Forskrifter


Published 22.06.2012 | Modified 09.01.2013
Regulations table
Title Adopted Number

Forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen 19.01.2009 77
Forskrift om dyrepleiere 27.05.2003 657

Legislation