Monceren DS 12,5

Virksomt stoff/organisme: pencycuron: 12,5 g/kg 
Avgiftsklasse: 11 
Type: Beisemiddel sopp 
Formulering: Pulver 
Reg.Nr: 2008.69.14 
Merknad: Fare for overskridelse av MLR, så preparatet bør kun brukes til beising av settepotet. Godkjenning går ut 31. mai 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 30. november. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 30. november. 2022. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse:
 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: