Utbrudd av koronavirus

Publisert 06.03.2020     Sist endret 17.07.2020

Under temaene finner du informasjon og råd om det nye koronaviruset innenfor Mattilsynets områder.

Informasjonen og rådene blir justert og oppdatert i henhold til utviklingen i utbruddet og kunnskap om infeksjonen.

Mattilsynet følger situasjonen tett: Hvordan jobber Mattilsynet med koronavirusutbruddet?

Du finner informasjon om smitte mellom mennesker, samt råd og informasjon til befolkningen, hos  Folkehelseinstituttet og på Helsenorge.no.

Mer informasjon om tiltak i arbeidslivet finnet du hos Arbeidstilsynet.