Forsøksdyr


Publisert 30.05.2012 | Sist endret 04.11.2016

Alle som skal bruke dyr i forsøk må søke og få godkjenning av Mattilsynet før de går i gang med forsøket. Alle forsøk skal gjennomføres på en slik måte at det er forsvarlig for dyrevelferden.

Det er ikke lov å benytte dyr i forsøk hvis man kan oppnå samme kunnskap uten bruk av dyr.

Stortinget ga i mai 2015 samtykke til at EU-direktivet (direktiv 2010/63/EU) om bruk av forsøksdyr kan innlemmes i EØS-avtalen. Den nye ordningen for forsøksdyr gjelder i Norge fra 1. juli 2015. Forsøksdyrutvalget (FDU) hadde sitt siste møte i juni 2015. Fra nå av er det Mattilsynet som vil behandle søknader om forsøksdyr i Norge.

Den nye forskriften om forsøksdyr har to formål:

  • Bedre dyrevelferden for dyr i forsøk
  • Fremme prinsippet om 3R: Erstatning (Replacement), Reduksjon (Reduction), Forbedring (Refinement).

Les forsøksdyrforskriften.

Finner du ikke det du leter etter? Kontakt oss gjerne og gi beskjed om hva du synes mangler. Nettsiden er under utvikling, og innspill fra deg som bruker siden er viktig.

Liste over godkjente søknader

  • Her finner du forsøkssammendrag fra alle søknader om forsøk på dyr som Mattilsynet har godkjent.