Preparater som har mistet sin godkjenning

Ved å klikke på preparatnavnet, kommer det opp en detaljside med mer informasjon om preparatet og importøren. Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.


Preparat Virksomt stoff/organisme Preparat type Importør Reg. Nr. Merknad Tillatt solgt fram til Tillatt brukt fram til
Admiral 10 EC   pyriproksyfen: 100 g/l   SK   DP   2012.6.17   Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2020   30.06.2021  
Atlantis WG   Jodsulfuron-metyl natrium: 6 g/kg
Mesosulfuron-metyl: 30 g/kg  
U   BCA   2006.20.14   Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2020   30.06.2021  
Centium 36 CS   klomazon: 360 g/l   U   FKA   2013.15.14   Tillat solgt tom 20.03.20, tillat brukt tom 20.03.2021.   20.03.2020   20.03.2021  
Centium 36 CS   klomazon: 360 g/l   U   NF   2013.14.14   Tillat solgt tom 20.03.20, tillat brukt tom 20.03.2021   20.03.2020   20.03.2021  
Ecoplug PowerMax   Glyfosat: 720 g/kg   U   NF   2017.31   Godkjenning går ut 31.12.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2020   30.06.2021  
Envision   Glyfosat: 450 g/l   U   FKA   2004.47.14   Godkjennning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
Express   Tribenuron-metyl: 512 g/kg   U   FKA   2007.117.18   Godkjenning utløp 31.10.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.04.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.04.2021.   30.04.2020   30.04.2021  
Glyfonova pluss   Glyfosat: 360 g/l   U   FKA   2004.48.14   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
Glyphogan Eco   Glyfosat: 360 g/l   U   FKRA, FKA   2009.92.17   Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2020   30.06.2021  
Glyphogan Eco   Glyfosat: 360 g/l   U   ma   2011.7   Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2020   30.06.2021  
Harmony Plus 50 T   tifensulfuron-metyl: 347 g/kg
Tribenuron-metyl: 176 g/kg  
U   DP   2007.132.18   Godkjenning utløp 31.10.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.04.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.04.2021. Regnr.2007.132 kan selges og brukes så lenge 2007.132.18 er godkjent.   30.04.2020   30.04.2021  
Hussar Tandem OD   Diflufenikan: 150 g/l
Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l  
U   BCA   2013.28   Godkjenning utgår 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Salg og distribusjon tillatt t.o.m. 30.06.2019. Tillatt brukt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
Keeper L   Diflufenikan: 40 g/l
Glyfosat: 250 g/l  
U   BCA   2012.23.17   Preparatet går ut 31.12.2019. Imoprt, salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020. Tillatt brukt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2020   30.06.2021  
Keeper Total K   Glyfosat: 120 g/L   U     2016.27   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
Keeper Total S   Glyfosat: 7,2 g/L   U     2016.28   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020   30.06.2019   30.06.2020  
Rambo   Glyfosat: 120 g/l   U   NM   2004.58.14   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
Rambo Spray   Glyfosat: 7,2 g/l   U   NM   2004.59.14   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; distribusjon, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
Remotio Klar til Bruk   Glyfosat: 7,2 g/l   U   FKA   2004.45.16   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
Roundup Energy   Glyfosat: 450 g/l   U   MO   2011.2   Godkjenning går ut 31.12.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2020   30.06.2021  
Roundup Optima   Glyfosat: 120 g/L   U   MO   2016.39   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
Roundup Ultra   Glyfosat: 360 g/l   U   MO   2010.34.14   Godkjenning går ut 31.12.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2020   30.06.2021  
Touchdown Premium   Glyfosat: 360 g/l   U   SY   2004.56.14     30.06.2019   30.06.2020  
X-it Ugressmiddel total spray   Glyfosat: 7 g/l   U   KR   2015.15   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  
X-it Ugressmiddell total konsentrat   Glyfosat: 120 g/l   U   KR   2015.16   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2019   30.06.2020  

Antall: 24