Roundup Gel (klar-til-bruk)

Virksomt stoff/organisme: Glyfosat: 7,2 g/L 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Bruksferdig løsning 
Reg.Nr: 2011.17.18 
Merknad: Nytt reg. nr. i 2018. Reg. nr 2011.17.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr.2011.17.18 er godkjent. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: C/O LUNDGRENS ADVOKATPARTNERSELSKAB
29020 HELLERUP
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: