   15.12.2023   2016.26       1   Løselig konsentrat    
Roundup Garden   Glyfosat: 120 g/l   U   15.12.2023   2004.61.18   MO   Ja   6   Løselig konsentrat     Nytt. Reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.61.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.61.18 er godkjent.
Roundup PowerMax   Glyfosat: 720 g/kg   U   15.12.2023   2017.27       1   Vannløslig granulat    
Roundup Turbo   Glyfosat: 7,2 g/l   U   15.12.2023   2004.60.18   MO   Ja   7   Bruksferdig løsning     Nytt reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.60.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.60.18 er godkjent.
Saracen Delta   Diflufenikan: 500 g/l
Florasulam: 50 g/l  
U   31.12.2024   2021.1   NF     2   Suspensjonkonsentrat    
Sekator OD   Amidosulfuron: 100 g/l
Jodsulfuron-metyl natrium: 25 g/l  
U   31.12.2023   2014.30   BCA     2   Oljebasert dispersjon   Ja  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.05.2024   2014.33.17   NF     1   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.05.2024   2014.36       1   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.05.2024   2014.37   NF     1   Emulsjonskonsentrat   Ja  
Select Plus   Kletodim: 120 g/l   U   31.05.2024         1   Emulsjonskonsentrat     Etikett er ikke mottatt for tiildeling av reg.nr ennå. Omsetting av preparatet er ikke tillatt før reg.nr er tildelt.
Sencor WG 70   Metribuzin: 705 g/kg   U   31.07.2023   2006.27.14   BCA     2   Vanndispergerbart granulat   Ja  
Speed   Pelargonsyre: 43,1 g/l   U   31.08.2024   2021.19     Ja   7   Olje i vann emulsjon    
Speed AC   Eddiksyre: 60 g/L   U   31.08.2023   2022.12     Ja   7   Andre væsker til ufortynnet bruk    
Speed C   Pelargonsyre: 565 g/l   U   31.08.2024   2021.2     Ja   6   Emulsjonskonsentrat    
Speed PA   Pelargonsyre: 186,7 g/l   U   31.08.2024   2020.3   NM, ND   Ja   6   Emulsjonskonsentrat     Ekstra handelsnavn til Finalsan Konsentrat mot Ugress
Speed PA Spray   Pelargonsyre: 33 g/l   U   31.08.2024   2020.4   NM, ND   Ja   7   Bruksferdig løsning     Dette er et ekstra handelsnavn for Finalsan Spray mot Ugress
Spitfire 333 HL   Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l   U   31.12.2025   2017.7       2   Emulsjonskonsentrat    
Spotlight Plus   Karfentrazon-etyl: 60 g/L   U   31.12.2023   2020.10   NF, PR     3   Mikroemulsjon    
Starane 333 HL   Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l   U   31.12.2025   2016.40   NF     2   Emulsjonskonsentrat    
Starane XL   Florasulam: 2,5 g/L
Fluroksypyr: 100 g/L  
U   31.12.2025   2017.4   NF     1   Suspo-emulsjon    
Titus   Rimsulfuron: 250 g/kg   U   30.04.2023   2012.30.19   NF     1   Vannløslig granulat     Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 2012.30.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.30.19 er godkjent.
Tomahawk 200 EC   Fluroksypyr-meptyl: 200 g/l   U   31.12.2025   2016.10   NF, ma     2   Emulsjonskonsentrat    
Tomahawk 200 EC   Fluroksypyr: 200 g/l   U   31.12.2025   2016.4.17   FKRA     2   Emulsjonskonsentrat     Regnr. 2016.4 kan selges og brukes så lenge 2016.4.17 er godkjent.
Tombo   Florasulam: 25 g/kg
Aminopyralid: 50 g/kg
Pyrokssulam: 50 g/kg  
U   30.04.2025   2021.13       2   Vanndispergerbart granulat    
Trim Mosefjerner   Jern(II)sulfat: 109 g/kg   U   31.08.2024   2013.17.17     Ja   6   Granulat   Ja  
Trim Plenrens   Jern(II)sulfat: 180 g/kg
MCPA: 5 g/kg
mekoprop-P: 3 g/kg  
U   31.08.2024   2006.17.17     Ja   6   Granulat   Ja   Reg.nr. 2006.17 har gammel faremerking og er ikke tillatt solgt eller brukt
Trimmer 50 SG   Tribenuron-metyl: 526 g/kg   U   01.02.2024   2016.34.21   FKRA     1   Vannløslig granulat     Etikett med reg.nr 2016.34.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023.
Tripali WG   Metsulfuron-metyl: 83,6 g/kg
Tribenuron-metyl: 83,6 g/kg
Florasulam: 104 g/kg  
U   31.03.2024   2019.5   NF, ma     1   Vanndispergerbart granulat    
Ugresskverk Hobby   Dikamba: 4,8 g/l
Diklorprop-P: 22,5 g/l
MCPA: 78 g/l  
U   31.12.2023   2014.5.14   NM   Ja   6   Løselig konsentrat   Ja  
Ugresskverk Spray   Dikamba: 0,3 g/l
Diklorprop-P: 1,5 g/l
MCPA: 5,2 g/l  
U   31.12.2023   2014.4.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
UgressNIX DV   Eddiksyre: 60 g/L   U   31.08.2023   2016.12     Ja   7   Bruksferdig løsning   Ja  
UgressNIX Effekt   Eddiksyre: 120 g/l   U   31.08.2023   2019.14     Ja   7   Oppløsning     Kloneregistrering/ekstra handelsnavn av Biltema Ugressdreper (reg.nr 2016.41). Het tidligere Kraft Ugressdreper. Prepater med navnet Kraft ugressdreper og reg.nr. 2019.14 kan ikke lenger produseres, men kanlagres, selges og brukes så lenge UgressNIX Effekt med reg.nr. 2019.14 er godkjent.
UgressNIX Trippel Effekt   Eddiksyre: 60 g/l   U   31.08.2023   2017.40     Ja   7   Bruksferdig løsning    
Ugressrent   Kaprinsyre: 12 g/l
Kaprylsyre: 17,7 g/l  
U   31.08.2024   2018.42     Ja   7   Bruksferdig løsning     Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent (reg.nr. 2013.1.17)
Zetrola   Propakvizafop: 100 g/l   U   30.11.2024   2017.36   SY     2   Emulsjonskonsentrat     Parallell registrering for Agil 100 EC (reg.nr. 2016.5).
Zypar   Florasulam: 5,15 g/L
Halauksifen-metyl: 6,72 g/L  
U   05.08.2026   2016.25       1   Oljebasert dispersjon    

Antall: 102