Preparater og etiketter som er i en avviklingsperiode

Tabellen viser preparater og etiketter som for tiden er i en avviklingsperiode. Grunnen til at preparatet avvikles kan være fordi preparatet har mistet godkjenningen sin, eller fordi godkjenningen endres. Endringene kan være skjerpet helse- og/eller miljøfaremerking, redusert bruksområde, dosereduksjon eller forlenget behandlingsfrist. Endringene har ført til ny etikett og nytt registreringsnummer, og den gamle etiketten og registreringsnummeret avvikles.

Ved å klikke på preparatnavnet, kommer det opp en detaljside med mer informasjon om preparatet og importøren. Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.


Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virksomt stoff/organisme Preparat type Importør Reg. Nr. Merknad Tillatt solgt fram til Tillatt brukt fram til
Avaunt 150 EC   Indoksakarb: 150 g/l   SK   DP   2017.24.18   Godkjenning er trukket 21.02.2022. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og import er tillatt t.o.m. 19.06.2022; lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 19.09.2022. Regnr 2017.24 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2017.24.18 er godkjent.   19.06.2022   19.09.2022  
Fence   Deltametrin: 55 mg/m2   SK   NG   2009.31   Godkjenningen utløper 31.10.2021. Tilltatt solgt til 30.04.2022. Tillatt brukt til 30.04.2023.   30.04.2022   30.04.2023  
Granstar Power   mekoprop-P: 734 g/kg
Tribenuron-metyl: 10 g/kg  
U     2010.31.18   Regnr 2010.31 kan selges og brukes så lenge 2017.22.18 er godkjent   31.07.2022   31.07.2023  
Kinto   Tritikonazol: 20,4 g/l
Prokloraz: 61,2 g/l  
BS   BA   2008.66.14   Godkjenningen til Kinto utløper 31. desember 2021. Produktet kan importeres og selges frem til og med 1.juli 2022, og videre lagres og brukes frem til og med 1. juli 2023.   01.07.2022   01.07.2023  
Monceren DS 12,5   pencycuron: 12,5 g/kg   BS   BCA   2008.69.14   Fare for overskridelse av MLR, så preparatet bør kun brukes til beising av settepotet. Godkjenning går ut 31. mai 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 30. november. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 30. november. 2022.   30.11.2021   30.11.2022  
Monceren FS 250   pencycuron: 250 g/l   BS   BCA   2008.70.14   Fare for overskridelse av MLR, så preparatet bør kun brukes til beising av settepotet. Godkjenning går ut 31. mai 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 30. november.2021 og videre lagres og brukes frem til og med 30. november 2022.   30.11.2021   30.11.2022  
Steward   Indoksakarb: 300 g/kg   SK   NF   2010.7.18   Godkjenning er trukket 21.02.2022. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og import er tillatt t.o.m. 19.06.2022; lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 19.09.2022. Regnr. 2010.7 kan selges og brukes så lenge 2010.7.18 er godkjent.   19.06.2022   19.09.2022  

Antall: 7