Dithane Newtec

Virksomt stoff/organisme: Mankozeb: 770 g/kg 
Avgiftsklasse: 11 
Type: Soppmiddel 
Formulering: Vanndispergerbart granulat 
Reg.Nr: 2011.18 
Merknad: Godkjenning utløper 18. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022. 
   
Importør:  
Adresse:
 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: