Preparater og etiketter som er i en avviklingsperiode

Tabellen viser preparater og etiketter som for tiden er i en avviklingsperiode. Grunnen til at preparatet avvikles kan være fordi preparatet har mistet godkjenningen sin, eller fordi godkjenningen endres. Endringene kan være skjerpet helse- og/eller miljøfaremerking, redusert bruksområde, dosereduksjon eller forlenget behandlingsfrist. Endringene har ført til ny etikett og nytt registreringsnummer, og den gamle etiketten og registreringsnummeret avvikles.

Ved å klikke på preparatnavnet, kommer det opp en detaljside med mer informasjon om preparatet og importøren. Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.


Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virksomt stoff/organisme Preparat type Importør Reg. Nr. Merknad Tillatt solgt fram til Tillatt brukt fram til
Ally Class 50 WG   Metsulfuron-metyl: 100 g/kg
Karfentrazon-etyl: 400 g/kg  
U   DP, NF   2007.9.18   Regnr: 2007.9 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2007.9.18 er godkjent.   20.06.2023   20.06.2024  
Floramite 240 SC   Bifenazat: 247,5 g/l   SK   NF   2010.8.16   Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. Det kommer nytt registreringsnummer for Floramite 240 SC til bruk i prydplanter i veksthus.   01.01.2023   01.01.2024  
Floramite 240 SC   Bifenazat: 247,5 g/l   SK     2010.1.16   Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. Det kommer nytt registreringsnummer for Floramite 240 SC til bruk i prydplanter i veksthus.   01.01.2023   01.01.2024  
Granstar Power   mekoprop-P: 734 g/kg
Tribenuron-metyl: 10 g/kg  
U     2010.31.18   Regnr 2010.31 kan selges og brukes så lenge 2017.22.18 er godkjent   31.07.2022   31.07.2023  
Kinto   Tritikonazol: 20,4 g/l
Prokloraz: 61,2 g/l  
BS   BA   2008.66.14   Godkjenningen til Kinto utløper 31. desember 2021. Produktet kan importeres og selges frem til og med 1.juli 2022, og videre lagres og brukes frem til og med 1. juli 2023.   01.07.2022   01.07.2023  
Pistol   Diflufenikan: 40 g/l
Glyfosat: 250 g/l  
U   BA   2012.28.18   Nytt reg.nr i 2018. Reg.nr 2012.28.14 er ikke tillat å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.28.18 er godkjent. Godkjenningen (reg.nr. 2012.28.18) utløper etter 31.12.2022, med avviklingsperiode for salg til 30.06.2023, og bruk og lagring til 31.12.2023.   30.06.2023   31.12.2023  
Roundup Extra   Glyfosat: 7,2 g/l
Pelargonsyre: 20,4 g/l  
U   MO   2016.16.18   Produktet er trukket fra det norske markedet. Det er tillatt å selge preparatet t.o.m 17.2.2022, bruk av eksisterende lagre ert tillatt t.o.m. 17.02.2024. Nytt reg.nr i 2018. Reg. nr 2016.16 kan brukes og selges så lenge reg.nr.2016.16.18 er godkjent.   17.02.2023   17.02.2024  
Vertimec   Abamektin: 18 g/l   SK   SY   2010.21.14   Vertimec er tillatt solgt, lagret og brukt frem til og med 30.09.2023. For noen mindre bruksområder utløper bruksperioden allerede 31.07.2023.   30.09.2023   30.09.2023  

Antall: 8