Krepsepest påvist i Rødenessjøen


Publisert 19.09.2014 | Sist endret 19.09.2014

Det er påvist krepsepest på edelkreps og forekomst av signalkreps i Rødenessjøen i Marker kommune i Østfold. Krepsepest kan føre til at den utrydningstruede edelkrepsen i sjøen dør ut. Mattilsynet innfører tiltak for å hindre videre spredning.

Den smittede edelkrepsen og signalkrepsen ble funnet i teiner som var satt ut på tre ulike steder for å overvåke krepsebestanden i Rødenessjøen. Veterinærinstituttet har påvist at begge krepsetypene var smittet av krepsepest.

- Krepsepest er en svært smittsom sykdom som fører til akutt og dødelig sykdom hos edelkreps og kan føre til total utryddelse av edelkreps i vassdrag som angripes, forteller Kirsti Ullsfoss, distriktssjef i Mattilsynet. 

Innfører tiltak for å hindre videre smittespredning

For å hindre videre smittespredning fra Rødenessjøen til andre bestander av edelkreps blir det innført restriksjoner på å føre materiale som kan inneholde smitte ut av sjøen.

- Det er forbudt å flytte levende eller døde ville akvatiske dyr til andre vassdrag, eller til andre deler av samme vassdrag, uten tillatelse fra Mattilsynet. Dessuten må fiskeredskaper, vannsportutstyr, båter, anleggsmaskiner, vannbeholdere og annet utstyr eller redskaper som har vært benyttet i området tørkes fullstendig eller desinfiseres før de brukes utenfor området, forteller Ullsfoss.

- Vi ber alle som å ta forhåndsregler ved bruk av Haldenvassdraget for å hindre videre smittespredning til andre bestander av edelkreps, legger hun til.

Veiledning: Hjelp oss å hindre videre smittespredning! 

Første gang signalkreps er påvist i Rødenessjøen

Signalkreps er en nord-amerikansk art som er frisk smittebærer av den fryktede sykdommen krepsepest. Signalkreps er en fremmed art som ikke hører naturlig hjemme i norske vassdrag.

Det ble funnet smittet signalkreps i Øymarksjøen i juli 2008. Dette var trolig årsaken til utbruddet av krepsepest i 2005. Det er første gang at signalkreps med krepsepest er påvist i Rødenessjøen. Etablering av smittet signalkreps innebærer at vassdraget forblir permanent smittet av krepsepest så lenge signalkrepsen finnes der. Miljødirektoratet og Mattilsynet samarbeider om å kartlegge utbredelse av signalkrepsbestanden i Rødenessjøen. Med bakgrunn i kartleggingen, vil Mattilsynet vurdere eventuelle tiltak for å begrense videre spredning av signalkreps.

Krepsepesten sprer seg i hovedsak gjennom menneskelig aktivitet. Det kan være å flytte eller sette ut infisert kreps, fisk, vann eller bunnmateriale. Spredning av signalkreps skjer oftest ved at noen setter krepsen ut i vannet. - Utsetting av signalkreps er miljøkriminalitet og vi vil i samråd med Miljødirektoratet vurdere å politianmelde saken, sier Ullsfoss.

Edelkreps er en sterkt truet art

- Vår edelkreps har sin naturlige utbredelse kun i Europa. Norge er i dag ett av få land i Europa som fremdeles kan sies å ha enkelte vann og vassdrag med gode bestander av edelkreps. Haldenvassdraget har tradisjonelt vært ett av disse vassdragene. Norge har derfor et internasjonalt ansvar for å ta vare på disse bestandene, avslutter Ullsfoss.


Lenker:

 

Kontaktinformasjon

Kirsti Ullsfoss, distriktssjef, distriktskontoret Indre Østfold og Follo. Tel: 69 84 47 26

Fant du det du lette etter?