Registered pesticides

Sorted by:     Product     Ingredient

All pesticide names are in Norwegian. Most of them will easily be understood. One important difference is that pesticides starting with the letter C in English, usually start with the letter K in Norwegian. All pesticides are placed in tax classes differentiated according to health and environmental factors. The higher the number (0-6), the higher the tax.

    

Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Active ingredient/
organism
Product name Pesticide
type
Approved until Reg. No. Importer Hobby Tax
class
Form Note
1,4-dimetylnaftalen: 1014 g/L 1,4SIGHT 30.06.2025 2020.11.22   Hot fogging concentrate (varmdamp konsentrat) Til bruk i tette potetlager. Produkter med reg. nr. 2020.11 fases ut pga skjerpet faremerking, med siste dato tillatt solgt 17.12.22, og siste dato tillatt brukt 17.12.23. 
Florasulam: 5 g/L; Aminopyralid: 10 g/L; 2,4-D: 180 g/L Mustang Forte 31.12.2023 2019.24 NF  Suspo-emulsjon  
2,4-D: 600 g/L DMA 600 31.12.2031 2019.20 NF  Løselig konsentrat  
Acetamiprid: 200 g/kg Mospilan SG SK 28.02.2034 2021.11 NF  Vannløslig granulat  
Acetamiprid: 200 g/kg Imprid Skog SK 28.02.2034 2019.21   Vannløslig granulat  
Aklonifen: 600 g/l Fenix 31.10.2027 2013.19 BCA  Suspensjonkonsentrat Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Alkoholetoksylat: 900 g/l DP-Klebemiddel 31.12.2023 2014.7.18 NF  Emulsjonskonsentrat  
alkylfenolalkoxylat: 100 g/l PG26N 31.12.2023 2018.80    Løselig konsentrat Klebemiddel. Godkjenningen gis frem til godkjenningsreglene er ferdig utarbeidet. 
Amidosulfuron: 100 g/l; Jodsulfuron-metyl natrium: 25 g/L Sekator OD 31.12.2023 2014.30 BCA  Oljebasert dispersjon  
Amidosulfuron: 750 g/kg Gratil 75 WG 31.12.2024 2014.2 BCA  Vanndispergerbart granulat  
Florasulam: 5 g/L; Aminopyralid: 10 g/L; 2,4-D: 180 g/L Mustang Forte 31.12.2023 2019.24 NF  Suspo-emulsjon  
Florasulam: 150 g/kg; Aminopyralid: 300 g/kg Lancelot 31.12.2025 2019.19 DOW, NF  Vanndispergerbart granulat  
Florasulam: 25 g/kg; Aminopyralid: 50 g/kg; Pyrokssulam: 50 g/kg Tombo 30.04.2025 2021.13   Vanndispergerbart granulat  
azadiraktin: 10 g/l NeemAzal-T/S SK 31.08.2025 2022.26 NF  Emulsjonskonsentrat Kun kulturer i veksthus. 
Azoksystrobin Mirador 31.12.2025 2017.39 SY  Suspensjonkonsentrat Parallell registrering for Amistar (reg.nr. 2008.57.14) 
Azoksystrobin: 250 g/l Amistar 31.12.2025 2008.57.14 SY  Suspensjonkonsentrat Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713: 1017,8 g/l Serenade ASO 30.04.2024 2017.14.22 BCA  Suspensjonkonsentrat Produkter med registreringsnummer 2017.14.20 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.14.22 er godkjent. 
Beauveria bassiana-familien GHA TGAI: 220 g/kg BotaniGard SK 31.10.2026 2022.7   Vannløselig pulver  
Bentazon: 870 g/kg Basagran SG 31.12.2023 2006.23.14 BA  Vanndispergerbart granulat  
Bentiavalikarb-isopropyl: 70 g/l; Oksatiapiprolin: 30 g/l Zorvec Endavia 15.11.2025 2021.7 NF  Oljebasert dispersjon  
Benzovindiflupyr: 100 g/L Elatus Plus 02.03.2025 2018.9 SY  Emulsjonskonsentrat Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Difenokonazol: 78,8 g/l; Benzovindiflupyr: 23,6 g/l Ascernity 02.03.2024 2023.2 SY  Løselig konsentrat  
Protiokonazol: 150 g/l; Benzovindiflupyr: 75 g/l Elatus Era 31.07.2024 2019.4 SY  Emulsjonskonsentrat Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Rapsolje: 31,8 g/l; Bifenazat: 247,5 g/l Floramite 240 SC SK 31.08.2024 2022.24 NF  Suspensjonkonsentrat Godkjenningen gjelder bruk på prydplanter i veksthus. Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. 
Protiokonazol: 206,2 g/l; Biksafen: 63,2 g/l Siltra Xpro EC 260 31.05.2026 2017.23.22 BCA  Emulsjonskonsentrat Etikett med reg.nr 2017.23 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 
Protiokonazol: 130 g/l; Fluopyram: 65 g/l; Biksafen: 65 g/l Ascra Xpro 260 EC 31.01.2025 2022.27 BCA  Emulsjonskonsentrat  
Protiokonazol: 154,6 g/l; Biksafen: 78,9 g/l Aviator Xpro EC 225 31.05.2026 2015.47.22 BCA  Emulsjonskonsentrat Etikett med reg.nr 2015.47 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 
Pyraklostrobin: 250 g/L; Boskalid: 150 g/L Pictor Active 31.01.2025 2018.12.20 BA  Suspensjonkonsentrat Reg. nr 2018.12 kan selges og brukes så lenge reg. nr. 2018.12.20 er godkjent. Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Pyraklostrobin: 67 g/kg; Boskalid: 267 g/kg Signum 31.01.2025 2007.133.14 BA  Vanndispergerbart granulat Oppdatert for avdriftsreduksjon 
COS-OGA: 12,5 g/l FytoSave 22.04.2031    Løselig konsentrat Etikett er ikke mottatt for tiildeling av reg.nr ennå. Omsetting av preparatet er ikke tillatt før reg.nr er tildelt. 
Cyantraniliprol: 400 g/kg Mainspring SK 14.09.2027 2020.12 SY  Vanndispergerbart granulat  
Cyazofamid: 160 g/l Ranman Top 31.07.2025 2015.14 NF  Suspensjonkonsentrat  
Cyazofamid: 160 g/l Ranman Top 31.07.2025 2015.17   Suspensjonkonsentrat  
Cyazofamid: 160 g/l Ranman Top 31.07.2025 2015.18 NF  Suspensjonkonsentrat  
Cyazofamid: 400 g/l Ranman 31.07.2023 2009.61   Suspensjonkonsentrat  
Cymoksanil: 450 g/kg Cymbal 45 31.08.2024 2020.2 NF  Vanndispergerbart granulat  
Propamokarb: 400 g/L; Cymoksanil: 50 g/L Proxanil 31.08.2024 2020.5 NF  Suspensjonkonsentrat  
Fludioksonil: 250 g/kg; Cyprodinil: 375 g/kg Switch 62,5 WG 30.04.2024 2008.56.15 SY  Vanndispergerbart granulat Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Daminozid: 850 g/kg Alar 85 SG 31.10.2023 2012.25.17 NF  Granulat  
Daminozid: 851,4 g/kg Dazide Enhance 31.10.2023 2019.23   Vannløslig granulat  
Deltametrin: 50,8 g/l Decis Mega EW 50 SK 31.10.2023 2012.1.14 BCA  Olje i vann emulsjon ). Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Difenokonazol: 25 g/l; Fludioksonil: 25 g/l Celest Extra Formula M BS 31.10.2024 2016.7 SY  Flytende konsentrat til beising  
Difenokonazol: 25 g/L; Fludioksonil: 25 g/L Difend Extra BS 31.10.2023 2018.15.20 NF  Flytende konsentrat til beising Preparat med reg.nr 2018.15 kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.15.20 er godkjent 
Difenokonazol: 250 g/L; Mandipropamid: 250 g/L Revus Top 31.12.2023 2017.13 SY  Suspensjonkonsentrat Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Difenokonazol: 78,8 g/l; Benzovindiflupyr: 23,6 g/l Ascernity 02.03.2024 2023.2 SY  Løselig konsentrat  
Diflufenikan: 500 g/L Legacy 500 SC 31.12.2023 2019.31 FKRA, NF, ma  Suspensjonkonsentrat  
Diflufenikan: 500 g/l; Florasulam: 50 g/l Saracen Delta 31.12.2024 2021.1 NF  Suspensjonkonsentrat  
Diflufenikan: 515 g/L DFF SC 500 31.12.2024 2019.15 BCA  Suspensjonkonsentrat Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Diflufenikan: 600 g/kg; Metsulfuron-metyl: 60 g/kg ALLIANCE 31.03.2024 2019.10 ND, NF  Vanndispergerbart granulat  
Dikamba: 0,3 g/l; Diklorprop-P: 1,5 g/l; MCPA: 5,2 g/l Plenrens (hobby klar til bruk) 31.12.2023 2013.20.17 BCA Ja Bruksferdig løsning  Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent. 
