Utbrudd av koronavirus

Publisert 06.03.2020     Sist endret 24.08.2020

Under temaene til høyre finner du informasjon og råd om koronaviruset innenfor Mattilsynets områder.

Informasjonen og rådene blir justert og oppdatert i henhold til utviklingen i utbruddet og kunnskap om infeksjonen.

Les mer om hvordan Mattilsynet jobber under koronavirusutbruddet

Helseråd til befolkningen

Du finner informasjon om smitte mellom mennesker, samt råd og informasjon til befolkningen, hos  Folkehelseinstituttet og på Helsenorge.no.

Råd til arbeidslivet

Mer informasjon om tiltak i arbeidslivet finnet du hos Arbeidstilsynet.