Dyrepensjonat


Publisert 14.01.2013 | Sist endret 15.12.2015

Mattilsynet forvalter regelverket for og fører tilsyn med alle former for dyrepensjonat.

Med dyrepensjonat menes virksomhet som har til formål å ta imot selskapsdyr, herunder hund og katt, til oppstalling, forpleining, opplæring, omplassering, dressur o.l. for kortere eller lengre tid.

I tillegg til disse finnes det også hestepensjonat som reguleres av Forskrift om velferd for hest.

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Veiledning om hold av hund PDF
Veiledning om hold av katt PDF

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev