Oppfølging etter Merkesjekken 2015


Publisert 09.08.2016 | Sist endret 09.08.2016

Kjøttbransjen har fulgt opp Merkesjekken 2015 på en svært god måte. I de 167 produktene som fikk merknader i fjorårets undersøkelse ser vi at merkingen nå er korrekt i 159 produkter. De fleste har endret merking, mens noen har fått medhold i at de hadde korrekt merking etter å ha gitt utfyllende opplysninger, eller at saken er lukket etter klagebehandling.

Mattilsynet har siden 2013 gjennomført nasjonale tilsynskampanjer rettet mot merking av mat. Merkesjekken 2015 så på merking av kjøtt og kjøttprodukter. Kampanjen omfattet betegnelse på matvarene, obligatoriske tilleggsangivelser, mengdeangivelse av ingredienser (QUID-merking), bruk av illustrasjoner, merking av allergener samt bruk og merking av tilsetningsstoffer. Tilsynet ble gjennomført i perioden 18. mai-18. juni 2015. Rapporten ble publisert 24. november 2015 og korrigert rapport ble publisert 29. januar 2016. 257 enkeltprodukter ble vurdert i merkesjekken 2015.

Hva har skjedd med produktene?

Mattilsynet har nå sett på hva som har skjedd med de 167 produktene som fikk merknader i Merkesjekken 2015. I juni 2016 var 159 produkter riktig merket, mens tre har gått ut av produksjon. I tillegg har oppfølgingen vist at fire produkter i utgangspunktet hadde riktig merking på de ovennevnte kontrollpunktene. Dette kom fram etter tilleggsopplysninger, samt klagebehandling. Fem av produktene har utvidet frist for oppfølging etter klagebehandling.

Mattilsynet er svært fornøyd med oppfølgingen fra produsentene, som har medført at de aller fleste sakene nå er avsluttet. Korrekt merking kommer forbrukerne til gode.

  Antall produkter Andel produkter
Merking korrekt 159 95 %
Produkt utgått 3 2 %
Utvidet frist til å rette opp merking 5 3 %
Sum 167 100 %

Klagesaker

Tre virksomheter har klaget på til sammen fire vedtak etter kampanjen. Disse fire vedtakene omfatter syv produkter. To vedtak ble opprettholdt, et ble opphevet og et vedtak ble delvis opprettholdt.

For fem produkter er det gitt utvidet frist til å rette opp merkingen. Dette gjelder saker som har vært til klagebehandling, og klager ikke har fått medhold.

Merkesjekken 2016

Også i 2016 skal Mattilsynet se på merking av mat. I 2016 kombineres dette med smilefjestilsynet. I smilefjestilsynet ser vi på merking av allergener i spisesteder. Vi kommer til å se på status for allergenmerking ved første smilefjestilsyn og etter at alle spisestedene er besøkt.

Kontaktinformasjon

Pressehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910

Forbrukerhenvendelser: Mattilsynets sentralbord, tlf. 22 40 00 00

Fant du det du lette etter?