7.1.124 Japan, veterinærattest, storfeprodukter, engelsk 2015/12 specimen