Dikamba: 0,3 g/l; Diklorprop-P: 1,5 g/l; MCPA: 5,2 g/l Ugresskverk Spray 31.12.2023 2014.4.14 NM Ja Bruksferdig løsning  
Dikamba: 4,8 g/l; Diklorprop-P: 22,5 g/l; MCPA: 78 g/l Plenrens (hobby konsentrat) 31.12.2023 2013.21.17  Ja Løselig konsentrat Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.21 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.21.17 er godkjent. 
Dikamba: 4,8 g/l; Diklorprop-P: 22,5 g/l; MCPA: 78 g/l Ugresskverk Hobby 31.12.2023 2014.5.14 NM Ja Løselig konsentrat  
Dikamba: 480 g/l Banvel 31.12.2023 2006.24.16 SY  Løselig konsentrat  
Dikamba: 0,3 g/l; Diklorprop-P: 1,5 g/l; MCPA: 5,2 g/l Plenrens (hobby klar til bruk) 31.12.2023 2013.20.17 BCA Ja Bruksferdig løsning  Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent. 
Dikamba: 0,3 g/l; Diklorprop-P: 1,5 g/l; MCPA: 5,2 g/l Ugresskverk Spray 31.12.2023 2014.4.14 NM Ja Bruksferdig løsning  
Dikamba: 4,8 g/l; Diklorprop-P: 22,5 g/l; MCPA: 78 g/l Plenrens (hobby konsentrat) 31.12.2023 2013.21.17  Ja Løselig konsentrat Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.21 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.21.17 er godkjent. 
Dikamba: 4,8 g/l; Diklorprop-P: 22,5 g/l; MCPA: 78 g/l Ugresskverk Hobby 31.12.2023 2014.5.14 NM Ja Løselig konsentrat  
Diklorprop-P: 310 g/l; MCPA: 160 g/l; mekoprop-P: 130 g/l Duplosan Super 31.01.2024 2016.38.21 NF, FKRA  Løselig konsentrat  
Dimetomorf: 72 g/L; Pyraklostrobin: 40 g/L Cabrio Duo 31.01.2025 2018.88.22 BA  Emulsjonskonsentrat Oppdatert for avdriftsreduksjon 
Ditianon: 125 g/L; Kaliumfosfonat (blanding av mono- og dikalium): 561 g/L Delan Pro 31.08.2025 2018.2 BA  Suspensjonkonsentrat Oppdatert for avdriftsreduksjon 
Ditianon: 700 g/kg Delan WG 31.05.2025 2008.11.14 BA  Vanndispergerbart granulat Oppdatert for avdriftsreduksjon 
Dodin: 544 g/l Syllit 544 SC 31.08.2025 2018.14 NF  Suspensjonkonsentrat Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Eddiksyre: 120 g/l Biltema Ugressdreper 31.08.2024 2016.41  Ja Oppløsning Het tidligere Ugressdreper 
Eddiksyre: 120 g/l UgressNIX Effekt 31.08.2024 2019.14  Ja Oppløsning Kloneregistrering/ekstra handelsnavn av Biltema Ugressdreper (reg.nr 2016.41). Het tidligere Kraft Ugressdreper. Prepater med navnet Kraft ugressdreper og reg.nr. 2019.14 kan ikke lenger produseres, men kanlagres, selges og brukes så lenge UgressNIX Effekt med reg.nr. 2019.14 er godkjent. 
Eddiksyre: 60 g/L UgressNIX DV 31.08.2024 2016.12  Ja Bruksferdig løsning  
Eddiksyre: 60 g/l UgressNIX Trippel Effekt 31.08.2024 2017.40  Ja Bruksferdig løsning  
Eddiksyre: 60 g/L Speed AC 31.08.2023 2022.12  Ja Andre væsker til ufortynnet bruk  
Etefon: 480 g/l Cerone 15.11.2026 2012.16.14 BCA  Løselig konsentrat  
Etoksylerte/propoksylerte C12-C16 alkoholer: 80 % Biowet 31.12.2024 2016.33   Ukjent  
Etylen: 1000 g/kg Etylen 100% 31.08.2023 2022.8   Gass  
Etylen: 40 g/kg Banarg 31.08.2024 2022.6   Gass  
Fenheksamid: 512,8 g/kg Teldor WG 31.12.2023 2007.130.14 BCA  Vanndispergerbart granulat  
fenmedifam: 163,22 g/l Betanal SE 15.02.2026 2014.1 BCA  Suspo-emulsjon  
fenoksaprop-P-etyl: 69 g/l Puma Extra 31.12.2024 2014.8 BCA  Olje i vann emulsjon  
Fenpyroksimat: 51,2 g/l Danitron 5 SC SK 30.04.2024 2016.9.20 NF  Suspensjonkonsentrat Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Fenpyroksimat: 53 g/l Danitron 5 SC SK 30.04.2024 2016.18   Suspensjonkonsentrat  
Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l Konsentrat mot spinnmidd og lus SK 31.08.2024 2004.12.14 ND Ja Løselig konsentrat  
Flonikamid: 500 g/kg Teppeki SK 31.08.2024 2014.3.18 NF  Granulat Produkter med registreringsnummer 2014.3 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2014.3.18 er godkjent. 
Flonikamid: 500 g/kg Teppeki SK 31.12.2024 2014.10   Granulat  
Flonikamid: 500 g/kg Teppeki SK 31.12.2024 2014.13 NF  Granulat  
Metsulfuron-metyl: 83,6 g/kg; Tribenuron-metyl: 83,6 g/kg; Florasulam: 104 g/kg Tripali WG 31.03.2024 2019.5 NF, ma  Vanndispergerbart granulat  
Florasulam: 14,2 g/kg; Pyrokssulam: 70,8 g/kg Broadway Star 30.04.2025 2018.82 NF  Vanndispergerbart granulat Desember 2015 
Florasulam: 150 g/kg; Aminopyralid: 300 g/kg Lancelot 31.12.2025 2019.19 DOW, NF  Vanndispergerbart granulat  
Florasulam: 2,5 g/L; Fluroksypyr: 100 g/L Starane XL 31.12.2025 2017.4 NF  Suspo-emulsjon  
Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L; Florasulam: 2,5 g/L Cleave 31.12.2025 2017.3.18 FKRA, NF, ma  Suspo-emulsjon Produkter med registreringsnummer 2017.3.17 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.3.18 er godkjent. 
Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L; Florasulam: 2,5 g/L Mixin 31.12.2025 2019.1 FKRA, NF, ma  Suspo-emulsjon Dette er en parallellgodkjening av Cleave reg.nr. 2017.3.18 
Florasulam: 25 g/kg; Aminopyralid: 50 g/kg; Pyrokssulam: 50 g/kg Tombo 30.04.2025 2021.13   Vanndispergerbart granulat  
Florasulam: 250 g/kg Primus 250 WG 31.12.2031 2017.18 NF  Vanndispergerbart granulat  
Florasulam: 5 g/L; Aminopyralid: 10 g/L; 2,4-D: 180 g/L Mustang Forte 31.12.2023 2019.24 NF  Suspo-emulsjon  
Florasulam: 5 g/l; Fluroksypyr: 100 g/l Primus XL 31.12.2025 2017.26   Suspo-emulsjon  
Florasulam: 5,15 g/L; Halauksifen-metyl: 6,72 g/L Zypar 05.08.2026 2016.25   Oljebasert dispersjon  
Diflufenikan: 500 g/l; Florasulam: 50 g/l Saracen Delta 31.12.2024 2021.1 NF  Suspensjonkonsentrat  
Florasulam: 50 g/l Primus 31.12.2031 2017.8 DOW  Suspensjonkonsentrat  
Fludioksonil: 100 g/l Maxim 100 FS BS 31.10.2024 2012.17.14 SY  Flytende konsentrat til beising  
Fludioksonil: 125 g/l Medallion TL 31.10.2023 2014.43.17 SY  Emulsjonskonsentrat  
Difenokonazol: 25 g/l; Fludioksonil: 25 g/l Celest Extra Formula M BS 31.10.2024 2016.7 SY  Flytende konsentrat til beising  
Difenokonazol: 25 g/L; Fludioksonil: 25 g/L Difend Extra BS 31.10.2023 2018.15.20 NF  Flytende konsentrat til beising Preparat med reg.nr 2018.15 kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.15.20 er godkjent 
Fludioksonil: 25 g/l Celest 025 FS BS 31.10.2024 2008.100 SY  Flytende konsentrat til beising Markedsføres ikke i Norge. 
Fludioksonil: 25 g/l Celest Formula M BS 31.10.2024 2009.32.14 SY  Flytende konsentrat til beising  
Fludioksonil: 250 g/kg; Cyprodinil: 375 g/kg Switch 62,5 WG 30.04.2024 2008.56.15 SY  Vanndispergerbart granulat Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Fludioksonil: 50 g/L; Tebukonazol: 10 g/L Seedron BS 31.10.2023 2019.18 FKRA, NF  Flytende konsentrat til beising Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 2018.17 er tillatt solgt tom 25.11.2019, og tilatt brukt tom 24.11.2020 
Fludioksonil: 500 g/kg Geoxe 50 WG 31.10.2023 2018.4 SY  Vanndispergerbart granulat Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Protiokonazol: 125 g/L; Fluopyram: 125 g/L Propulse SE 250 31.01.2025 2018.31.22 BCA  Suspo-emulsjon Etikett med reg.nr. 2018.31.19 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 
Fluopyram: 500 g/l Luna Privilege 31.12.2025 2015.51.20 BCA  Suspensjonkonsentrat Produkter med registreringsnummer 2015.51 er tillatt solgt til og med 03.03.2021 og brukt til og med 03.03.2022. Produkter med registreringsnummer 2015.51 kan ometikketeres med registreringsnummer 2015.51.20 
Protiokonazol: 130 g/l; Fluopyram: 65 g/l; Biksafen: 65 g/l Ascra Xpro 260 EC 31.01.2025 2022.27 BCA  Emulsjonskonsentrat  
Flupyradifuron: 0,08 g/l Provanto Spray SK 09.12.2026 2018.18  Ja Bruksferdig løsning 20.09.2019: Sanium AL endret navn til Provanto Spray, etiketter med Sanium AL er godkjent solgt og brukt så lenge reg.nr. 2018.18 er godkjent 
Flupyradifuron: 0,08 g/l Provanto AL SK 09.12.2026 2018.19  Ja Bruksferdig løsning  
Flupyradifuron: 18,8 g/kg Provanto insektpin SK 19.12.2026 2018.87  Ja Vannløselig tablett  
Florasulam: 2,5 g/L; Fluroksypyr: 100 g/L Starane XL 31.12.2025 2017.4 NF  Suspo-emulsjon  
Florasulam: 5 g/l; Fluroksypyr: 100 g/l Primus XL 31.12.2025 2017.26   Suspo-emulsjon  
Fluroksypyr: 200 g/l Tomahawk 200 EC 31.12.2025 2016.4.17 FKRA  Emulsjonskonsentrat Regnr. 2016.4 kan selges og brukes så lenge 2016.4.17 er godkjent. 
Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L; Florasulam: 2,5 g/L Cleave 31.12.2025 2017.3.18 FKRA, NF, ma  Suspo-emulsjon Produkter med registreringsnummer 2017.3.17 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.3.18 er godkjent. 
Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L; Florasulam: 2,5 g/L Mixin 31.12.2025 2019.1 FKRA, NF, ma  Suspo-emulsjon Dette er en parallellgodkjening av Cleave reg.nr. 2017.3.18 
Fluroksypyr-meptyl: 200 g/l Tomahawk 200 EC 31.12.2025 2016.10 NF, ma  Emulsjonskonsentrat  
Fluroksypyr-meptyl: 288 g/L Flurostar 200 31.12.2025 2017.28   Emulsjonskonsentrat Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l Starane 333 HL 31.12.2025 2016.40 NF  Emulsjonskonsentrat  
Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l Spitfire 333 HL 31.12.2025 2017.7   Emulsjonskonsentrat  
Fluroksypyr-meptyl: 424,7 g/L; Halauksifen-metyl: 13,4 g/L Pixxaro EC 31.12.2025 2016.24 NF  Emulsjonskonsentrat  
Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l; Klopyralid: 20 g/l; MCPA: 200 g/l Ariane S 31.10.2023 2006.37.17 DOW, NF  Emulsjonskonsentrat Mattilsynet anbefaler at det går en periode på 21 dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite. 
Fluroksypyr-meptyl: 72 g/l; Klopyralid: 28 g/l; MCPA: 233 g/l Kinvara 31.12.2023 2023.10   Mikroemulsjon  
Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l; Foramsulfuron: 300 g/l MaisTer 31.07.2025 2013.27 BCA  Vanndispergerbart granulat  
Fosetyl aluminium: 800 g/kg Aliette WG 80 30.04.2024 2007.125.14 BCA  Vanndispergerbart granulat  
Fosetyl: 310 g/l; propamokarb uten HCl: 530 g/l Previcur Energy 30.04.2024 2010.26.14 BCA  Løselig konsentrat  
Gibberellin GA4: 7,2 g/L; Gibberellin GA7: 2,8 g/L Gibb Plus Forest 31.08.2024 2016.19   Løselig konsentrat  
Gibberellin GA4: 7,2 g/L; Gibberellin GA7: 2,8 g/L Gibb Plus Forest 31.08.2024 2016.19   Løselig konsentrat  
Gibberellinsyre GA3: 107,5 g/kg GIBB 3 31.08.2024 2016.23   Vannløselig tablett  
Glyfosat: 120 g/l Roundup Garden 15.12.2023 2004.61.18  Ja Løselig konsentrat Nytt. Reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.61.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.61.18 er godkjent. 
Glyfosat: 360 g/l Roundup 15.12.2023 2004.70.14   Løselig konsentrat Produktet har endret navn fra Roundup Eco til Roundup. Produkter med navnet Roundup Eco som allerede er produsert er tillatt importert, distribuert, solgt og brukt, så lenge reg.nr. 2004.70.14 er godkjent. 
Glyfosat: 360 g/L Glypper 15.12.2023 2017.6.17 FKRA, NF, ma  Løselig konsentrat  
Glyfosat: 360 g/L Roundup Flick 15.12.2023 2016.26   Løselig konsentrat  
Glyfosat: 360 g/L Gallup Super 360 15.12.2023 2017.33   Løselig konsentrat  
Glyfosat: 480 g/l Roundup Flex 15.12.2023 2015.2.18   Løselig konsentrat Etikett med reg.nr 2015.2 er ikke tilatt å importere, men kan selges ut fra lager og brukes så lenge reg.nr. 2015.2.18 er godkjent 
Glyfosat: 540 g/L Credit Xtreme 15.12.2023 2022.3   Løselig konsentrat  
Glyfosat: 7,2 g/l Roundup Turbo 15.12.2023 2004.60.18 MO Ja Bruksferdig løsning Nytt reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.60.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.60.18 er godkjent. 
Glyfosat: 720 g/kg Roundup PowerMax 15.12.2023 2017.27   Vannløslig granulat  
Fluroksypyr-meptyl: 424,7 g/L; Halauksifen-metyl: 13,4 g/L Pixxaro EC 31.12.2025 2016.24 NF  Emulsjonskonsentrat  
Florasulam: 5,15 g/L; Halauksifen-metyl: 6,72 g/L Zypar 05.08.2026 2016.25   Oljebasert dispersjon  
Imazalil: 100 g/l Fungaflash 31.12.2025 2009.1.17 NF, FKA  Emulsjonskonsentrat  
Imazalil: 25 g/l Fungazil A BS 31.12.2025 2009.86.16   Liquid seed treatment (Væske for beising)  
imazalilsulfat: 133 g/l Diabolo BS 31.12.2025 2008.74.17 NF  Løselig konsentrat  
Isoksaben: 500 g/l Gallery 31.05.2025 2006.42.14 DOW, NF  Suspensjonkonsentrat  
Jern(II)sulfat: 109 g/kg Trim Mosefjerner 31.08.2024 2013.17.17  Ja Granulat  
Jern(II)sulfat: 180 g/kg; MCPA: 5 g/kg; mekoprop-P: 3 g/kg Trim Plenrens 31.08.2024 2006.17.17  Ja Granulat Reg.nr. 2006.17 har gammel faremerking og er ikke tillatt solgt eller brukt 
Jern(II)sulfat: 288 g/l CurEra Mose GTI 31.08.2024 2013.5.14 BR Ja Løselig konsentrat  
Jern(III)fosfat: 10 g/kg Trinol Snegledreper SK 31.12.2031 2017.19 NM Ja Granulat Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16) 
Jern(III)fosfat: 29,7 g/kg NEU 1181 M SK 31.12.2031 2017.12 ND  Klart-til-bruk agn (granulat)  
Jern(III)fosfat: 30 g/kg Sluxx HP SK 31.12.2031 2017.11 NF, FKA  Granulat Sluxx HP med etiketten med det gamle reg.num. 2009.33 fases ut. Sluxx HP med etiketten med reg.num.2009.33 var tillatt solgt fram til 30.06.2017 og brukt fram til 30.06.2018. 
Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg Mot Snegler Extra SK 31.12.2031 2018.13  Ja Klart-til-bruk agn (granulat)  
Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg Ferrimax SK 31.12.2031 2019.29  Ja Klart-til-bruk agn (granulat)  
Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg SneglNIX SK 31.12.2031 2023.9  Ja Klart-til-bruk agn (granulat)  
Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg Ferramol mot snegler SK 31.12.2031 2017.16 NM Ja Granulat  
Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg Mot Snegler F SK 31.12.2031 2018.1  Ja Klart-til-bruk agn (granulat) Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16). 
Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg Mot snegler SK 31.12.2031 2022.9 NM Ja Granulat Ekstra handelsnavn til Ferramol mot snegler 
Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l; Foramsulfuron: 300 g/l MaisTer 31.07.2025 2013.27 BCA  Vanndispergerbart granulat  
Jodsulfuron-metyl natrium: 100 g/l Hussar OD 31.12.2023 2006.51.14 BCA  Oljebasert dispersjon  
Jodsulfuron-metyl natrium: 2 g/L; Mesosulfuron-metyl: 10 g/L Atlantis OD 31.12.2023 2019.16 BCA  Oljebasert dispersjon  
Amidosulfuron: 100 g/l; Jodsulfuron-metyl natrium: 25 g/L Sekator OD 31.12.2023 2014.30 BCA  Oljebasert dispersjon  
Jodsulfuron-metyl natrium: 50 g/l; Mesosulfuron-metyl: 7,5 g/l Hussar Plus OD 31.12.2023 2016.2 BCA  Oljebasert dispersjon  
Ditianon: 125 g/L; Kaliumfosfonat (blanding av mono- og dikalium): 561 g/L Delan Pro 31.08.2025 2018.2 BA  Suspensjonkonsentrat Oppdatert for avdriftsreduksjon 
Kaprinsyre: 12 g/l; Kaprylsyre: 17,7 g/l Natria Ugressrent 31.08.2024 2013.1.17 BCA Ja Bruksferdig løsning  
Kaprinsyre: 12 g/l; Kaprylsyre: 17,7 g/l Ugressrent 31.08.2024 2018.42  Ja Bruksferdig løsning Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent (reg.nr. 2013.1.17) 
Kaprinsyre: 12 g/l; Kaprylsyre: 17,7 g/l Keeper Swift Ugressrent 31.08.2024 2019.26  Ja Bruksferdig løsning Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent ( reg.num.2013.1.17) 
Kaprinsyre: 12 g/l; Kaprylsyre: 17,7 g/l Natria Ugressrent 31.08.2024 2013.1.17 BCA Ja Bruksferdig løsning  
Kaprinsyre: 12 g/l; Kaprylsyre: 17,7 g/l Ugressrent 31.08.2024 2018.42  Ja Bruksferdig løsning Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent (reg.nr. 2013.1.17) 
Kaprinsyre: 12 g/l; Kaprylsyre: 17,7 g/l Keeper Swift Ugressrent 31.08.2024 2019.26  Ja Bruksferdig løsning Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent ( reg.num.2013.1.17) 
Karfentrazon-etyl: 60 g/L Spotlight Plus 31.12.2024 2020.10 NF, PR  Mikroemulsjon  
Kletodim: 120 g/l Select Plus 31.05.2024    Emulsjonskonsentrat Etikett er ikke mottatt for tiildeling av reg.nr ennå. Omsetting av preparatet er ikke tillatt før reg.nr er tildelt. 
Kletodim: 240 g/l Select 31.05.2024 2014.33.17 NF  Emulsjonskonsentrat  
Kletodim: 240 g/l Select 31.05.2024 2014.36   Emulsjonskonsentrat  
Kletodim: 240 g/l Select 31.05.2024 2014.37 NF  Emulsjonskonsentrat  
Klomazon: 360 g/l Centium 36 CS 31.10.2023 2013.13.19 NF  Kapsel emulsjon Endret bruk, produkter med reg.nr 2013.13.18 er tillatt solgt tom 11.09.2019 og tillatt brukt tom 11.09.2020 
Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l; Klopyralid: 20 g/l; MCPA: 200 g/l Ariane S 31.10.2023 2006.37.17 DOW, NF  Emulsjonskonsentrat Mattilsynet anbefaler at det går en periode på 21 dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite. 
Fluroksypyr-meptyl: 72 g/l; Klopyralid: 28 g/l; MCPA: 233 g/l Kinvara 31.12.2023 2023.10   Mikroemulsjon  
Klopyralid: 720 g/kg Matrigon 72 SG 30.06.2024 2014.46.17 DOW, NF  Vannløslig granulat  
klormekvatklorid: 460 g/l Cycocel Extra 30.11.2024 2016.15.18 BA  Løselig konsentrat Endret reg.nr 2.10.18 Det medfører at produkt med etiketter som har med ny faremerking men med gammelt registreringsnummer (2016.15) kan selges ut og brukes, men ikke importeres. 
Klormekvatklorid: 460 g/l Kompakt 5 C 30.11.2024 2019.17   Løselig konsentrat  
klormekvatklorid: 750 g/l Cycocel 750 30.11.2024 2016.14.18 BA  Løselig konsentrat Endret reg.nr den 2.10.18 Det medfører at produkt med etiketter som har med ny faremerking men med gammelt registreringsnummer (2016.14) kan selges ut og brukes, men ikke importeres. 
klormekvatklorid: 750 g/l Stabilan 750 SL 30.11.2024 2017.32.22 NF  Løselig konsentrat Produkter med reg.nr. 2017.32 kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.32.22 er godkjent. 
klormekvatklorid: 750 g/l CCC Nufarm 750 30.11.2024 2017.35.22 FKRA  Løselig konsentrat Produkter med reg.nr. 2017.35 kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.35.22 er godkjent. 
Kopolymer av glyserol/kokosfettsyre/ftalsyreanhydrid: 799,68 g/L Elasto G5 14.10.2023 2023.11 SY  Løselig konsentrat  
Kopper(I)oksid: 862 g/kg Nordox 75 WG 31.12.2023 2008.43.19 NX  Vanndispergerbart granulat Preparater med tidl. reg.nr 2008.43.16 mangler setning med avstandskrav til vann på etiketten. Preparater på lager hos Nordox og distributører må ometiketteres til godkjent etikett med reg. nr. 2008.43.19 innen 1.3.20. Bruk av preparater med reg. nr. 2008.43.16 er tillatt så lenge preparater med reg. nr. 2008.43.19 er godkjent, så lenge sikkerhetssone til vann overholdes: Ikke nærmere enn 30 m i frukt og 10 m i bær. 
Lambda-cyhalotrin: 50 g/l Karate 5 CS SK 31.03.2024 2011.20.14 SY  Kapsel emulsjon Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Difenokonazol: 250 g/L; Mandipropamid: 250 g/L Revus Top 31.12.2023 2017.13 SY  Suspensjonkonsentrat Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Mandipropamid: 250 g/l Revus 31.07.2024 2009.75.14 SY  Suspensjonkonsentrat  
Diklorprop-P: 310 g/l; MCPA: 160 g/l; mekoprop-P: 130 g/l Duplosan Super 31.01.2024 2016.38.21 NF, FKRA  Løselig konsentrat  
Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l; Klopyralid: 20 g/l; MCPA: 200 g/l Ariane S 31.10.2023 2006.37.17 DOW, NF  Emulsjonskonsentrat Mattilsynet anbefaler at det går en periode på 21 dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite. 
Fluroksypyr-meptyl: 72 g/l; Klopyralid: 28 g/l; MCPA: 233 g/l Kinvara 31.12.2023 2023.10   Mikroemulsjon  
Jern(II)sulfat: 180 g/kg; MCPA: 5 g/kg; mekoprop-P: 3 g/kg Trim Plenrens 31.08.2024 2006.17.17  Ja Granulat Reg.nr. 2006.17 har gammel faremerking og er ikke tillatt solgt eller brukt 
Dikamba: 0,3 g/l; Diklorprop-P: 1,5 g/l; MCPA: 5,2 g/l Plenrens (hobby klar til bruk) 31.12.2023 2013.20.17 BCA Ja Bruksferdig løsning  Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent. 
Dikamba: 0,3 g/l; Diklorprop-P: 1,5 g/l; MCPA: 5,2 g/l Ugresskverk Spray 31.12.2023 2014.4.14 NM Ja Bruksferdig løsning  
MCPA: 750 g/l Metaxon 31.10.2023 2016.29.21 FKRA, NF  Løselig konsentrat Het tidilgere MCPA 750 Flytende 
MCPA: 750 g/l Duplosan Max 31.10.2023 2016.32.21 NF  Løselig konsentrat Het tidligere MCPA 750 Nufarm. 
MCPA: 750 g/l Agroxone 31.10.2023 2016.31.21 FKRA, NF  Løselig konsentrat  
Dikamba: 4,8 g/l; Diklorprop-P: 22,5 g/l; MCPA: 78 g/l Plenrens (hobby konsentrat) 31.12.2023 2013.21.17  Ja Løselig konsentrat Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.21 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.21.17 er godkjent. 
Dikamba: 4,8 g/l; Diklorprop-P: 22,5 g/l; MCPA: 78 g/l Ugresskverk Hobby 31.12.2023 2014.5.14 NM Ja Løselig konsentrat  
Pyraklostrobin: 100 g/l; Mefentriflukonazol: 100 g/l Balaya 31.01.2024 2022.1 BA  Emulsjonskonsentrat  
Mefentriflukonazol: 75 g/L Revyona 20.03.2030 2023.6   Suspensjonkonsentrat  
Diklorprop-P: 310 g/l; MCPA: 160 g/l; mekoprop-P: 130 g/l Duplosan Super 31.01.2024 2016.38.21 NF, FKRA  Løselig konsentrat  
Jern(II)sulfat: 180 g/kg; MCPA: 5 g/kg; mekoprop-P: 3 g/kg Trim Plenrens 31.08.2024 2006.17.17  Ja Granulat Reg.nr. 2006.17 har gammel faremerking og er ikke tillatt solgt eller brukt 
mekoprop-P: 600 g/l Duplosan Meko 31.01.2024 2016.13.21 NF  Løselig konsentrat  
mekoprop-P: 600 g/l Mekoprop Nufarm 31.01.2024 2016.37.21 FKRA  Løselig konsentrat  
mekoprop-P: 600 g/l Nufarm Mekoprop-P 31.01.2024 2016.36.21 FKRA  Løselig konsentrat  
mepanipyrim: 440 g/kg Frupica SC 30.04.2024 2015.13.17 NF  Suspensjonkonsentrat  
mepanipyrim: 440 g/kg Frupica SC 30.04.2024 2015.21   Suspensjonkonsentrat  
Jodsulfuron-metyl natrium: 2 g/L; Mesosulfuron-metyl: 10 g/L Atlantis OD 31.12.2023 2019.16 BCA  Oljebasert dispersjon  
Jodsulfuron-metyl natrium: 50 g/l; Mesosulfuron-metyl: 7,5 g/l Hussar Plus OD 31.12.2023 2016.2 BCA  Oljebasert dispersjon  
Metalaksyl-M: 339 g/l Apron XL BS 30.06.2025 2022.2 SY  Emulsjon til beising Direktesåing av frø beiset med Apron XL på friland er ikke tillatt fra 1. juni 2021. Apron XL med registreringsnummer 2007.127.14 kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. mai 2021. Apron XL med reg. nr. 2021.18 kan selges, lagres og brukes så lenge reg.nr. 2022.2 er godkjent. 
metamitron: 700 g/L Goltix Gold 31.08.2024  ma  Suspensjonkonsentrat Etikett er ikke mottatt for tiildeling av reg.nr ennå. Omsetting av preparatet er ikke tillatt før reg.nr er tildelt. 
metamitron: 710 g/kg Goltix 31.08.2024 2016.21.17 NF, ma  Vanndispergerbart granulat Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2016.21 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2016.21.17 er godkjent. 
Metribuzin: 705 g/kg Sencor WG 70 15.02.2026 2006.27.14 BCA  Vanndispergerbart granulat  
Metsulfuron-metyl: 111 g/kg; Tribenuron-metyl: 222 g/kg CDQ SX 01.02.2024 2017.17.21 NF  Vannløslig granulat Etikett med reg.nr 2017.17.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023 
Metsulfuron-metyl: 111 g/kg; Tribenuron-metyl: 222 g/kg Express Gold SX 01.02.2024 2017.22.21 DP  Vannløslig granulat Etikett med reg.nr. 2017.22.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023 
Diflufenikan: 600 g/kg; Metsulfuron-metyl: 60 g/kg ALLIANCE 31.03.2024 2019.10 ND, NF  Vanndispergerbart granulat  
Metsulfuron-metyl: 83,6 g/kg; Tribenuron-metyl: 83,6 g/kg; Florasulam: 104 g/kg Tripali WG 31.03.2024 2019.5 NF, ma  Vanndispergerbart granulat  
Milbemektin: 9,3 g/l Milbeknock SK 15.02.2026 2012.7.18 NF  Emulsjonskonsentrat Reg.nr. 2012.7.14 er tillat solgt tom 01.05.2019, og tillat brukt tom 01.05.2020. 
Bentiavalikarb-isopropyl: 70 g/l; Oksatiapiprolin: 30 g/l Zorvec Endavia 15.11.2025 2021.7 NF  Oljebasert dispersjon  
Paecilomyces fumosoroseus: 180 g/kg PreFeRal WG SK 31.12.2031 2018.5 NG  Vanndispergerbart granulat Reg.nr. 2010.6 er tillat solgt tom 21.09.18, og tillat brukt tom 21.09.19. 
paklobutrazol: 4 g/l Bonzi 31.05.2024 2013.18.17 SY  Løselig konsentrat  
Paraffinolje (C18-30 og C17-31): 797 g/L Fibro SK 31.12.2024 2017.21 NF  Emulsjonskonsentrat  
Pelargonsyre: 186,7 g/l Finalsan Konsentrat mot Ugress 31.08.2024 2013.8.14 NM Ja Emulsjonskonsentrat  
Pelargonsyre: 186,7 g/l Finalsan Konsentrat Mot Mose i plen 31.08.2024 2013.7.14 NM Ja Emulsjonskonsentrat  
Pelargonsyre: 186,7 g/l Speed PA 31.08.2024 2020.3 NM, ND Ja Emulsjonskonsentrat Ekstra handelsnavn til Finalsan Konsentrat mot Ugress 
Pelargonsyre: 33 g/l Finalsan Spray mot ugress 31.08.2024 2013.9.14 NM Ja Bruksferdig løsning  
Pelargonsyre: 33 g/l Speed PA Spray 31.08.2024 2020.4 NM, ND Ja Bruksferdig løsning Dette er et ekstra handelsnavn for Finalsan Spray mot Ugress 
Pelargonsyre: 33 g/l Endital AF 31.08.2024 2019.28 NM, ND Ja Bruksferdig løsning  
Pelargonsyre: 43,1 g/l Speed 31.08.2024 2021.19  Ja Olje i vann emulsjon  
Pelargonsyre: 565 g/l Speed C 31.08.2024 2021.2  Ja Emulsjonskonsentrat  
Penetreringsolje: 925 g/l Renol 31.12.2023 2007.13.17 NF  Emulsjonskonsentrat  
penkonazol: 100 g/l Topas 100 EC 31.12.2024 2008.9.15 SY  Emulsjonskonsentrat Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg Rotstop SC 30.04.2025 2014.41 GP  Suspensjonkonsentrat  
Pinoksaden: 50 g/l Axial 31.12.2023 2010.29.20 SY  Emulsjonskonsentrat Registreringsnummer 2010.29.14 er tillatt solgt til og med 31.07.2020 og brukt til og med 31.07.2021. Produkter med registeringsnummer 2010.29.14 kan ometiketteres med registeringsnummer 2010.29.20. 
pirimikarb: 500 g/kg Pirimor SK 30.04.2024 2011.19.19 FKRA, NF, ma  Vanndispergerbart granulat Endret bruk, produkter med reg.nr 2011.19.14 og reg.nr. 2011.19.18 er tilatt solgt tom 26.09.2019 og tilatt brukt tom 26.09.2020. 
Proheksadion-kalsium: 100 g/kg Regalis Plus 31.12.2023 2016.22 BA  Vanndispergerbart granulat  
Trineksapak-etyl: 75 g/kg; Proheksadion-kalsium: 50 g/kg Medax Max 31.12.2023 2016.20 BA  Vanndispergerbart granulat  
prokvinazid: 200 g/l Talius 15.05.2027 2012.29.19 NF  Emulsjonskonsentrat Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 201392.29.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.29.19 er godkjent. 
Propakvizafop: 100 g/l Agil 100 EC 30.11.2024 2016.5 FKRA, NF, ma, SY  Emulsjonskonsentrat  
Propakvizafop: 100 g/l Zetrola 30.11.2024 2017.36 SY  Emulsjonskonsentrat Parallell registrering for Agil 100 EC (reg.nr. 2016.5). 
Fosetyl: 310 g/l; propamokarb uten HCl: 530 g/l Previcur Energy 30.04.2024 2010.26.14 BCA  Løselig konsentrat  
Propamokarb: 400 g/L; Cymoksanil: 50 g/L Proxanil 31.08.2024 2020.5 NF  Suspensjonkonsentrat  
Propoksykarbazon-natrium: 700 g/kg Attribut SG 70 31.08.2033 2020.6 BCA  Vannløslig granulat Reg.nr. 2016.1 er tillat solgt tom 15.04.2020, og tillat brukt tom 15.04.2021. 
Prosulfokarb: 800 g/l Boxer 31.10.2024 2013.29.23 SY  Emulsjonskonsentrat Etikett med reg.nr 2013.29.17 er tillatt solgt t.o.m. 17.10.2023 og tillatt brukt t.o.m. 17.10.2024 
Protiokonazol: 100 g/l Redigo FS 100 BS 15.08.2026 2009.79.22 BCA  Flytende konsentrat til beising Etikett med reg.nr 2009.79.14 er tillatt solgt t.o.m. 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m. 31.07.2024 
Protiokonazol: 125 g/L; Fluopyram: 125 g/L Propulse SE 250 31.01.2025 2018.31.22 BCA  Suspo-emulsjon Etikett med reg.nr. 2018.31.19 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 
Protiokonazol: 130 g/l; Fluopyram: 65 g/l; Biksafen: 65 g/l Ascra Xpro 260 EC 31.01.2025 2022.27 BCA  Emulsjonskonsentrat  
Protiokonazol: 150 g/l; Benzovindiflupyr: 75 g/l Elatus Era 31.07.2024 2019.4 SY  Emulsjonskonsentrat Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Protiokonazol: 154,6 g/l; Biksafen: 78,9 g/l Aviator Xpro EC 225 31.05.2026 2015.47.22 BCA  Emulsjonskonsentrat Etikett med reg.nr 2015.47 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 
Trifloksystrobin: 150 g/l; Protiokonazol: 175 g/l Delaro SC 325 15.08.2026  BCA  Suspensjonkonsentrat Etikett med reg.nr 2009.3.22 er tilatt solgt tom 23.09.2023 og brukt tom 23.09.2024 
Protiokonazol: 206,2 g/l; Biksafen: 63,2 g/l Siltra Xpro EC 260 31.05.2026 2017.23.22 BCA  Emulsjonskonsentrat Etikett med reg.nr 2017.23 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 
Protiokonazol: 259 g/l Proline EC 250 15.08.2026 2007.126.22 BCA, BCA  Emulsjonskonsentrat Etikett med reg.nr 2007.126.14 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 
Protiokonazol: 259 g/l Glacis 15.08.2026 2022.4 BCA, BCA  Emulsjonskonsentrat Glacis er ekstra handelsnavn av Proline EC 250. 
Protiokonazol: 259 g/l Glacis 15.08.2026 2022.5 BCA, BCA  Emulsjonskonsentrat Profound er ekstra handelsnavn av Proline EC 250. 
Protiokonazol: 259 g/l Profound 15.08.2026 2022.4 BCA, BCA  Emulsjonskonsentrat Glacis er ekstra handelsnavn av Proline EC 250. 
Protiokonazol: 259 g/l Profound 15.08.2026 2022.5 BCA, BCA  Emulsjonskonsentrat Profound er ekstra handelsnavn av Proline EC 250. 
Pyraklostrobin: 100 g/l; Mefentriflukonazol: 100 g/l Balaya 31.01.2024 2022.1 BA  Emulsjonskonsentrat  
Pyraklostrobin: 200 g/l Comet Pro 31.01.2024 2011.27.14 BA  Emulsjonskonsentrat Oppdatert for avdriftsreduksjon 
Pyraklostrobin: 250 g/L; Boskalid: 150 g/L Pictor Active 31.01.2025 2018.12.20 BA  Suspensjonkonsentrat Reg. nr 2018.12 kan selges og brukes så lenge reg. nr. 2018.12.20 er godkjent. Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Dimetomorf: 72 g/L; Pyraklostrobin: 40 g/L Cabrio Duo 31.01.2025 2018.88.22 BA  Emulsjonskonsentrat Oppdatert for avdriftsreduksjon 
Pyraklostrobin: 67 g/kg; Boskalid: 267 g/kg Signum 31.01.2025 2007.133.14 BA  Vanndispergerbart granulat Oppdatert for avdriftsreduksjon 
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Spray mot skadeinsekter og bladlus SK 31.08.2024 2009.69.14 NM Ja Bruksferdig løsning  
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Natria insektspray SK 31.08.2024 2012.13.17  Ja Bruksferdig løsning  
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Insektspray P SK 31.08.2024 2018.11 NM Ja  Bruksferdig løsning Parallell registrering for Spray mot skadeinsekter og bladlus (reg. nr. 2009.69.14). 
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Insektmiddel Skadedyr - Nei takk SK 31.08.2024 2019.25 NM, ND Ja Bruksferdig løsning  
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Spraits AF SK 31.08.2024 2019.30 NM, ND Ja Bruksferdig løsning  
Pyretriner: 1 g/L Pyretal Spray SK 31.08.2024 2022.28  Ja Andre væsker til ufortynnet bruk  
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus SK 31.08.2024 2009.71.14 NM Ja Emulsjonskonsentrat  
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Proff Skadeinsekter SK 31.08.2024 2012.21 ND  Emulsjonskonsentrat Ikke markedsført i Norge. 
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Natria insektkonsentrat SK 31.08.2024 2012.12.17  Ja Emulsjonskonsentrat Regnr.2012.12.14 kan selges og brukes så lenge 2012.12.17 er godkjent. 
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Insektkonsentrat P SK 31.08.2024 2018.10 NM, ND Ja  Emulsjonskonsentrat Parallell registrering for Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus (reg.nr. 2009.71.14). 
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Spraits konsentrat mot skadeinsekter og bladlus SK 31.08.2024 2022.11 NM Ja Emulsjonskonsentrat Ekstra handelsnavn av Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus. 
Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 0,36 g/l Spray mot bladlus SK 31.08.2024 2009.70 ND Ja Aerosol Produktet er ikke på markedet i Norge. 
Rapsolje: 825,3 g/L; Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9,17 g/L Raptol SK 31.08.2024 2017.20 NF  Emulsjonskonsentrat Godkjent i økologisk landbruk. Oppdatert med avdriftsreduksjon. 
Pyridat: 450 g/kg Lentagran WP 31.12.2031 2017.9 NF  Vannløselig pulver  
Pyrimetanil: 400 g/l Scala 30.04.2024 2007.115.14 BA  Suspensjonkonsentrat  
Florasulam: 25 g/kg; Aminopyralid: 50 g/kg; Pyrokssulam: 50 g/kg Tombo 30.04.2025 2021.13   Vanndispergerbart granulat  
Florasulam: 14,2 g/kg; Pyrokssulam: 70,8 g/kg Broadway Star 30.04.2025 2018.82 NF  Vanndispergerbart granulat Desember 2015 
Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg Polygandron TTP 30.04.2024 2021.5   Propagule konsentrat  
Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg Polygandron WP 30.04.2024 2021.4   Propagule konsentrat  
Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg Polygandron STP 30.04.2024 2021.6   Propagule konsentrat  
Pythium oligandrum M1: 5000 oosporer/mg Polyversum 30.04.2024 2021.3   Propagule konsentrat  
Rapsolje: 31,8 g/l; Bifenazat: 247,5 g/l Floramite 240 SC SK 31.08.2024 2022.24 NF  Suspensjonkonsentrat Godkjenningen gjelder bruk på prydplanter i veksthus. Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. 
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Spray mot skadeinsekter og bladlus SK 31.08.2024 2009.69.14 NM Ja Bruksferdig løsning  
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Natria insektspray SK 31.08.2024 2012.13.17  Ja Bruksferdig løsning  
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Insektspray P SK 31.08.2024 2018.11 NM Ja  Bruksferdig løsning Parallell registrering for Spray mot skadeinsekter og bladlus (reg. nr. 2009.69.14). 
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Insektmiddel Skadedyr - Nei takk SK 31.08.2024 2019.25 NM, ND Ja Bruksferdig løsning  
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Spraits AF SK 31.08.2024 2019.30 NM, ND Ja Bruksferdig løsning  
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus SK 31.08.2024 2009.71.14 NM Ja Emulsjonskonsentrat  
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Proff Skadeinsekter SK 31.08.2024 2012.21 ND  Emulsjonskonsentrat Ikke markedsført i Norge. 
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Natria insektkonsentrat SK 31.08.2024 2012.12.17  Ja Emulsjonskonsentrat Regnr.2012.12.14 kan selges og brukes så lenge 2012.12.17 er godkjent. 
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Insektkonsentrat P SK 31.08.2024 2018.10 NM, ND Ja  Emulsjonskonsentrat Parallell registrering for Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus (reg.nr. 2009.71.14). 
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Spraits konsentrat mot skadeinsekter og bladlus SK 31.08.2024 2022.11 NM Ja Emulsjonskonsentrat Ekstra handelsnavn av Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus. 
Rapsolje: 825,3 g/L; Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9,17 g/L Raptol SK 31.08.2024 2017.20 NF  Emulsjonskonsentrat Godkjent i økologisk landbruk. Oppdatert med avdriftsreduksjon. 
Rimsulfuron: 250 g/kg Titus 30.04.2024 2012.30.19 NF  Vannløslig granulat Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 2012.30.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.30.19 er godkjent. 
S-Abscisinsyre: 104 g/l ConShape 30.09.2025 2021.21   Løselig konsentrat  
spinosad: 120 g/l Conserve SK 30.04.2024 2012.15.14 DOW, NF  Suspensjonkonsentrat  
Spirotetramat: 100 g/l Movento 100 SC SK 30.04.2024 2013.25 BCA  Suspensjonkonsentrat Godkjenningen avvikles etter 30. april 2024: Siste dato tillatt salg 30. oktober 2024, siste dato tillatt lagring og bruk 30. oktober 2025. 
Svovel: 800 g/kg Thiovit Jet SSK 31.12.2023 2007.30.14 SY  Vanndispergerbart granulat  
Svovel: 995 g/kg Afepasa greenhouse sulphur tablets 31.12.2024 2023.5   Fumigant (Røykmiddel)  
Sykloksydim: 100 g/l Focus Ultra 31.05.2024 2007.19.19 BA  Emulsjonskonsentrat  
tau-Fluvalinat: 240 g/L Mavrik SK 31.08.2025 2018.54 NF, ma  Olje i vann emulsjon Reg.nr 2017.5 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.54 er godkjent. 
tau-Fluvalinat: 240 g/l Evure Neo SK 31.08.2025 2017.37 SY  Olje i vann emulsjon Parallell registrering for Mavrik (reg.nr. 2018.54). Oppdatert med avdriftsreduksjon. 
Fludioksonil: 50 g/L; Tebukonazol: 10 g/L Seedron BS 31.10.2023 2019.18 FKRA, NF  Flytende konsentrat til beising Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 2018.17 er tillatt solgt tom 25.11.2019, og tilatt brukt tom 24.11.2020 
Terpenoid blend QRD460: 135,5 g/L Requiem Prime SK 10.08.2026 2019.22 BCA  Emulsjonskonsentrat  
tifensulfuron-metyl: 250 g/kg; Tribenuron-metyl: 250 g/kg Ratio Super SX 31.10.2023 2015.4.21 NF  Vannløslig granulat Etikett med reg.nr. 2015.4.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023. 
tifensulfuron-metyl: 333 g/kg; Tribenuron-metyl: 167 g/kg Harmony Plus 50 SX 31.10.2023 2014.11.21 DP, NF  Vannløslig granulat Etikett med reg.nr 2014.11.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023 
tifensulfuron-metyl: 521 g/kg Harmony 50 SX 31.12.2023 2008.42.18 NF  Vannløselig pose Regnr. 2008.42.14 kan selges og brukes så lenge 2008.42.18 er godkjent. 
Tolklofosmetyl: 500 g/l Rizolex 50 FW BS 30.06.2024 2010.20.17 NF  Suspensjonkonsentrat  
tifensulfuron-metyl: 333 g/kg; Tribenuron-metyl: 167 g/kg Harmony Plus 50 SX 31.10.2023 2014.11.21 DP, NF  Vannløslig granulat Etikett med reg.nr 2014.11.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023 
Metsulfuron-metyl: 111 g/kg; Tribenuron-metyl: 222 g/kg CDQ SX 01.02.2024 2017.17.21 NF  Vannløslig granulat Etikett med reg.nr 2017.17.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023 
Metsulfuron-metyl: 111 g/kg; Tribenuron-metyl: 222 g/kg Express Gold SX 01.02.2024 2017.22.21 DP  Vannløslig granulat Etikett med reg.nr. 2017.22.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023 
tifensulfuron-metyl: 250 g/kg; Tribenuron-metyl: 250 g/kg Ratio Super SX 31.10.2023 2015.4.21 NF  Vannløslig granulat Etikett med reg.nr. 2015.4.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023. 
Tribenuron-metyl: 526 g/kg Express 50 SX 01.02.2024 2010.30.21 DP  Vannløslig granulat Etikett med reg.nr. 2010.30.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023 
Tribenuron-metyl: 526 g/kg Trimmer 50 SG 01.02.2024 2016.34.21 FKRA  Vannløslig granulat Etikett med reg.nr 2016.34.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023. 
Tribenuron-metyl: 526 g/kg Granstar SX 01.02.2024 2020.16.21 DP  Vannløslig granulat Granstar SX - ekstra handelsnavn (klone) av Express SX. 
Tribenuron-metyl: 750 g/kg Primma Star 31.12.2023 2019.12.21   Vanndispergerbart granulat Preparater med registreringsnummer 2019.12 er tillatt solgt tom 03.03.2022 og brukt tom 03.03.2023 
Metsulfuron-metyl: 83,6 g/kg; Tribenuron-metyl: 83,6 g/kg; Florasulam: 104 g/kg Tripali WG 31.03.2024 2019.5 NF, ma  Vanndispergerbart granulat  
Trifloksystrobin: 150 g/l; Protiokonazol: 175 g/l Delaro SC 325 15.08.2026  BCA  Suspensjonkonsentrat Etikett med reg.nr 2009.3.22 er tilatt solgt tom 23.09.2023 og brukt tom 23.09.2024 
Trineksapak-etyl Trimaxx 30.04.2024 2016.11.22 NF, ma  Emulsjonskonsentrat Etikett med reg.nr 2016.11.19 er tillatt solgt t.o.m. 05.01.2023 og tillatt brukt t.o.m. 05.01.2024. 
Trineksapak-etyl Optimus 30.04.2024 2020.1.22   Emulsjonskonsentrat Ekstra handelsnavn til Trimaxx (regnr 2016.11.22 og 2016.3.22). Etikett med reg.nr 2020.1 er tillatt solgt t.o.m 05.01.2023 og tilltatt brukt 05.01.2024. 
Trineksapak-etyl: 116,4 g/L Primo Maxx II 30.04.2024 2019.11.22 SY  Løselig konsentrat Etikett med reg.nr (2019.11) er tillatt solgt t.o.m 01.01.2023 og tilltatt brukt t.o.m. 01.01.2024. 
Trineksapak-etyl: 120 g/L Clipless NT 30.04.2024 2017.15 UKJ  Emulsjonskonsentrat  
Trineksapak-etyl: 175 g/l Trimaxx 30.04.2024 2016.3.22 FKRA  Emulsjonskonsentrat Etikett med reg.nr 2016.3.19 er tillatt solgt t.o.m. 05.01.2023 og tillatt brukt t.o.m. 05.01.2024 
Trineksapak-etyl: 250 g/l Moddus M 30.04.2024 2017.1.22 SY  Emulsjonskonsentrat Etikett med reg.nr (2017.1.18) er tillatt solgt t.o.m. 01.01.2023 og tillatt brukt t.o.m 01.01.2024. 
Trineksapak-etyl: 250 g/l Moddus Start 30.04.2024 2016.6.22 SY  Dispergeringskonsentrat Etikett med reg.nr (2016.6) er tillatt solgt t.o.m. 01.01.2023 og tillatt brukt t.o.m 01.01.2024. 
Trineksapak-etyl: 250 g/l Moddevo 30.04.2024 2019.13.22 SY   Dispergeringskonsentrat Etikett med reg.nr (2019.13) er tillatt solgt t.o.m 01.01.2023 og tillatt brukt t.o.m. 01.01.2024 
Trineksapak-etyl: 75 g/kg; Proheksadion-kalsium: 50 g/kg Medax Max 31.12.2023 2016.20 BA  Vanndispergerbart granulat  
Vegetabilsk olje: 733 g/l Mero 31.05.2026 2014.6 BCA  Emulsjonskonsentrat  
Verticillum albo-atrum: 10,7 g/L Dutch Trig 30.04.2024 2017.34 IT  Ukjent