Utbrudd av koronavirus

Publisert 06.03.2020     Sist endret 02.08.2021

Under temaene finner du informasjon og råd om koronaviruset innenfor Mattilsynets områder.

Informasjonen og rådene blir justert og oppdatert i henhold til utviklingen i utbruddet og kunnskap om infeksjonen.

Helseråd til befolkningen

Du finner informasjon om smitte mellom mennesker, samt råd og informasjon til befolkningen, hos  Folkehelseinstituttet og på Helsenorge.no.

Råd til arbeidslivet

Mer informasjon om tiltak i arbeidslivet finnet du hos Arbeidstilsynet.