Pistol

Virksomt stoff/organisme: Diflufenikan: 40 g/l; Glyfosat: 250 g/l 
Avgiftsklasse: 13 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Suspensjonkonsentrat 
Reg.Nr: 2012.28.18 
Merknad: Nytt reg.nr i 2018. Reg.nr 2012.28.14 er ikke tillat å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.28.18 er godkjent. Godkjenningen (reg.nr. 2012.28.18) utløper etter 31.12.2022, med avviklingsperiode for salg til 30.06.2023, og bruk og lagring til 31.12.2023. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse:
 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: