Utbrudd av koronavirus

Publisert 06.03.2020     Sist endret 01.04.2020

Koronavirus

Det er så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann.

Det nye koronaviruset utgjør ikke en fare for dyrehelsen i Norge. Du trenger ikke å være redd for å bli smittet av dyr.

På denne siden finner du informasjon og råd om det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) innenfor Mattilsynets områder.

Informasjonen og rådene blir justert og oppdatert i henhold til utviklingen i utbruddet og kunnskap om infeksjonen. Mattilsynet følger situasjonen tett.

Du finner informasjon om smitte mellom mennesker, samt råd og informasjon til befolkningen, hos Folkehelseinstituttet og på Helsenorge.no.