Monceren FS 250

Virksomt stoff/organisme: pencycuron: 250 g/l 
Avgiftsklasse: 11 
Type: Beisemiddel sopp 
Formulering: Flytende konsentrat til beising 
Reg.Nr: 2008.70.14 
Merknad: Fare for overskridelse av MLR, så preparatet bør kun brukes til beising av settepotet. Godkjenning går ut 31. mai 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 30. november.2021 og videre lagres og brukes frem til og med 30. november 2022. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse:
 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: