Spørsmål og svar

Hvem kan kontrollere viltkjøtt fra bjørn og villsvin?

Publisert 27.11.2012     Sist endret 22.03.2022
Villsvin
Villsvin  Foto: Colorbox

Bjørn og villsvin kan ha trikiner - dvs. parasitter i kjøttet som fører til alvorlig sykdom hos mennesker. Alt bjørne – og villsvinkjøtt som omsettes må derfor innom et viltbehandlingsanlegg der det kontrolleres av Mattilsynet. Ordet omsetning omfatter både salg av kjøtt og kjøtt som gis bort.

Ved privat forbruk av slikt kjøtt, kontakt ditt lokale Mattilsyn på tlf. 22 40 00 00 for å få vite hvor du får testet kjøttet for trikiner.

Dersom du tar ut prøver til Mattilsynets overvåkningsprogram for villsvin, vil du både kunne få godtgjørelse for prøvetakingen og gratis trikinkontroll: Nå kan jegere få godtgjørelse for å sende inn prøver av villsvin felt i Norge.

Tilfeldig omsetning av kjøtt fra villsvin

Regelverket sier at ved «tilfeldig omsetning» trenger kjøtt fra villsvin ikke å kontrolleres. Men, hva betyr «tilfeldig omsetning»?

En jeger som av og til skyter flere dyr enn det han kan bruke i eget hushold, kan omsette dette til venner og bekjente uten at det er krav om kontroll. Dersom dette skjer regelmessig, dvs. skjer dette hver gang eller oftest når han jakter, faller det utenom begrepet «tilfeldig omsetning» og krav om kontroll må oppfylles.

«Tilfeldig omsetning» er et skjønnsmessig begrep og er ment som et snevert unntak. Det som er spesielt med villsvin er faren for trikiner i kjøttet. Kjøtt med trikiner er ikke trygt å spise og kan gi alvorlig sykdom hos mennesker. For å ivareta folkehelsen er det blant annet stilt krav om trikinkontroll også ved omsetning av små mengder, se § 13 annet ledd i animaliehygieneforskriften. Siden det ikke er krav til trikinkontroll ved «tilfeldig omsetning», er det svært viktig at vi ikke utvider hva som faller innenfor «tilfeldig omsetning». For å ivareta kjøper av villsvinkjøtt ved «tilfeldig omsetning», bør selger orientere kjøper om at kjøttet ikke er trikinkontrollert.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer