Roundup Gel (klar-til-bruk)

Virksomt stoff/organisme: Glyfosat: 7,2 g/L 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Bruksferdig løsning 
Reg.Nr: 2011.17.18 
Merknad: Reg. nr 2011.17.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr.2011.17.18 er godkjent. Godkjenninga (reg. nr 2011.17.18) går ut 20.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2021; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2022. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse:
 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: