Kontakt oss


Publisert 15.10.2012 | Sist endret 30.01.2015

Mattilsynet er tilgjengeleg på telefonnummer 22 40 00 00. Sentralbordet vårt er ope på kvardagar kl. 08:00–15:45 (15:00 om sommaren, 15. mai – 15. september).

Felles postadresse for heile Mattilsynet:

Mattilsynet, (+ navn på kontor/sted)
NB! Vi krev elektronisk faktura - finn fakturaadressa her
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Faks: 23 21 68 01
Organisasjonsnummer: 985 399 077

Digital post fra Mattilsynet
Mattilsynet sender nå post digitalt.
Virksomheter: Slik mottar du post fra Mattilsynet digitalt
Privatpersoner: Slik mottar du post fra Mattilsynet digitalt

Bekymringsmeldingar
Vil du levere bekymringsmeldingar, ber vi om at du kontaktar oss i kontortida på telefon 22 40 00 00, eller du kan bruke varsle oss-knappen.

E-post
Vil du skrive til oss, kan du bruke kontaktskjemaet vårt, eller sende oss ein e-post. Mattilsynet har ein felles e-postadresse, ønsker du å kontakte eit avdelingskontor kan du berre skrive det i emnefeltet. For at vi skal kunne svare på førespurnaden din, må du oppgje fullt namn og postnummer i e-posten din. Har du ein referanse så oppgje den i emnefeltet.

Send store filer
For å sende store filer til oss, bruk dette skjemaet. Hugs å registrere navn/virksomhet, evt. saksnummer/referanse/saksbehandler, og kva sendinga gjeld.

Skadde og sjuke dyr
Gjeld det skadde og sjuke dyr, så ta kontakt med den kommunale veterinærvakta. Kontaktinformasjon finn du på nettsidene til kommunen din eller i Gule sider. Om det gjeld eigarlause skadde eller påkøyrde dyr og lause hundar, ta kontakt med politiet på telefon 02800.

Alvorlige hendingar utanfor kontortid
Utanfor kontortid kan du ved mistanke om alvorleg smittsam dyresjukdom eller alvorleg dyrevernsak kontakte Mattilsynets nasjonale beredskapsvakt. Denne vakta når du ved å ringje telefon 22 40 00 00.

Alvorlige hendingar med drikkevatn
Vassverkseiarane skal varsle Mattilsynet straks ved mistanke om at drikkevatnet ikkje er helsemessig trygt. Ring 22 40 00 00. Etter arbeidstid, tast 2 for å bli satt over til nasjonal beredskapsvakt. Bruk i tillegg Mattilsynets skjemateneste for å varsle hendinga. Velg Meldeskjema for meldepliktig hendelse.

Presse
Meir informasjon til pressa finn du i presserommet vårt.

    Kontakt oss

    Finn riktig region og avdeling

    Mattilsynets sentralbord
    telefon 22 40 00 00