Preparater som har mistet sin godkjenning

Ved å klikke på preparatnavnet, kommer det opp en detaljside med mer informasjon om preparatet og importøren. Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.


Preparat Virksomt stoff/organisme Preparat type Importør Reg. Nr. Merknad Tillatt solgt fram til Tillatt brukt fram til
Admiral 10 EC   pyriproksyfen: 100 g/l   SK   DP   2012.6.17   Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2020   30.06.2021  
Atlantis WG   Jodsulfuron-metyl natrium: 6 g/kg
Mesosulfuron-metyl: 30 g/kg  
U   BCA   2006.20.14   Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2020   30.06.2021  
Biscaya OD 240   tiakloprid: 240 g/l   SK   BCA   2008.101.14   Kan selges tom 03.11.20, brukes tom 03.02.21.   03.11.2020   03.02.2021  
Calypso mot skadeinsekter   tiakloprid: 9,2 g/l   SK   BCA   2011.26   Kan selges tom 03.11.20, brukes tom 03.02.21.   03.11.2020   03.02.2021  
Calypso SC 480   tiakloprid: 480 g/l   SK   BCA   2008.104.14   Kan selges tom 03.11.20, brukes tom 03.02.21.   03.11.2020   03.02.2021  
Calypso Spray   tiakloprid: 0,15 g/l   SK   BCA   2011.28   Kan selges tom 03.11.20, brukes tom 03.02.21.   03.11.2020   03.02.2021  
Centium 36 CS   klomazon: 360 g/l   U   NF   2013.14.14   Tillat solgt tom 20.03.20, tillat brukt tom 20.03.2021   20.03.2020   20.03.2021  
Centium 36 CS   klomazon: 360 g/l   U   FKA   2013.15.14   Tillat solgt tom 20.03.20, tillat brukt tom 20.03.2021.   20.03.2020   20.03.2021  
Ecoplug PowerMax   Glyfosat: 720 g/kg   U   NF   2017.31   Godkjenning går ut 31.12.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2020   30.06.2021  
Exemptor   tiakloprid: 100 g/kg   SK   BCA   2009.84.14   Ikke markedsført i Norge.   03.11.2020   03.02.2021  
Express   Tribenuron-metyl: 512 g/kg   U   FKA   2007.117.18   Godkjenning utløp 31.10.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.04.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.04.2021.   30.04.2020   30.04.2021  
Fastac 50   Alfacypermetrin: 54,9 g/l   SK   BA   2009.72.14   Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022.   31.01.2021   31.01.2022  
Forbel 750   fenpropimorf: 750 g/l   S   BA   2011.6.14   Godkjenning går ut 30.04.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 30. oktober 2020, og videre lagres og brukes frem til og med 30. oktober 2021.   30.10.2020   30.10.2021  
Glyphogan Eco   Glyfosat: 360 g/l   U   ma   2011.7   Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2020   30.06.2021  
Glyphogan Eco   Glyfosat: 360 g/l   U   FKRA, FKA   2009.92.17   Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2020   30.06.2021  
Gro-Stop Electro   Klorprofam: 624 g/l   V     2017.25   Produktet kan importeres og selges frem til og med 8. april 2020, og videre lagres og brukes til og med 8. oktober 2020.   08.04.2020   08.10.2020  
Harmony Plus 50 T   tifensulfuron-metyl: 347 g/kg
Tribenuron-metyl: 176 g/kg  
U   DP   2007.132.18   Godkjenning utløp 31.10.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.04.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.04.2021. Regnr.2007.132 kan selges og brukes så lenge 2007.132.18 er godkjent.   30.04.2020   30.04.2021  
Keeper L   Diflufenikan: 40 g/l
Glyfosat: 250 g/l  
U   BCA   2012.23.17   Preparatet går ut 31.12.2019. Imoprt, salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020. Tillatt brukt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2020   30.06.2021  
Roundup Energy   Glyfosat: 450 g/l   U   MO   2011.2   Godkjenning går ut 31.12.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2020   30.06.2021  
Roundup Ultra   Glyfosat: 360 g/l   U   MO   2010.34.14   Godkjenning går ut 31.12.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2020   30.06.2021  

Antall: 20