Slakting av fisk

Krav og veiledning om hvordan du ivaretar fiskehelse, fiskevelferd, biprodukter og hygiene når du slakter oppdrettsfisk.

Godkjenninger, fiskehelse og dyrevelferd på fiskeslakterier 2022

I tilsynskampanjen kontrollerte Mattilsynet om slakteriene oppfylte kravene til godkjenninger, fiskehelse og fiskevelferd.

Tilsynskampanje: Godkjenninger, fiskehelse og dyrevelferd på fiskeslakterier 2022