Ally Class 50 WG

Virksomt stoff/organisme: Metsulfuron-metyl: 100 g/kg; Karfentrazon-etyl: 400 g/kg 
Avgiftsklasse: 11 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Vanndispergerbart granulat 
Reg.Nr: 2007.9.18 
Merknad: Regnr: 2007.9 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2007.9.18 er godkjent. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse:
 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: