Preparater som har mistet sin godkjenning

Ved å klikke på preparatnavnet, kommer det opp en detaljside med mer informasjon om preparatet og importøren. Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.


Preparat Virksomt stoff/organisme Preparat type Importør Reg. Nr. Merknad Tillatt solgt fram til Tillatt brukt fram til
Ally 50 ST   Metsulfuron-metyl: 520,83 g/kg   U   FKA, NF   2007.1   Tillat solgt tom 30.06.18, tillat brukt tom 30.06.19   30.06.2018   30.06.2019  
Ally SX   Metsulfuron-metyl: 200 g/kg   U   FKA, DP   2014.12.14   Tillat solgt tom 30.06.18, tillat brukt tom 30.06.2019.   30.06.2018   30.06.2019  
Consento SC 450   Propamokarb: 375 g/l
Fenamidon: 75 g/l  
S   BCA   2008.68.14   Godkjent til 14.02.2019, deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt til t.o.m 14.05.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 14.11.2019.   14.05.2019   14.11.2019  
Envision   Glyfosat: 450 g/l   U   FKA   2004.47.14   Godkjennning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
Glyfonova pluss   Glyfosat: 360 g/l   U   FKA   2004.48.14   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
Hussar Tandem OD   Diflufenikan: 150 g/l
Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l  
U   BCA   2013.28   Godkjenning utgår 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Salg og distribusjon tillatt t.o.m. 30.06.2019. Tillatt brukt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
Keeper Total K   Glyfosat: 120 g/L   US     2016.27   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
Keeper Total S   Glyfosat: 7,2 g/L   U     2016.28   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020   30.06.2019   30.06.2020  
Rambo   Glyfosat: 120 g/l   U   NM   2004.58.14   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
Rambo Spray   Glyfosat: 7,2 g/l   U   NM   2004.59.14   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; distribusjon, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
Reglone   Dikvat dibromid: 374 g/l   U   SY   2006.41.14   Produktet mister godkjenningen fra og med 04. mai 2019. Produktet kan importeres og selges frem til og med 04. november 2019, og videre lagres og brukes til og med 04. februar 2020.   04.11.2019   04.02.2020  
Remotio Klar til Bruk   Glyfosat: 7,2 g/l   U   FKA   2004.45.16   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
Retro   Dikvat dibromid: 374 g/l   U   FKA   2014.44   Produktet kan importeres og selges frem til og med 04. november 2019, og videre lagres og brukes til og med 04. februar 2020.   04.11.2019   04.02.2020  
Ronstar Expert   Diflufenikan: 360 g/kg
Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/kg  
U   BCH   2014.28   Tillatt solgt tom 27.01.19, tillatt brukt tom 27.01.2020.   27.01.2019   27.01.2020  
Roundup Optima   Glyfosat: 120 g/L   U   MO   2016.39   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
Sereno WG   Mankozeb: 500 g/kg
Fenamidon: 100 g/kg  
S   BCA   2010.19   Godkjent til 14.02.2019, deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt til t.o.m 14.05.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 14.11.2019.   14.05.2019   14.11.2019  
Touchdown Premium   Glyfosat: 360 g/l   U   SY   2004.56.14     30.06.2019   30.06.2020  
X-it Ugressmiddel total spray   Glyfosat: 7 g/l   U   KR   2015.15   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
X-it Ugressmiddell total konsentrat   Glyfosat: 120 g/l   U   KR   2015.16   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  

Antall: 19