Utvidelse for bruksområde av mindre betydning

Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.

Dersom det er tilknyttet et ekstra handelsnavn til et godkjent preparat, vil godkjenningen også gjelde for denne.


Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virksomt stoff Godkjent dato Gyldig til Søker
Virkeområde og bruksområde
Reg.nr
original preparat
Tilleggsetikett
 
Beisemiddel sopp
Celest Extra Formula M Difenokonazol, Fludioksonil 17.02.2020 31.10.2022 Det Norske Skogfrøverk. Til beising av skogsfrø som sås innendørs for oppal av skogsplanter. 2016.7 Tilleggsetikett
 
Skadedyrmiddel
BotaniGard Beauveria bassiana-familien GHA TGAI 06.05.2021 30.04.2023 Mycotech Europe Ltd. Mot mellus og trips i jordbær i tunnel, vindruer, bjørnebær og bringebær i veksthus, oppal og frøproduksjon av prydplanter, grønnsaker, frukt og krydderurter i veksthus, blomsterdyrking i veksthus og roser i veksthus.    
Conserve spinosad 21.04.2021 30.04.2022 NLR. Mot liten og stor kålflue i oppal av rosenkål i veksthus. 2012.15.14 Tilleggsetikett
Evure Neo tau-Fluvalinat 19.04.2021 31.12.2022 NLR. Mot bitende og sugende insekter på jordbær (friland). 2017.37 Tilleggsetikett
Karate 5 CS Lambda-cyhalotrin 28.05.2021 31.12.2021 NLR. Mot bitende og sugende insekter i karve. 2011.20.14 Tilleggsetikett
Mavrik tau-Fluvalinat 19.04.2021 31.12.2022 NLR. Mot bitende og sugende insekter på jordbær (friland). 2018.54 Tilleggsetikett
Mospilan SG Acetamiprid 12.04.2021 28.02.2034 Nordisk Alkali AB. I jordbær (friland, veksthus og i plasttunnel) mot bladlus og mellus. 2021.11  
Movento 100 SC Spirotetramat 18.05.2021 30.04.2025 NLR. Mot insekter og midd i solbær, rips, stikkelsbær, blåbær, aronia, tindved, blåleddved, svarthyll, bringe- og bjørnebær, eldkvede, druer, fennikel, sukkermais, hvitløk og sjalottløk på friland, samt mot bladlus, mellus, trips, skjoldlus/ ullus og spinnmidd på prydplanter i veksthus. 2013.25 Tilleggsetikett
Movento 100 SC Spirotetramat 18.05.2020 30.04.2025 NLR. Mot kålmøll og andre sommerfuglarter på hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kålrot og nepe på friland. 2013.25 Tilleggsetikett
Movento 100 SC Spirotetramat 03.04.2019 30.04.2025 NLR. Mot skadedyr i stilkselleri, dill, persille, grasløk, kepaløk, gulrot, rotpersille, rotselleri, pastinakk, kålrot, nepe, rødbeter og jordbær. 2013.25 Tilleggsetikett
Raptol Rapsolje, Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner) 13.04.2018 31.08.2022 NLR: Mot bladlus, spinnmidd og insektlarver i bringebær på friland. 2017.20 Tilleggsetikett
Steward Indoksakarb 07.05.2019 31.10.2022 NLR. Mot skadedyr på kirsebær, plomme, ripsbær, solbær, stikkelsbær og blåbær på friland, bjørnebær og bringebær på friland og tunnel, og prydplanter i veksthus. 2010.7.18 Tilleggsetikett
Steward Indoksakarb 03.04.2019 31.10.2022 Det norske skogselskap. Mot gransnutebiller på gran. Kun tillatt brukt for påføring på småplanter i sprøytetunnel. 2010.7.18 Tilleggsetikett
Teppeki Flonikamid 20.12.2018 31.08.2024 NLR. Mot bladlus i plomme, hodekål, rosenkål, konservesert og prydplanter friland. Mot bladlus i agurk, tomat, aubergine og prydplanter i veksthus. 2014.3.18 Tilleggsetikett
Vertimec Abamektin 09.06.2017 30.04.2022 NLR Viken. Mot bladminerfluer, trips, spinnmidd og dvergmidd i tomat, paprika, agurk, squash, salat og urter i veksthus og salat og urter på friland 2010.21.14 Tilleggsetikett
 
Sopp- /Skadedyrmiddel
Thiovit Jet svovel 16.04.2019 31.12.2021 NLR: Mot meldugg, bladmidd og gallmidd i rips og stikkelsbær på friland, i tunnel og veksthus, samt solbær i tunnel. 2007.30.14 Tilleggsetikett
 
Soppmiddel
Amistar Azoksystrobin 26.06.2017 31.12.2025 Norwegian Golf Federation. Bruk mot rotdreper på golfgreener 2008.57.14 Tilleggsetikett
Amistar Azoksystrobin 17.12.2018 31.12.2025 Mot underjordiske soppsykdommer som svartskurv, svartprikk, blæreskurv og sølvskurv i settepotetproduksjon. 2008.57.14 Tilleggsetikett
Luna Privilege Fluopyram 15.11.2019 31.12.2025 Mot ulike soppsykdommer i kinakål, kepaløk, gulrot, kålrot, knollselleri, squash, gresskar, bønner og sukkerert. 2015.51.20 Tilleggsetikett
Luna Privilege Fluopyram 26.04.2017 31.12.2025 Minor use mot sopp i granplanter i skogplanteskoler 2015.51.20 Tilleggsetikett
Nordox 75 WG Kopper(I)oksid 08.04.2020 31.12.2021 Sagaplant AS. Mot svart rotråte i kjerne- og eliteplanter av bringebær, bjørnebær og jordbær i veksthus. 2008.43.19 Tilleggsetikett
Pictor Active Pyraklostrobin, Boskalid 27.04.2018 31.07.2022 BASF AS. Mot storknollet råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum), stor skulpesopp (Alternaria spp.), kålrotsopp (Plenodomus spp.) og bladskimmel (Hyaloperonospora parasitica) i rybsfrø, sennepsfrø, linfrø, valmuefrø og reddikfrø på friland, samt mot en rekke soppsykdommer på erter og bønner på friland. 2018.12.20 Tilleggsetikett
Ranman Top Cyazofamid 06.07.2017 31.07.2022 NLR Øst. Mot agurkbladskimmel i frilandsagurk 2015.14 Tilleggsetikett
Serenade ASO Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713 31.01.2018 30.04.2022 NLR. Mot gropflekk (Pythium spp.) i gulrot på friland med og uten dekke 2017.14.20 Tilleggsetikett
Serenade ASO Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713 15.03.2017 30.04.2022 Bayer A/S. Mot mjøldogg i jordbær, bringebær, solbær, og planteskoleplanter på friland, i plasttunnel og i veksthus 2017.14.20 Tilleggsetikett
Signum Pyraklostrobin, Boskalid 05.08.2020 31.01.2022 NLR. Mot diverse soppsykdommer på squash og kinakål på friland. 2007.133.14 Tilleggsetikett
Signum Pyraklostrobin, Boskalid 24.06.2021 31.01.2022 Norsk juletre. Mot sykdommer forårsaket av edelgranskuddsyke og Sclerophoma- skade på juletrær. 2007.133.14 Tilleggsetikett
Switch 62,5 WG Fludioksonil, Cyprodinil 09.08.2019 31.10.2022 NLR. Mot soppsykdomer i gulrot, persillerot, pastinakk, bete, pepperrot, knollselleri, kepaløk, hvitløk og sjalottløk. 2008.56.15 Tilleggsetikett
Switch 62,5 WG Fludioksonil, Cyprodinil 05.04.2018 30.04.2022 NLR. Mot soppsykdomer i agurk, squash,hodedannende salater og andre salatplanter, inkl. til babyleaf, krydderurter (inkl dill og bladpersille) og frø produksjon ( ikke til konsum) på friland 2008.56.15 Tilleggsetikett
Zorvec Endavia Bentiavalikarb-isopropyl, Oksatiapiprolin 10.06.2021 31.07.2022 NLR. Mot soppsykdommer på kepaløk, hvitløk og sjallottløk på friland. 2021.7 Tilleggsetikett
 
Ugrasmiddel
Agil 100 EC Propakvizafop 21.06.2021 30.11.2022 NLR. Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter i soyabønner og linser på friland. 2016.5 Tilleggsetikett
Boxer Prosulfokarb 06.04.2021 31.10.2022 NLR. Mot tofrøbladete ugras og tunrapp i erter og bønner. 2013.29.17 Tilleggsetikett
Boxer Prosulfokarb 16.05.2019 31.10.2022 Mot ugras i pastinakk og rotpersille 2013.29.17 Tilleggsetikett
Centium 36 CS klomazon 24.04.2020 31.10.2021 Mot frøugras i kålrot (plantet og sådd) under dekke på friland og åkerbønner på friland 2013.13.19 Tilleggsetikett
Centium 36 CS klomazon 13.03.2020 31.10.2021 Mot frøugras i gulrot og nepe. 2013.13.19 Tilleggsetikett
DFF SC 500 Diflufenikan 04.10.2021 31.12.2022 NLR. Mot frøugras i gjenlegg til grasfrøeng med eller uten korn som dekkvekst, samt i grasfrøeng i engåret. 2019.15 Tilleggsetikett
DFF SC 500 Diflufenikan 24.02.2021 31.12.2022 NLR. Mot frøugras i gulrot (inkludert dyrking under plast), rotpersille og pastinakk. 2019.15 Tilleggsetikett
Finalsan Konsentrat mot Ugress Pelargonsyre 23.04.2021 31.08.2022 NLR. Mot diverse ugress i grønnsaker på friland. Påføres med sprøyterobot. 2013.8.14 Tilleggsetikett
Goltix metamitron 16.12.2019 31.08.2023 NLR. Mot ugras i kepaløk og sjalottløk. 2016.21.17 Tilleggsetikett
Hussar Plus OD Jodsulfuron-metyl natrium, Mesosulfuron-metyl 28.01.2021 31.12.2021 Norsk Frøavlerlag. Mot ugras i frøeng og gjenlegg til frøeng i frøavl av ulike gras. 2016.2 Tilleggsetikett
Legacy 500 SC Diflufenikan 24.02.2021 31.12.2021 NLR. Mot frøugras i gulrot (inkludert dyrking under plast), rotpersille og pastinakk. 2019.31 Tilleggsetikett
Select Kletodim 20.11.2019 31.05.2024 Norsk Frøavlerlag. Mot tunrapp i gjenlegg og frøeng av sauesvingel og rødsvingel uten dekkvekst, og i gjenlegg kløverfrøeng. 2014.33.17 Tilleggsetikett
Select Kletodim 17.03.2021 31.05.2024 NLR. Mot tunrapp og andre grasugras i knollselleri, pastinakk, persillerot, kålrot og nepe. 2014.33.17 Tilleggsetikett
Select Kletodim 13.12.2019 31.05.2024 NLR. Mot ugras i purreløk 2014.33.17 Tilleggsetikett
Zetrola Propakvizafop 21.06.2021 30.11.2022 NLR. Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter i soyabønner og linser på friland. 2017.36 Tilleggsetikett
Zypar Florasulam, Halauksifen-metyl 29.04.2021 05.08.2026 Norsk Frøavlerlag. Mot ugras i gjenlegg til grasfrøeng med og uten dekkvekst. 2016.25 Tilleggsetikett

Antall: 46