Roundup Gel Max

Virksomt stoff/organisme: Glyfosat: 72 g/L 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Gel 
Reg.Nr: 2018.16.18 
Merknad: Nytt reg. nr i 2018. Reg.nr. 2018.16 kan selges og brukes så lenge reg. nr. 2018.16.18 er godkjent. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: C/O LUNDGRENS ADVOKATPARTNERSELSKAB
29020 HELLERUP
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: