Matportalen.no

Kostråd til deg og meg

Alt om regelverk

Regelverk, høringer, internasjonalt

Skjema

Alle våre skjema

Nyheter


26.11.2014 | Fugleinfluensa
Ingen indikasjoner på fugleinfluensasmitte
25.11.2014 | Fugleinfluensa
Mattilsynet har båndlagt fjørfebesetning
25.11.2014 | Ernærings- og helsepåstander
Høring: Endring av forskrift om ernærings- og helsepåstander
25.11.2014 | Infeksiøs lakseanemi (ILA)
Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Torsken kommune i Troms
25.11.2014 | Butikk med ferskvare
Stort sett bra hygiene i ferskvareavdelinger
25.11.2014 | Stell av kjæledyr
Slik skal hunden og katten din stelles
24.11.2014 | Insekter, midd, nematoder og flatormer
Risikovurdering av planteskadegjøreren asiatisk askepraktbille
20.11.2014 | Ernærings- og helsepåstander
Høring: Endring av forskrift om ernærings- og helsepåstander