Floramite 240 SC

Virksomt stoff/organisme: Bifenazat: 247,5 g/l 
Avgiftsklasse: 13 
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Suspensjonkonsentrat 
Reg.Nr: 2010.1.16 
Merknad: Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. Det kommer nytt registreringsnummer for Floramite 240 SC til bruk i prydplanter i veksthus. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse:
 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: