Ridomil Gold MZ Pepite

Virksomt stoff/organisme: Mankozeb: 640 g/kg; Metalaksyl-M: 39 g/kg 
Avgiftsklasse: 12 
Type: Soppmiddel 
Formulering: Vanndispergerbart granulat 
Reg.Nr: 2010.3.14 
Merknad: Oppdatert med avdriftsreduksjon. Godkjenning utløper 31. januar 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse:
 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: