Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Varsle om smittsom dyresykdom

Alle skal melde fra til Mattilsynet ved mistanke om, eller påvisning av, smittsom sykdom hos dyr. Meld fra på telefon 22 40 00 00.

Faglig oppdatert

Hvis du mistenker svært alvorlig sykdom, må du ringe umiddelbart. Eksempel på symptomer:

  • plutselig død
  • høy smittsomhet
  • høy feber
  • blærer på slimhinner hos produksjonsdyr
  • stort og raskt fall i produksjon i en besetning

Symptomene kan opptre brått og spre seg til flere dyr. 

Kontakt veterinær ved unormal dødelighet, vesentlig redusert produksjonstap av ukjent årsak, eller andre tegn på alvorlig sykdom. 

Husk at det er forbudt å flytte dyr inn i og ut av dyreholdet ditt dersom du har mistanke om eller påvist smittsom sjukdom i dyreholdet ditt.

Når Mattilsynet mottar varsel om mistanke om smittsom sykdom vil vi sette i verk tiltak for å hindre spredning av smitte. Tiltakene vil i første omgang dreie seg om isolering av besetningen og en vurdering av hvordan sykdommen kan bekjempes.

Slik gjør du

Enhver som skal melde fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, smittsom dyresykdom.

Veterinær som skal melde fra om smittsom dyresykdom

Veterinærer skal melde fra ved mistanke om, eller påvisning av, smittsom dyresykdom. Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Veterinærer skal i tillegg melde fra skriftlig om påviste C-sykdommer eller symptomer som utvikler seg over tid, som avmagring eller to eller flere aborter i samme besetning. Du melder disse ved å bruke skjemaet for smittsomme dyresykdommer i Mattilsynets skjematjeneste.

Mattilsynets skjematjenester

Regelverk

Forskrift om sjukdom hos dyr

Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr

NB! Denne forskriften erstattes snart av Dyrehelseforskriften.