Glyphomax Plus

Virksomt stoff/organisme: Glyfosat: 360 g/l 
Avgiftsklasse: 11 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Løselig konsentrat 
Reg.Nr: 2008.45 
Merknad: Godkjenning går ut 31.12.20 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2021; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.22. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse:
 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: