Preparater og etiketter som er i en avviklingsperiode

Tabellen viser preparater og etiketter som for tiden er i en avviklingsperiode. Grunnen til at preparatet avvikles kan være fordi preparatet har mistet godkjenningen sin, eller fordi godkjenningen endres. Endringene kan være skjerpet helse- og/eller miljøfaremerking, redusert bruksområde, dosereduksjon eller forlenget behandlingsfrist. Endringene har ført til ny etikett og nytt registreringsnummer, og den gamle etiketten og registreringsnummeret avvikles.

Ved å klikke på preparatnavnet, kommer det opp en detaljside med mer informasjon om preparatet og importøren. Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.


Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virksomt stoff/organisme Preparat type Importør Reg. Nr. Merknad Tillatt solgt fram til Tillatt brukt fram til
Acrobat WG   Dimetomorf: 90 g/kg
Mankozeb: 600 g/kg  
S   BA   2010.14.14   Godkjenning utløper 15. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.   04.07.2021   04.01.2022  
Confidor WG 70   imidakloprid: 700 g/kg   SK   BCA   2018.64   Godkjenning går ut 01.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 1. juni. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 1. juni 2022. Spesialprodukt for veksthus. Tillatt i agurk, tomat og paprika i veksthus. Bruk i prydplanter trukket. Siste dag for import, salg, bruk og besittelse av Confidor med reg. nr. 2012.20.14 (hvor bruk i prydplanter er tillatt) var 19.12.2018.   01.06.2021   01.06.2022  
Dithane Newtec   Mankozeb: 770 g/kg   S   FKA   2011.18   Godkjenning utløper 18. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.   04.07.2021   04.01.2022  
Envidor 240 SC   spirodiklofen: 240 g/l   SK   BCA   2011.5.19   Registreringsnummer 2011.5.14 er tilltatt solgt til og med 03.12.2019 og brukt til og med 03.12.2020. Godkjenningen utløper 31.07.2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Envidor 240 SC (2011.5.19) kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. desember 2021.   31.12.2021   31.12.2021  
Fastac 50   Alfacypermetrin: 54,9 g/l   SK   BA   2009.72.14   Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022.   31.01.2021   31.01.2022  
Forbel 750   fenpropimorf: 750 g/l   S   BA   2011.6.14   Godkjenning går ut 30.04.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 30. oktober 2020, og videre lagres og brukes frem til og med 30. oktober 2021.   30.10.2020   30.10.2021  
Glyphomax Plus   Glyfosat: 360 g/l   U   NF   2009.64   Godkjenning går ut 31.12.20 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2021; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.22.   30.06.2021   30.06.2022  
Glyphomax Plus   Glyfosat: 360 g/l   U   FKA   2008.45   Godkjenning går ut 31.12.20 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2021; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.22.   30.06.2021   30.06.2022  
Monceren DS 12,5   pencycuron: 12,5 g/kg   BS   BCA   2008.69.14   Fare for overskridelse av MLR, så preparatet bør kun brukes til beising av settepotet. Godkjenning går ut 31. mai 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 30. november. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 30. november. 2022.   30.11.2021   30.11.2022  
Monceren FS 250   pencycuron: 250 g/l   BS   BCA   2008.70.14   Fare for overskridelse av MLR, så preparatet bør kun brukes til beising av settepotet. Godkjenning går ut 31. mai 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 30. november.2021 og videre lagres og brukes frem til og med 30. november 2022.   30.11.2021   30.11.2022  
Ridomil Gold MZ Pepite   Mankozeb: 640 g/kg
Metalaksyl-M: 39 g/kg  
S   SY   2010.3.14   Oppdatert med avdriftsreduksjon. Godkjenning utløper 31. januar 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.   04.07.2021   04.01.2022  
Roundup Gel (klar-til-bruk)   Glyfosat: 7,2 g/L   U   MO   2011.17.18   Reg. nr 2011.17.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr.2011.17.18 er godkjent. Godkjenninga (reg. nr 2011.17.18) går ut 20.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2021; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2022.   30.06.2021   30.06.2022  
Roundup Gel Max   Glyfosat: 72 g/L   U   MO   2018.16.18   Reg.nr. 2018.16 kan selges og brukes så lenge reg. nr. 2018.16.18 er godkjent. Godkjenninga (reg. nr 2018.16.18) går ut 20.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2021; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2022.   30.06.2021   30.06.2022  

Antall: 13