Vertimec

Virksomt stoff/organisme: Abamektin: 18 g/l 
Avgiftsklasse: 14 
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Emulsjonskonsentrat 
Reg.Nr: 2010.21.14 
Merknad: Vertimec er tillatt solgt, lagret og brukt frem til og med 30.09.2023. For noen mindre bruksområder utløper bruksperioden allerede 31.07.2023. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse:
 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: