Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater

Sortert på:     Preparatnavn     Virksomt stoff/organisme
Velg preparat type:
Velg filter:

Godkjenningsperioden til et preparat tilsvarer som regel utløpsdatoen til preparatets aktive stoff + 1 år. Dersom et aktivt stoff får forlenget godkjenning i EU, får preparatet som regel også forlenget godkjenning i Norge. Når et preparat er under revurdering, forlenger vi godkjenningen fram til vi forventer å være ferdige med vurderingen. Utløpsdatoene til aktive stoffer finner du i EUs pesticiddatabase.

    

Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Virk.stoff Preparat Prep.
type
Godkj.til Reg. nr. Imp Hobby Avg
.kl.
Form Gml.
forskrift
Merknad
1,4-dimetylnaftalen: 1014 g/L 1,4SIGHT 30.06.2025 2020.11.22   Hot fogging concentrate (varmdamp konsentrat)  Til bruk i tette potetlager. Produkter med reg. nr. 2020.11 fases ut pga skjerpet faremerking, med siste dato tillatt solgt 17.12.22, og siste dato tillatt brukt 17.12.23. 
Florasulam: 5 g/L; Aminopyralid: 10 g/L; 2,4-D: 180 g/L Mustang Forte 31.12.2023 2019.24 NF  Suspo-emulsjon   
2,4-D: 600 g/L DMA 600 31.12.2031 2019.20 NF  Løselig konsentrat   
Abamektin: 18 g/l Vertimec SK 30.04.2023 2010.21.14 SY  Emulsjonskonsentrat Ja  
Acetamiprid: 200 g/kg Mospilan SG SK 28.02.2034 2021.11 NF  Vannløslig granulat   
Acetamiprid: 200 g/kg Imprid - Skog SK 28.02.2034 2019.21   Vannløslig granulat   
Aklonifen: 600 g/l Fenix 31.07.2023 2013.19 BCA  Suspensjonkonsentrat Ja Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Alkoholetoksylat: 900 g/l DP-Klebemiddel 31.12.2023 2014.7.18 NF  Emulsjonskonsentrat Ja  
alkylfenolalkoxylat: 100 g/l PG26N 31.12.2023 2018.80    Løselig konsentrat  Klebemiddel. Godkjenningen gis frem til godkjenningsreglene er ferdig utarbeidet. 
Amidosulfuron: 100 g/l; Jodsulfuron-metyl natrium: 25 g/l Sekator OD 31.12.2023 2014.30 BCA  Oljebasert dispersjon Ja  
Amidosulfuron: 750 g/kg Gratil 75 WG 31.12.2024 2014.2 BCA  Vanndispergerbart granulat Ja  
Florasulam: 5 g/L; Aminopyralid: 10 g/L; 2,4-D: 180 g/L Mustang Forte 31.12.2023 2019.24 NF  Suspo-emulsjon   
Florasulam: 150 g/kg; Aminopyralid: 300 g/kg Lancelot 31.12.2025 2019.19 DOW, NF  Vanndispergerbart granulat   
Florasulam: 25 g/kg; Aminopyralid: 50 g/kg; Pyrokssulam: 50 g/kg Tombo 30.04.2025 2021.13   Vanndispergerbart granulat   
azadiraktin: 10 g/l NeemAzal-T/S SK 31.08.2025 2022.26 NF  Emulsjonskonsentrat  Kun kulturer i veksthus. 
Azoksystrobin Mirador 31.12.2025 2017.39 SY  Suspensjonkonsentrat  Parallell registrering for Amistar (reg.nr. 2008.57.14) 
Azoksystrobin: 250 g/l Amistar 31.12.2025 2008.57.14 SY  Suspensjonkonsentrat Ja Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713: 1017,8 g/l Serenade ASO 30.04.2024 2017.14.22 BCA  Suspensjonkonsentrat  Produkter med registreringsnummer 2017.14.20 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.14.22 er godkjent. 
Beauveria bassiana-familien GHA TGAI: 220 g/kg BotaniGard SK 30.04.2023 2022.7   Vannløselig pulver   
Bentazon: 870 g/kg Basagran SG 31.12.2023 2006.23.14 BA  Vanndispergerbart granulat Ja  
Bentiavalikarb-isopropyl: 70 g/l; Oksatiapiprolin: 30 g/l Zorvec Endavia 31.07.2023 2021.7 NF  Oljebasert dispersjon   
Benzovindiflupyr: 100 g/L Elatus Plus 23.04.2023 2018.9 SY  Emulsjonskonsentrat  Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Difenokonazol: 78,8 g/l; Benzovindiflupyr: 23,6 g/l Ascernity 02.03.2024  SY  Løselig konsentrat   
Protiokonazol: 150 g/l; Benzovindiflupyr: 75 g/l Elatus Era 31.07.2023 2019.4 SY  Emulsjonskonsentrat  Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Rapsolje: 31,8 g/l; Bifenazat: 247,5 g/l Floramite 240 SC SK 31.07.2023 2022.24 NF  Suspensjonkonsentrat Ja Godkjenningen gjelder bruk på prydplanter i veksthus. Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. 
Protiokonazol: 206,2 g/l; Biksafen: 63,2 g/l Siltra Xpro EC 260 31.07.2023 2017.23.22 BCA  Emulsjonskonsentrat  Etikett med reg.nr 2017.23 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 
Protiokonazol: 130 g/l; Fluopyram: 65 g/l; Biksafen: 65 g/l Ascra Xpro 260 EC 31.07.2023  BCA  Emulsjonskonsentrat   
Protiokonazol: 154,6 g/l; Biksafen: 78,9 g/l Aviator Xpro EC 225 31.07.2023 2015.47.22 BCA  Emulsjonskonsentrat  Etikett med reg.nr 2015.47 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 
Pyraklostrobin: 250 g/L; Boskalid: 150 g/L Pictor Active 31.07.2023 2018.12.20 BA  Suspensjonkonsentrat  Reg. nr 2018.12 kan selges og brukes så lenge reg. nr. 2018.12.20 er godkjent. Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Pyraklostrobin: 67 g/kg; Boskalid: 267 g/kg Signum 31.07.2023 2007.133.14 BA  Vanndispergerbart granulat Ja Oppdatert for avdriftsreduksjon 
Cyantraniliprol: 400 g/kg Mainspring SK 14.09.2027 2020.12 SY  Vanndispergerbart granulat   
Cyazofamid: 160 g/l Ranman Top 31.07.2023 2015.14 NF  Suspensjonkonsentrat Ja  
Cyazofamid: 160 g/l Ranman Top 31.07.2023 2015.17   Suspensjonkonsentrat Ja  
Cyazofamid: 160 g/l Ranman Top 31.07.2023 2015.18 NF  Suspensjonkonsentrat Ja  
Cyazofamid: 400 g/l Ranman 31.07.2023 2009.63.14   Suspensjonkonsentrat Ja  
Cyazofamid: 400 g/l Ranman 31.07.2023 2009.61   Suspensjonkonsentrat Ja  
Cyazofamid: 400 g/l Ranman 31.07.2023 2009.62   Suspensjonkonsentrat Ja  
Cymoksanil: 450 g/kg Cymbal 45 31.08.2024 2020.2 NF  Vanndispergerbart granulat   
Propamokarb: 400 g/L; Cymoksanil: 50 g/L Proxanil 31.07.2023 2020.5 NF  Suspensjonkonsentrat   
Fludioksonil: 250 g/kg; Cyprodinil: 375 g/kg Switch 62,5 WG 30.04.2024 2008.56.15 SY  Vanndispergerbart granulat Ja Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Daminozid: 850 g/kg Alar 85 SG 31.10.2023 2012.25.17 NF  Granulat Ja  
Daminozid: 850 g/kg Alar 85 SG 31.10.2023 2012.26.16   Vannløselig pulver Ja  
Daminozid: 850 g/kg Alar 85 SG 31.10.2023 2012.27.16 NF  Granulat Ja  
Daminozid: 851,4 g/kg Dazide Enhance 31.10.2023 2019.23   Vannløslig granulat   
Deltametrin: 50,8 g/l Decis Mega EW 50 SK 31.10.2023 2012.1.14 BCA  Olje i vann emulsjon Ja ). Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Difenokonazol: 25 g/l; Fludioksonil: 25 g/l Celest Extra Formula M BS 31.10.2024 2016.7 SY  Flytende konsentrat til beising   
Difenokonazol: 25 g/L; Fludioksonil: 25 g/L Difend Extra BS 31.10.2023 2018.15.20 NF  Flytende konsentrat til beising  Preparat med reg.nr 2018.15 kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.15.20 er godkjent 
Difenokonazol: 250 g/L; Mandipropamid: 250 g/L Revus Top 31.12.2023 2017.13 SY  Suspensjonkonsentrat  Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Difenokonazol: 78,8 g/l; Benzovindiflupyr: 23,6 g/l Ascernity 02.03.2024  SY  Løselig konsentrat   
Diflufenikan: 40 g/l; Glyfosat: 250 g/l Pistol 31.12.2022 2012.28.18 BA  Suspensjonkonsentrat  Nytt reg.nr i 2018. Reg.nr 2012.28.14 er ikke tillat å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.28.18 er godkjent. Godkjenningen (reg.nr. 2012.28.18) utløper etter 31.12.2022, med avviklingsperiode for salg til 30.06.2023, og bruk og lagring til 31.12.2023. 
Diflufenikan: 500 g/L Legacy 500 SC 31.12.2023 2019.31 FKRA, NF, ma  Suspensjonkonsentrat   
Diflufenikan: 500 g/l; Florasulam: 50 g/l Saracen Delta 31.12.2024 2021.1 NF  Suspensjonkonsentrat   
Diflufenikan: 515 g/L DFF SC 500 31.12.2024 2019.15 BCA  Suspensjonkonsentrat  Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Diflufenikan: 600 g/kg; Metsulfuron-metyl: 60 g/kg ALLIANCE 31.03.2024 2019.10 ND, NF  Vanndispergerbart granulat   
Dikamba: 0,3 g/l; Diklorprop-P: 1,5 g/l; MCPA: 5,2 g/l Plenrens (hobby klar til bruk) 31.12.2023 2013.20.17 BCA Ja Bruksferdig løsning Ja  Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent. 
Dikamba: 0,3 g/l; Diklorprop-P: 1,5 g/l; MCPA: 5,2 g/l Ugresskverk Spray 31.12.2023 2014.4.14 NM Ja Bruksferdig løsning Ja  
Dikamba: 4,8 g/l; Diklorprop-P: 22,5 g/l; MCPA: 78 g/l Plenrens (hobby konsentrat) 31.12.2023 2013.21.17  Ja Løselig konsentrat Ja Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.21 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.21.17 er godkjent. 
Dikamba: 4,8 g/l; Diklorprop-P: 22,5 g/l; MCPA: 78 g/l Ugresskverk Hobby 31.12.2023 2014.5.14 NM Ja Løselig konsentrat Ja  
Dikamba: 480 g/l Banvel 31.12.2023 2006.24.16 SY  Løselig konsentrat Ja  
Dikamba: 0,3 g/l; Diklorprop-P: 1,5 g/l; MCPA: 5,2 g/l Plenrens (hobby klar til bruk) 31.12.2023 2013.20.17 BCA Ja Bruksferdig løsning Ja  Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent. 
Dikamba: 0,3 g/l; Diklorprop-P: 1,5 g/l; MCPA: 5,2 g/l Ugresskverk Spray 31.12.2023 2014.4.14 NM Ja Bruksferdig løsning Ja  
Dikamba: 4,8 g/l; Diklorprop-P: 22,5 g/l; MCPA: 78 g/l Plenrens (hobby konsentrat) 31.12.2023 2013.21.17  Ja Løselig konsentrat Ja Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.21 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.21.17 er godkjent. 
Dikamba: 4,8 g/l; Diklorprop-P: 22,5 g/l; MCPA: 78 g/l Ugresskverk Hobby 31.12.2023 2014.5.14 NM Ja Løselig konsentrat Ja  
Diklorprop-P: 310 g/l; MCPA: 160 g/l; mekoprop-P: 130 g/l Duplosan Super 31.01.2023 2016.38.21 NF, FKRA  Løselig konsentrat   
Dimetomorf: 72 g/L; Pyraklostrobin: 40 g/L Cabrio Duo 31.07.2023 2018.88.22 BA  Emulsjonskonsentrat  Oppdatert for avdriftsreduksjon 
Ditianon: 125 g/L; Kaliumfosfonat (blanding av mono- og dikalium): 561 g/L Delan Pro 31.08.2025 2018.2 BA  Suspensjonkonsentrat  Oppdatert for avdriftsreduksjon 
Ditianon: 700 g/kg Delan WG 31.05.2025 2008.11.14 BA  Vanndispergerbart granulat Ja Oppdatert for avdriftsreduksjon 
Dodin: 544 g/l Syllit 544 SC 31.08.2025 2018.14 NF  Suspensjonkonsentrat  Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Eddiksyre: 120 g/l Biltema Ugressdreper 31.08.2023 2016.41  Ja Oppløsning  Het tidligere Ugressdreper 
Eddiksyre: 120 g/l UgressNIX Effekt 31.08.2023 2019.14  Ja Oppløsning  Kloneregistrering/ekstra handelsnavn av Biltema Ugressdreper (reg.nr 2016.41). Het tidligere Kraft Ugressdreper. Prepater med navnet Kraft ugressdreper og reg.nr. 2019.14 kan ikke lenger produseres, men kanlagres, selges og brukes så lenge UgressNIX Effekt med reg.nr. 2019.14 er godkjent. 
Eddiksyre: 60 g/L UgressNIX DV 31.08.2023 2016.12  Ja Bruksferdig løsning Ja  
Eddiksyre: 60 g/l UgressNIX Trippel Effekt 31.08.2023 2017.40  Ja Bruksferdig løsning   
Eddiksyre: 60 g/L Speed AC 31.08.2023 2022.12  Ja Andre væsker til ufortynnet bruk   
Etefon: 480 g/l Cerone 31.07.2023 2012.16.14 BCA  Løselig konsentrat Ja  
Etoksylerte/propoksylerte C12-C16 alkoholer: 80 % Biowet 31.12.2024 2016.33   Ukjent   
Etylen: 1000 g/kg Etylen 100% 31.08.2023 2022.8   Gass   
Etylen: 40 g/kg Banarg 31.08.2023 2022.6   Gass   
Fenheksamid: 512,8 g/kg Teldor WG 31.12.2023 2007.130.14 BCA  Vanndispergerbart granulat Ja  
fenmedifam: 163,22 g/l Betanal SE 31.07.2023 2014.1 BCA  Suspo-emulsjon Ja  
fenoksaprop-P-etyl: 69 g/l Puma Extra 31.12.2024 2014.8 BCA  Olje i vann emulsjon Ja  
Fenpyroksimat: 53 g/l Danitron 5 SC SK 30.04.2024 2016.18   Suspensjonkonsentrat   
Fenpyroksimat: 53,3 g/l Danitron 5 SC SK 30.04.2024 2016.9.20 NF  Suspensjonkonsentrat  Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l Konsentrat mot spinnmidd og lus SK 31.08.2024 2004.12.14 ND Ja Løselig konsentrat Ja  
Flonikamid: 500 g/kg Teppeki SK 31.08.2024 2014.3.18 NF  Granulat  Produkter med registreringsnummer 2014.3 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2014.3.18 er godkjent. 
Flonikamid: 500 g/kg Teppeki SK 31.12.2024 2014.10   Granulat Ja  
Flonikamid: 500 g/kg Teppeki SK 31.12.2024 2014.13 NF  Granulat Ja  
Metsulfuron-metyl: 83,6 g/kg; Tribenuron-metyl: 83,6 g/kg; Florasulam: 104 g/kg Tripali WG 30.04.2023 2019.5 NF, ma  Vanndispergerbart granulat   
Florasulam: 14,2 g/kg; Pyrokssulam: 70,8 g/kg Broadway Star 30.04.2025 2018.82 NF  Vanndispergerbart granulat  Desember 2015 
Florasulam: 150 g/kg; Aminopyralid: 300 g/kg Lancelot 31.12.2025 2019.19 DOW, NF  Vanndispergerbart granulat   
Florasulam: 2,5 g/L; Fluroksypyr: 100 g/L Starane XL 31.12.2025 2017.4 NF  Suspo-emulsjon   
Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L; Florasulam: 2,5 g/L Cleave 31.12.2025 2017.3.18 FKRA, NF, ma  Suspo-emulsjon  Produkter med registreringsnummer 2017.3.17 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.3.18 er godkjent. 
Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L; Florasulam: 2,5 g/L Mixin 31.12.2025 2019.1 FKRA, NF, ma  Suspo-emulsjon  Dette er en parallellgodkjening av Cleave reg.nr. 2017.3.18 
Florasulam: 25 g/kg; Aminopyralid: 50 g/kg; Pyrokssulam: 50 g/kg Tombo 30.04.2025 2021.13   Vanndispergerbart granulat   
Florasulam: 250 g/kg Primus 250 WG 31.12.2031 2017.18 NF  Vanndispergerbart granulat   
Florasulam: 5 g/L; Aminopyralid: 10 g/L; 2,4-D: 180 g/L Mustang Forte 31.12.2023 2019.24 NF  Suspo-emulsjon   
Florasulam: 5 g/l; Fluroksypyr: 100 g/l Primus XL 31.12.2025 2017.26   Suspo-emulsjon   
Florasulam: 5,15 g/L; Halauksifen-metyl: 6,72 g/L Zypar 05.08.2026 2016.25   Oljebasert dispersjon   
Diflufenikan: 500 g/l; Florasulam: 50 g/l Saracen Delta 31.12.2024 2021.1 NF  Suspensjonkonsentrat   
Florasulam: 50 g/l Primus 31.12.2031 2017.8 DOW  Suspensjonkonsentrat   
Fludioksonil: 100 g/l Maxim 100 FS BS 31.10.2024 2012.17.14 SY  Flytende konsentrat til beising Ja  
Fludioksonil: 125 g/l Medallion TL 31.10.2023 2014.43.17 SY  Emulsjonskonsentrat Ja  
Difenokonazol: 25 g/l; Fludioksonil: 25 g/l Celest Extra Formula M BS 31.10.2024 2016.7 SY  Flytende konsentrat til beising   
Difenokonazol: 25 g/L; Fludioksonil: 25 g/L Difend Extra BS 31.10.2023 2018.15.20 NF  Flytende konsentrat til beising  Preparat med reg.nr 2018.15 kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.15.20 er godkjent 
Fludioksonil: 25 g/l Celest 025 FS BS 31.10.2024 2008.100 SY  Flytende konsentrat til beising Ja Markedsføres ikke i Norge. 
Fludioksonil: 25 g/l Celest Formula M BS 31.10.2024 2009.32.14 SY  Flytende konsentrat til beising Ja  
Fludioksonil: 250 g/kg; Cyprodinil: 375 g/kg Switch 62,5 WG 30.04.2024 2008.56.15 SY  Vanndispergerbart granulat Ja Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Fludioksonil: 50 g/L; Tebukonazol: 10 g/L Seedron BS 31.10.2023 2019.18 FKRA, NF  Flytende konsentrat til beising  Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 2018.17 er tillatt solgt tom 25.11.2019, og tilatt brukt tom 24.11.2020 
Fludioksonil: 500 g/kg Geoxe 50 WG 31.10.2023 2018.4 SY  Vanndispergerbart granulat  Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Protiokonazol: 125 g/L; Fluopyram: 125 g/L Propulse SE 250 31.07.2023 2018.31.22 BCA  Suspo-emulsjon  Etikett med reg.nr. 2018.31.19 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 
Fluopyram: 500 g/l Luna Privilege 31.12.2025 2015.51.20 BCA  Suspensjonkonsentrat  Produkter med registreringsnummer 2015.51 er tillatt solgt til og med 03.03.2021 og brukt til og med 03.03.2022. Produkter med registreringsnummer 2015.51 kan ometikketeres med registreringsnummer 2015.51.20 
Protiokonazol: 130 g/l; Fluopyram: 65 g/l; Biksafen: 65 g/l Ascra Xpro 260 EC 31.07.2023  BCA  Emulsjonskonsentrat   
Flupyradifuron: 0,08 g/l Provanto Spray SK 09.12.2026 2018.18  Ja Bruksferdig løsning  20.09.2019: Sanium AL endret navn til Provanto Spray, etiketter med Sanium AL er godkjent solgt og brukt så lenge reg.nr. 2018.18 er godkjent 
Flupyradifuron: 0,08 g/l Provanto AL SK 09.12.2026 2018.19  Ja Bruksferdig løsning   
Flupyradifuron: 18,8 g/kg Provanto insektpin SK 19.12.2026 2018.87  Ja Vannløselig tablett   
Florasulam: 2,5 g/L; Fluroksypyr: 100 g/L Starane XL 31.12.2025 2017.4 NF  Suspo-emulsjon   
Florasulam: 5 g/l; Fluroksypyr: 100 g/l Primus XL 31.12.2025 2017.26   Suspo-emulsjon   
Fluroksypyr: 200 g/l Tomahawk 200 EC 31.12.2025 2016.4.17 FKRA  Emulsjonskonsentrat  Regnr. 2016.4 kan selges og brukes så lenge 2016.4.17 er godkjent. 
Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L; Florasulam: 2,5 g/L Cleave 31.12.2025 2017.3.18 FKRA, NF, ma  Suspo-emulsjon  Produkter med registreringsnummer 2017.3.17 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.3.18 er godkjent. 
Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L; Florasulam: 2,5 g/L Mixin 31.12.2025 2019.1 FKRA, NF, ma  Suspo-emulsjon  Dette er en parallellgodkjening av Cleave reg.nr. 2017.3.18 
Fluroksypyr-meptyl: 200 g/l Tomahawk 200 EC 31.12.2025 2016.10 NF, ma  Emulsjonskonsentrat   
Fluroksypyr-meptyl: 288 g/L Flurostar 200 31.12.2022 2017.28   Emulsjonskonsentrat  Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l Starane 333 HL 31.12.2025 2016.40 NF  Emulsjonskonsentrat   
Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l Spitfire 333 HL 31.12.2025 2017.7   Emulsjonskonsentrat   
Fluroksypyr-meptyl: 424,7 g/L; Halauksifen-metyl: 13,4 g/L Pixxaro EC 31.12.2025 2016.24 NF  Emulsjonskonsentrat   
Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l; Klopyralid: 20 g/l; MCPA: 200 g/l Ariane S 31.10.2023 2006.37.17 DOW, NF  Emulsjonskonsentrat Ja Mattilsynet anbefaler at det går en periode på 21 dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite. 
Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l; Foramsulfuron: 300 g/l MaisTer 31.07.2023 2013.27 BCA  Vanndispergerbart granulat Ja  
Fosetyl aluminium: 800 g/kg Aliette WG 80 30.04.2024 2007.125.14 BCA  Vanndispergerbart granulat Ja  
Fosetyl: 310 g/l; propamokarb uten HCl: 530 g/l Previcur Energy 30.04.2024 2010.26.14 BCA  Løselig konsentrat Ja  
Gibberellin GA4: 7,2 g/L; Gibberellin GA7: 2,8 g/L Gibb Plus Forest 31.08.2023 2016.19   Løselig konsentrat   
Gibberellin GA4: 7,2 g/L; Gibberellin GA7: 2,8 g/L Gibb Plus Forest 31.08.2023 2016.19   Løselig konsentrat   
Gibberellinsyre GA3: 107,5 g/kg GIBB 3 31.08.2023 2016.23   Vannløselig tablett Ja  
Glyfosat: 120 g/l Roundup Garden 15.12.2023 2004.61.18 MO Ja Løselig konsentrat  Nytt. Reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.61.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.61.18 er godkjent. 
Diflufenikan: 40 g/l; Glyfosat: 250 g/l Pistol 31.12.2022 2012.28.18 BA  Suspensjonkonsentrat  Nytt reg.nr i 2018. Reg.nr 2012.28.14 er ikke tillat å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.28.18 er godkjent. Godkjenningen (reg.nr. 2012.28.18) utløper etter 31.12.2022, med avviklingsperiode for salg til 30.06.2023, og bruk og lagring til 31.12.2023. 
Glyfosat: 360 g/l Roundup 15.12.2023 2004.70.14   Løselig konsentrat Ja Produktet har endret navn fra Roundup Eco til Roundup. Produkter med navnet Roundup Eco som allerede er produsert er tillatt importert, distribuert, solgt og brukt, så lenge reg.nr. 2004.70.14 er godkjent. 
Glyfosat: 360 g/L Glypper 15.12.2023 2017.6.17 FKRA, NF, ma  Løselig konsentrat   
Glyfosat: 360 g/L Roundup Flick 15.12.2023 2016.26 MO  Løselig konsentrat   
Glyfosat: 360 g/L Gallup Super 360 15.12.2023 2017.33   Løselig konsentrat   
Glyfosat: 480 g/l Roundup Flex 15.12.2023 2015.2.18   Løselig konsentrat Ja Etikett med reg.nr 2015.2 er ikke tilatt å importere, men kan selges ut fra lager og brukes så lenge reg.nr. 2015.2.18 er godkjent 
Glyfosat: 540 g/L Credit Xtreme US 15.12.2023 2022.3   Løselig konsentrat   
Glyfosat: 7,2 g/l Roundup Turbo 15.12.2023 2004.60.18 MO Ja Bruksferdig løsning  Nytt reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.60.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.60.18 er godkjent. 
Glyfosat: 720 g/kg Roundup PowerMax 15.12.2023 2017.27 MO  Vannløslig granulat   
Fluroksypyr-meptyl: 424,7 g/L; Halauksifen-metyl: 13,4 g/L Pixxaro EC 31.12.2025 2016.24 NF  Emulsjonskonsentrat   
Florasulam: 5,15 g/L; Halauksifen-metyl: 6,72 g/L Zypar 05.08.2026 2016.25   Oljebasert dispersjon   
Imazalil: 100 g/l Fungaflash 31.12.2025 2009.1.17 NF, FKA  Emulsjonskonsentrat Ja  
Imazalil: 25 g/l Fungazil A BS 31.12.2025 2009.86.16   Liquid seed treatment (Væske for beising) Ja  
imazalilsulfat: 133 g/l Diabolo BS 31.12.2025 2008.74.17 NF  Løselig konsentrat Ja  
Isoksaben: 500 g/l Gallery 31.05.2025 2006.42.14 DOW, NF  Suspensjonkonsentrat Ja  
Jern(II)sulfat: 109 g/kg Trim Mosefjerner 31.08.2024 2013.17.17  Ja Granulat Ja  
Jern(II)sulfat: 180 g/kg; MCPA: 5 g/kg; mekoprop-P: 3 g/kg Trim Plenrens 31.08.2024 2006.17.17  Ja Granulat Ja Reg.nr. 2006.17 har gammel faremerking og er ikke tillatt solgt eller brukt 
Jern(II)sulfat: 288 g/l CurEra Mose GTI 31.08.2023 2013.5.14 BR Ja Løselig konsentrat Ja  
Jern(III)fosfat: 10 g/kg Trinol Snegledreper SK 31.12.2031 2017.19 NM Ja Granulat  Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16) 
Jern(III)fosfat: 29,7 g/kg NEU 1181 M SK 31.12.2031 2017.12 ND  Klart-til-bruk agn (granulat)   
Jern(III)fosfat: 30 g/kg Sluxx HP SK 31.12.2031 2017.11 NF, FKA  Granulat  Sluxx HP med etiketten med det gamle reg.num. 2009.33 fases ut. Sluxx HP med etiketten med reg.num.2009.33 var tillatt solgt fram til 30.06.2017 og brukt fram til 30.06.2018. 
Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg Mot Snegler Extra SK 31.12.2031 2018.13  Ja Klart-til-bruk agn (granulat)   
Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg Ferrimax SK 31.12.2031 2019.29  Ja Klart-til-bruk agn (granulat)   
Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg Ferramol mot snegler SK 31.12.2031 2017.16 NM Ja Granulat   
Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg Mot Snegler F SK 31.12.2031 2018.1  Ja Klart-til-bruk agn (granulat)  Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16). 
Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg Mot snegler SK 31.12.2031 2022.9 NM Ja Granulat  Ekstra handelsnavn til Ferramol mot snegler 
Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l; Foramsulfuron: 300 g/l MaisTer 31.07.2023 2013.27 BCA  Vanndispergerbart granulat Ja  
Jodsulfuron-metyl natrium: 100 g/l Hussar OD 31.12.2023 2006.51.14 BCA  Oljebasert dispersjon Ja  
Jodsulfuron-metyl natrium: 2 g/L; Mesosulfuron-metyl: 10 g/L Atlantis OD 31.12.2023 2019.16 BCA  Oljebasert dispersjon   
Amidosulfuron: 100 g/l; Jodsulfuron-metyl natrium: 25 g/l Sekator OD 31.12.2023 2014.30 BCA  Oljebasert dispersjon Ja  
Jodsulfuron-metyl natrium: 50 g/l; Mesosulfuron-metyl: 7,5 g/l Hussar Plus OD 31.12.2023 2016.2 BCA  Oljebasert dispersjon   
Ditianon: 125 g/L; Kaliumfosfonat (blanding av mono- og dikalium): 561 g/L Delan Pro 31.08.2025 2018.2 BA  Suspensjonkonsentrat  Oppdatert for avdriftsreduksjon 
Kaprinsyre: 12 g/l; Kaprylsyre: 17,7 g/l Natria Ugressrent 31.08.2024 2013.1.17 BCA Ja Bruksferdig løsning Ja  
Kaprinsyre: 12 g/l; Kaprylsyre: 17,7 g/l Ugressrent 31.08.2024 2018.42  Ja Bruksferdig løsning  Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent (reg.nr. 2013.1.17) 
Kaprinsyre: 12 g/l; Kaprylsyre: 17,7 g/l Keeper Swift Ugressrent 31.08.2024 2019.26  Ja Bruksferdig løsning  Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent ( reg.num.2013.1.17) 
Kaprinsyre: 12 g/l; Kaprylsyre: 17,7 g/l Natria Ugressrent 31.08.2024 2013.1.17 BCA Ja Bruksferdig løsning Ja  
Kaprinsyre: 12 g/l; Kaprylsyre: 17,7 g/l Ugressrent 31.08.2024 2018.42  Ja Bruksferdig løsning  Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent (reg.nr. 2013.1.17) 
Kaprinsyre: 12 g/l; Kaprylsyre: 17,7 g/l Keeper Swift Ugressrent 31.08.2024 2019.26  Ja Bruksferdig løsning  Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent ( reg.num.2013.1.17) 
Metsulfuron-metyl: 100 g/kg; Karfentrazon-etyl: 400 g/kg Ally Class 50 WG 30.06.2023 2007.9.18 DP, NF  Vanndispergerbart granulat Ja Regnr: 2007.9 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2007.9.18 er godkjent. 
Karfentrazon-etyl: 60 g/L Spotlight Plus 31.12.2023 2020.10 NF, PR  Mikroemulsjon   
Kletodim: 120 g/l Select Plus US 31.05.2024    Emulsjonskonsentrat  Etikett er ikke mottatt for tiildeling av reg.nr ennå. Omsetting av preparatet er ikke tillatt før reg.nr er tildelt. 
Kletodim: 240 g/l Select 31.05.2024 2014.33.17 NF  Emulsjonskonsentrat Ja  
Kletodim: 240 g/l Select 31.05.2024 2014.36   Emulsjonskonsentrat Ja  
Kletodim: 240 g/l Select 31.05.2024 2014.37 NF  Emulsjonskonsentrat Ja  
Klomazon: 360 g/l Centium 36 CS 31.10.2023 2013.13.19 NF  Kapsel emulsjon  Endret bruk, produkter med reg.nr 2013.13.18 er tillatt solgt tom 11.09.2019 og tillatt brukt tom 11.09.2020 
Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l; Klopyralid: 20 g/l; MCPA: 200 g/l Ariane S 31.10.2023 2006.37.17 DOW, NF  Emulsjonskonsentrat Ja Mattilsynet anbefaler at det går en periode på 21 dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite. 
Klopyralid: 600 g/l Matrigon 600 SL 30.04.2023 2021.14   Løselig konsentrat   
Klopyralid: 720 g/kg Matrigon 72 SG 30.04.2023 2014.46.17 DOW, NF  Vannløslig granulat Ja  
klormekvatklorid: 460 g/l Cycocel Extra 30.11.2024 2016.15.18 BA  Løselig konsentrat  Endret reg.nr 2.10.18 Det medfører at produkt med etiketter som har med ny faremerking men med gammelt registreringsnummer (2016.15) kan selges ut og brukes, men ikke importeres. 
Klormekvatklorid: 460 g/l Kompakt 5 C 30.11.2024 2019.17   Løselig konsentrat   
klormekvatklorid: 750 g/l Cycocel 750 30.11.2024 2016.14.18 BA  Løselig konsentrat  Endret reg.nr den 2.10.18 Det medfører at produkt med etiketter som har med ny faremerking men med gammelt registreringsnummer (2016.14) kan selges ut og brukes, men ikke importeres. 
klormekvatklorid: 750 g/l Stabilan 750 SL 30.11.2024 2017.32.22 NF  Løselig konsentrat  Produkter med reg.nr. 2017.32 kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.32.22 er godkjent. 
klormekvatklorid: 750 g/l CCC Nufarm 750 30.11.2024 2017.35.22 FKRA  Løselig konsentrat  Produkter med reg.nr. 2017.35 kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.35.22 er godkjent. 
Kopper(I)oksid: 862 g/kg Nordox 75 WG 31.12.2022 2008.43.19 NX  Vanndispergerbart granulat Ja Preparater med tidl. reg.nr 2008.43.16 mangler setning med avstandskrav til vann på etiketten. Preparater på lager hos Nordox og distributører må ometiketteres til godkjent etikett med reg. nr. 2008.43.19 innen 1.3.20. Bruk av preparater med reg. nr. 2008.43.16 er tillatt så lenge preparater med reg. nr. 2008.43.19 er godkjent, så lenge sikkerhetssone til vann overholdes: Ikke nærmere enn 30 m i frukt og 10 m i bær. 
Lambda-cyhalotrin: 50 g/l Karate 5 CS SK 31.03.2024 2011.20.14 SY  Kapsel emulsjon Ja Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Difenokonazol: 250 g/L; Mandipropamid: 250 g/L Revus Top 31.12.2023 2017.13 SY  Suspensjonkonsentrat  Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Mandipropamid: 250 g/l Revus 31.07.2023 2009.75.14 SY  Suspensjonkonsentrat Ja  
Diklorprop-P: 310 g/l; MCPA: 160 g/l; mekoprop-P: 130 g/l Duplosan Super 31.01.2023 2016.38.21 NF, FKRA  Løselig konsentrat   
Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l; Klopyralid: 20 g/l; MCPA: 200 g/l Ariane S 31.10.2023 2006.37.17 DOW, NF  Emulsjonskonsentrat Ja Mattilsynet anbefaler at det går en periode på 21 dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite. 
Jern(II)sulfat: 180 g/kg; MCPA: 5 g/kg; mekoprop-P: 3 g/kg Trim Plenrens 31.08.2024 2006.17.17  Ja Granulat Ja Reg.nr. 2006.17 har gammel faremerking og er ikke tillatt solgt eller brukt 
Dikamba: 0,3 g/l; Diklorprop-P: 1,5 g/l; MCPA: 5,2 g/l Plenrens (hobby klar til bruk) 31.12.2023 2013.20.17 BCA Ja Bruksferdig løsning Ja  Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent. 
Dikamba: 0,3 g/l; Diklorprop-P: 1,5 g/l; MCPA: 5,2 g/l Ugresskverk Spray 31.12.2023 2014.4.14 NM Ja Bruksferdig løsning Ja  
MCPA: 750 g/l Metaxon 31.10.2023 2016.29.21 FKRA, NF  Løselig konsentrat  Het tidilgere MCPA 750 Flytende 
MCPA: 750 g/l Duplosan Max 31.10.2023 2016.32.21 NF  Løselig konsentrat  Het tidligere MCPA 750 Nufarm. 
MCPA: 750 g/l Agroxone 31.10.2023 2016.31.21 FKRA, NF  Løselig konsentrat   
Dikamba: 4,8 g/l; Diklorprop-P: 22,5 g/l; MCPA: 78 g/l Plenrens (hobby konsentrat) 31.12.2023 2013.21.17  Ja Løselig konsentrat Ja Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.21 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.21.17 er godkjent. 
Dikamba: 4,8 g/l; Diklorprop-P: 22,5 g/l; MCPA: 78 g/l Ugresskverk Hobby 31.12.2023 2014.5.14 NM Ja Løselig konsentrat Ja  
Pyraklostrobin: 100 g/l; Mefentriflukonazol: 100 g/l Balaya 31.01.2024 2022.1 BA  Emulsjonskonsentrat   
Mefentriflukonazol: 75 g/L Revyona 20.03.2030    Suspensjonkonsentrat   
Diklorprop-P: 310 g/l; MCPA: 160 g/l; mekoprop-P: 130 g/l Duplosan Super 31.01.2023 2016.38.21 NF, FKRA  Løselig konsentrat   
Jern(II)sulfat: 180 g/kg; MCPA: 5 g/kg; mekoprop-P: 3 g/kg Trim Plenrens 31.08.2024 2006.17.17  Ja Granulat Ja Reg.nr. 2006.17 har gammel faremerking og er ikke tillatt solgt eller brukt 
mekoprop-P: 600 g/l Duplosan Meko 31.01.2023 2016.13.21 NF  Løselig konsentrat   
mekoprop-P: 600 g/l Mekoprop Nufarm 31.01.2023 2016.37.21 FKRA  Løselig konsentrat   
mekoprop-P: 600 g/l Nufarm Mekoprop-P 31.01.2023 2016.36.21 FKRA  Løselig konsentrat   
mepanipyrim: 440 g/kg Frupica SC 30.04.2024 2015.21   Suspensjonkonsentrat Ja  
mepanipyrim: 440 g/l Frupica SC 30.04.2024 2015.13.17 NF  Suspensjonkonsentrat Ja  
Jodsulfuron-metyl natrium: 2 g/L; Mesosulfuron-metyl: 10 g/L Atlantis OD 31.12.2023 2019.16 BCA  Oljebasert dispersjon   
Jodsulfuron-metyl natrium: 50 g/l; Mesosulfuron-metyl: 7,5 g/l Hussar Plus OD 31.12.2023 2016.2 BCA  Oljebasert dispersjon   
Metalaksyl-M: 339 g/l Apron XL BS 30.06.2023 2022.2 SY  Emulsjon til beising  Direktesåing av frø beiset med Apron XL på friland er ikke tillatt fra 1. juni 2021. Apron XL med registreringsnummer 2007.127.14 kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. mai 2021. Apron XL med reg. nr. 2021.18 kan selges, lagres og brukes så lenge reg.nr. 2022.2 er godkjent. 
metamitron: 710 g/kg Goltix 31.08.2023 2016.21.17 NF, ma  Vanndispergerbart granulat  Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2016.21 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2016.21.17 er godkjent. 
Metribuzin: 705 g/kg Sencor WG 70 31.07.2023 2006.27.14 BCA  Vanndispergerbart granulat Ja  
Metsulfuron-metyl: 100 g/kg; Karfentrazon-etyl: 400 g/kg Ally Class 50 WG 30.06.2023 2007.9.18 DP, NF  Vanndispergerbart granulat Ja Regnr: 2007.9 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2007.9.18 er godkjent. 
Metsulfuron-metyl: 111 g/kg; Tribenuron-metyl: 222 g/kg CDQ SX 01.02.2023 2017.17.21 NF  Vannløslig granulat  Etikett med reg.nr 2017.17.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023 
Metsulfuron-metyl: 111 g/kg; Tribenuron-metyl: 222 g/kg Express Gold SX 01.02.2023 2017.22.21 DP  Vannløslig granulat  Etikett med reg.nr. 2017.22.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023 
Diflufenikan: 600 g/kg; Metsulfuron-metyl: 60 g/kg ALLIANCE 31.03.2024 2019.10 ND, NF  Vanndispergerbart granulat   
Metsulfuron-metyl: 83,6 g/kg; Tribenuron-metyl: 83,6 g/kg; Florasulam: 104 g/kg Tripali WG 30.04.2023 2019.5 NF, ma  Vanndispergerbart granulat   
Milbemektin: 9,3 g/l Milbeknock SK 31.07.2023 2012.7.18 NF  Emulsjonskonsentrat  Reg.nr. 2012.7.14 er tillat solgt tom 01.05.2019, og tillat brukt tom 01.05.2020. 
Bentiavalikarb-isopropyl: 70 g/l; Oksatiapiprolin: 30 g/l Zorvec Endavia 31.07.2023 2021.7 NF  Oljebasert dispersjon   
Paecilomyces fumosoroseus: 180 g/kg PreFeRal WG SK 31.12.2031 2018.5 NG  Vanndispergerbart granulat  Reg.nr. 2010.6 er tillat solgt tom 21.09.18, og tillat brukt tom 21.09.19. 
paklobutrazol: 4 g/l Bonzi 31.05.2024 2013.18.17 SY  Løselig konsentrat Ja  
Paraffinolje (C18-30 og C17-31): 797 g/L Fibro SK 31.12.2024 2017.21 NF  Emulsjonskonsentrat   
Pelargonsyre: 186,7 g/l Finalsan Konsentrat mot Ugress 31.08.2024 2013.8.14 NM Ja Emulsjonskonsentrat Ja  
Pelargonsyre: 186,7 g/l Finalsan Konsentrat Mot Mose i plen 31.08.2024 2013.7.14 NM Ja Emulsjonskonsentrat Ja  
Pelargonsyre: 186,7 g/l Speed PA 31.08.2024 2020.3 NM, ND Ja Emulsjonskonsentrat  Ekstra handelsnavn til Finalsan Konsentrat mot Ugress 
Pelargonsyre: 33 g/l Finalsan Spray mot ugress 31.08.2024 2013.9.14 NM Ja Bruksferdig løsning Ja  
Pelargonsyre: 33 g/l Speed PA Spray 31.08.2024 2020.4 NM, ND Ja Bruksferdig løsning  Dette er et ekstra handelsnavn for Finalsan Spray mot Ugress 
Pelargonsyre: 33 g/l Endital AF 31.08.2024 2019.28 NM, ND Ja Bruksferdig løsning   
Pelargonsyre: 43,1 g/l Speed 31.08.2024 2021.19  Ja Olje i vann emulsjon   
Pelargonsyre: 565 g/l Speed C 31.08.2024 2021.2  Ja Emulsjonskonsentrat   
Penetreringsolje: 925 g/l Renol 31.12.2023 2007.13.17 NF  Emulsjonskonsentrat Ja  
penkonazol: 100 g/l Topas 100 EC 31.12.2024 2008.9.15 SY  Emulsjonskonsentrat Ja Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg Rotstop WP 30.04.2023 2008.54 GP  Vannløselig pulver Ja  
Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg Rotstop SC 30.04.2023 2014.41 GP  Suspensjonkonsentrat Ja  
Pinoksaden: 50 g/l Axial 31.12.2023 2010.29.20 SY  Emulsjonskonsentrat  Registreringsnummer 2010.29.14 er tillatt solgt til og med 31.07.2020 og brukt til og med 31.07.2021. Produkter med registeringsnummer 2010.29.14 kan ometiketteres med registeringsnummer 2010.29.20. 
pirimikarb: 500 g/kg Pirimor SK 30.04.2023 2011.19.19 FKRA, NF, ma  Vanndispergerbart granulat Ja Endret bruk, produkter med reg.nr 2011.19.14 og reg.nr. 2011.19.18 er tilatt solgt tom 26.09.2019 og tilatt brukt tom 26.09.2020. 
Proheksadion-kalsium: 100 g/kg Regalis Plus 31.12.2023 2016.22 BA  Vanndispergerbart granulat   
Trineksapak-etyl: 75 g/kg; Proheksadion-kalsium: 50 g/kg Medax Max 31.12.2023 2016.20 BA  Vanndispergerbart granulat   
prokvinazid: 200 g/l Talius 31.07.2023 2012.29.19 NF  Emulsjonskonsentrat  Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 201392.29.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.29.19 er godkjent. 
Propakvizafop: 100 g/l Agil 100 EC 30.11.2024 2016.5 FKRA, NF, ma, SY  Emulsjonskonsentrat   
Propakvizafop: 100 g/l Zetrola 30.11.2024 2017.36 SY  Emulsjonskonsentrat  Parallell registrering for Agil 100 EC (reg.nr. 2016.5). 
Fosetyl: 310 g/l; propamokarb uten HCl: 530 g/l Previcur Energy 30.04.2024 2010.26.14 BCA  Løselig konsentrat Ja  
Propamokarb: 400 g/L; Cymoksanil: 50 g/L Proxanil 31.07.2023 2020.5 NF  Suspensjonkonsentrat   
Propoksykarbazon-natrium: 700 g/kg Attribut SG 70 31.08.2033 2020.6 BCA  Vannløslig granulat  Reg.nr. 2016.1 er tillat solgt tom 15.04.2020, og tillat brukt tom 15.04.2021. 
Prosulfokarb: 800 g/l Boxer 31.10.2024 2013.29.17 SY  Emulsjonskonsentrat Ja Oppdatert med avdriftsreduksjon. 
Protiokonazol: 100 g/l Redigo FS 100 BS 31.07.2023 2009.79.22 BCA  Flytende konsentrat til beising  Etikett med reg.nr 2009.79.14 er tillatt solgt t.o.m. 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m. 31.07.2024 
Protiokonazol: 125 g/L; Fluopyram: 125 g/L Propulse SE 250 31.07.2023 2018.31.22 BCA  Suspo-emulsjon  Etikett med reg.nr. 2018.31.19 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 
Protiokonazol: 130 g/l; Fluopyram: 65 g/l; Biksafen: 65 g/l Ascra Xpro 260 EC 31.07.2023  BCA  Emulsjonskonsentrat   
Protiokonazol: 150 g/l; Benzovindiflupyr: 75 g/l Elatus Era 31.07.2023 2019.4 SY  Emulsjonskonsentrat  Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Protiokonazol: 154,6 g/l; Biksafen: 78,9 g/l Aviator Xpro EC 225 31.07.2023 2015.47.22 BCA  Emulsjonskonsentrat  Etikett med reg.nr 2015.47 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 
Trifloksystrobin: 157 g/l; Protiokonazol: 182,4 g/l Delaro SC 325 31.07.2023 2009.3.22 BCA  Suspensjonkonsentrat  Etikett med reg.nr. 2009.3.14 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2022 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 
Protiokonazol: 206,2 g/l; Biksafen: 63,2 g/l Siltra Xpro EC 260 31.07.2023 2017.23.22 BCA  Emulsjonskonsentrat  Etikett med reg.nr 2017.23 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 
Protiokonazol: 259 g/l Proline EC 250 31.07.2023 2007.126.22 BCA, BCA  Emulsjonskonsentrat  Etikett med reg.nr 2007.126.14 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 
Protiokonazol: 259 g/l Glacis 31.07.2023 2022.4 BCA, BCA  Emulsjonskonsentrat  Glacis er ekstra handelsnavn av Proline EC 250. 
Protiokonazol: 259 g/l Glacis 31.07.2023 2022.5 BCA, BCA  Emulsjonskonsentrat  Profound er ekstra handelsnavn av Proline EC 250. 
Protiokonazol: 259 g/l Profound 31.07.2023 2022.4 BCA, BCA  Emulsjonskonsentrat  Glacis er ekstra handelsnavn av Proline EC 250. 
Protiokonazol: 259 g/l Profound 31.07.2023 2022.5 BCA, BCA  Emulsjonskonsentrat  Profound er ekstra handelsnavn av Proline EC 250. 
Pyraklostrobin: 100 g/l; Mefentriflukonazol: 100 g/l Balaya 31.01.2024 2022.1 BA  Emulsjonskonsentrat   
Pyraklostrobin: 200 g/l Comet Pro 31.01.2024 2011.27.14 BA  Emulsjonskonsentrat Ja Oppdatert for avdriftsreduksjon 
Pyraklostrobin: 250 g/L; Boskalid: 150 g/L Pictor Active 31.07.2023 2018.12.20 BA  Suspensjonkonsentrat  Reg. nr 2018.12 kan selges og brukes så lenge reg. nr. 2018.12.20 er godkjent. Oppdatert med avdriftsreduksjon 
Dimetomorf: 72 g/L; Pyraklostrobin: 40 g/L Cabrio Duo 31.07.2023 2018.88.22 BA  Emulsjonskonsentrat  Oppdatert for avdriftsreduksjon 
Pyraklostrobin: 67 g/kg; Boskalid: 267 g/kg Signum 31.07.2023 2007.133.14 BA  Vanndispergerbart granulat Ja Oppdatert for avdriftsreduksjon 
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Spray mot skadeinsekter og bladlus SK 31.08.2023 2009.69.14 NM Ja Bruksferdig løsning Ja  
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Natria insektspray SK 31.08.2023 2012.13.17  Ja Bruksferdig løsning Ja  
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Insektspray P SK 31.08.2023 2018.11 NM Ja  Bruksferdig løsning  Parallell registrering for Spray mot skadeinsekter og bladlus (reg. nr. 2009.69.14). 
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Insektmiddel Skadedyr - Nei takk SK 31.08.2023 2019.25 NM, ND Ja Bruksferdig løsning   
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Spraits AF SK 31.08.2023 2019.30 NM, ND Ja Bruksferdig løsning   
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus SK 31.08.2023 2009.71.14 NM Ja Emulsjonskonsentrat Ja  
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Proff Skadeinsekter SK 31.08.2024 2012.21 ND  Emulsjonskonsentrat Ja Ikke markedsført i Norge. 
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Natria insektkonsentrat SK 31.08.2023 2012.12.17  Ja Emulsjonskonsentrat Ja Regnr.2012.12.14 kan selges og brukes så lenge 2012.12.17 er godkjent. 
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Insektkonsentrat P SK 31.08.2023 2018.10 NM, ND Ja  Emulsjonskonsentrat  Parallell registrering for Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus (reg.nr. 2009.71.14). 
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Spraits konsentrat mot skadeinsekter og bladlus SK 31.08.2023 2022.11 NM Ja Emulsjonskonsentrat Ja Ekstra handelsnavn av Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus. 
Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 0,36 g/l Spray mot bladlus SK 31.08.2023 2009.70 ND Ja Aerosol Ja Produktet er ikke på markedet i Norge. 
Rapsolje: 825,3 g/L; Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9,17 g/L Raptol SK 31.08.2024 2017.20 NF  Emulsjonskonsentrat  Godkjent i økologisk landbruk. Oppdatert med avdriftsreduksjon. 
Pyridat: 450 g/kg Lentagran WP 31.12.2031 2017.9 NF  Vannløselig pulver   
Pyrimetanil: 400 g/l Scala 30.04.2024 2007.115.14 BA  Suspensjonkonsentrat Ja  
Florasulam: 25 g/kg; Aminopyralid: 50 g/kg; Pyrokssulam: 50 g/kg Tombo 30.04.2025 2021.13   Vanndispergerbart granulat   
Florasulam: 14,2 g/kg; Pyrokssulam: 70,8 g/kg Broadway Star 30.04.2025 2018.82 NF  Vanndispergerbart granulat  Desember 2015 
Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg Polygandron TTP 30.04.2024 2021.5   Propagule konsentrat   
Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg Polygandron WP 30.04.2024 2021.4   Propagule konsentrat   
Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg Polygandron STP 30.04.2024 2021.6   Propagule konsentrat   
Pythium oligandrum M1: 5000 oosporer/mg Polyversum 30.04.2024 2021.3   Propagule konsentrat   
Rapsolje: 31,8 g/l; Bifenazat: 247,5 g/l Floramite 240 SC SK 31.07.2023 2022.24 NF  Suspensjonkonsentrat Ja Godkjenningen gjelder bruk på prydplanter i veksthus. Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. 
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Spray mot skadeinsekter og bladlus SK 31.08.2023 2009.69.14 NM Ja Bruksferdig løsning Ja  
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Natria insektspray SK 31.08.2023 2012.13.17  Ja Bruksferdig løsning Ja  
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Insektspray P SK 31.08.2023 2018.11 NM Ja  Bruksferdig løsning  Parallell registrering for Spray mot skadeinsekter og bladlus (reg. nr. 2009.69.14). 
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Insektmiddel Skadedyr - Nei takk SK 31.08.2023 2019.25 NM, ND Ja Bruksferdig løsning   
Pyretriner: 0,045 g/l; Rapsolje: 8,25 g/l Spraits AF SK 31.08.2023 2019.30 NM, ND Ja Bruksferdig løsning   
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus SK 31.08.2023 2009.71.14 NM Ja Emulsjonskonsentrat Ja  
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Proff Skadeinsekter SK 31.08.2024 2012.21 ND  Emulsjonskonsentrat Ja Ikke markedsført i Norge. 
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Natria insektkonsentrat SK 31.08.2023 2012.12.17  Ja Emulsjonskonsentrat Ja Regnr.2012.12.14 kan selges og brukes så lenge 2012.12.17 er godkjent. 
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Insektkonsentrat P SK 31.08.2023 2018.10 NM, ND Ja  Emulsjonskonsentrat  Parallell registrering for Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus (reg.nr. 2009.71.14). 
Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l Spraits konsentrat mot skadeinsekter og bladlus SK 31.08.2023 2022.11 NM Ja Emulsjonskonsentrat Ja Ekstra handelsnavn av Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus. 
Rapsolje: 825,3 g/L; Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9,17 g/L Raptol SK 31.08.2024 2017.20 NF  Emulsjonskonsentrat  Godkjent i økologisk landbruk. Oppdatert med avdriftsreduksjon. 
Rimsulfuron: 250 g/kg Titus 30.04.2023 2012.30.19 NF  Vannløslig granulat  Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 2012.30.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.30.19 er godkjent. 
S-Abscisinsyre: 104 g/l ConShape 30.09.2025 2021.21   Løselig konsentrat   
spinosad: 120 g/l Conserve SK 30.04.2024 2012.15.14 DOW, NF  Suspensjonkonsentrat Ja  
Spirotetramat: 100 g/l Movento 100 SC SK 30.04.2024 2013.25 BCA  Suspensjonkonsentrat Ja Godkjenningen avvikles etter 30. april 2024: Siste dato tillatt salg 30. oktober 2024, siste dato tillatt lagring og bruk 30. oktober 2025. 
Svovel: 800 g/kg Thiovit Jet SSK 31.12.2023 2007.30.14 SY  Vanndispergerbart granulat Ja  
Sykloksydim: 100 g/l Focus Ultra 31.05.2024 2007.19.19 BA  Emulsjonskonsentrat   
tau-Fluvalinat: 240 g/L Mavrik SK 31.08.2025 2018.54 NF, ma  Olje i vann emulsjon  Reg.nr 2017.5 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.54 er godkjent. 
tau-Fluvalinat: 240 g/l Evure Neo SK 31.08.2025 2017.37 SY  Olje i vann emulsjon  Parallell registrering for Mavrik (reg.nr. 2018.54). Oppdatert med avdriftsreduksjon. 
Fludioksonil: 50 g/L; Tebukonazol: 10 g/L Seedron BS 31.10.2023 2019.18 FKRA, NF  Flytende konsentrat til beising  Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 2018.17 er tillatt solgt tom 25.11.2019, og tilatt brukt tom 24.11.2020 
Terpenoid blend QRD460: 135,5 g/L Requiem Prime SK 10.08.2026 2019.22 BCA  Emulsjonskonsentrat   
tifensulfuron-metyl: 250 g/kg; Tribenuron-metyl: 250 g/kg Ratio Super SX 31.10.2023 2015.4.21 NF  Vannløslig granulat  Etikett med reg.nr. 2015.4.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023. 
tifensulfuron-metyl: 333 g/kg; Tribenuron-metyl: 167 g/kg Harmony Plus 50 SX 31.10.2023 2014.11.21 DP, NF  Vannløslig granulat  Etikett med reg.nr 2014.11.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023 
tifensulfuron-metyl: 521 g/kg Harmony 50 SX 31.12.2023 2008.42.18 NF  Vannløselig pose Ja Regnr. 2008.42.14 kan selges og brukes så lenge 2008.42.18 er godkjent. 
Tolklofosmetyl: 500 g/l Rizolex 50 FW BS 30.04.2023 2010.20.17 NF  Suspensjonkonsentrat Ja  
tifensulfuron-metyl: 333 g/kg; Tribenuron-metyl: 167 g/kg Harmony Plus 50 SX 31.10.2023 2014.11.21 DP, NF  Vannløslig granulat  Etikett med reg.nr 2014.11.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023 
Metsulfuron-metyl: 111 g/kg; Tribenuron-metyl: 222 g/kg CDQ SX 01.02.2023 2017.17.21 NF  Vannløslig granulat  Etikett med reg.nr 2017.17.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023 
Metsulfuron-metyl: 111 g/kg; Tribenuron-metyl: 222 g/kg Express Gold SX 01.02.2023 2017.22.21 DP  Vannløslig granulat  Etikett med reg.nr. 2017.22.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023 
tifensulfuron-metyl: 250 g/kg; Tribenuron-metyl: 250 g/kg Ratio Super SX 31.10.2023 2015.4.21 NF  Vannløslig granulat  Etikett med reg.nr. 2015.4.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023. 
Tribenuron-metyl: 526 g/kg Express 50 SX 01.02.2023 2010.30.21   Vannløslig granulat  Etikett med reg.nr. 2010.30.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023 
Tribenuron-metyl: 526 g/kg Trimmer 50 SG 01.02.2023 2016.34.21 FKRA  Vannløslig granulat  Etikett med reg.nr 2016.34.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023. 
Tribenuron-metyl: 526 g/kg Granstar SX 01.02.2023 2020.16.21   Vannløslig granulat  Granstar SX - ekstra handelsnavn (klone) av Express SX. 
Tribenuron-metyl: 750 g/kg Primma Star 31.12.2023 2019.12.21   Vanndispergerbart granulat  Preparater med registreringsnummer 2019.12 er tillatt solgt tom 03.03.2022 og brukt tom 03.03.2023 
Metsulfuron-metyl: 83,6 g/kg; Tribenuron-metyl: 83,6 g/kg; Florasulam: 104 g/kg Tripali WG 30.04.2023 2019.5 NF, ma  Vanndispergerbart granulat   
Trifloksystrobin: 157 g/l; Protiokonazol: 182,4 g/l Delaro SC 325 31.07.2023 2009.3.22 BCA  Suspensjonkonsentrat  Etikett med reg.nr. 2009.3.14 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2022 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 
Trineksapak-etyl Trimaxx 30.04.2024 2016.11.22 NF, ma  Emulsjonskonsentrat  Etikett med reg.nr 2016.11.19 er tillatt solgt t.o.m. 05.01.2023 og tillatt brukt t.o.m. 05.01.2024. 
Trineksapak-etyl Optimus 30.04.2024 2020.1.22   Emulsjonskonsentrat  Ekstra handelsnavn til Trimaxx (regnr 2016.11.22 og 2016.3.22). Etikett med reg.nr 2020.1 er tillatt solgt t.o.m 05.01.2023 og tilltatt brukt 05.01.2024. 
Trineksapak-etyl: 116,4 g/L Primo Maxx II 30.04.2024 2019.11.22 SY  Løselig konsentrat  Etikett med reg.nr (2019.11) er tillatt solgt t.o.m 01.01.2023 og tilltatt brukt t.o.m. 01.01.2024. 
Trineksapak-etyl: 120 g/L Clipless NT 30.04.2024 2017.15 UKJ  Emulsjonskonsentrat   
Trineksapak-etyl: 175 g/l Trimaxx 30.04.2024 2016.3.22 FKRA  Emulsjonskonsentrat  Etikett med reg.nr 2016.3.19 er tillatt solgt t.o.m. 05.01.2023 og tillatt brukt t.o.m. 05.01.2024 
Trineksapak-etyl: 250 g/l Moddus M 30.04.2024 2017.1.22 SY  Emulsjonskonsentrat  Etikett med reg.nr (2017.1.18) er tillatt solgt t.o.m. 01.01.2023 og tillatt brukt t.o.m 01.01.2024. 
Trineksapak-etyl: 250 g/l Moddus Start 30.04.2024 2016.6.22 SY  Dispergeringskonsentrat  Etikett med reg.nr (2016.6) er tillatt solgt t.o.m. 01.01.2023 og tillatt brukt t.o.m 01.01.2024. 
Trineksapak-etyl: 250 g/l Moddevo 30.04.2024 2019.13.22 SY   Dispergeringskonsentrat  Etikett med reg.nr (2019.13) er tillatt solgt t.o.m 01.01.2023 og tillatt brukt t.o.m. 01.01.2024 
Trineksapak-etyl: 75 g/kg; Proheksadion-kalsium: 50 g/kg Medax Max 31.12.2023 2016.20 BA  Vanndispergerbart granulat   
Vegetabilsk olje: 733 g/l Mero 30.09.2023 2014.6 BCA  Emulsjonskonsentrat Ja  
Verticillum albo-atrum: 10,7 g/L Dutch Trig 30.04.2023 2017.34 IT  Ukjent