Roundup Turbo

Virksomt stoff/organisme: Glyfosat: 7,2 g/l; Pelargonsyre: 10,2 g/l 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Bruksferdig løsning 
Reg.Nr: 2004.60.18 
Merknad: Nytt reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.60.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.60.18 er godkjent. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: FRANZ-BRÖTZNER-STRASS 11-13
A-5071 WALS-SIEZENHEIM
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: