Forskrifter

Published 03.07.2013     Modified 03.07.2013
Regulations table
Title Adopted Number

Aktivitetsforskriften 29.04.2010 613
Forskrift om drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger 04.12.2015 1406
Forskrift om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining på skip 21.04.2017 515
Drikkevannsforskriften 22.12.2016 1868

Legislation