Preparater som kan tillates brukt i økologisk landbruk

Preparatene er godkjent i henhold til forskrift om plantevernmidler av 14.12.2000, og inneholder virksomme stoffer som i følge EUs forordninger for økologisk landbruk kan tillates brukt. Listen er identisk med vedlegg 2 (Liste 2, B2) til regler for økologisk landbruksproduksjon. Bruk av yrkespreparater forutsetter autorisasjonsbevis. Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.


Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virksomt stoff/
organisme
Yrkes/
hobby
Preparat type Reg. Nr. Kommentar
BotaniGard   Beauveria bassiana-familien GHA TGAI: 220 g/kg   Y Skadedyrmiddel   2022.7    
Conserve   spinosad: 120 g/l   Y Skadedyrmiddel   2012.15.14    
Ferramol mot snegler   Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg     Skadedyrmiddel   2017.16    
Fibro   Paraffinolje (C18-30 og C17-31): 797 g/L   Y Skadedyrmiddel   2017.21    
Insektkonsentrat P   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
  Skadedyrmiddel   2018.10    
Insektspray P   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
  Skadedyrmiddel   2018.11    
Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
  Skadedyrmiddel   2009.71.14    
Konsentrat mot spinnmidd og lus   Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l     Skadedyrmiddel   2004.12.14    
Mot Snegler F   Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg     Skadedyrmiddel   2018.1    
Natria insektkonsentrat   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
  Skadedyrmiddel   2012.12.17    
Natria insektspray   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
  Skadedyrmiddel   2012.13.17    
NEU 1181 M   Jern(III)fosfat: 29,7 g/kg   Y Skadedyrmiddel   2017.12    
Nordox 75 WG   Kopper(I)oksid: 862 g/kg   Y Soppmiddel   2008.43.19    
Polygandron STP   Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg   Y Soppmiddel   2021.6    
Polygandron TTP   Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg   Y Soppmiddel   2021.5    
Polygandron WP   Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg   Y Soppmiddel   2021.4    
Polyversum   Pythium oligandrum M1: 5000 oosporer/mg   Y Soppmiddel   2021.3    
PreFeRal WG   Paecilomyces fumosoroseus: 180 g/kg   Y Skadedyrmiddel   2018.5    
Proff Skadeinsekter   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
Y Skadedyrmiddel   2012.21    
Raptol   Rapsolje: 825,3 g/L
Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9,17 g/L  
Y Skadedyrmiddel   2017.20    
Rotstop WP   Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg   Y Soppmiddel   2008.54    
Serenade ASO   Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713: 1017,8 g/l   Y Soppmiddel   2017.14.22    
Sluxx HP   Jern(III)fosfat: 30 g/kg   Y Skadedyrmiddel   2017.11    
Spray mot skadeinsekter og bladlus   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
  Skadedyrmiddel   2009.69.14    
Thiovit Jet   Svovel: 800 g/kg   Y Sopp- /Skadedyrmiddel   2007.30.14    
Trinol Snegledreper   Jern(III)fosfat: 10 g/kg     Skadedyrmiddel   2017.19    

Antall: 26