Salmonella påvist hos gris i Rogaland


Publisert 11.02.2016 | Sist endret 11.02.2016

Det er påvist Salmonella i en slaktegrisbesetning på Jæren i Rogaland. Mattilsynet har derfor båndlagt gården, sammen med to andre kontaktbesetninger. Alle tre besetninger har samme eier.

Inntil videre får ingen dyr føres ut eller inn på de båndlagte gårdene uten tillatelse fra Mattilsynet. Husdyrrommene skal vaskes og desinfiseres før restriksjonene blir opphevet.

Alle grisene i svineholdet vil bli sanitetslaktet med utvidet prøvetaking.

– Det vil si at slakteriet tar spesielle forholdsregler når de slakter grisene. Mattilsynet sørger for at dette skjer, slik at kjøttet skal være trygt å spise for mennesker, sier Arvid Reiersen i Mattilsynet.

Salmonellabakteriene er av typen Salmonella Typhimurium, og ble oppdaget gjennom prøver Mattilsynet tok på slakteriet, som en del av overvåkingsprogrammet for gris.

Les mer om salmonellainfeksjoner.

Kontaktinformasjon

Arvid Reiersen, spesialinspektør, avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, tlf. 901 00 089

Fant du det du lette etter?