Acrobat WG

Virksomt stoff/organisme: Dimetomorf: 90 g/kg; Mankozeb: 600 g/kg 
Avgiftsklasse: 12 
Type: Soppmiddel 
Formulering: Vanndispergerbart granulat 
Reg.Nr: 2010.14.14 
Merknad: Godkjenning utløper 15. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse:
 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: