Roundup Extra

Virksomt stoff/organisme: Glyfosat: 7,2 g/l; Pelargonsyre: 20,4 g/l 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Bruksferdig løsning 
Reg.Nr: 2016.16.18 
Merknad: Nytt reg.nr i 2018. Reg. nr 2016.16 kan brukes og selges så lenge reg.nr.2016.16.18 er godkjent. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: C/O LUNDGRENS ADVOKATPARTNERSELSKAB
29020 HELLERUP
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: