Decis Plantespray

Virksomt stoff/organisme: Deltametrin: 0,031 g/l 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Aerosol 
Reg.Nr: 2009.2 
Merknad:  
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: POSTBOKS 14
0212 OSLO
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett:  
Virksomt stoff/organisme: Deltametrin: 0,031 g/l 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Aerosol 
Reg.Nr: 2009.2 
Merknad:  
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: POSTBOKS 43
3165 TJØME
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: