Envidor 240 SC

Virksomt stoff/organisme: spirodiklofen: 240 g/l 
Avgiftsklasse: 14 
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Suspensjonkonsentrat 
Reg.Nr: 2011.5.19 
Merknad: Registreringsnummer 2011.5.14 er tilltatt solgt til og med 03.12.2019 og brukt til og med 03.12.2020. Godkjenningen utløper 31.07.2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Envidor 240 SC (2011.5.19) kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. desember 2021. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse:
 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: