Periode 10.12.2012 - 16.12.2012 Buskerud, Vestfold og Telemark


Publisert 19.12.2012 | Sist endret 18.12.2012

Offentlig journal for Mattilsynet

2012/132543-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 436 Saksans: 707521/PEHUS

Til: ÅGE EDVARDSEN

U.off: - Grad: U

Sak: ÅGE EDVARDSEN - Inspeksjon

Dok: RAPPORT

Lnr: 238829/2012 Forrige lnr:
2012/102760-004 U Datert: 02.07.2012 Arkiv: 72 Saksans: 702000/GUHJE

Til: HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS

U.off: - Grad: U

Sak: HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 245466/2012 Forrige lnr: 2012/269931
2012/28757-003 U Datert: 28.08.2012 Arkiv: 433 Saksans: 704000/TRHEG

Til: LUNDS GÅRD NORDRE WENCHE KRIKSÆTHER BENDIKSBY

U.off: - Grad: U

Sak: LUNDS GÅRD NORDRE WENCHE KRIKSÆTHER BENDIKSBY - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 307976/2012 Forrige lnr: 2012/142894
2012/190821-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 630 Saksans: 702000/GUHJE

Til: DALJIT HAGESENTER AS

U.off: - Grad: U

Sak: DALJIT HAGESENTER AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 321565/2012 Forrige lnr:
2012/81983-005 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 433 Saksans: 701000/ANHOV

Til: PER OLAV HOVDE

U.off: - Grad: U

Sak: PER OLAV HOVDE - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 364123/2012 Forrige lnr: 2012/364144
2012/236399-003 U Datert: 06.11.2012 Arkiv: 434 Saksans: 703000/NIHAM

Til: Christine R Kvam, Røyken og Omegn Dyreklinikk AS

U.off: - Grad: U

Sak: Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 18.10.2012-Christine R Kvam, Røyken og Omegn dyreklinikk

Dok: Vedtak om godtgjørelse for nødhjelp til dyr

Lnr: 399143/2012 Forrige lnr: 2012/450137
2012/222492-003 U Datert: 28.11.2012 Arkiv: 74 Saksans: 701000/HIKFR

Til: *****

U.off: - Grad: U

Sak: FANITULLEN PIZZA AS - Revisjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 410863/2012 Forrige lnr: 2012/438001
2012/235115-002 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 435 Saksans: 700000/JEGRI

Til: HEIMDAL HØGLANDSFE ANS

U.off: - Grad: U

Sak: Heimdal høglandsfe ANS - Dispensasjonssøknad - Avliving av storfe - Hjemmeslakt

Dok: VEDTAK OM AVSLAG PÅ DISPENSASJONSSØKNAD

Lnr: 418222/2012 Forrige lnr: 2012/396883
2012/246780-003 U Datert: 28.11.2012 Arkiv: 73 Saksans: 701000/HIKFR

Til: THON HOTELL HALLINGDAL

U.off: - Grad: U

Sak: THON HOTELL HALLINGDAL - Revisjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 428316/2012 Forrige lnr: 2012/437995
2012/235191-002 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 631 Saksans: 702000/GUHJE

Til: FJELD HAGEBRUK AS

U.off: - Grad: U

Sak: FJELD HAGEBRUK AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 428900/2012 Forrige lnr: 2012/426771
2012/86066-004 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 754 Saksans: 702000/ANKFA

Til: Pålerud Vannverk SA

U.off: - Grad: U

Sak: PÅLERUD VANNVERK A/L - Endre informasjon om vannforsyningssystem

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING OG VARSEL OM VEDTAK OM GEBYR

Lnr: 430920/2012 Forrige lnr: 2012/364771
2012/225311-003 U Datert: 28.11.2012 Arkiv: 74 Saksans: 701000/HIKFR

Til: FAUSKO SKYSSTASJON AS

U.off: - Grad: U

Sak: FAUSKO SKYSSTASJON AS - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 431649/2012 Forrige lnr: 2012/401328
2012/232642-004 U Datert: 28.11.2012 Arkiv: 752 Saksans: 701000/ANHOV

Til: NORTURA SA AVD GOL

U.off: - Grad: U

Sak: NORTURA SA AVD GOL - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 431798/2012 Forrige lnr: 2012/431862
2012/256156-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 433 Saksans: 704000/SUBRU

Til: KESTUTIS SARVA

U.off: - Grad: U

Sak: KESTUTIS SARVA

Dok: Schâferhund

Lnr: 432810/2012 Forrige lnr:
2012/254900-002 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 706000/PIPAU

Til: OLSEN HALVOR

U.off: - Grad: U

Sak: OLSEN HALVOR - Slakteplan

Dok: RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM GEBYR

Lnr: 432926/2012 Forrige lnr: 2012/430677
2012/245040-003 U Datert: 29.11.2012 Arkiv: 72 Saksans: 701000/HIKFR

Til: ÅL BAKERI OG KONDITORI AS

U.off: - Grad: U

Sak: ÅL BAKERI OG KONDITORI AS - Revisjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 433497/2012 Forrige lnr: 2012/437990
2012/256701-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 754 Saksans: 703000/ANIHO

Til: Grønsand AS

U.off: - Grad: U

Sak: GRØNSAND AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT - 27.11.2012 - VANNFORSYNING

Lnr: 433702/2012 Forrige lnr:
2012/256873-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 701000/HIKFR

Til: HOL OG ÅL FELLESKJØKKEN

U.off: - Grad: U

Sak: HOL OG ÅL FELLESKJØKKEN - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 434088/2012 Forrige lnr:
2012/237507-004 U Datert: 29.11.2012 Arkiv: 73 Saksans: 706000/TOKRI

Til: Porsgrunn Helse- og Aktivitetssenter

U.off: - Grad: U

Sak: PORSGRUNN HELSE- OG AKTIVITETSSENTER - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 434112/2012 Forrige lnr: 2012/434319
2012/256954-001 U Datert: 29.11.2012 Arkiv: 71 Saksans: 707521/ANKKR

Til: TOM BRUNSVIK

U.off: - Grad: U

Sak: TOM BRUNSVIK - Eksportsertifikat for planter

Dok: Planteeksportsertifikat - Phytosanitary Certificate, 0

Lnr: 434203/2012 Forrige lnr:
2012/234858-002 U Datert: 30.11.2012 Arkiv: 541 Saksans: 704000/INLHA

Til: STRASSBURG SMIE OG BYGGMEKANISK VERKSTED

U.off: - Grad: U

Sak: STRASSBURG SMIE OG BYGGMEKANISK VERKSTED - Revisjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 436563/2012 Forrige lnr: 2012/396423
2012/255278-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 703000/ANIHO

Til: GRØNSAND GJESTEGÅRD AS

U.off: - Grad: U

Sak: GRØNSAND GJESTEGÅRD AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT - 27.11.2012 - GRØNSAND GJESTEGÅRD AS

Lnr: 436827/2012 Forrige lnr:
2012/258628-001 U Datert: 03.12.2012 Arkiv: 71 Saksans: 702000/GUHJE

Til: Hole Kommune

U.off: - Grad: U

Sak: SENTRALADMINISTRASJON - Eksportsertifikat for planter

Dok: Planteeksportsertifikat - Phytosanitary Certificate, 0

Lnr: 437321/2012 Forrige lnr:
2012/260815-002 U Datert: 05.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 702000/MATIN

Til: GRY HAAGENSEN SKIAKER

U.off: - Grad: U

Sak: Gry Haagensen Skiaker - Dispensasjonssøknad

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT

Lnr: 442186/2012 Forrige lnr: 2012/441072
2012/261538-001 U Datert: 05.12.2012 Arkiv: 431-2 Saksans: 702000/TRESO

Til: *****

U.off: - Grad: U

Sak: ***** ***** ***** - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 442276/2012 Forrige lnr:
2012/261546-001 U Datert: 05.12.2012 Arkiv: 431-2 Saksans: 702000/TRESO

Til: *****

U.off: - Grad: U

Sak: ***** ***** - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 442293/2012 Forrige lnr:
2012/260987-002 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 703000/JATOL

Til: BAKER HANSEN ST. HALLVARD

U.off: - Grad: U

Sak: BAKER HANSEN ST. HALLVARD - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 442828/2012 Forrige lnr: 2012/448237
2012/02012-032 U Datert: 06.12.2012 Arkiv: 71 Saksans: 706000/PIPAU

Til: Addcon Nordic AS

U.off: - Grad: U

Sak: Addcon Nordic - Eksport 2012

Dok: Helseerklæring

Lnr: 443274/2012 Forrige lnr: 2012/432350
2012/34970-024 U Datert: 06.12.2012 Arkiv: 754 Saksans: 701000/AMLIE

Til: Ål kommune ved Utviklingsavdelinga

U.off: - Grad: U

Sak: Samlesak høringssaker drikkevann 2012 - DK Hallingdal

Dok: OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR SKARSLIA PLID 2010001 - MERKNADER

Lnr: 443299/2012 Forrige lnr: 2012/402288
2011/233189-006 N Datert: 06.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 700000/GRYBO

Til: 702000 - Distriktskontoret Hadeland og Ringerike

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: Inspeksjon - ***** *****

Dok: Anmodning om ny vurdering av status i dyrehold/status hos dyreholder.

Lnr: 443347/2012 Forrige lnr: 2012/441454
2012/12379-003 U Datert: 06.12.2012 Arkiv: 434 Saksans: 707500/STAVA

Til: Stokke Dyreklinikk

Sak: Stokke Dyreklinikk - Nødhjelp

Dok: Godtgjørelse for nødhjelp

Lnr: 444045/2012 Forrige lnr: 2012/65380
2012/46018-007 U Datert: 07.12.2012 Arkiv: 433 Saksans: 707521/JAHMO

Til: ROAR HANSEN

U.off: - Grad: U

Sak: ROAR HANSEN - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM AVVIKLING AV DYREHOLD

Lnr: 444305/2012 Forrige lnr: 2012/431166
2012/252337-002 U Datert: 09.12.2012 Arkiv: 754 Saksans: 706000/LIPET

Til: SILJANHJORT AS

U.off: - Grad: U

Sak: SILJANHJORT AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 444618/2012 Forrige lnr: 2012/437808
2012/261720-002 U Datert: 07.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/ARTJO

Til: *****

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: Pizza Roxy Jamila - Innhentning av opplysninger

Dok: Innhenting av opplysninger

Lnr: 444673/2012 Forrige lnr: 2012/442782
2012/196012-002 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 704000/ANIUR

Til: EKT Langedrag

U.off: - Grad: U

Sak: E K T AS - Revisjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 444795/2012 Forrige lnr: 2012/330565
2012/258170-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 704000/INLHA

Til: STRASSBURG SMIE OG BYGGMEKANISK VERKSTED

U.off: - Grad: U

Sak: STRASSBURG SMIE OG BYGGMEKANISK VERKSTED - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 445599/2012 Forrige lnr:
2012/230918-002 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 704000/INLHA

Til: GLADE KONGSBERG PIZZA AS

U.off: - Grad: U

Sak: GLADE KONGSBERG PIZZA AS - Revisjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 445701/2012 Forrige lnr: 2012/387951
2012/259119-002 U Datert: 07.12.2012 Arkiv: 534 Saksans: 706000/RUGUL

Til: THINGSTAD PALL- OG KASSEFABRIKK AS

U.off: - Grad: U

Sak: THINGSTAD PALL- OG KASSEFABRIKK AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 445713/2012 Forrige lnr: 2012/438803
2012/198562-027 N Datert: 07.12.2012 Arkiv: 439 Saksans: 700000/GRYBO

Til: *****

U.off: Offl. § 14 første ledd Grad: UO

Sak: Dyrevernnemnder 2013-2016 - Buskerud Vestfold og Telemark

Dok: Innstilling av medlemmer til dyrevernnemnda for Nedre Telemark 2013 - 2016

Lnr: 445776/2012 Forrige lnr: 2012/437081
2012/263371-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 701000/GUNMO

Til: Dr. Holms Hotel

U.off: - Grad: U

Sak: DR. HOLMS HOTEL - HOVUDKJØKKEN - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 445980/2012 Forrige lnr:
2012/211393-003 U Datert: 09.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 706000/LIPET

Til: Ø OG M INVEST AS

U.off: - Grad: U

Sak: Ø OG M INVEST AS - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 446192/2012 Forrige lnr: 2012/425100
2012/254334-003 U Datert: 09.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 706000/LIPET

Til: COOP VESTFOLD OG TELEMARK SA AVD 061 COOP EXTRA STATHELLE

U.off: - Grad: U

Sak: COOP VESTFOLD OG TELEMARK SA AVD 061 COOP EXTRA STATHELLE - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 446193/2012 Forrige lnr: 2012/430116
2012/245978-005 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 707522/HEBBR

Til: NESS BUTIKKDRIFT AS

U.off: - Grad: U

Sak: NESS BUTIKKDRIFT AS - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 446210/2012 Forrige lnr: 2012/439825
2012/235931-005 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/LIPET

Til: Valhall barnehage m.fl.

U.off: - Grad: U

Sak: VALHALL BARNEHAGE - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 446234/2012 Forrige lnr: 2012/438157
2012/263730-001 I Datert: 09.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 704000/TRHEG

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: Åsveien - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 09122012 - 23:45:45

Lnr: 446235/2012 Forrige lnr:
2012/263734-001 I Datert: 09.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 705000/GUOLA

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 09122012 - 19:03:58

Lnr: 446238/2012 Forrige lnr:
2012/263738-001 I Datert: 09.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 707521/ALLJO

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: Ranvikskogen Bofellesskap for demente - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 09122012 - 17:16:19

Lnr: 446242/2012 Forrige lnr:
2012/263744-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/PEHUS

Til: JON ERIK KNOTTEN

U.off: - Grad: U

Sak: JON ERIK KNOTTEN

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 446251/2012 Forrige lnr:
2012/191169-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/RUGUL

Til: SADA SOUID

U.off: - Grad: U

Sak: SADA SOUID - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 446254/2012 Forrige lnr:
2012/263760-001 I Datert: 08.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 703000/HETHO

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 08122012 - 17:56:43

Lnr: 446265/2012 Forrige lnr:
2012/263767-001 I Datert: 08.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 704000/SUBRU

Fra: Anonym

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 08122012 - 16:14:27

Lnr: 446270/2012 Forrige lnr:
2012/263770-001 I Datert: 08.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 707522/TONIS

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: Gjennestad Videregående skole - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 08122012 - 15:22:18

Lnr: 446274/2012 Forrige lnr:
2012/263792-001 I Datert: 07.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 705000/KJJON

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: Kaffibaren-Raulandsforeningen - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 07122012 - 23:37:18

Lnr: 446295/2012 Forrige lnr:
2012/247533-004 I Datert: 08.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 704000/INLHA

Fra: LoDo sushi & thai DA

Sak: LODO SUSHI & THAI DA - Inspeksjon

Dok: Uttalelse til varsel om vedtak - Bilder

Lnr: 446301/2012 Forrige lnr: 2012/439217
2012/55301-007 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 754 Saksans: 702000/ANKFA

Fra: Gran kommune

Sak: GRAN KOMMUNALE VANNVERK - Revisjon

Dok: Ber om ny utsettelse til 01032013

Lnr: 446347/2012 Forrige lnr: 2012/445119
2012/263837-001 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 431 Saksans: 706000/PIPAU

Fra: Synnøve S. Støvik

Sak: Synnøve S. Støvik - Innførsel av katt

Dok: Innførsel av katt

Lnr: 446350/2012 Forrige lnr:
2012/259855-002 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 705000/KJJON

Fra: COOP PRIX TREUNGEN AVD 004

Sak: COOP PRIX TREUNGEN AVD 004 - Inspeksjon

Dok: Uttale til varsel om vedtak

Lnr: 446352/2012 Forrige lnr: 2012/439459
2012/263849-001 I Datert: 08.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 702000/ANKFA

Fra: Harald W Nielsen

Sak: Harald W Nielsen - Lovverk - Dyr i lokale som selger og tilbereder mat

Dok: Anmodning om informasjon om lovverk om dyr i lokale som selger og tilbereder mat

Lnr: 446368/2012 Forrige lnr:
2012/55301-008 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 754 Saksans: 702000/ANKFA

Til: Gran kommune

Sak: GRAN KOMMUNALE VANNVERK - Revisjon

Dok: Bekreftelse på utsettelse

Lnr: 446372/2012 Forrige lnr: 2012/446347
2012/262282-002 U Datert: 06.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 707522/SISEB

Til: ÅSGÅRD AS

Sak: ÅSGÅRD AS - Inspeksjon

Dok: Observasjoner 06122012

Lnr: 446375/2012 Forrige lnr: 2012/445971
2012/258713-002 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 511 Saksans: 706000/LIPET

Til: 'la5he@yahoo.no'

U.off: - Grad: U

Sak: Ragnar Otterstad - Merking av opprinnelsesland for næringsmidler

Dok: Merking av biff

Lnr: 446388/2012 Forrige lnr: 2012/437463
2012/240701-002 I Datert: 09.12.2012 Arkiv: 626 Saksans: 700000/JEGRI

Fra: Uvdal Værring

Sak: Uvdal Værring - Dispensasjonssøknad - Opptak av nytt medlem i værring

Dok: Uvdal Værring - Søknad om inntak av nytt medlem i ring 65 - Purring

Lnr: 446424/2012 Forrige lnr: 2012/406319
2012/263896-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/PEHUS

Til: JENS SELMER JOMÅS

U.off: - Grad: U

Sak: JENS SELMER JOMÅS

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 446447/2012 Forrige lnr:
2012/263906-001 I Datert: 09.12.2012 Arkiv: 515 Saksans: 706000/LIPET

Fra: Annelie Stausland

Sak: Luxnorge.no - Markedsføring kosmetikk

Dok: Henvendelse vedr markedsføring av produkt

Lnr: 446450/2012 Forrige lnr:
2012/262243-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 544 Saksans: 706000/HEBER

Til: GUNN TOVE SKAANE BUAAS

U.off: - Grad: U

Sak: GUNN TOVE SKAANE BUAAS - Eksportattest

Dok: Eksportattest NO-0003703 (scannet)

Lnr: 446451/2012 Forrige lnr:
2012/263944-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 621 Saksans: 701000/TOBAK

Til: KNUT LASSE ÅMELLOM

U.off: - Grad: U

Sak: KNUT LASSE ÅMELLOM - Selvdødt/avlivet dyr

Dok: Melding om sjølvdaudt/avliva dyr - KNUT LASSE ÅMELLOM

Lnr: 446509/2012 Forrige lnr:
2012/263440-002 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 705000/KJJON

Til: Bakeverkstedet AS

Sak: Bakeverkstedet AS - Næringsmiddelvirksomhet

Dok: Bekreftelse på melding om næringsmiddelvirksomhet

Lnr: 446533/2012 Forrige lnr: 2012/445816
2012/263952-001 I Datert: 29.11.2012 Arkiv: 72 Saksans: 705000/KJJON

Fra: Bakerverkstedet AS

Sak: Bakerverkstedet AS - Analyseresultat på rakfisk - Øystein Løvlie pb 5 3887 Vinje

Dok: Analyserapport 2012-1350 med beskrivelse av og melding om kortvarig næringsmiddelvirksomhet

Lnr: 446542/2012 Forrige lnr:
2012/228197-003 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 705000/GUOLA

Til: OLAV SVERRE BAKKEMOEN

U.off: - Grad: U

Sak: OLAV SVERRE BAKKEMOEN - Inspeksjon

Dok: PURRING PÅ TILBAKEMELDING/ VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 446566/2012 Forrige lnr: 2012/402046
2012/261823-002 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 431-6 Saksans: 705000/SIESP

Til: Thor Erik Jelstad

Sak: Thor Erik Jelstad - Gaupe og utbredelse

Dok: Prioriterte beiteområder

Lnr: 446578/2012 Forrige lnr: 2012/442680
2012/259855-003 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 705000/KJJON

Til: COOP PRIX TREUNGEN AVD 004

U.off: - Grad: U

Sak: COOP PRIX TREUNGEN AVD 004 - Inspeksjon

Dok: STADFESTING PÅ GODTEKE VARSEL OM VEDTAK

Lnr: 446620/2012 Forrige lnr: 2012/446352
2012/228197-005 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 705000/GUOLA

Til: OLAV SVERRE BAKKEMOEN

U.off: - Grad: U

Sak: OLAV SVERRE BAKKEMOEN - Inspeksjon

Dok: STADFESTING PÅ GODTEKE VEDTAK

Lnr: 446757/2012 Forrige lnr: 2012/452605
2012/218987-002 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 433 Saksans: 705000/GUOLA

Til: NORDHEIM GINA MARION

U.off: - Grad: U

Sak: NORDHEIM GINA MARION - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 446773/2012 Forrige lnr: 2012/429145
2012/264057-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 703000/NIHAM

Til: HANNE MARIT ANDREEN INGEBRETSEN

U.off: - Grad: U

Sak: HANNE MARIT ANDREEN INGEBRETSEN - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 446833/2012 Forrige lnr:
2012/263837-002 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 431 Saksans: 706000/PIPAU

Til: Synnøve S. Støvik m.fl.

U.off: - Grad: U

Sak: Synnøve S. Støvik - Innførsel av katt

Dok: Svar på spørsmål om innførsel av katt

Lnr: 446840/2012 Forrige lnr: 2012/446350
2012/242615-002 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 513-3 Saksans: 702000/ASHAM

Til: NORMIN AS

U.off: - Grad: U

Sak: NORMIN AS - Revisjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 446881/2012 Forrige lnr: 2012/409846
2012/264175-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 544 Saksans: 707521/ALLJO

Til: STALL FRODE HAMRE AS

U.off: - Grad: U

Sak: STALL FRODE HAMRE AS - Eksportattest

Dok: Eksportattest NO-0003708 (scannet)

Lnr: 446957/2012 Forrige lnr:
2012/260509-002 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 705000/RABAK

Til: SENTERKROA AS

U.off: - Grad: U

Sak: SENTERKROA AS - Revisjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 446960/2012 Forrige lnr: 2012/440633
2012/263857-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 544 Saksans: 707521/ALLJO

Til: STALL FRODE HAMRE AS

U.off: - Grad: U

Sak: STALL FRODE HAMRE AS - Eksportattest

Dok: Eksportattest NO-0003707 (scannet)

Lnr: 446968/2012 Forrige lnr:
2012/263968-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 431-2 Saksans: 706000/HEBER

Til: *****

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** ***** Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM MIDLERTIDIG FORVARING

Lnr: 446995/2012 Forrige lnr:
2012/227518-005 I Datert: 15.11.2012 Arkiv: 73 Saksans: 706000/TOKRI

Fra: Porsgrunn helse- og aktivitetssenter

Sak: PORSGRUNN HELSE- OG AKTIVITETSSENTER - Inspeksjon

Dok: Tilbakemelding om oppfylt vedtak

Lnr: 447011/2012 Forrige lnr: 2012/434314
2012/247533-005 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 704000/INLHA

Fra: LODO SUSHI & THAI DA

Sak: LODO SUSHI & THAI DA - Inspeksjon

Dok: IK mat

Lnr: 447063/2012 Forrige lnr: 2012/446301
2012/264216-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 544 Saksans: 707521/ALLJO

Til: GEIR KIHLE

U.off: - Grad: U

Sak: GEIR KIHLE - Eksportattest

Dok: Eksportattest NO-0003709 (scannet)

Lnr: 447100/2012 Forrige lnr:
2012/263973-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 707522/HEKOK

Til: GEORG MARIUS LARSEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: GEORG MARIUS LARSEN AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED HASTEVEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 447196/2012 Forrige lnr:
2012/246780-004 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 701000/HIKFR

Til: THON HOTELL HALLINGDAL

U.off: - Grad: U

Sak: THON HOTELL HALLINGDAL - Revisjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 447248/2012 Forrige lnr: 2012/428316
2012/262059-002 U Datert: 06.12.2012 Arkiv: 70 Saksans: 704000/AUDRO

Til: Helge Anundskås

Sak: HELGE ANUNDSKÅS - Ny næringsmiddelvirksomhet

Dok: Informasjon om rakfiskproduksjon

Lnr: 447254/2012 Forrige lnr: 2012/443173
2012/197459-002 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 704000/ANIUR

Til: Vaktelgården

U.off: - Grad: U

Sak: VAKTELGÅRDEN - Revisjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 447256/2012 Forrige lnr: 2012/332878
2012/262059-003 U Datert: 06.12.2012 Arkiv: 70 Saksans: 704000/AUDRO

Til: Helge Anundskås

Sak: HELGE ANUNDSKÅS - Ny næringsmiddelvirksomhet

Dok: Rakefisk - mer informasjon

Lnr: 447267/2012 Forrige lnr: 2012/447254
2012/262059-004 I Datert: 06.12.2012 Arkiv: 70 Saksans: 704000/AUDRO

Fra: Anundskås Helge

Sak: HELGE ANUNDSKÅS - Ny næringsmiddelvirksomhet

Dok: Rakefisk - mer informasjon

Lnr: 447275/2012 Forrige lnr: 2012/447267
2012/262059-005 I Datert: 07.12.2012 Arkiv: 70 Saksans: 704000/AUDRO

Fra: Anundskås Helge

Sak: HELGE ANUNDSKÅS - Ny næringsmiddelvirksomhet

Dok: Rakefisk - mer informasjon

Lnr: 447278/2012 Forrige lnr: 2012/447275
2012/262059-006 I Datert: 08.12.2012 Arkiv: 70 Saksans: 704000/AUDRO

Fra: Anundskås Helge

Sak: HELGE ANUNDSKÅS - Ny næringsmiddelvirksomhet

Dok: Rakefisk - mer informasjon

Lnr: 447284/2012 Forrige lnr: 2012/447278
2012/262059-007 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 70 Saksans: 704000/AUDRO

Til: Anundskås Helge m.fl.

Sak: HELGE ANUNDSKÅS - Ny næringsmiddelvirksomhet

Dok: Registrering av Rakfiskproduksjon

Lnr: 447286/2012 Forrige lnr: 2012/447284
2012/264313-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 707522/SISEB

Til: LADY & LANDSTRYKER'N RESTAURANTHUS AS

U.off: - Grad: U

Sak: LADY & LANDSTRYKER'N RESTAURANTHUS AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 447290/2012 Forrige lnr: 2012/447207
2012/259778-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 707522/ERLOW

Til: LARVIK DAGLIGVARE AS

U.off: - Grad: U

Sak: LARVIK DAGLIGVARE AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 447297/2012 Forrige lnr:
2012/230608-002 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 704000/INLHA

Til: GLADE KONGSBERG BIFF AS

U.off: - Grad: U

Sak: GLADE KONGSBERG BIFF AS - Revisjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 447301/2012 Forrige lnr: 2012/387418
2012/201664-014 I Datert: 04.12.2012 Arkiv: 439 Saksans: 707500/STAVA

Fra: Tønsberg kommune

Sak: DK Vestfold - Oppnevning av dyrevernnemnder for perioden 2013-16

Dok: Tønsberg kommune - Forslag til medlem i Dyrevernnemnda for Vestfold

Lnr: 447337/2012 Forrige lnr: 2012/437106
2012/264440-001 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 707521/ALLJO

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 10122012 - 13:08:00

Lnr: 447440/2012 Forrige lnr:
2012/263866-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 534 Saksans: 706000/RUGUL

Til: JOHANSEN ERNST B AS

Sak: JOHANSEN ERNST B AS - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 10122012

Lnr: 447455/2012 Forrige lnr:
2012/260509-003 U Datert: 06.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 705000/RABAK

Til: Skanner DD M. og Vest Telemark

Sak: SENTERKROA AS - Revisjon

Dok: Feltskjema

Lnr: 447500/2012 Forrige lnr: 2012/446960
2012/224545-003 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 703000/AKLHO

Til: PYRAMID PIZZA ANS

U.off: - Grad: U

Sak: PYRAMID PIZZA ANS - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 447522/2012 Forrige lnr: 2012/408576
2012/260494-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 626 Saksans: 702000/MATIN

Til: Klekken Klekkeri

U.off: - Grad: U

Sak: LIVE - DESIGN Live Narum Berg - Inspeksjon

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM BÅNDLEGGING

Lnr: 447536/2012 Forrige lnr:
2012/220874-005 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 701000/HIKFR

Til: KJØKKENKROKEN

U.off: - Grad: U

Sak: ERIKSSON HALBJØRHUS AS - Revisjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 447543/2012 Forrige lnr: 2012/419954
2012/264431-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 701000/GUNMO

Til: Dr. Holms Hotel

U.off: - Grad: U

Sak: DR. HOLMS HOTEL - BRASSERIET - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 447582/2012 Forrige lnr:
2012/264525-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 703000/AKLHO

Til: SMAK GATEKJØKKEN DA

U.off: - Grad: U

Sak: SMAK GATEKJØKKEN DA - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 447588/2012 Forrige lnr:
2012/263775-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 754 Saksans: 701000/AMLIE

Til: Gol skisenter

U.off: - Grad: U

Sak: GOL SKISENTER AS - Inspeksjon

Dok: GOL SKISENTER - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 447606/2012 Forrige lnr:
2012/250818-003 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/RUGUL

Fra: Nils-Harald Henriksen

Sak: STUDENTEN KAFETERIA - Inspeksjon

Dok: Uttalelse til varsel om vedtak

Lnr: 447635/2012 Forrige lnr: 2012/430947
2012/262250-002 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 703000/JATOL

Til: DELIGHT AS

U.off: - Grad: U

Sak: DELIGHT AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 447679/2012 Forrige lnr: 2012/451372
2012/182694-004 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 707522/ERLOW

Fra: Helgeroa Spekevarer AS

Sak: HELGEROA SPEKEVARER AS - Revisjon

Dok: Tilbakemelding etter vedtak om pålegg

Lnr: 447705/2012 Forrige lnr: 2012/379043
2012/264596-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/SIFNO

Til: ESPEN REVFEM

U.off: - Grad: U

Sak: ESPEN REVFEM

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 447717/2012 Forrige lnr:
2012/264228-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 431-2 Saksans: 703000/NIHAM

Til: OLSEN GUSTAV

U.off: - Grad: U

Sak: OLSEN GUSTAV - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 447724/2012 Forrige lnr:
2012/264614-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/SIFNO

Til: GRENNES GÅRDSDRIFT DA

U.off: - Grad: U

Sak: GRENNES GÅRDSDRIFT DA

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 447755/2012 Forrige lnr:
2012/264626-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/MOFAR

Til: MED VILJE HYGGE- OG SPISESTED

U.off: - Grad: U

Sak: MED VILJE HYGGE- OG SPISESTED - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 447780/2012 Forrige lnr:
2012/264627-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 703000/AKLHO

Til: CASI CASH & CARRY AS

U.off: - Grad: U

Sak: CASI CASH & CARRY AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 447790/2012 Forrige lnr:
2012/266004-001 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 703000/ELGUL

Fra: Karsten Thougaard

U.off: - Grad: U

Sak: KARSTEN THOUGAARD - Dispensasjonssøknad

Dok: Søknad om tilbakeføring av marsvin - ferie i DK

Lnr: 447796/2012 Forrige lnr:
2012/264656-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 707522/ERLOW

Til: DAHLHEIMS CATERING AS

U.off: - Grad: U

Sak: DAHLHEIMS CATERING AS (Orgnr: 998715997) REGISTRERING

Dok: MOTTATT REGISTRERINGSMELDING

Lnr: 447817/2012 Forrige lnr:
2012/264652-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 701000/GUNMO

Til: Dr. Holms Hotel

U.off: - Grad: U

Sak: DR. HOLMS HOTEL - BOWL & DINE - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 447866/2012 Forrige lnr:
2012/182694-005 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 707522/ERLOW

Til: Helgeroa Spekevarer AS m.fl.

U.off: - Grad: U

Sak: HELGEROA SPEKEVARER AS - Revisjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 447885/2012 Forrige lnr: 2012/447705
2012/261194-002 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 707522/TONIS

Til: MENY INDRE HAVN AS

U.off: - Grad: U

Sak: MENY INDRE HAVN AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 447891/2012 Forrige lnr: 2012/443136
2012/264626-002 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/MOFAR

Til: Med Vilje

Sak: MED VILJE HYGGE- OG SPISESTED - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 10122012

Lnr: 447898/2012 Forrige lnr: 2012/447780
2012/264400-002 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/RUGUL

Til: BRUNOS CATERING V/ KLAUS BRUNO SKOGLI

U.off: - Grad: U

Sak: BRUNOS CATERING V/ KLAUS BRUNO SKOGLI - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 448034/2012 Forrige lnr: 2012/448228
2012/264847-001 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 703000/AKLHO

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: Fellini Ristorante pizzeria - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 10122012 - 22:33:15

Lnr: 448164/2012 Forrige lnr:
2012/198004-002 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 703000/HETHO

Fra: *****

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Ønsker tilbakemelding på innsendt bekymringsmelding

Lnr: 448202/2012 Forrige lnr: 2012/333692
2012/234204-002 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 703000/PAWOL

Til: ELITE MAT AS

U.off: - Grad: U

Sak: ELITE MAT AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 448214/2012 Forrige lnr: 2012/395539
2012/264400-001 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/RUGUL

Til: Brunos Catering

Sak: BRUNOS CATERING V/ KLAUS BRUNO SKOGLI - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 04122012

Lnr: 448228/2012 Forrige lnr:
2012/260987-001 U Datert: 15.11.2012 Arkiv: 73 Saksans: 703000/JATOL

Til: Baker Hansen St Hallvard

Sak: BAKER HANSEN ST. HALLVARD - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport med observasjoner 15112012

Lnr: 448237/2012 Forrige lnr:
2012/262282-003 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 707522/SISEB

Fra: Åsgård AS - Smultringbua

U.off: - Grad: U

Sak: ÅSGÅRD AS - Inspeksjon

Dok: Uttalelse til varsel om vedtak

Lnr: 448241/2012 Forrige lnr: 2012/446375
2012/264892-001 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 707522/HEKOK

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding

Lnr: 448259/2012 Forrige lnr:
2012/264897-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 704000/TRHEG

Fra: Anonym

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 11122012 - 07:40:19

Lnr: 448266/2012 Forrige lnr:
2012/264905-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 542 Saksans: 703000/KRSNE

Fra: FINDUS NORGE AS AVD TØNSBERG

U.off: - Grad: U

Sak: FINDUS NORGE AS AVD TØNSBERG - Import av næringsmidler

Dok: Melding om import av næringsmidler

Lnr: 448276/2012 Forrige lnr:
2012/264918-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 704000/TRAHO

Fra: Rema 1000

U.off: - Grad: U

Sak: Rema 1000 - Kjøpmannskifte Rema 1000 Hokksund nr 1764

Dok: Kjøpmannskifte REMA 1000 Hokksund nr 1764

Lnr: 448296/2012 Forrige lnr:
2012/234228-002 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 703000/PAWOL

Til: NOR GØY DAGLIGVARE AS

U.off: - Grad: U

Sak: NOR GØY DAGLIGVARE AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 448304/2012 Forrige lnr: 2012/395486
2012/264939-002 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 534 Saksans: 706000/RUGUL

Til: SKARWELD AS

U.off: - Grad: U

Sak: SKARWELD AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 448423/2012 Forrige lnr: 2012/448468
2012/167817-003 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 754 Saksans: 704000/ANIND

Til: RJUKAN HYTTE- OG CARAVANPARK AS

U.off: - Grad: U

Sak: RJUKAN HYTTE- OG CARAVANPARK AS - Endre informasjon om vannforsyningssystem

Dok: VEDTAK OM GEBYR

Lnr: 448451/2012 Forrige lnr: 2012/433478
2012/264939-001 U Datert: 07.12.2012 Arkiv: 534 Saksans: 706000/RUGUL

Til: Skarweld AS

Sak: SKARWELD AS - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 07122012

Lnr: 448468/2012 Forrige lnr:
2012/264710-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 707522/HEBBR

Til: STANGES GÅRDSPRODUKTER AS

U.off: - Grad: U

Sak: STANGES GÅRDSPRODUKTER AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 448469/2012 Forrige lnr:
2012/265023-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 705000/KJJON

Fra: Michal Sliwinski

Sak: Michal Sliwinski - Matloven

Dok: Spørsmål om matloven og kjøkken hygiene

Lnr: 448490/2012 Forrige lnr:
2012/81829-005 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 433 Saksans: 701000/ANHOV

Til: ESPESETH TORE

U.off: - Grad: U

Sak: ESPESETH TORE - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 448505/2012 Forrige lnr: 2012/314678
2012/85768-005 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 433 Saksans: 701000/ANHOV

Til: KJETIL GOLBERG

U.off: - Grad: U

Sak: KJETIL GOLBERG - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 448529/2012 Forrige lnr: 2012/316516
2012/85919-005 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 433 Saksans: 701000/ANHOV

Til: DALSEIDE TORLEIF T

U.off: - Grad: U

Sak: DALSEIDE TORLEIF T - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 448547/2012 Forrige lnr: 2012/323836
2012/85661-005 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 433 Saksans: 701000/ANHOV

Til: KNALDRE REIDAR

U.off: - Grad: U

Sak: KNALDRE REIDAR - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 448567/2012 Forrige lnr: 2012/314562
2012/265072-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 703000/HETHO

Fra: Anonym

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 11122012 - 10:09:45

Lnr: 448580/2012 Forrige lnr:
2010/79070-031 X Datert: 11.12.2012 Arkiv: 433 Saksans: 104003/HEBBV

Til: 104003 - Seksjon landdyr og dyrehelsepersonell

Sak: Tolkninger og prinsippielle uttalelser vedrørende bestemmelser i forskrift om hold av storfe

Dok: Mosjonsparagrafen og region BVT

Lnr: 448605/2012 Forrige lnr: 2012/429273
2012/28757-004 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 433 Saksans: 704000/TRHEG

Til: LUNDS GÅRD NORDRE WENCHE KRIKSÆTHER BENDIKSBY

U.off: - Grad: U

Sak: LUNDS GÅRD NORDRE WENCHE KRIKSÆTHER BENDIKSBY - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 448619/2012 Forrige lnr: 2012/307976
2012/240375-003 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 705000/RABAK

Til: PIZZA FJOSET

U.off: - Grad: U

Sak: PIZZA FJOSET - Revisjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 448645/2012 Forrige lnr: 2012/449076
2012/202461-006 U Datert: 05.12.2012 Arkiv: 431 Saksans: 702000/ASHAM

Til: RK v/Gry Bø

U.off: - Grad: U

Sak: DK Hadeland og Ringerike - Oppnevning av dyrevernnemnder 2013-2016

Dok: Oppnevning av nye dyrevernnemnder - Innstilling fra DK for Hadeland og Ringerike

Lnr: 448659/2012 Forrige lnr: 2012/436405
2012/263866-002 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 534 Saksans: 706000/RUGUL

Til: JOHANSEN ERNST B AS

U.off: - Grad: U

Sak: JOHANSEN ERNST B AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 448682/2012 Forrige lnr: 2012/447455
2012/259608-002 I Datert: 29.11.2012 Arkiv: 74 Saksans: 701000/GUNMO

Fra: Solstad Hotell og Motell

Sak: Solstad Hotell og Motell - Planer for ombygging av kjøkken

Dok: Oversendelse av tegning

Lnr: 448754/2012 Forrige lnr: 2012/439051
2012/259287-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 707522/HEBBR

Til: SCHØYEN & HORNTVEDT AS

U.off: - Grad: U

Sak: SCHØYEN & HORNTVEDT AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 448756/2012 Forrige lnr:
2012/239313-006 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 754 Saksans: 705000/NIEDU

Fra: Vest-Telemark museum

Sak: STIFTINGA VEST- TELEMARK MUSEUM - Inspeksjon

Dok: Oversikt over plan for vannprøver for 2013

Lnr: 448757/2012 Forrige lnr: 2012/438080
2012/253839-002 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 626 Saksans: 700000/JEGRI

Fra: Setra Sigdal DA

Sak: Setra Sigdal DA - Anne Arnesen - Overføring av sau

Dok: Purring på svar etter søknad om overføring av sau

Lnr: 448759/2012 Forrige lnr: 2012/428758
2012/179688-004 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 701000/GUNMO

Fra: Nes Kebabish

Sak: NES KEBABISH - Inspeksjon

Dok: Tilbakemelding om utført tiltak

Lnr: 448762/2012 Forrige lnr: 2012/402568
2012/247818-002 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 701000/GUNMO

Fra: Norsk Fjellmatsenter

U.off: - Grad: U

Sak: NORSK FJELLMATSENTER - Inspeksjon

Dok: Tilbakemelding på tilsynsrapport med varsel om vedtak

Lnr: 448826/2012 Forrige lnr: 2012/418853
2012/265214-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 621 Saksans: 706000/HEBER

Til: NÆRUM NINA KRISTIN

U.off: - Grad: U

Sak: NÆRUM NINA KRISTIN - Selvdødt/avlivet dyr

Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - NÆRUM NINA KRISTIN

Lnr: 448838/2012 Forrige lnr:
2012/265198-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/ARTJO

Til: BERGBYS BROTORVET AS

U.off: - Grad: U

Sak: BERGBYS BROTORVET AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 448850/2012 Forrige lnr:
2012/263516-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 701000/ANHOV

Til: NORTURA SA AVD GOL

U.off: - Grad: U

Sak: NORTURA SA AVD GOL - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 448882/2012 Forrige lnr:
2012/265239-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 754 Saksans: 701000/MATS

Fra: ÅL FOLKEHØGSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE

U.off: - Grad: U

Sak: ÅL FOLKEHØGSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE - Endre informasjon om vannforsyningssystem

Dok: Søknad om endre informasjon om vannforsyningssystem

Lnr: 448888/2012 Forrige lnr:
2012/265264-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 71 Saksans: 702000/MATS

Fra: KAROLINE ENGH OLSEN

U.off: - Grad: U

Sak: KAROLINE ENGH OLSEN - Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 448918/2012 Forrige lnr:
2012/247818-003 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 701000/GUNMO

Til: Norsk Fjellmatsenter m.fl.

U.off: - Grad: U

Sak: NORSK FJELLMATSENTER - Inspeksjon

Dok: STADFESTING PÅ GODTEKE VARSEL OM VEDTAK

Lnr: 448928/2012 Forrige lnr: 2012/448826
2012/195941-004 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 704000/KAHSO

Fra: Tinnsjø Kro AS

Sak: TINNSJØ KRO AS - Revisjon

Dok: Tilbakemelding interne rutiner

Lnr: 448935/2012 Forrige lnr: 2012/387156
2012/265310-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 706000/HEBER

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 11122012 - 11:31:49

Lnr: 449006/2012 Forrige lnr:
2012/259200-002 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 707522/HEBBR

Til: LINDA LARSEN

U.off: - Grad: U

Sak: Hof Catering Revisjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 449033/2012 Forrige lnr: 2012/438322
2012/210414-004 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 512 Saksans: 704000/ANIND

Til: TEMPELSETER-OMRÅDET VANN- OG AVLØPSSELSKAP AS

U.off: - Grad: U

Sak: TEMPELSETER-OMRÅDET VANN- OG AVLØPSSELSKAP AS - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 449059/2012 Forrige lnr: 2012/372008
2012/233730-004 I Datert: 07.12.2012 Arkiv: 71 Saksans: 707522/TONIS

Fra: Småsprøtt AS

Sak: SMÅSPRØTT AS - Inspeksjon

Dok: Tilbakemelding om oppfylt vedtak

Lnr: 449061/2012 Forrige lnr: 2012/420083
2012/201664-015 I Datert: 07.12.2012 Arkiv: 439 Saksans: 707500/STAVA

Fra: Andebu og Stokke kommuner

Sak: DK Vestfold - Oppnevning av dyrevernnemnder for perioden 2013-16

Dok: Andebu og Stokke kommuner - Oppnevning av dyrevernnemnd for Vestfold for perioden 2013 - 2016

Lnr: 449067/2012 Forrige lnr: 2012/447337
2012/240375-002 U Datert: 06.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 705000/RABAK

Til: Skanner DD M. og Vest Telemark

U.off: - Grad: U

Sak: PIZZA FJOSET - Revisjon

Dok: Feltskjema

Lnr: 449076/2012 Forrige lnr: 2012/405847
2012/173453-004 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 512 Saksans: 704000/ANIND

Til: Thor Inge Navelsaker m.fl.

U.off: - Grad: U

Sak: FAGERFJELL VANNVERK AS - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 449085/2012 Forrige lnr: 2012/449148
2012/265372-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 621 Saksans: 707521/ALLJO

Til: Hans Aasnæs

U.off: - Grad: U

Sak: HANS ÅSNÆS - Selvdødt/avlivet dyr

Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - Hans Aasnæs

Lnr: 449104/2012 Forrige lnr:
2012/265268-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 701000/HIKFR

Til: KROKEN HEMSEDAL AS

U.off: - Grad: U

Sak: KROKEN HEMSEDAL AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 449122/2012 Forrige lnr:
2012/200218-002 I Datert: 06.12.2012 Arkiv: 79 Saksans: 702000/MAAAS

Fra: Astro Dyreklinikk AS

Sak: HELENE STENERSEN LUND - Inspeksjon

Dok: Tilbakemelding på varsel om vedtak

Lnr: 449131/2012 Forrige lnr: 2012/342175
2012/265253-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 704000/ANIUR

Til: Torgersen Mat og Pølsemakeri AS

U.off: - Grad: U

Sak: TORGERSEN MAT OG PØLSEMAKERI AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 449137/2012 Forrige lnr:
2012/210768-004 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 705000/RABAK

Til: MÆLAND AUTOSENTER AS

U.off: - Grad: U

Sak: MÆLAND AUTOSENTER AS - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 449147/2012 Forrige lnr: 2012/374809
2012/173453-003 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 512 Saksans: 704000/ANIND

Fra: Thor Inge Navelsaker

Sak: FAGERFJELL VANNVERK AS - Inspeksjon

Dok: SV: Tilbakemelding vedr. Fagerfjell vannverk

Lnr: 449148/2012 Forrige lnr: 2012/324924
2012/216274-002 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 707522/ERLOW

Fra: Rita Wiik

Sak: Denja - Feil i innholdsdeklarasjon

Dok: Innholdsdeklarasjon med feilinformasjon

Lnr: 449171/2012 Forrige lnr: 2012/362851
2012/12876-008 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 705000/RABAK

Til: HEIMEBASERTE TENESTER

U.off: - Grad: U

Sak: HEIMEBASERTE TENESTER - Revisjon

Dok: PURRING - VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 449241/2012 Forrige lnr: 2012/411148
2012/216885-005 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 512 Saksans: 706000/RUGUL

Til: Kragerø kommune teknisk drift

U.off: - Grad: U

Sak: TEKNISK DRIFTSAVDELING - Inspeksjon Kragerø kommune

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 449282/2012 Forrige lnr: 2012/428489
2012/265438-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 431-2 Saksans: 704000/TRHEG

Til: NILS CHRISTIAN MØLL BJØRNESTAD

U.off: - Grad: U

Sak: NILS CHRISTIAN MØLL BJØRNESTAD - Inspeksjon

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM AVLIVING

Lnr: 449298/2012 Forrige lnr:
2012/265473-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/SIFNO

Til: BJØRN BERGSHOLM

U.off: - Grad: U

Sak: BJØRN BERGSHOLM

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 449310/2012 Forrige lnr:
2012/265480-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 621 Saksans: 702000/TRESO

Til: TØNNES KVAM

U.off: - Grad: U

Sak: TØNNES KVAM - Selvdødt/avlivet dyr

Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - TØNNES KVAM

Lnr: 449314/2012 Forrige lnr:
2012/218526-002 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 511-3 Saksans: 704000/ANIUR

Til: John Arild Bakke

U.off: - Grad: U

Sak: JOHN ARILD BAKKE - Revisjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 449327/2012 Forrige lnr: 2012/366312
2012/265485-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/SIFNO

Til: STEINAR AAS

U.off: - Grad: U

Sak: STEINAR AAS

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 449329/2012 Forrige lnr:
2012/257086-003 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 702000/ANKFA

Til: RAKAFISKSPESIALISTEN Anders Terje Odden

U.off: - Grad: U

Sak: RAKAFISKSPESIALISTEN Anders Terje Odden - Revisjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 449331/2012 Forrige lnr: 2012/440028
2012/52903-005 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 754 Saksans: 702000/ANKFA

Til: Stiftelsen Guts avd. Finnerud

U.off: - Grad: U

Sak: STIFTELSEN GUTS - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 10122012

Lnr: 449344/2012 Forrige lnr: 2012/268256
2012/52783-007 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 702000/ANKFA

Til: Stiftelsen Guts avd. Finnerud

U.off: - Grad: U

Sak: STIFTELSEN GUTS - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 10122012

Lnr: 449352/2012 Forrige lnr: 2012/265993
2012/265494-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/SIFNO

Til: OLE ARNE HOTVEDT

U.off: - Grad: U

Sak: OLE ARNE HOTVEDT

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 449366/2012 Forrige lnr:
2012/265508-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 436 Saksans: 707521/PEHUS

Til: Hans Kristian Gran Transport

U.off: - Grad: U

Sak: HANS KRISTIAN GRAN - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 449376/2012 Forrige lnr:
2012/222949-004 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 702000/GUHJE

Til: LØKEN HALVOR

U.off: - Grad: U

Sak: LØKEN HALVOR Grindvoll, Inspeksjon - Ok-program for lys ringråte 2012

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 449418/2012 Forrige lnr: 2012/428802
2012/265523-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 701000/GUNMO

Til: Dr. Holms Hotel

U.off: - Grad: U

Sak: DR. HOLMS HOTEL- CAFÈ LOBBY - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 449443/2012 Forrige lnr:
2012/06042-128 I Datert: 08.12.2012 Arkiv: 431 Saksans: 702000/MATIN

Fra: Bratlie

U.off: - Grad: U

Sak: DK for Hadeland og Ringerike - Publikumshenvendelser - Dyrehold - Samlesak 2012

Dok: Bratlie - Spørsmål om import av valp fra Sverige

Lnr: 449501/2012 Forrige lnr: 2012/441746
2012/101812-004 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 433 Saksans: 703000/NIHAM

Til: Knut Espegard

Sak: KNUT ESPEGARD - Inspeksjon

Dok: Vedtak om pålegg

Lnr: 449504/2012 Forrige lnr: 2012/439949
2012/06042-129 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 431 Saksans: 702000/MATIN

Til: Bratlie

U.off: - Grad: U

Sak: DK for Hadeland og Ringerike - Publikumshenvendelser - Dyrehold - Samlesak 2012

Dok: Bratlie - Svar på spørsmål om import av valp fra Sverige

Lnr: 449508/2012 Forrige lnr: 2012/449501
2012/265574-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 436 Saksans: 707521/PEHUS

Til: ÅGE EDVARDSEN

U.off: - Grad: U

Sak: ÅGE EDVARDSEN - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 449530/2012 Forrige lnr:
2012/223258-005 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 512 Saksans: 706000/RUGUL

Til: Løvenskiold - Fossum vannforsyning

U.off: - Grad: U

Sak: LØVENSKIOLD-FOSSUM SKOG ANS - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 449536/2012 Forrige lnr: 2012/425029
2011/183963-009 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 702000/GUHJE

Til: RØYSE STAUDE OG HAGEBRUK OG KLEKKEN GARTNERI POUL SKOV CLAUSEN

U.off: - Grad: U

Sak: RØYSE STAUDE OG HAGEBRUK OG KLEKKEN GARTNERI POUL SKOV CLAUSEN - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 449551/2012 Forrige lnr: 2012/383402
2012/249172-003 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 706000/LENIC

Til: *****

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** ***** Bekymringsmelding

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM PÅLEGG OG VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 449553/2012 Forrige lnr: 2012/450318
2012/265609-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 542 Saksans: 707522/TONIS

Fra: ALIMENTA AS

U.off: - Grad: U

Sak: ALIMENTA AS - Import av næringsmidler

Dok: Melding om import av næringsmidler

Lnr: 449572/2012 Forrige lnr:
2012/112383-005 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 706000/ARTJO

Til: SUNDJORDETS IDRETTSFORENING

U.off: - Grad: U

Sak: SUNDJORDETS IDRETTSFORENING - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 449606/2012 Forrige lnr: 2012/216966
2012/260494-002 I Datert: 06.12.2012 Arkiv: 626 Saksans: 702000/MATIN

Fra: Klekken Klekkeri v/Live Narum-Berg

U.off: - Grad: U

Sak: LIVE - DESIGN Live Narum Berg - Inspeksjon

Dok: Analyseresultater

Lnr: 449642/2012 Forrige lnr: 2012/447536
2012/265661-001 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 431-2 Saksans: 706000/PIPAU

Til: Skien Dyreklinikk AS m.fl.

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: Skien Dyreklinikk - krav om dekning av utgifter til nødhjelp april 2012

Dok: Krav om dekning av utgifter til nødhjelp - vedtak

Lnr: 449682/2012 Forrige lnr:
2012/265672-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 703000/PAWOL

Fra: Anonym

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 11122012 - 14:58:46

Lnr: 449709/2012 Forrige lnr:
2012/253043-003 U Datert: 27.11.2012 Arkiv: 431-2 Saksans: 702000/MAAAS

Til: *****

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 27112012

Lnr: 449711/2012 Forrige lnr: 2012/439685
2012/265433-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 754 Saksans: 704000/ANIND

Til: Carolin-Forsberg.Gulbrandsen@kongsberg.kommune.no m.fl.

U.off: - Grad: U

Sak: VANN, AVLØP OG RENOVASJON - Inspeksjon

Dok: Tilbakemelding på forslag til prøvetakingsplaner for 2013

Lnr: 449723/2012 Forrige lnr:
2012/265198-002 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/ARTJO

Til: Bergbys Brotorvet AS

Sak: BERGBYS BROTORVET AS - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 11122012

Lnr: 449758/2012 Forrige lnr: 2012/448850
2012/211782-346 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 046 Saksans: 102004/BESTO

Til: 'merethra@online.no'

Sak: Innsynshenvendelser 4 2012 - Samlesak

Dok: Svar på innsynshenvendelse pr. telefon - Merethe Forseth

Lnr: 449783/2012 Forrige lnr: 2012/449696
2012/263849-002 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 702000/ANKFA

Til: Harald W Nielsen m.fl.

U.off: - Grad: U

Sak: Harald W Nielsen - Lovverk - Dyr i lokale som selger og tilbereder mat

Dok: Svar på henvendelse

Lnr: 449785/2012 Forrige lnr: 2012/446368
2012/240782-003 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 705000/GUOLA

Fra: Aslak Slettemeås

Sak: SLETTEMEÅS ASLAK - Inspeksjon

Dok: Uttalelse til varsel om vedtak

Lnr: 449801/2012 Forrige lnr: 2012/428429
2012/240782-004 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 705000/GUOLA

Til: SLETTEMEÅS ASLAK

U.off: - Grad: U

Sak: SLETTEMEÅS ASLAK - Inspeksjon

Dok: STADFESTING PÅ GODTEKE VEDTAK

Lnr: 449822/2012 Forrige lnr: 2012/449801
2012/265739-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 431 Saksans: 702000/TRESO

Fra: Lunner kommune

Sak: Freddy Nilsen - Etablering av smådyrklinikk

Dok: Etablering av smådyrklinikk - Uttalelse

Lnr: 449836/2012 Forrige lnr:
2012/237330-002 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 702000/TRESO

Til: *****

U.off: - Grad: U

Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 449861/2012 Forrige lnr: 2012/400765
2012/265797-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 750 Saksans: 707500/MATS

Fra: SOLBERG HÅKON

U.off: - Grad: U

Sak: SOLBERG HÅKON - Avslutte aktivitet og/eller produksjonsform

Dok: Søknad om avslutte aktivitet og/eller produksjonsform

Lnr: 449900/2012 Forrige lnr:
2012/265801-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 59 Saksans: 702000/MATIN

Til: HENRIK BASBERG

U.off: - Grad: U

Sak: HENRIK BASBERG - Inspeksjon

Dok: Bekreftelse på prøvetaking

Lnr: 449904/2012 Forrige lnr:
2012/265823-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 702000/MATIN

Fra: KAROLINE ENGH OLSEN

U.off: - Grad: U

Sak: KAROLINE ENGH OLSEN - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 449923/2012 Forrige lnr:
2012/265904-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 707521/JAHMO

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 11122012 - 20:22:16

Lnr: 450029/2012 Forrige lnr:
2012/265906-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 702000/ANKFA

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: Trox Auranor - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 11122012 - 20:09:33

Lnr: 450032/2012 Forrige lnr:
2012/265914-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 706000/PIPAU

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 11122012 - 20:43:25

Lnr: 450038/2012 Forrige lnr:
2012/265913-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 702000/ANSBL

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: Klækken Hotell - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 11122012 - 19:48:40

Lnr: 450051/2012 Forrige lnr:
2012/251176-002 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 707521/KASUN

Fra: Anonym

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 11122012 - 21:37:28

Lnr: 450052/2012 Forrige lnr: 2012/424076
2012/179943-002 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 707522/KAASA

Til: Seaman Seafood AS

U.off: - Grad: U

Sak: SEAMAN SEAFOOD AS - Revisjon

Dok: MELDING OM REVISJON

Lnr: 450077/2012 Forrige lnr: 2012/303390
2012/265913-002 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 702000/ANSBL

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: Klækken Hotell - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 11122012 - 16:29:33

Lnr: 450087/2012 Forrige lnr: 2012/450051
2012/265956-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 703000/PAWOL

Fra: Rema 1000 Norge AS

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: Rema 1000 Norge AS - ***** ***** - Vedrørende påstand om mulig matforgiftning etter inntak av sushi

Dok: Vedrørende påstand om mulig matforgiftning etter inntak av sushi

Lnr: 450098/2012 Forrige lnr:
2012/262382-003 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 707522/ERLOW

Fra: Søndersrød Dagligvaredrift AS

Sak: SØNDERSRØD DAGLIGVAREDRIFT AS - Inspeksjon

Dok: Uttalelse til varsel om vedtak

Lnr: 450103/2012 Forrige lnr: 2012/445906
2012/265968-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/LIMJO

Til: Rolf Fevang

U.off: - Grad: U

Sak: Rolf Fevang

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - ROLF FEVANG

Lnr: 450122/2012 Forrige lnr:
2012/236399-002 N Datert: 12.12.2012 Arkiv: 434 Saksans: 703000/NIHAM

Til: Gry Bø

U.off: - Grad: U

Sak: Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 18.10.2012-Christine R Kvam, Røyken og Omegn dyreklinikk

Dok: Oversendelse av klage på vedtak om avslag på krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr.

Lnr: 450137/2012 Forrige lnr: 2012/411228
2012/200218-003 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 79 Saksans: 702000/MAAAS

Til: Astro Dyreklinikk AS m.fl.

U.off: - Grad: U

Sak: HELENE STENERSEN LUND - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK

Lnr: 450153/2012 Forrige lnr: 2012/449131
2012/265992-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/LIMJO

Til: EIRIN SOMMER

U.off: - Grad: U

Sak: EIRIN SOMMER

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - EIRIN SOMMER

Lnr: 450158/2012 Forrige lnr:
2012/266023-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/LIMJO

Til: EIRIN SOMMER

U.off: - Grad: U

Sak: EIRIN SOMMER

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - EIRIN SOMMER

Lnr: 450218/2012 Forrige lnr:
2012/266050-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 706000/HEBER

Til: OLSEN HALVOR

U.off: - Grad: U

Sak: OLSEN HALVOR

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - AND - OLSEN HALVOR

Lnr: 450263/2012 Forrige lnr:
2012/264656-002 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 707522/ERLOW

Fra: Dahlheims Catering AS

Sak: DAHLHEIMS CATERING AS (Orgnr: 998715997) REGISTRERING

Dok: Melding om nyetablering

Lnr: 450266/2012 Forrige lnr: 2012/447817
2012/249172-002 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 706000/LENIC

Til: *****

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** ***** Bekymringsmelding

Dok: Hastevedtak 05122012

Lnr: 450318/2012 Forrige lnr: 2012/420866
2012/265512-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 702000/ANSBL

Til: Klækken Hotell

U.off: - Grad: U

Sak: KLÆKKEN HOTELL ANS - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport med hastevedtak 10122012

Lnr: 450320/2012 Forrige lnr:
2012/259200-003 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 707522/HEBBR

Til: Hof Catering Revisjon

Sak: Hof Catering Revisjon

Dok: Observasjoner 10122012

Lnr: 450321/2012 Forrige lnr: 2012/449033
2012/234836-004 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 704000/TRAHO

Til: TROLLHAUGEN SENIORSENTER AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROLLHAUGEN SENIORSENTER AS - Revisjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 450326/2012 Forrige lnr: 2012/420791
2012/259287-002 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 707522/HEBBR

Til: Schøyen & Horntvedt AS

Sak: SCHØYEN & HORNTVEDT AS - Inspeksjon

Dok: Observasjoner 10122012

Lnr: 450327/2012 Forrige lnr: 2012/448756
2012/266103-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 707522/HEBBR

Til: Stanges Gardsprodukter

Sak: Stanges Gardsprodukter - Inspeksjon

Dok: Observasjoner 10122012

Lnr: 450339/2012 Forrige lnr:
2012/245978-006 U Datert: 07.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 707522/HEBBR

Til: Ness Butikkdrift AS

Sak: NESS BUTIKKDRIFT AS - Inspeksjon

Dok: Observasjoner 07122012

Lnr: 450345/2012 Forrige lnr: 2012/446210
2012/266165-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 707522/ERLOW

Til: LARVIK PIZZA V/NAZIR SEREROY

U.off: - Grad: U

Sak: LARVIK PIZZA V/NAZIR SEREROY - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 450484/2012 Forrige lnr:
2012/06042-130 I Datert: 06.12.2012 Arkiv: 431 Saksans: 702000/MATIN

Fra: Haraldsen

U.off: - Grad: U

Sak: DK for Hadeland og Ringerike - Publikumshenvendelser - Dyrehold - Samlesak 2012

Dok: Haraldsen - Spørsmål om innførsel av valp fra Tsjekkia

Lnr: 450493/2012 Forrige lnr: 2012/449508
2012/266194-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 542 Saksans: 703000/KRSNE

Fra: AASS P LTZ AS

U.off: - Grad: U

Sak: AASS P LTZ AS - Import av næringsmidler

Dok: Melding om import av næringsmidler

Lnr: 450507/2012 Forrige lnr:
2012/06042-131 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 431 Saksans: 702000/MATIN

Til: Haraldsen

U.off: - Grad: U

Sak: DK for Hadeland og Ringerike - Publikumshenvendelser - Dyrehold - Samlesak 2012

Dok: Haraldsen - Svar på spørsmål om innførsel av valp fra Tsjekkia

Lnr: 450510/2012 Forrige lnr: 2012/450493
2012/266004-002 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 703000/ELGUL

Til: KARSTEN THOUGAARD

U.off: - Grad: U

Sak: KARSTEN THOUGAARD - Dispensasjonssøknad

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT

Lnr: 450522/2012 Forrige lnr: 2012/447796
2012/263488-002 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 515 Saksans: 702000/ANKFA

Fra: Adaptor AS avd. Hønefoss

U.off: - Grad: U

Sak: Adaptor avdeling Hønefoss - Kosmetikk

Dok: Henvendelse angående kosmetisk produkt

Lnr: 450524/2012 Forrige lnr: 2012/445918
2012/266206-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 706000/KARBJ

Til: OLSEN HALVOR

U.off: - Grad: U

Sak: OLSEN HALVOR

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - OLSEN HALVOR Vanlig kylling

Lnr: 450529/2012 Forrige lnr: 2012/450525
2012/266219-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 706000/KARBJ

Til: OLSEN HALVOR

U.off: - Grad: U

Sak: OLSEN HALVOR

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - OLSEN HALVOR Økologisk kylling

Lnr: 450546/2012 Forrige lnr:
2012/266226-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 542 Saksans: 703000/KRSNE

Fra: AASS P LTZ AS

U.off: - Grad: U

Sak: AASS P LTZ AS - Import av næringsmidler

Dok: Melding om import av næringsmidler

Lnr: 450550/2012 Forrige lnr:
2012/182340-004 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 705000/GUOLA

Til: ARVID SKARPRUD

U.off: - Grad: U

Sak: ARVID SKARPRUD - Inspeksjon

Dok: STADFESTING PÅ GODTEKE VEDTAK

Lnr: 450554/2012 Forrige lnr: 2012/441427
2012/266231-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 706000/KARBJ

Til: OLSEN HALVOR

U.off: - Grad: U

Sak: OLSEN HALVOR

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - OLSEN HALVOR AND

Lnr: 450560/2012 Forrige lnr:
2012/266163-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 702000/MAAAS

Til: ØYVIND SKRETTEBERG

U.off: - Grad: U

Sak: ØYVIND SKRETTEBERG - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 450565/2012 Forrige lnr:
2011/183963-008 U Datert: 29.05.2012 Arkiv: 72 Saksans: 702000/GUHJE

Til: Røyse Staude og Hagebruk og Klekken Gartneri

U.off: - Grad: U

Sak: RØYSE STAUDE OG HAGEBRUK OG KLEKKEN GARTNERI POUL SKOV CLAUSEN - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 29052012

Lnr: 450597/2012 Forrige lnr: 2011/442121
2012/201658-006 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 706000/RUGUL

Til: KEBAB GRILL Inam Ullah

U.off: - Grad: U

Sak: KEBAB GRILL Inam Ullah - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 450617/2012 Forrige lnr: 2012/398474
2012/249449-003 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 626 Saksans: 702000/MATIN

Til: SIGNE LOUISE ØDEGÅRD

U.off: - Grad: U

Sak: Signe Louise Ødegård - Overføring av sau

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT

Lnr: 450625/2012 Forrige lnr: 2012/451438
2012/266110-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 707522/HEKOK

Til: GEORG MARIUS LARSEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: GEORG MARIUS LARSEN AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 450627/2012 Forrige lnr:
2012/210254-003 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 705000/KJJON

Fra: Haukeli Motell AS

U.off: - Grad: U

Sak: HAUKELI MOTELL AS - Inspeksjon

Dok: Tilbakemelding etter vedtak om pålegg

Lnr: 450670/2012 Forrige lnr: 2012/378326
2012/256767-003 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 704000/ANIUR

Fra: Notodden kommune

U.off: - Grad: U

Sak: Carbiden Cafebar - Skjenkebevilling og serveringsbevilling

Dok: Melding om delegert vedtak - Serveringsbevilling

Lnr: 450699/2012 Forrige lnr: 2012/437735
2012/266220-001 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 703000/PAWOL

Fra: Nedre Eiker kommune

U.off: - Grad: U

Sak: Nedre Eiker kommune - Snappis v/Javid Iqbal - Serveringsbevilling

Dok: Kopi - Svar på søknad om serveringsbevilling

Lnr: 450704/2012 Forrige lnr:
2012/266228-001 I Datert: 07.12.2012 Arkiv: 766 Saksans: 703000/KRSNE

Fra: Redline int.thermo A/S

U.off: - Grad: U

Sak: Redline int.thermo A/S - ATP-godkjenning AW2631

Dok: Søknad om fornyet atp-godkjenning - AW2631

Lnr: 450710/2012 Forrige lnr:
2012/198698-002 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 152 Saksans: 706000/TRHSA

Til: Vestmar Dyreklinikk Dyrehelse AS

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: P

Sak: Vestmar Dyreklinikk Dyrehelse AS - Dekning av utgifter i forbindelse med nødhjelp

Dok: Krav om godgjørelse for nødhjelp til dyr - vedtak

Lnr: 450736/2012 Forrige lnr: 2012/336492
2012/250809-003 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/RUGUL

Fra: Studentsamskipnaden i Telemark

Sak: STUDENTEN KAFETERIA - Inspeksjon

Dok: Uttalelse til varsel om vedtak

Lnr: 450740/2012 Forrige lnr: 2012/426078
2012/266341-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 706000/HEBER

Fra: Ikke oppgitt

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 12122012 - 10:55:10

Lnr: 450744/2012 Forrige lnr:
2012/264544-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 707522/KAASA

Til: BJERTNÆS SALAT AS

U.off: - Grad: U

Sak: BJERTNÆS SALAT AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 450783/2012 Forrige lnr:
2012/264131-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 431-2 Saksans: 705000/GUOLA

Til: MORTEN ØVERBØ

U.off: - Grad: U

Sak: MORTEN ØVERBØ - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 450792/2012 Forrige lnr:
2012/105973-003 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 702000/MAAAS

Fra: *****

U.off: - Grad: U

Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Uttalelse til varsel om vedtak

Lnr: 450809/2012 Forrige lnr: 2012/441303
2012/266366-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 706000/PIPAU

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 450813/2012 Forrige lnr:
2012/266380-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 431 Saksans: 704000/TRHEG

Fra: Jorunn Løvås

Sak: Jorunn Løvås - Behandling av hest

Dok: Henvendelse vedrørende behandling av hest

Lnr: 450835/2012 Forrige lnr:
2012/266391-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 706000/PIPAU

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 450850/2012 Forrige lnr:
2012/237728-003 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 431-2 Saksans: 706000/HEBER

Fra: *****

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Inspeksjon

Dok: Tilbakemelding om utført arbeid

Lnr: 450855/2012 Forrige lnr: 2012/434351
2012/266398-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 707500/MATS

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 450857/2012 Forrige lnr:
2012/266411-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 513-4 Saksans: 703000/MATS

Fra: LINDUM AS

U.off: - Grad: U

Sak: LINDUM AS - Produktregistrering

Dok: Melding om registrering av gjødselprodukt

Lnr: 450885/2012 Forrige lnr:
2012/266411-002 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 513-4 Saksans: 703000/MATS

Fra: LINDUM AS

U.off: - Grad: U

Sak: LINDUM AS - Produktregistrering

Dok: Bekreftelse - Registrering av gjødselvarer

Lnr: 450887/2012 Forrige lnr: 2012/450885
2012/261448-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 431-2 Saksans: 706000/HEBER

Til: DARDAN BERISHA

U.off: - Grad: U

Sak: DARDAN BERISHA - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 450905/2012 Forrige lnr:
2012/66361-005 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 707521/KASUN

Til: SKOGER DYREPENSJONAT

U.off: - Grad: U

Sak: Skoger dyrehotell - Bekymringsmelding

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 450908/2012 Forrige lnr: 2012/385272
2012/266424-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 513-4 Saksans: 703000/MATS

Fra: LINDUM AS

U.off: - Grad: U

Sak: LINDUM AS - Produktregistrering

Dok: Melding om registrering av gjødselprodukt

Lnr: 450930/2012 Forrige lnr:
2012/266424-002 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 513-4 Saksans: 703000/MATS

Fra: LINDUM AS

U.off: - Grad: U

Sak: LINDUM AS - Produktregistrering

Dok: Bekreftelse - Registrering av gjødselvarer

Lnr: 450931/2012 Forrige lnr: 2012/450930
2012/262382-004 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 707522/ERLOW

Til: SØNDERSRØD DAGLIGVAREDRIFT AS

U.off: - Grad: U

Sak: SØNDERSRØD DAGLIGVAREDRIFT AS - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK

Lnr: 450946/2012 Forrige lnr: 2012/450103
2012/266448-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 513-4 Saksans: 703000/MATS

Fra: LINDUM OREDALEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: LINDUM OREDALEN AS - Produktregistrering

Dok: Melding om registrering av gjødselprodukt

Lnr: 450989/2012 Forrige lnr:
2012/266448-002 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 513-4 Saksans: 703000/MATS

Fra: LINDUM OREDALEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: LINDUM OREDALEN AS - Produktregistrering

Dok: Bekreftelse - Registrering av gjødselvarer

Lnr: 450991/2012 Forrige lnr: 2012/450989
2012/266253-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 703000/AKLHO

Til: ARIA DAGLIGVARE HEIDARI Heidari Shadust

U.off: - Grad: U

Sak: ARIA DAGLIGVARE HEIDARI Heidari Shadust - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM BESLAG OG VARSEL OM VEDTAK OM DESTRUKSJON

Lnr: 451010/2012 Forrige lnr:
2012/210254-004 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 705000/KJJON

Til: HAUKELI MOTELL AS

U.off: - Grad: U

Sak: HAUKELI MOTELL AS - Inspeksjon

Dok: STADFESTING PÅ GODTEKE VEDTAK

Lnr: 451037/2012 Forrige lnr: 2012/450670
2012/262713-002 U Datert: 07.12.2012 Arkiv: 431-3 Saksans: 706000/HEBER

Til: Ann Michelle Abrahamsen

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** ***** Bekymringsmelding

Dok: Tilsynsrapport

Lnr: 451060/2012 Forrige lnr: 2012/444384
2012/265661-002 I Datert: 10.09.2012 Arkiv: 431-2 Saksans: 706000/PIPAU

Fra: Skien Dyreklinikk AS

Sak: Skien Dyreklinikk - krav om dekning av utgifter til nødhjelp april 2012

Dok: Krav om dekning av utgifter til nødhjelp

Lnr: 451063/2012 Forrige lnr: 2012/449682
2012/265890-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 705000/KJJON

Til: REINHOLT

U.off: - Grad: U

Sak: REINHOLT - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 451069/2012 Forrige lnr:
2012/265310-002 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 706000/HEBER

Fra: *****

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** Bekymringsmelding

Dok: Kopi av avregning

Lnr: 451070/2012 Forrige lnr: 2012/449006
2012/264313-002 U Datert: 06.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 707522/SISEB

Til: Lady og Landstrykern Restauranthus AS

U.off: - Grad: U

Sak: LADY & LANDSTRYKER'N RESTAURANTHUS AS - Inspeksjon

Dok: Observasjoner

Lnr: 451072/2012 Forrige lnr: 2012/447290
2012/265310-003 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 706000/HEBER

Fra: *****

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** Bekymringsmelding

Dok: Kopi av avregning

Lnr: 451076/2012 Forrige lnr: 2012/451070
2012/264313-003 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 707522/SISEB

Til: Lady & Landstrykern Restauranthus AS

U.off: - Grad: U

Sak: LADY & LANDSTRYKER'N RESTAURANTHUS AS - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport

Lnr: 451079/2012 Forrige lnr: 2012/451072
2012/253480-002 U Datert: 23.11.2012 Arkiv: 73 Saksans: 707522/ERLOW

Til: Vindfjell AS

U.off: - Grad: U

Sak: VINDFJELL AS - Inspeksjon

Dok: Observasjoner

Lnr: 451085/2012 Forrige lnr: 2012/432173
2012/238019-002 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 515 Saksans: 704000/INLHA

Til: Hanne Løken m.fl.

U.off: - Grad: U

Sak: Hanne Løken - Kosmetikk - Blekemiddel

Dok: Tilbakemelding

Lnr: 451136/2012 Forrige lnr: 2012/401888
2012/266527-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 707500/MATS

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 451137/2012 Forrige lnr:
2012/235132-002 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 431-2 Saksans: 702000/MAAAS

Til: *****

U.off: - Grad: U

Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 451145/2012 Forrige lnr: 2012/396908
2012/266556-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 707500/MATS

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 451188/2012 Forrige lnr:
2012/249121-003 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 704000/TRAHO

Til: NES MÅLLAG

U.off: - Grad: U

Sak: NES MÅLLAG - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 451227/2012 Forrige lnr: 2012/437048
2012/266471-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 707522/ERLOW

Til: COOP VESTFOLD OG TELEMARK SA AVD 062 COOP EXTRA LARVIK

U.off: - Grad: U

Sak: COOP VESTFOLD OG TELEMARK SA AVD 062 COOP EXTRA LARVIK - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 451235/2012 Forrige lnr:
2012/266595-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 707500/MATS

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 451278/2012 Forrige lnr:
2012/266598-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 706000/RUGUL

Fra: Anonym

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: Herøyagrillen - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 12122012 - 14:37:58

Lnr: 451292/2012 Forrige lnr:
2012/266602-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 707500/MATS

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 451293/2012 Forrige lnr:
2012/266609-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 707500/MATS

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 451305/2012 Forrige lnr:
2012/266611-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 706000/PIPAU

Til: OLSEN HALVOR

U.off: - Grad: U

Sak: OLSEN HALVOR

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON AV KYLLING - OLSEN HALVOR

Lnr: 451310/2012 Forrige lnr:
2012/266615-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 706000/PIPAU

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 451314/2012 Forrige lnr:
2012/261106-002 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 707522/HEBBR

Til: O Kavli avd. Barkåker

U.off: - Grad: U

Sak: O Kavli AS - Produksjon av kjeks

Dok: Bekreftelse på mottatt melding

Lnr: 451328/2012 Forrige lnr: 2012/441546
2012/190323-004 I Datert: 12.11.2012 Arkiv: 630 Saksans: 703000/ARBER

Fra: Bioforsk Plantehelse

U.off: - Grad: U

Sak: MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR DRAMMEN - Inspeksjon

Dok: Analyserapport B012-01011

Lnr: 451330/2012 Forrige lnr: 2012/410488
2012/06042-132 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 431 Saksans: 702000/MATIN

Fra: Stubberud

U.off: - Grad: U

Sak: DK for Hadeland og Ringerike - Publikumshenvendelser - Dyrehold - Samlesak 2012

Dok: Stubberud - Spørsmål om import av valp

Lnr: 451335/2012 Forrige lnr: 2012/450501
2012/265249-001 I Datert: 12.11.2012 Arkiv: 630 Saksans: 703000/ARBER

Fra: Bioforsk Plantehelse

U.off: - Grad: U

Sak: IDA MELISSA SIGURDSEN - Inspeksjon

Dok: Analyserapport B012-01011

Lnr: 451336/2012 Forrige lnr: 2012/448945
2012/06042-133 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 431 Saksans: 702000/MATIN

Til: Stubberud

U.off: - Grad: U

Sak: DK for Hadeland og Ringerike - Publikumshenvendelser - Dyrehold - Samlesak 2012

Dok: Stubberud - Svar på spørsmål om imort av valp

Lnr: 451350/2012 Forrige lnr: 2012/451335
2012/240701-003 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 626 Saksans: 700000/JEGRI

Til: UVDAL VERERING

U.off: - Grad: U

Sak: Uvdal Værring - Dispensasjonssøknad - Opptak av nytt medlem i værring

Dok: VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT - utvidelse av værring

Lnr: 451354/2012 Forrige lnr: 2012/446424
2012/265560-001 I Datert: 12.11.2012 Arkiv: 630 Saksans: 703000/ARBER

Fra: Bioforsk Plantehelse

Sak: REIDUN SOLBERG - Inspeksjon

Dok: Analyserapport - B012-010011

Lnr: 451361/2012 Forrige lnr: 2012/449517
2012/262250-001 U Datert: 28.11.2012 Arkiv: 74 Saksans: 703000/JATOL

Til: Delight AS

Sak: DELIGHT AS - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 28112012

Lnr: 451372/2012 Forrige lnr:
2012/190323-005 I Datert: 12.11.2012 Arkiv: 630 Saksans: 703000/ARBER

Fra: Bioforsk Plantehelse

Sak: MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR DRAMMEN - Inspeksjon

Dok: Analyserapport - B012-01011

Lnr: 451374/2012 Forrige lnr: 2012/451330
2012/264710-002 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 707522/HEBBR

Til: Stanges Gårdsprodukter AS

Sak: STANGES GÅRDSPRODUKTER AS - Inspeksjon

Dok: Observasjoner 10122012

Lnr: 451411/2012 Forrige lnr: 2012/448469
2012/263973-002 U Datert: 05.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 707522/HEKOK

Til: Georg Marius Larsen AS

Sak: GEORG MARIUS LARSEN AS - Inspeksjon

Dok: Observasjoner med hastevedtak 05122012

Lnr: 451417/2012 Forrige lnr: 2012/447196
2012/249449-002 I Datert: 06.12.2012 Arkiv: 626 Saksans: 702000/MATIN

Fra: Signe Louise Ødegård

U.off: - Grad: U

Sak: Signe Louise Ødegård - Overføring av sau

Dok: Selgers egenerkæring

Lnr: 451438/2012 Forrige lnr: 2012/421718
2012/143501-003 U Datert: 03.10.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 702000/TRESO

Til: Erik Grimsrud

U.off: - Grad: U

Sak: ERIK GRIMSRUD - Inspeksjon

Dok: Anmodning om tilbakemelding på vedtak

Lnr: 451469/2012 Forrige lnr: 2012/263255
2012/143501-004 I Datert: 04.10.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 702000/TRESO

Fra: Erik Grimsrud

U.off: - Grad: U

Sak: ERIK GRIMSRUD - Inspeksjon

Dok: Tilbakemelding på vedtak

Lnr: 451479/2012 Forrige lnr: 2012/451469
2012/143501-005 U Datert: 05.10.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 702000/TRESO

Til: Erik Grimsrud

U.off: - Grad: U

Sak: ERIK GRIMSRUD - Inspeksjon

Dok: Svar på tilbakemedling

Lnr: 451489/2012 Forrige lnr: 2012/451479
2012/266694-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 59 Saksans: 702000/MATIN

Til: HANS GUNSTAD

U.off: - Grad: U

Sak: HANS GUNSTAD - Inspeksjon

Dok: Bekreftelse på prøvetaking

Lnr: 451491/2012 Forrige lnr:
2012/266720-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 702000/TRESO

Fra: Anonym

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 12122012 - 15:29:03

Lnr: 451505/2012 Forrige lnr:
2012/58096-003 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 705000/KJJON

Fra: Vågslidtun hotell

Sak: VÅGSLIDTUN HOTELL AS - Inspeksjon

Dok: Tilbakemelding om utført arbeid

Lnr: 451512/2012 Forrige lnr: 2012/122985
2012/266726-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 701000/AMLIE

Til: STIAN NORDLIEN

U.off: - Grad: U

Sak: STIAN NORDLIEN

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON

Lnr: 451524/2012 Forrige lnr:
2012/266733-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 701000/AMLIE

Til: ERLEND YTTRI

U.off: - Grad: U

Sak: ERLEND YTTRI

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON

Lnr: 451531/2012 Forrige lnr:
2012/266736-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 701000/AMLIE

Til: KÅRE MÆHLUM

U.off: - Grad: U

Sak: KÅRE MÆHLUM

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON

Lnr: 451536/2012 Forrige lnr:
2012/266738-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 701000/AMLIE

Til: JØRN ARNE ANDERSEN

U.off: - Grad: U

Sak: JØRN ARNE ANDERSEN

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON

Lnr: 451540/2012 Forrige lnr:
2012/266743-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 701000/AMLIE

Til: JON LILLESLETT

U.off: - Grad: U

Sak: JON LILLESLETT

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON

Lnr: 451548/2012 Forrige lnr:
2012/266745-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 701000/AMLIE

Til: TORKEL HØGSET

U.off: - Grad: U

Sak: TORKEL HØGSET

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON

Lnr: 451558/2012 Forrige lnr:
2012/266750-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 701000/AMLIE

Til: JAN RUNE GAASERUD

U.off: - Grad: U

Sak: JAN RUNE GAASERUD

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 451560/2012 Forrige lnr:
2012/266753-001 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 701000/AMLIE

Til: YNGVE SKARET

U.off: - Grad: U

Sak: YNGVE SKARET

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON

Lnr: 451563/2012 Forrige lnr:
2012/266772-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 706000/PIPAU

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 451589/2012 Forrige lnr:
2012/266776-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 706000/PIPAU

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 451595/2012 Forrige lnr:
2012/266779-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 707521/ALLJO

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 451598/2012 Forrige lnr:
2012/266780-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 707500/MATS

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 451599/2012 Forrige lnr:
2012/266782-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 707500/MATS

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 451602/2012 Forrige lnr:
2012/266784-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 707500/MATS

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 451603/2012 Forrige lnr:
2012/266785-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 706000/PIPAU

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 451604/2012 Forrige lnr:
2012/266164-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 707522/SISEB

Til: KALDNESKIOSK

U.off: - Grad: U

Sak: KALDNESKIOSK - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 451616/2012 Forrige lnr:
2012/266913-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 701000/AMLIE

Til: TORKEL HØGSET

U.off: - Grad: U

Sak: TORKEL HØGSET - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 451791/2012 Forrige lnr:
2012/266948-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 701000/AMLIE

Til: KJELL OLAV ANDERSEN

U.off: - Grad: U

Sak: KJELL OLAV ANDERSEN - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 451849/2012 Forrige lnr:
2012/266124-001 U Datert: 10.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/LIPET

Til: Tinholt Bakeri AS

U.off: - Grad: U

Sak: TINHOLT BAKERI AS - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport

Lnr: 451899/2012 Forrige lnr:
2012/266970-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/PEHUS

Til: WOIE LARS

U.off: - Grad: U

Sak: WOIE LARS

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 451901/2012 Forrige lnr:
2012/266999-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 707522/KAASA

Fra: Life Horten

U.off: - Grad: U

Sak: Life Horten - Overtagelse av Validus Butikkdrift AS

Dok: Melding om kjøpmannskifte - Life Horten

Lnr: 451911/2012 Forrige lnr:
2012/267010-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/PEHUS

Til: HANS INGVALD MYHRE

U.off: - Grad: U

Sak: HANS INGVALD MYHRE

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 451945/2012 Forrige lnr:
2012/265780-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 544 Saksans: 703000/ERSOR

Til: KRISTIN ROLFSNES NOREMSAUNE

U.off: - Grad: U

Sak: KRISTIN ROLFSNES NOREMSAUNE - Eksportattest

Dok: Eksportattest NO-0003714 (scannet)

Lnr: 452043/2012 Forrige lnr:
2012/258150-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 626 Saksans: 700000/JEGRI

Til: SETRA SIGDAL DA

U.off: - Grad: U

Sak: SETRA SIGDAL DA - Dispensasjonssøknad

Dok: VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT

Lnr: 452072/2012 Forrige lnr:
2012/267113-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/PEHUS

Til: STENDAL ARNT O SOLLIE

U.off: - Grad: U

Sak: STENDAL ARNT O SOLLIE

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 452095/2012 Forrige lnr:
2012/267117-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 431-5 Saksans: 706000/JAEAR

Fra: Norsk huskattforening

Sak: Norsk huskattforening - Fanging av katter

Dok: Henvendelse vedr avtale om fanging av katter

Lnr: 452096/2012 Forrige lnr:
2012/267109-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 431-3 Saksans: 706000/HEBER

Til: MARCHUS PLAZA

U.off: - Grad: U

Sak: MARCHUS PLAZA - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 452099/2012 Forrige lnr:
2012/198134-006 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/RUGUL

Til: KIA´S KJØKKEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: KIA'S KJØKKEN AS - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM TVANGSMULKT - LØPENDE DAGMULKT

Lnr: 452100/2012 Forrige lnr: 2012/430320
2012/171952-003 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 704000/INLHA

Fra: Privat Cafe o& Bar AS

Sak: PRIVAT CAFE OG BAR AS - Inspeksjon

Dok: Vedtak IK-MAT

Lnr: 452101/2012 Forrige lnr: 2012/312356
2012/267127-001 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 703000/AKLHO

Fra: Vats Gardsmat AS

Sak: Vats Gardsmat AS - Næringsmiddelvirksomhet

Dok: Melding om deltakelse på Bondens Marked i Drammen

Lnr: 452110/2012 Forrige lnr:
2012/265210-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 71 Saksans: 703000/AKLHO

Til: DET ISLAMSKE KULTURSENTER I DRAMMEN

U.off: - Grad: U

Sak: DET ISLAMSKE KULTURSENTER I DRAMMEN - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 452126/2012 Forrige lnr:
2012/267154-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 706000/KARBJ

Fra: Anonym

Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 13122012 - 09:59:12

Lnr: 452152/2012 Forrige lnr:
2012/203993-006 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/RUGUL

Til: Lett og mett

U.off: - Grad: U

Sak: JAFS LETT & METT V/ R. SHAHIKOLADAM - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 452165/2012 Forrige lnr: 2012/415934
2012/257335-004 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 707521/JAHMO

Til: HEIDI EGELI ANDREASSEN

U.off: - Grad: U

Sak: HEIDI EGELI ANDREASSEN - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK

Lnr: 452227/2012 Forrige lnr: 2012/445343
2012/248488-004 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 702000/GUHJE

Til: HELGELAND RUNE

U.off: - Grad: U

Sak: HELGELAND RUNE - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM DESTRUKSJON

Lnr: 452306/2012 Forrige lnr: 2012/419746
2012/212072-003 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/RUGUL

Til: ALANYA GRILL SKIEN DA

U.off: - Grad: U

Sak: ALANYA GRILL SKIEN DA - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 452331/2012 Forrige lnr: 2012/418280
2012/247817-002 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 706000/RUGUL

Til: BAKERN

U.off: - Grad: U

Sak: BAKERN - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 452374/2012 Forrige lnr: 2012/418872
2012/261874-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 705000/PEHSE

Til: FJALESTAD KJETIL HØLJE

U.off: - Grad: U

Sak: FJALESTAD KJETIL HØLJE - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 452397/2012 Forrige lnr:
2012/75703-003 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 433 Saksans: 702000/TRESO

Til: OLAV LIE-NILSEN

U.off: - Grad: U

Sak: OLAV LIE-NILSEN - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 452427/2012 Forrige lnr: 2012/318536
2012/226098-004 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 706000/RUGUL

Til: KARJOLEN PUB DA

U.off: - Grad: U

Sak: KARJOLEN PUB DA - Inspeksjon

Dok: VARSEL OM VEDTAK OM TVANGSMULKT - LØPENDE DAGMULKT

Lnr: 452433/2012 Forrige lnr: 2012/416006
2012/267355-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 702000/ROMKO

Fra: Anonym

Sak: Pizzagutta - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 13122012 - 10:57:51

Lnr: 452469/2012 Forrige lnr:
2012/267358-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 701000/ANHOV

Fra: Anonym

Sak: ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 13122012 - 11:22:43

Lnr: 452478/2012 Forrige lnr:
2012/249310-004 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 707522/ERLOW

Fra: Sandefjord kebab AS

Sak: SANDEFJORD KEBAB AS - Inspeksjon

Dok: Uttalelse til varsel om vedtak

Lnr: 452552/2012 Forrige lnr: 2012/445777
2012/219011-004 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 707521/JAHMO

Til: RE STORFEDRIFT DA

U.off: - Grad: U

Sak: RE STORFEDRIFT DA - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 452564/2012 Forrige lnr: 2012/371569
2012/141091-006 I Datert: 07.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/LIPET

Fra: Bamble sykehjem

Sak: BAMBLE SYKEHJEM - Revisjon

Dok: Tilbakemelding om utført tiltak

Lnr: 452598/2012 Forrige lnr: 2012/317418
2012/228197-004 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 705000/GUOLA

Fra: Olav Sverre Bakkemoen

Sak: OLAV SVERRE BAKKEMOEN - Inspeksjon

Dok: Tilbakemelding om utført tiltak

Lnr: 452605/2012 Forrige lnr: 2012/446566
2012/255172-002 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 626 Saksans: 700000/JEGRI

Til: RØISENG AKTIV v/Jens Aabel

U.off: - Grad: U

Sak: Bente Aabel - Overføring av mohair bukk

Dok: VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT - overføring av geit fra Vestfold til Buskerud

Lnr: 452632/2012 Forrige lnr: 2012/431161
2012/249562-002 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 631 Saksans: 702000/GUHJE

Til: HANS CHRISTIAN LINDVARD JORDAN

U.off: - Grad: U

Sak: HANS CHRISTIAN LINDVARD JORDAN - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 452639/2012 Forrige lnr: 2012/421643
2012/00054-126 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 707521/ALLJO

Fra: Ottar Monsen

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: Samlesak echinococcbehandling ved grensepassering - Samtykkeerklæringer

Dok: Samtykkeerklæring

Lnr: 452641/2012 Forrige lnr: 2012/427915
2012/267425-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 639 Saksans: 700000/ASMFR

Til: FJELD HAGEBRUK AS

U.off: - Grad: U

Sak: FJELD HAGEBRUK AS (Orgnr: 973764756)

Dok: Tillegg til dispensasjon med saksnr 2012/246474

Lnr: 452669/2012 Forrige lnr:
2012/267429-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 703000/NIHAM

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 452673/2012 Forrige lnr:
2012/267430-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 750 Saksans: 706000/MATS

Fra: SUNKOST BUTIKK AS SUNKOST ARKADEN SKIEN

U.off: - Grad: U

Sak: SUNKOST BUTIKK AS SUNKOST ARKADEN SKIEN - Avslutte aktivitet og/eller produksjonsform

Dok: Melding om avslutte aktivitet og/eller produksjonsform

Lnr: 452674/2012 Forrige lnr:
2012/267260-001 I Datert: 06.12.2012 Arkiv: 520 Saksans: 706000/LIPET

Fra: Klima- og forurensingsdirektoratet

Sak: Oase Cometics AS - Omsetning av biocidprodukter

Dok: KOPI - Påpeking av plikt til å stanse omsetning av ulovlige biocidprodukter

Lnr: 452682/2012 Forrige lnr:
2012/198562-028 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 439 Saksans: 700000/GRYBO

Fra: Nissedal kommune

Sak: Dyrevernnemnder 2013-2016 - Buskerud Vestfold og Telemark

Dok: Nissedal kommune - Oppnevning av dyrevernnemnd

Lnr: 452690/2012 Forrige lnr: 2012/445776
2012/258628-002 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 71 Saksans: 702000/GUHJE

Til: Hole Kommune

U.off: - Grad: U

Sak: SENTRALADMINISTRASJON - Eksportsertifikat for planter

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 452698/2012 Forrige lnr: 2012/437321
2012/201957-002 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 766 Saksans: 705000/RABAK

Til: ØVRE TELEMARK SAMDISTRIBUSJON AS

U.off: - Grad: U

Sak: ØVRE TELEMARK SAMDISTRIBUSJON AS - Revisjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 452703/2012 Forrige lnr: 2012/340466
2012/02012-033 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 71 Saksans: 706000/PIPAU

Til: Addcon Nordic AS

U.off: - Grad: U

Sak: Addcon Nordic - Eksport 2012

Dok: Health statement Bangladesh

Lnr: 452745/2012 Forrige lnr: 2012/443274
2012/267276-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 703000/AKLHO

Til: Donna gatekjøkken

U.off: - Grad: U

Sak: DONNA GATEKJØKKEN - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 452800/2012 Forrige lnr:
2012/246776-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 626 Saksans: 700000/JEGRI

Til: ØVREJORDE OTTO TORSTEIN

U.off: - Grad: U

Sak: ØVREJORDE OTTO TORSTEIN - Dispensasjonssøknad - overføring av småfe

Dok: VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT - overføring av killinger fra Hedmark til Buskerud

Lnr: 452840/2012 Forrige lnr:
2012/208362-007 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/RUGUL

Til: JERUSALEM GRILL OG KAFFEBAR Yousef Qadh

U.off: - Grad: U

Sak: JERUSALEM GRILL OG KAFFEBAR Yousef Qadh - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 452841/2012 Forrige lnr: 2012/413966
2012/146130-008 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 702000/TRESO

Til: MELAAS OLE

U.off: - Grad: U

Sak: MELAAS OLE - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 452848/2012 Forrige lnr: 2012/454246
2012/201957-003 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 766 Saksans: 705000/RABAK

Til: Skanner DD M. og Vest Telemark

U.off: - Grad: U

Sak: ØVRE TELEMARK SAMDISTRIBUSJON AS - Revisjon

Dok: Feltskjema

Lnr: 452852/2012 Forrige lnr: 2012/452703
2012/267496-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 703000/AKLHO

Til: CITY PIZZA GASHI IDRIZ

U.off: - Grad: U

Sak: CITY PIZZA GASHI IDRIZ - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 452856/2012 Forrige lnr:
2012/267509-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 702000/ANKFA

Fra: Anonym

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 13122012 - 13:19:58

Lnr: 452863/2012 Forrige lnr:
2012/243904-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 630 Saksans: 703000/ARBER

Fra: Bioforsk Plantehelse

U.off: - Grad: U

Sak: SAGAPLANT AS - Inspeksjon

Dok: Analyserapport B012-01256

Lnr: 452884/2012 Forrige lnr:
2012/149981-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 631 Saksans: 707521/ANKKR

Fra: Bioforsk Plantehelse

U.off: - Grad: U

Sak: NALUM KNUT - Inspeksjon

Dok: Analysrapport B012-00669

Lnr: 452890/2012 Forrige lnr:
2012/153111-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 631 Saksans: 707521/ANKKR

Fra: Bioforsk Plantehelse

U.off: - Grad: U

Sak: TORBJØRN KRISTIANSEN - Inspeksjon

Dok: Analysrapport B012-00639

Lnr: 452893/2012 Forrige lnr:
2012/151183-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 631 Saksans: 707521/ANKKR

Fra: Bioforsk Plantehelse

U.off: - Grad: U

Sak: BEATE WILHELMSEN - Inspeksjon

Dok: Analysrapport B012-00677

Lnr: 452898/2012 Forrige lnr:
2012/188617-004 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 704000/ANIUR

Til: Jokstad vilt og tamt AS

U.off: - Grad: U

Sak: JOKSTAD VILT OG TAMT AS - Revisjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 452912/2012 Forrige lnr: 2012/427088
2012/267536-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 621 Saksans: 701000/ANHOV

Til: ØKOGARDEN HEMSEDAL DA

U.off: - Grad: U

Sak: ØKOGARDEN HEMSEDAL DA - Selvdødt/avlivet dyr

Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - ØKOGARDEN HEMSEDAL DA

Lnr: 452932/2012 Forrige lnr:
2012/258628-003 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 71 Saksans: 702000/GUHJE

Til: Hole Kommune

U.off: - Grad: U

Sak: SENTRALADMINISTRASJON - Eksportsertifikat for planter

Dok: Planteeksportsertifikat - Phytosanitary Certificate, 0

Lnr: 452942/2012 Forrige lnr: 2012/452698
2012/154502-008 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 706000/RUGUL

Til: Nye Diplomaten isbar

U.off: - Grad: U

Sak: NYE DIPLOMATEN ISBAR - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM TVANGSMULKT - LØPENDE DAGMULKT

Lnr: 452958/2012 Forrige lnr: 2012/414725
2012/245433-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 630 Saksans: 703000/ARBER

Fra: Bioforsk Plantehelse

U.off: - Grad: U

Sak: SAGAPLANT AS - Inspeksjon

Dok: Analyserapport B012-01257

Lnr: 452994/2012 Forrige lnr:
2012/243904-002 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 630 Saksans: 703000/ARBER

Fra: Bioforsk Plantehelse

U.off: - Grad: U

Sak: SAGAPLANT AS - Inspeksjon

Dok: Analyserapport B012-01256

Lnr: 452997/2012 Forrige lnr: 2012/452884
2012/194525-002 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 631 Saksans: 702000/GUHJE

Til: FJELD HAGEBRUK AS

U.off: - Grad: U

Sak: FJELD HAGEBRUK AS - Overvåking og kartlegging av Monilinia fructicola 2012

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 453033/2012 Forrige lnr: 2012/436901
2012/197459-003 U Datert: 23.11.2012 Arkiv: 752 Saksans: 704000/ANIUR

Til: Vaktelgården

U.off: - Grad: U

Sak: VAKTELGÅRDEN - Revisjon

Dok: Tilsynsrapport

Lnr: 453034/2012 Forrige lnr: 2012/447256
2012/265253-002 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 704000/ANIUR

Til: Torgersen Mat og Pølsemakeri AS

U.off: - Grad: U

Sak: TORGERSEN MAT OG PØLSEMAKERI AS - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport

Lnr: 453036/2012 Forrige lnr: 2012/449137
2012/210768-005 I Datert: 30.11.2012 Arkiv: 73 Saksans: 705000/RABAK

Fra: Skanner DD M. og Vest Telemark

U.off: - Grad: U

Sak: MÆLAND AUTOSENTER AS - Inspeksjon

Dok: Tilbakemelding i samband med vedtak.

Lnr: 453071/2012 Forrige lnr: 2012/449147
2012/266124-002 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/LIPET

Til: TINHOLT BAKERI AS

U.off: - Grad: U

Sak: TINHOLT BAKERI AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 453075/2012 Forrige lnr: 2012/451899
2012/267632-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 704000/MATS

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453104/2012 Forrige lnr:
2012/198562-029 N Datert: 13.12.2012 Arkiv: 439 Saksans: 700000/GRYBO

Til: Gry Bø

U.off: - Grad: U

Sak: Dyrevernnemnder 2013-2016 - Buskerud Vestfold og Telemark

Dok: Oppnevning av nye dyrevernnenmnder - innstilling fra DK Kongsberg

Lnr: 453106/2012 Forrige lnr: 2012/452690
2012/240994-003 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 704000/KAHSO

Fra: Synnøves Catering

U.off: - Grad: U

Sak: SYNNØVES CATERING Synnøve Ingolfsrud - Inspeksjon

Dok: Tilbakemelding etter varsel om vedtak

Lnr: 453108/2012 Forrige lnr: 2012/410721
2012/267526-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 703000/AKLHO

Til: HEGGELI AS

U.off: - Grad: U

Sak: HEGGELI AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 453128/2012 Forrige lnr:
2012/235839-003 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 626 Saksans: 700000/JEGRI

Til: TELEMARK SAU OG GEITAVLSLAG

U.off: - Grad: U

Sak: Søknad frå Vest-Telemark verring (91)

Dok: VEDTAK OM DISPENSASJON FRÅ FORSKRIFT - utviding av verring 91

Lnr: 453140/2012 Forrige lnr: 2012/425136
2012/226552-004 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 512 Saksans: 706000/RUGUL

Til: Huldras Hus

U.off: - Grad: U

Sak: HULDRAS HUS Anette Tollefsen Grennes - Inspeksjon

Dok: VARSEL OM VEDTAK OM TVANGSMULKT - LØPENDE DAGMULKT

Lnr: 453175/2012 Forrige lnr: 2012/414943
2012/267674-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 751 Saksans: 702000/TRESO

Til: Tyrifjord Fisk v/ Knut Einar Dølven Sørensen

U.off: - Grad: U

Sak: Tyrifjord Fisk v/ Knut Einar Dølven Sørensen

Dok: Vedrørende søknad om klekkeri

Lnr: 453183/2012 Forrige lnr:
2012/267677-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 707521/ALLJO

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453186/2012 Forrige lnr:
2012/78604-007 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 754 Saksans: 707522/RAWSO

Til: Sandefjord kommune vannforsyning

U.off: - Grad: U

Sak: SANDEFJORD KOMMUNE VANN OG AVLØP - Revisjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 453212/2012 Forrige lnr: 2012/339199
2012/226562-004 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/RUGUL

Til: Huldras Hus

U.off: - Grad: U

Sak: HULDRAS HUS Anette Tollefsen Grennes - Inspeksjon

Dok: VARSEL OM VEDTAK OM TVANGSMULKT - LØPENDE DAGMULKT

Lnr: 453224/2012 Forrige lnr: 2012/414915
2012/211782-353 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 046 Saksans: 102004/BESTO

Til: kulbotten@norpels.no

U.off: - Grad: U

Sak: Innsynshenvendelser 4 2012 - Samlesak

Dok: Innsynshenvendelse 13.12.2012

Lnr: 453245/2012 Forrige lnr: 2012/453136
2012/267724-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 703000/NIHAM

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453298/2012 Forrige lnr:
2012/267726-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 702000/MATIN

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453303/2012 Forrige lnr:
2012/235809-002 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 626 Saksans: 700000/JEGRI

Til: TELEMARK SAU OG GEITAVLSLAG

U.off: - Grad: U

Sak: Søknad om nytt medlem Telemark Spælvèrring (97)

Dok: VEDTAK OM DISPENSASJON FRÅ FORSKRIFT - utviding av verring 97

Lnr: 453312/2012 Forrige lnr: 2012/398051
2012/267746-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 703000/NIHAM

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453341/2012 Forrige lnr:
2012/267752-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 703000/NIHAM

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453348/2012 Forrige lnr:
2012/267754-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 706000/HEBER

Til: OLSEN HALVOR

U.off: - Grad: U

Sak: OLSEN HALVOR

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - AND - OLSEN HALVOR

Lnr: 453359/2012 Forrige lnr:
2012/267756-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 751 Saksans: 702000/TRESO

Til: Ringerike Sportsfiskere v/Vidar Helmer Larsen

U.off: - Grad: U

Sak: Ringerike Sportsfiskere v/Vidar Helmer Larsen

Dok: Vedrørende melding til Mattilsynet

Lnr: 453368/2012 Forrige lnr:
2012/267759-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 70 Saksans: 707500/MATS

Fra: LØFBERGS LILA AS

U.off: - Grad: U

Sak: LØFBERGS LILA AS - Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet

Dok: Melding om endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet

Lnr: 453375/2012 Forrige lnr:
2012/267741-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 626 Saksans: 702000/MATIN

Til: BJERKHEIMS Elisabeth Hovde Bjerknes

U.off: - Grad: U

Sak: BJERKHEIMS Elisabeth Hovde Bjerknes - Inspeksjon

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM BÅNDLEGGING

Lnr: 453379/2012 Forrige lnr:
2012/265433-002 I Datert: 29.11.2012 Arkiv: 754 Saksans: 704000/ANIND

Fra: Carolin-Forsberg.Gulbrandsen@kongsberg.kommune.no

Sak: VANN, AVLØP OG RENOVASJON - Inspeksjon

Dok: Prøveprogram for 2013 - Kongsberg kommunale vannverk

Lnr: 453407/2012 Forrige lnr: 2012/449723
2012/267798-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 705000/MATS

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453455/2012 Forrige lnr:
2012/267800-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 704000/MATS

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453457/2012 Forrige lnr:
2012/267815-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 702000/MATIN

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453473/2012 Forrige lnr:
2012/267816-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 703000/NIHAM

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453474/2012 Forrige lnr:
2012/267817-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 704000/MATS

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453475/2012 Forrige lnr:
2012/267819-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 703000/NIHAM

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453477/2012 Forrige lnr:
2012/267820-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 702000/MATIN

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453478/2012 Forrige lnr:
2012/267821-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 703000/NIHAM

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453479/2012 Forrige lnr:
2012/267822-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 703000/NIHAM

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453480/2012 Forrige lnr:
2012/267823-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 704000/MATS

Fra: TROPE IMPORTEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453481/2012 Forrige lnr:
2012/267856-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 433 Saksans: 703000/MATS

Fra: NORDAL RAGNAR

U.off: - Grad: U

Sak: NORDAL RAGNAR - Nytt dyrehold

Dok: Melding om nytt dyrehold

Lnr: 453526/2012 Forrige lnr:
2012/251161-004 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 707522/HEBBR

Til: Kulinar AS

U.off: - Grad: U

Sak: KULINAR AS - Revisjon

Dok: VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 453541/2012 Forrige lnr: 2012/437023
2012/267906-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 621 Saksans: 701000/TOBAK

Til: KNUT LAPPEGARD

U.off: - Grad: U

Sak: KNUT LAPPEGARD - Selvdødt/avlivet dyr

Dok: Melding om sjølvdaudt/avliva dyr - KNUT LAPPEGARD

Lnr: 453583/2012 Forrige lnr:
2012/267909-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 707521/KASUN

Fra: Ikke oppgitt

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 13122012 - 18:31:29

Lnr: 453589/2012 Forrige lnr:
2012/265913-003 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 702000/ANSBL

Fra: Snurre Våghalsen

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: Klækken Hotell - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 13122012 - 20:25:00

Lnr: 453627/2012 Forrige lnr: 2012/450087
2012/267930-001 I Datert: 14.12.2012 Arkiv: 542 Saksans: 703000/KRSNE

Fra: HARLEM FOOD AS

U.off: - Grad: U

Sak: HARLEM FOOD AS - Import av næringsmidler

Dok: Melding om import av næringsmidler

Lnr: 453633/2012 Forrige lnr:
2012/267936-001 I Datert: 14.12.2012 Arkiv: 542 Saksans: 703000/KRSNE

Fra: HARLEM FOOD AS

U.off: - Grad: U

Sak: HARLEM FOOD AS - Import av næringsmidler

Dok: Melding om import av næringsmidler

Lnr: 453651/2012 Forrige lnr:
2012/267945-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 706000/LIPET

Fra: Anonym innringer

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 13122012 - 16:16:26

Lnr: 453676/2012 Forrige lnr:
2012/267952-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 707522/ERLOW

Fra: Ikke oppgitt

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: Larvik Pizza - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 13122012 - 16:03:13

Lnr: 453691/2012 Forrige lnr:
2012/267982-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 626 Saksans: 703000/NIHAM

Fra: Morten Freberg

Sak: Morten Freberg - Innførsel av tarantella

Dok: Anmodning om informasjon om regelverk

Lnr: 453750/2012 Forrige lnr:
2012/267979-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/LIMJO

Til: KNUT HELMER FELTSTYKKET

U.off: - Grad: U

Sak: KNUT HELMER FELTSTYKKET

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 453756/2012 Forrige lnr:
2012/267995-001 I Datert: 14.12.2012 Arkiv: 542 Saksans: 703000/KRSNE

Fra: HARLEM FOOD AS

U.off: - Grad: U

Sak: HARLEM FOOD AS - Import av næringsmidler

Dok: Melding om import av næringsmidler

Lnr: 453768/2012 Forrige lnr:
2012/267993-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/LIMJO

Til: BJØRN JONSTANG

U.off: - Grad: U

Sak: BJØRN JONSTANG

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 453771/2012 Forrige lnr:
2012/110071-002 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 702000/GUHJE

Til: BONDELIA GARTNERI AS

U.off: - Grad: U

Sak: BONDELIA GARTNERI AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 453784/2012 Forrige lnr: 2012/184450
2012/268006-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/LIMJO

Til: NILS HENRIK AKER

U.off: - Grad: U

Sak: NILS HENRIK AKER

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 453785/2012 Forrige lnr:
2012/265524-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 436 Saksans: 707521/KRHTO

Til: TERJE RØNNINGENE TRANSPORT

U.off: - Grad: U

Sak: TERJE RØNNINGENE TRANSPORT - Godkjenning/melding

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING

Lnr: 453790/2012 Forrige lnr:
2012/267660-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 703000/AKLHO

Til: MOA MOA

U.off: - Grad: U

Sak: MOA MOA - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 453796/2012 Forrige lnr:
2012/268014-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/LIMJO

Til: RAUMARTOPPEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: RAUMARTOPPEN AS

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 453800/2012 Forrige lnr:
2012/268019-001 I Datert: 14.12.2012 Arkiv: 542 Saksans: 703000/KRSNE

Fra: HARLEM FOOD AS

U.off: - Grad: U

Sak: HARLEM FOOD AS - Import av næringsmidler

Dok: Melding om import av næringsmidler

Lnr: 453806/2012 Forrige lnr:
2012/265512-002 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 702000/ANSBL

Fra: Eurofins

U.off: - Grad: U

Sak: KLÆKKEN HOTELL ANS - Inspeksjon

Dok: Analyseresultater - E.coli 0157 og salmonella

Lnr: 453838/2012 Forrige lnr: 2012/450320
2011/250887-004 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 433 Saksans: 707521/JAHMO

Til: GUDNY ELISABETH JOHANSEN

U.off: - Grad: U

Sak: GUDNY ELISABETH JOHANSEN - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK OG VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 453844/2012 Forrige lnr: 2011/419590
2012/250809-004 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/RUGUL

Til: STUDENTEN KAFETERIA

U.off: - Grad: U

Sak: STUDENTEN KAFETERIA - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK

Lnr: 453850/2012 Forrige lnr: 2012/450740
2012/265512-003 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 702000/ANSBL

Til: KLÆKKEN HOTELL ANS

U.off: - Grad: U

Sak: KLÆKKEN HOTELL ANS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 453856/2012 Forrige lnr: 2012/453838
2012/268044-001 I Datert: 14.12.2012 Arkiv: 542 Saksans: 703000/KRSNE

Fra: HARLEM FOOD AS

U.off: - Grad: U

Sak: HARLEM FOOD AS - Import av næringsmidler

Dok: Melding om import av næringsmidler

Lnr: 453858/2012 Forrige lnr:
2012/268047-001 I Datert: 14.12.2012 Arkiv: 542 Saksans: 707500/MATS

Fra: BUGGE & OLSEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: BUGGE & OLSEN AS - Import av næringsmidler

Dok: Melding om import av næringsmidler

Lnr: 453861/2012 Forrige lnr:
2012/268056-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 706000/LENIC

Til: OLSEN HALVOR

U.off: - Grad: U

Sak: OLSEN HALVOR

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - OLSEN HALVOR

Lnr: 453887/2012 Forrige lnr: 2012/453895
2012/268057-001 I Datert: 14.12.2012 Arkiv: 542 Saksans: 707522/RAWSO

Fra: BUGGE & OLSEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: BUGGE & OLSEN AS - Import av næringsmidler

Dok: Melding om import av næringsmidler

Lnr: 453890/2012 Forrige lnr:
2012/268072-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 706000/LENIC

Til: OLSEN HALVOR

U.off: - Grad: U

Sak: OLSEN HALVOR

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - ØKOLOGISK KYLLING - OLSEN HALVOR

Lnr: 453920/2012 Forrige lnr:
2012/268075-001 I Datert: 14.12.2012 Arkiv: 542 Saksans: 707522/RAWSO

Fra: BUGGE & OLSEN AS

U.off: - Grad: U

Sak: BUGGE & OLSEN AS - Import av næringsmidler

Dok: Melding om import av næringsmidler

Lnr: 453922/2012 Forrige lnr:
2012/268076-001 I Datert: 14.12.2012 Arkiv: 541 Saksans: 704000/MATS

Fra: GRAVNINGEN KJELL GUNNAR

U.off: - Grad: U

Sak: GRAVNINGEN KJELL GUNNAR - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Lnr: 453925/2012 Forrige lnr:
2012/268082-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 706000/LENIC

Til: OLSEN HALVOR

U.off: - Grad: U

Sak: OLSEN HALVOR

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - AND - OLSEN HALVOR

Lnr: 453937/2012 Forrige lnr:
2012/268093-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 706000/LENIC

Til: OLSEN HALVOR

U.off: - Grad: U

Sak: OLSEN HALVOR

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - GÅS - OLSEN HALVOR

Lnr: 453951/2012 Forrige lnr:
2012/162653-008 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/RUGUL

Til: Thon Hotel Høyers

U.off: - Grad: U

Sak: THON HOTEL HØYERS - Revisjon

Dok: VEDTAK OM TVANGSMULKT - LØPENDE DAGMULKT

Lnr: 453989/2012 Forrige lnr: 2012/441157
2012/260494-003 I Datert: 11.12.2012 Arkiv: 626 Saksans: 702000/MATIN

Fra: Veterinærinstituttet

U.off: - Grad: U

Sak: LIVE - DESIGN Live Narum Berg - Inspeksjon

Dok: Obduksjonsrapport

Lnr: 454081/2012 Forrige lnr: 2012/449642
2012/220757-004 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 512 Saksans: 706000/RUGUL

Til: Omnes caravan

U.off: - Grad: U

Sak: ELLING OMNES/OMNES CAMPING - Inspeksjon

Dok: VEDTAK OM TVANGSMULKT - LØPENDE DAGMULKT

Lnr: 454094/2012 Forrige lnr: 2012/430501
2012/258628-004 I Datert: 14.12.2012 Arkiv: 71 Saksans: 702000/GUHJE

Fra: Hole kommune

U.off: - Grad: U

Sak: SENTRALADMINISTRASJON - Eksportsertifikat for planter

Dok: Melding om utførsel av planter og plantedeler m.v.

Lnr: 454130/2012 Forrige lnr: 2012/452942
2012/258628-005 I Datert: 15.11.2012 Arkiv: 71 Saksans: 702000/GUHJE

Fra: Strandabyggø -Holmavik - Island

U.off: - Grad: U

Sak: SENTRALADMINISTRASJON - Eksportsertifikat for planter

Dok: Importtillatelse

Lnr: 454148/2012 Forrige lnr: 2012/454130
2012/258628-006 U Datert: 03.12.2012 Arkiv: 71 Saksans: 702000/GUHJE

Til: Hole kommune m.fl.

U.off: - Grad: U

Sak: SENTRALADMINISTRASJON - Eksportsertifikat for planter

Dok: Sunnhetssertifikat

Lnr: 454166/2012 Forrige lnr: 2012/454148
2012/194525-003 U Datert: 12.09.2012 Arkiv: 631 Saksans: 702000/GUHJE

Til: Fjeld Hagebruk AS

U.off: - Grad: U

Sak: FJELD HAGEBRUK AS - Overvåking og kartlegging av Monilinia fructicola 2012

Dok: Tilsynsrapport 12092012

Lnr: 454178/2012 Forrige lnr: 2012/453033
2012/254900-003 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 706000/PIPAU

Til: Halvor Olsen

Sak: OLSEN HALVOR - Slakteplan

Dok: Rapport med varsel om vedtak om gebyr

Lnr: 454195/2012 Forrige lnr: 2012/432926
2012/266164-002 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 707522/SISEB

Til: KALDNESKIOSK

U.off: - Grad: U

Sak: KALDNESKIOSK - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK OG VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 454209/2012 Forrige lnr: 2012/451616
2012/263488-003 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 515 Saksans: 702000/ANKFA

Til: Adaptor avd. Hønefoss

U.off: - Grad: U

Sak: Adaptor avdeling Hønefoss - Kosmetikk

Dok: Svar på henvendelse angående kosmetisk produkt

Lnr: 454214/2012 Forrige lnr: 2012/450524
2012/97923-005 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 71 Saksans: 702000/GUHJE

Til: JØRN KRISTIAN ULLERN

U.off: - Grad: U

Sak: JØRN KRISTIAN ULLERN - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 454217/2012 Forrige lnr: 2012/205834
2012/146130-007 I Datert: 15.10.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 702000/TRESO

Fra: Ole Melaas

U.off: - Grad: U

Sak: MELAAS OLE - Inspeksjon

Dok: Tilbakemelding /klage på vedtak av 11102012

Lnr: 454246/2012 Forrige lnr: 2012/369148
2012/264158-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 705000/GUOLA

Til: ØVERBØ ESPEN

U.off: - Grad: U

Sak: ØVERBØ ESPEN - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 454252/2012 Forrige lnr:
2012/267440-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/LIPET

Til: PP Cafe og Catering

Sak: PRIVATE HJEMMETJENESTER TORILL FORWALL - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 13122012

Lnr: 454278/2012 Forrige lnr: 2012/456734
2012/268026-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 703000/AKLHO

Til: Sushi Delight

U.off: - Grad: U

Sak: SUSHI DELIGHT - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 454290/2012 Forrige lnr:
2010/151672-006 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 751 Saksans: 702000/TRESO

Til: Modum kommune v/Morten Eken

U.off: - Grad: U

Sak: Vikersund Fiske AL - Utvidelse av konsesjon for ørret i jorddammer på Hovland i Modum kommune

Dok: Anmodning om svar på brev

Lnr: 454300/2012 Forrige lnr: 2011/177398
2012/221523-002 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 702000/ROMKO

Til: Jafs Grill og Hokksund Pizza

U.off: - Grad: U

Sak: JAFS GRILL OG HOKKSUND PIZZA - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 454376/2012 Forrige lnr: 2012/372163
2012/248815-004 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 702000/GUSRU

Til: RANDSVANGEN HOTELL

U.off: - Grad: U

Sak: RANDSVANGEN HOTELL - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK

Lnr: 454400/2012 Forrige lnr: 2012/435881
2012/268316-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 616 Saksans: 702000/MATIN

Til: FLASKERUD GÅRD OG SKOG V/THV. KAARE LIE

U.off: - Grad: U

Sak: FLASKERUD GÅRD OG SKOG V/THV. KAARE LIE - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 454416/2012 Forrige lnr:
2012/95248-005 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 71 Saksans: 702000/GUHJE

Til: DALJIT HAGESENTER AS

U.off: - Grad: U

Sak: DALJIT HAGESENTER AS - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 454436/2012 Forrige lnr: 2012/222556
2012/268330-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 703000/AKLHO

Til: STORE SAFTIGE BIFFER AS

U.off: - Grad: U

Sak: STORE SAFTIGE BIFFER AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 454460/2012 Forrige lnr:
2012/268329-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/LIMJO

Til: KNUT HANSEJORDET

U.off: - Grad: U

Sak: KNUT HANSEJORDET

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 454480/2012 Forrige lnr:
2012/201664-016 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 439 Saksans: 707500/STAVA

Fra: Tjøme kommune

Sak: DK Vestfold - Oppnevning av dyrevernnemnder for perioden 2013-16

Dok: Tjøme kommune - Oppnevning av dyrevernnemnd for Vestfold perioden 2013 - 2016

Lnr: 454492/2012 Forrige lnr: 2012/449067
2012/246217-003 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 706000/MEECH

Fra: Quality Hotel & Resort Skjærgården

Sak: QUALITY HOTEL & RESORT SKJÆRGÅRDEN - Inspeksjon

Dok: Tilbakemelding om utført tiltak

Lnr: 454496/2012 Forrige lnr: 2012/423939
2012/268204-001 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 702000/GUSRU

Fra: Stross

Sak: Stross EB - Henrik Nodeland - Næringsmiddelvirksomhet

Dok: Melding om dørsalsalg av tørre kaker

Lnr: 454503/2012 Forrige lnr:
2012/268360-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/LIMJO

Til: KNUT HELMER FELTSTYKKET

U.off: - Grad: U

Sak: KNUT HELMER FELTSTYKKET

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 454521/2012 Forrige lnr:
2012/257464-003 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 707521/JAHMO

Fra: Lars Osland

U.off: - Grad: U

Sak: LARS OSLAND - Inspeksjon

Dok: Uttalelse til varsel om vedtak

Lnr: 454546/2012 Forrige lnr: 2012/444706
2012/227536-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/AGENG

Til: NORTURA SA AVD TØNSBERG

U.off: - Grad: U

Sak: NORTURA SA AVD TØNSBERG - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 454568/2012 Forrige lnr:
2012/268372-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/LIMJO

Til: KNUT HALLENSTVEDT

U.off: - Grad: U

Sak: KNUT HALLENSTVEDT

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 454569/2012 Forrige lnr:
2012/268394-001 I Datert: 31.10.2012 Arkiv: 323 Saksans: 706000/TRHSA

Fra: Rising Dyreklinikk

Sak: Rising Dyreklinikk - Godtgjørelse for nødhjelp til dyr

Dok: Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr

Lnr: 454579/2012 Forrige lnr:
2012/268397-001 I Datert: 03.12.2012 Arkiv: 323 Saksans: 706000/TRHSA

Fra: Vestmar Dyreklinikk Dyrehelse AS

Sak: Vestmar Dyreklinikk Dyrehelse AS - Godtgjørelse for nødhjelp til dyr

Dok: Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr

Lnr: 454587/2012 Forrige lnr:
2012/268416-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 701000/AMLIE

Til: FRODAHL PER

U.off: - Grad: U

Sak: FRODAHL PER

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON

Lnr: 454629/2012 Forrige lnr:
2012/257464-004 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 707521/JAHMO

Til: LARS OSLAND

U.off: - Grad: U

Sak: LARS OSLAND - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK

Lnr: 454633/2012 Forrige lnr: 2012/454546
2012/268421-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 701000/AMLIE

Til: SCHJØLL MARIE ANITA

U.off: - Grad: U

Sak: SCHJØLL MARIE ANITA

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON

Lnr: 454637/2012 Forrige lnr:
2012/268428-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 701000/AMLIE

Til: ALF HERBRAND LARSEN

U.off: - Grad: U

Sak: ALF HERBRAND LARSEN

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON

Lnr: 454648/2012 Forrige lnr:
2012/268431-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 621 Saksans: 706000/LENIC

Til: LØYTE FISK

U.off: - Grad: U

Sak: LØYTE FISK - Selvdødt/avlivet dyr

Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - LØYTE FISK

Lnr: 454658/2012 Forrige lnr:
2012/268434-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 701000/AMLIE

Til: JOHN VEGARD STORHAUG

U.off: - Grad: U

Sak: JOHN VEGARD STORHAUG

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 454659/2012 Forrige lnr:
2012/06042-134 I Datert: 12.12.2012 Arkiv: 431 Saksans: 702000/MATIN

Fra: Haugseth

U.off: - Grad: U

Sak: DK for Hadeland og Ringerike - Publikumshenvendelser - Dyrehold - Samlesak 2012

Dok: Haugseth - Spørsmål om sertifisering

Lnr: 454664/2012 Forrige lnr: 2012/451350
2012/06042-135 U Datert: 12.12.2012 Arkiv: 431 Saksans: 702000/MATIN

Til: Haugseth

U.off: - Grad: U

Sak: DK for Hadeland og Ringerike - Publikumshenvendelser - Dyrehold - Samlesak 2012

Dok: Haugseth - Svar på spørsmål om sertifisering

Lnr: 454670/2012 Forrige lnr: 2012/454664
2012/268050-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/MOFAR

Til: SKIEN CAFE OG RESTAURANT JAVID IKRAM

U.off: - Grad: U

Sak: SKIEN CAFE OG RESTAURANT JAVID IKRAM - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM STENGING OG VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Lnr: 454682/2012 Forrige lnr:
2012/268467-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 706000/PIPAU

Til: OLSEN HALVOR

U.off: - Grad: U

Sak: OLSEN HALVOR

Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON AV ENDER - OLSEN HALVOR

Lnr: 454727/2012 Forrige lnr:
2012/238766-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 707522/HEBBR

Til: *****

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** Mulig matforurensning - Smoothie fra Bendit

Dok: ad din henvendelse til Mattilsynet

Lnr: 454744/2012 Forrige lnr: 2012/439485
2012/238766-004 U Datert: 07.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 707522/HEBBR

Til: *****

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** Mulig matforurensning - Smoothie fra Bendit

Dok: Smoothie

Lnr: 454761/2012 Forrige lnr: 2012/454744
2012/207237-005 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 702000/GUSRU

Til: HALLINGBY GATEKJØKKEN MOHAMMAD RAKHMAN SADIQ

U.off: - Grad: U

Sak: HALLINGBY GATEKJØKKEN MOHAMMAD RAKHMAN SADIQ - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 454766/2012 Forrige lnr: 2012/441463
2012/238766-005 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 707522/HEBBR

Til: *****

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** Mulig matforurensning - Smoothie fra Bendit

Dok: ad din henvendelse til Mattilsynet

Lnr: 454769/2012 Forrige lnr: 2012/454761
2012/238766-006 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 707522/HEBBR

Til: *****

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** Mulig matforurensning - Smoothie fra Bendit

Dok: SV: Smoothie

Lnr: 454786/2012 Forrige lnr: 2012/454769
2012/238766-007 I Datert: 10.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 707522/HEBBR

Fra: *****

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** Mulig matforurensning - Smoothie fra Bendit

Dok: Smoothie

Lnr: 454793/2012 Forrige lnr: 2012/454786
2012/238766-008 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 530 Saksans: 707522/HEBBR

Fra: *****

U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** Mulig matforurensning - Smoothie fra Bendit

Dok: SV: Smoothie

Lnr: 454796/2012 Forrige lnr: 2012/454793
2012/268505-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/MOFAR

Til: ØYFJELL BRAU BJØRG THORHILD RORGE

U.off: - Grad: U

Sak: ØYFJELL BRAU BJØRG THORHILD RORGE - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 454809/2012 Forrige lnr:
2012/268513-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 703000/AKLHO

Til: Primi AS/Cafe Unique

U.off: - Grad: U

Sak: PRIMI AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 454820/2012 Forrige lnr:
2012/102760-005 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 702000/GUHJE

Til: HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS

U.off: - Grad: U

Sak: HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - Inspeksjon

Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK

Lnr: 454825/2012 Forrige lnr: 2012/245466
2012/268516-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 702000/MATIN

Til: MIKAEL HAAKENSTAD

U.off: - Grad: U

Sak: MIKAEL HAAKENSTAD - Inspeksjon

Dok: Bekreftelse på prøvetaking

Lnr: 454827/2012 Forrige lnr:
2012/268527-001 I Datert: 14.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 706000/KARBJ

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 14122012 - 13:01:00

Lnr: 454835/2012 Forrige lnr:
2012/268557-001 I Datert: 14.12.2012 Arkiv: 430 Saksans: 706000/KARBJ

Fra: *****

U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO

Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding

Dok: Bekymringsmelding - 14122012 - 13:25:03

Lnr: 454905/2012 Forrige lnr:
2012/268050-002 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/MOFAR

Til: New Agra

Sak: SKIEN CAFE OG RESTAURANT JAVID IKRAM - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 13122012

Lnr: 455005/2012 Forrige lnr: 2012/454682
2012/261194-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 707522/TONIS

Til: Meny Indre Havn AS

Sak: MENY INDRE HAVN AS - Inspeksjon

Dok: Observasjoner 04122012

Lnr: 455009/2012 Forrige lnr: 2012/447891
2012/268592-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/MOFAR

Til: KLINGELING

U.off: - Grad: U

Sak: KLINGELING - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 455019/2012 Forrige lnr:
2011/250887-005 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 433 Saksans: 707521/JAHMO

Til: Gudny Elisabeth Johansen

Sak: GUDNY ELISABETH JOHANSEN - Inspeksjon

Dok: Observasjoner 09112012

Lnr: 455037/2012 Forrige lnr: 2012/453844
2012/265739-002 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 431 Saksans: 702000/TRESO

Til: Lunner kommune v/Anne Elisabeth Låveg

U.off: - Grad: U

Sak: Freddy Nilsen - Etablering av smådyrklinikk

Dok: Svar på henvendelse fra Lunner kommune om etablering av smådyrklinikk

Lnr: 455039/2012 Forrige lnr: 2012/449836
2012/190821-002 U Datert: 03.09.2012 Arkiv: 630 Saksans: 702000/GUHJE

Til: Daljit Hagesenter

U.off: - Grad: U

Sak: DALJIT HAGESENTER AS - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 03092012

Lnr: 455045/2012 Forrige lnr: 2012/321565
2012/266500-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 705000/GUOLA

Til: SVEIN ARVID TØRRE

U.off: - Grad: U

Sak: SVEIN ARVID TØRRE - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 455057/2012 Forrige lnr:
2012/268622-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 621 Saksans: 707521/PEHUS

Til: HANS KRISTIAN TEIEN

U.off: - Grad: U

Sak: HANS KRISTIAN TEIEN - Selvdødt/avlivet dyr

Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - HANS KRISTIAN TEIEN

Lnr: 455074/2012 Forrige lnr:
2012/268620-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/MOFAR

Til: KRONHJORT

U.off: - Grad: U

Sak: KRONHJORT - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 455076/2012 Forrige lnr:
2012/268641-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 621 Saksans: 707521/PEHUS

Til: JOHNSEN THOR OLE

U.off: - Grad: U

Sak: JOHNSEN THOR OLE - Selvdødt/avlivet dyr

Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - JOHNSEN THOR OLE

Lnr: 455107/2012 Forrige lnr:
2012/268643-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/MOFAR

Til: INGERS VEV Inger Ordahl

U.off: - Grad: U

Sak: INGERS VEV Inger Ordahl - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 455117/2012 Forrige lnr:
2012/268666-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 706000/MOFAR

Til: HØDNEBØ GÅRD V/Dag Hødnebø

U.off: - Grad: U

Sak: HØDNEBØ GÅRD V/Dag Hødnebø - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 455160/2012 Forrige lnr:
2012/268676-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/LIMJO

Til: GRAVNINGEN KJELL GUNNAR

U.off: - Grad: U

Sak: GRAVNINGEN KJELL GUNNAR

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 455190/2012 Forrige lnr:
2012/268717-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 752 Saksans: 707521/LIMJO

Til: KVALEVÅG SVEIN

U.off: - Grad: U

Sak: KVALEVÅG SVEIN

Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Lnr: 455253/2012 Forrige lnr:
2012/224545-004 I Datert: 13.12.2012 Arkiv: 73 Saksans: 703000/AKLHO

Fra: Pyramid Pizza ANS

U.off: - Grad: U

Sak: PYRAMID PIZZA ANS - Inspeksjon

Dok: Tilbakemelding om oppfylt vedtak

Lnr: 455304/2012 Forrige lnr: 2012/447522
2012/268505-002 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/MOFAR

Til: Øyfjell Brau

Sak: ØYFJELL BRAU BJØRG THORHILD RORGE - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 13122012

Lnr: 455328/2012 Forrige lnr: 2012/454809
2012/266164-003 U Datert: 11.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 707522/SISEB

Til: Jafs Kaldnes

Sak: KALDNESKIOSK - Inspeksjon

Dok: Observasjoner 11122012

Lnr: 455355/2012 Forrige lnr: 2012/454209
2012/268592-002 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/MOFAR

Til: Klingeling

Sak: KLINGELING - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 13122012

Lnr: 455377/2012 Forrige lnr: 2012/455019
2012/267947-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 431-1 Saksans: 707521/PEHUS

Til: LUND THORE JAN

U.off: - Grad: U

Sak: LUND THORE JAN - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 455390/2012 Forrige lnr:
2012/268620-002 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/MOFAR

Til: Fjermedal Gård

Sak: KRONHJORT - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 13122012

Lnr: 455411/2012 Forrige lnr: 2012/455076
2012/268643-002 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/MOFAR

Til: Ingers Vev

Sak: INGERS VEV Inger Ordahl - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 13122012

Lnr: 455412/2012 Forrige lnr: 2012/455117
2012/268666-002 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 706000/MOFAR

Til: Hødnebø Gård

Sak: HØDNEBØ GÅRD V/Dag Hødnebø - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport 13122012

Lnr: 455416/2012 Forrige lnr: 2012/455160
2012/268800-001 I Datert: 14.12.2012 Arkiv: 423 Saksans: 703000/AKLHO

Fra: Enter Kompetanse AS

U.off: - Grad: U

Sak: Enter Kompetanse AS - Oppgradering av kjøkken og kantinelokaler

Dok: Melding om endring/oppgradering av kjøkken og kantinelokaler

Lnr: 455426/2012 Forrige lnr:
2012/268733-001 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 706000/MOFAR

Til: Midt Telemark Honning

Sak: HAUGEN JØRGEN - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport med observasjoner 13122012

Lnr: 455436/2012 Forrige lnr:
2012/266164-004 U Datert: 13.12.2012 Arkiv: 74 Saksans: 707522/SISEB

Til: Jafs Kaldnes

Sak: KALDNESKIOSK - Inspeksjon

Dok: Tilsynsrapport med observasjoner 13122012

Lnr: 455444/2012 Forrige lnr: 2012/455355
2012/227030-001 U Datert: 14.12.2012 Arkiv: 72 Saksans: 706000/HEBER

Til: SMEDSTUEN GÅRD

U.off: - Grad: U

Sak: SMEDSTUEN GÅRD AS - Inspeksjon

Dok: TILSYNSRAPPORT

Lnr: 455579/2012 Forrige lnr: