Natria insektspray

Virksomt stoff/organisme: Pyretriner: 0,045 g/l 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Bruksferdig løsning 
Reg.Nr: 2012.13.17 
Merknad:  
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: POSTBOKS 14
0212 OSLO
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: