Confidor WG 70

Virksomt stoff/organisme: imidakloprid: 700 g/kg 
Avgiftsklasse: 11 
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Vanndispergerbart granulat 
Reg.Nr: 2018.64 
Merknad: Godkjenning går ut 01.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 1. juni. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 1. juni 2022. Spesialprodukt for veksthus. Tillatt i agurk, tomat og paprika i veksthus. Bruk i prydplanter trukket. Siste dag for import, salg, bruk og besittelse av Confidor med reg. nr. 2012.20.14 (hvor bruk i prydplanter er tillatt) var 19.12.2018. 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse:
 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: