Fastac 50

Virksomt stoff/organisme: Alfacypermetrin: 54,9 g/l 
Avgiftsklasse: 13 
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Emulsjonskonsentrat 
Reg.Nr: 2009.72.14 
Merknad: Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse:
 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: