UgressNIX DV

Virksomt stoff/organisme: Eddiksyre: 60 g/L 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Bruksferdig løsning 
Reg.Nr: 2016.12 
Merknad:  
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: POSTBOKS 344
1402 SKI
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett:  
Virksomt stoff/organisme: Eddiksyre: 60 g/L 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Bruksferdig løsning 
Reg.Nr: 2016.12 
Merknad:  
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: MÖRSAREGATAN 11
SE-25466 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: