CurEra Mose GTI

Virksomt stoff/organisme: Jern(II)sulfat: 288 g/l 
Avgiftsklasse: 16 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Løselig konsentrat 
Reg.Nr: 2013.5.14 
Merknad:  
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: POSTBOKS 3723 FYLLINGSDALEN
5845 BERGEN
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: