Envision 120 g/l

Virksomt stoff/organisme: Glyfosat: 120 g/l 
Avgiftsklasse: 16 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: LÝselig konsentrat 
Reg.Nr: 2004.46.13 
Merknad:  
   
ImportÝr:  
Adresse: POSTBOKS 344
1402 SKI
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: